Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Mércores, 23 de outubro de 2019 Páx. 46413

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües para o curso 2019/20 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) regula as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

Finalizado o procedemento establecido na citada orde para a autorización de seccións bilingües e, segundo o disposto no artigo 12.2, procédese a facer pública a relación de novas seccións bilingües autorizadas a partir do curso 2019/20.

En consecuencia, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros con seccións bilingües que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada perante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2019

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO

Listaxe definitiva de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos
de ensino non universitario para o curso 2019/20

C.C.

Nome do centro

Concello

Provincia

Ensino

Curso

Materia

Idioma

15004046

CPR Cid

A Coruña

A Coruña

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Sta. Margarida

A Coruña

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Sta. Margarida

A Coruña

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Sta. Margarida

A Coruña

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

15004976

CEIP Curros Enríquez

A Coruña

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

A Coruña

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Física

Inglés

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

A Coruña

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Inglés

15005014

CEIP Raquel Camacho

A Coruña

A Coruña

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15005014

CEIP Raquel Camacho

A Coruña

A Coruña

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15005211

IES Salvador de Madariaga

A Coruña

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Valores Éticos

Inglés

15005211

IES Salvador de Madariaga

A Coruña

A Coruña

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

15005211

IES Salvador de Madariaga

A Coruña

A Coruña

Bacharelato

1º Bacharelato

Coeducación para o Século XXI

Inglés

15005269

IES Urbano Lugrís

A Coruña

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Promoción de Estilos de Vida Saudables

Inglés

15005270

CPR Afundación A Coruña

A Coruña

A Coruña

Ciclos Formativos

Asistencia á Dirección

Protocolo Empresarial

Inglés

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

A Coruña

A Coruña

Ciclos Formativos

Administración de Sist. Inf. en Rede

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos

Inglés

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

A Coruña

A Coruña

Ciclos Formativos

Integración Social

Mediación Comunitaria

Inglés

15027770

IES A Sardiñeira

A Coruña

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Oratoria

Francés

15027770

IES A Sardiñeira

A Coruña

A Coruña

Ciclos Formativos

Química industrial

Formulación e Preparación de Mesturas

Inglés

15027770

IES A Sardiñeira

A Coruña

A Coruña

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Inglés

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas

Inglés

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas

Inglés

15027125

IES de Viós

Abegondo

A Coruña

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas Orient. ás Ensinanzas Académicas

Inglés

15027125

IES de Viós

Abegondo

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas

Inglés

15027125

IES de Viós

Abegondo

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

15027125

IES de Viós

Abegondo

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15000338

CPI As Mirandas

Ares

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Obradoiro Musical

Inglés

15000338

CPI As Mirandas

Ares

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

15000338

CPI As Mirandas

Ares

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Obradoiro Musical

Inglés

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15023041

CEIP de Galán

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15023041

CEIP de Galán

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15023041

CEIP de Galán

Arteixo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas Orientadas ás Ensin. Académicas

Inglés

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas

Inglés

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

A Coruña

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Inglés

15025694

IES Moncho Valcarce

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Afondamentos/Reforzos

Francés

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

A Coruña

Ciclos Formativos

Administración e Finanzas

Recursos Humanos e Responsab. Social Corporativa

Inglés

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

A Coruña

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Relixión Católica

Inglés

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

A Coruña

Ciclos Formativos

Enerxías Renovables

Xestión da Montaxe de Parques Eólicos

Inglés

15005853

CPR A Ponte Pasaxe

Culleredo

A Coruña

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15005853

CPR A Ponte Pasaxe

Culleredo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15021810

CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

A Coruña

Educación Primaria

5º e 6º Educación Primaria

(Grupo mixto)

Educación Artística-Plástica

Inglés

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ferrol

A Coruña

Ciclos Formativos

Guía, Información e Asistencia Turísticas

Servizos de Información Turística

Inglés

15010204

CPR Santiago Apóstol

Narón

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Física

Inglés

15010204

CPR Santiago Apóstol

Narón

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Física

Inglés

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

A Coruña

Bacharelato

1º Bacharelato

Coeducación para o Século XXI

Inglés

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

A Coruña

Bacharelato

1º Bacharelato

Libre configuración de centro

Inglés

15023089

CEIP Luís Seoane

Oleiros

A Coruña

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15023089

CEIP Luís Seoane

Oleiros

A Coruña

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15027228

IES María Casares

Oleiros

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas Orientadas ás Ensin. Académicas

Inglés

15011105

CEIP de Mesón do Vento

Ordes

A Coruña

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

15011105

CEIP de Mesón do Vento

Ordes

A Coruña

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

15011105

CEIP de Mesón do Vento

Ordes

A Coruña

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas

Inglés

15020544

IES de Ortigueira

Ortigueira

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxía

Inglés

15012420

CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

A Coruña

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15012420

CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15012717

CEIP Rosalía de Castro

Padrón

A Coruña

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

15012717

CEIP Rosalía de Castro

Padrón

A Coruña

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

15013977

CEIP Santa Irene

Porto do Son

A Coruña

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15013977

CEIP Santa Irene

Porto do Son

A Coruña

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15013977

CEIP Santa Irene

Porto do Son

A Coruña

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

A Coruña

Educación Primaria

1º Educación Primaria

(Grupo mixto)

Educación Física

Inglés

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

A Coruña

Educación Primaria

2º Educación Primaria

(Grupo mixto)

Educación Física

Inglés

15015378

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Programación

Inglés

15015379

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Programación

Inglés

15015380

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Programación

Inglés

15015381

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxía

Inglés

15015382

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxía

Inglés

15015383

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxía

Inglés

15015482

CPR Plurilingüe San Pelayo

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Xeografía e Historia

Inglés

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Libre configuración de centro: Xeoxebra

Inglés

15016000

CIFP Compostela

Santiago de Compostela

A Coruña

Ciclos Formativos

Dirección de Servizos de Restauración

Formación e Orientación Laboral

Inglés

15021482

IES San Clemente

Santiago de Compostela

A Coruña

Ciclos Formativos

Desenvolvemento de Aplicacións Web

Desenvolvemento Web en Contorno Servidor

Inglés

15021883

CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

A Coruña

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Relixión Católica

Inglés

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Inglés

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxía

Inglés

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

A Coruña

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxía

Inglés

15026789

CEIP Baíñas

Vimianzo

A Coruña

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27004428

CEIP de Foz Nº 1

Foz

Lugo

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27004428

CEIP de Foz Nº 1

Foz

Lugo

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27004428

CEIP de Foz Nº 1

Foz

Lugo

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27004428

CEIP de Foz Nº 1

Foz

Lugo

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Lugo

Lugo

Ciclos Formativos

Educación Infantil

Intervención con Familias e At. a Menores en Risco Social

Inglés

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Lugo

Lugo

Ciclos Formativos

Educación Infantil

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Inglés

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Lugo

Lugo

Ciclos Formativos

Educación Infantil

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Inglés

27014665

CEIP Luís Pimentel

Lugo

Lugo

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27014665

CEIP Luís Pimentel

Lugo

Lugo

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27014665

CEIP Luís Pimentel

Lugo

Lugo

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Financeira

Inglés

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxía

Inglés

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

Lugo

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

Lugo

Ciclos Formativos

2º Sistemas Microinformáticos e Redes

Seguridade Informática

Inglés

27013703

CEIP de Quiroga

Quiroga

Lugo

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27016613

IES Río Miño

Rábade

Lugo

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas Orientadas ás Ensin. Académicas

Inglés

27011743

CEIP Antonio Fernández López

Sarria

Lugo

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

27011974

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción

Sarria

Lugo

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Inglés

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

Lugo

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Xeografía e Historia

Inglés

32007272

CEIP Augusto Assía

A Mezquita

Ourense

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

32007272

CEIP Augusto Assía

A Mezquita

Ourense

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

32007272

CEIP Augusto Assía

A Mezquita

Ourense

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

Ourense

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

Ourense

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

Ourense

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

Ourense

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

32009131

IES Universidade Laboral

Ourense

Ourense

Ciclos Formativos

Mantemento de Inst. Térmicas e de Fluídos

Procesos de Montaxe de Instalacións

Inglés

32015050

CIFP A Farixa

Ourense

Ourense

Ciclos Formativos

Educación e Animación Sociodeportiva

Actividades Físicodeportivas para a Inclusión Social

Inglés

36002220

CEIP Cabada Vázquez

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002220

CEIP Cabada Vázquez

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36002347

CEIP Pérez Viondi

A Estrada

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36020258

IES Nº 1

A Estrada

Pontevedra

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Programación

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

Pontevedra

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

Bacharelato

1º Bacharelato

Tecnoloxías da Información e Comunicación I

Inglés

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

Bacharelato

1º Bacharelato

Tecnoloxías da Información e Comunicación I

Inglés

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

Bacharelato

1º Bacharelato

Tecnoloxías da Información e Comunicación I

Inglés

36001343

CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001343

CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001343

CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Música

Inglés

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Libre configuración de centro

Inglés

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Física

Inglés

36020271

IES As Bizocas

O Grove

Pontevedra

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas Recreativas

Inglés

36020271

IES As Bizocas

O Grove

Pontevedra

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Investigación e Tratamento da Información

Inglés

36016590

CEIP de Abelendo

Moaña

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36013564

CEIP Pena de Francia

Mos

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36013564

CEIP Pena de Francia

Mos

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36016619

CEIP de Atín-Cela

Mos

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Física

Inglés

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Promoción de Estilos de Vida Saudables

Inglés

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Bioloxía e Xeoloxía

Inglés

36005774

CEIP Humberto Juanes

Nigrán

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36005774

CEIP Humberto Juanes

Nigrán

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

Pontevedra

Bacharelato

1º Bacharelato

Libre configuración de centro

Inglés

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

Pontevedra

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

Pontevedra

Educación Primaria

1º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas

Inglés

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas Orientadas ás Ensin. Académicas

Inglés

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

ESO

1º Educación Secundaria Obrigatoria

Bioloxía e Xeoloxía

Inglés

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

ESO

2º Educación Secundaria Obrigatoria

Música

Inglés

36009949

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36009949

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

Pontevedra

Educación Primaria

4º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36009949

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36010423

CEIP Valle-Inclán

Vigo

Pontevedra

Educación Primaria

6º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36010423

CEIP Valle-Inclán

Vigo

Pontevedra

Educación Primaria

5º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

Pontevedra

Educación Primaria

3º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

Pontevedra

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Física

Inglés

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

Pontevedra

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Física

Inglés

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

Pontevedra

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Física

Inglés

36011351

CPR San José de Cluny

Vigo

Pontevedra

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Bioloxía e Xeoloxía

Inglés

36011351

CPR San José de Cluny

Vigo

Pontevedra

ESO

4º Educación Secundaria Obrigatoria

Economía

Inglés

36011579

IES A Guía

Vigo

Pontevedra

Ciclos Formativos

2º Actividades Comerciais

Venda Técnica

Inglés

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

Pontevedra

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Matemáticas Orientadas ás Ensin. Académicas

Inglés

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Pontevedra

ESO

3º Educación Secundaria Obrigatoria

Bioloxía e Xeoloxía

Inglés

36016051

CEIP Seis do Nadal

Vigo

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés

36019451

CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Educación Primaria

2º Educación Primaria

Educación Artística-Plástica

Inglés