Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Luns, 4 de novembro de 2019 Páx. 47362

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se modifica a Resolución do 4 de xuño de 2019 pola que se establece a composición da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia.

A Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, instrumento de protección e defensa das partes que interveñen na actividade de transporte, creouse, no marco da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres, mediante a Orde da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas do 9 de outubro de 1991 (Diario Oficial de Galicia número 232, do 23 de outubro).

A súa actual composición vén determinada pola Resolución desta dirección xeral, do 4 de xuño de 2019, pola que se establece a composición da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia (DOG núm. 110, do 12 de xuño).

Desde a publicación da Orde do 4 de xuño de 2019 producíronse cambios no persoal que presta servizos na Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e que fora designado membro da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, polo que procede a modificación da suplencia dos vogais representantes da Administración e da titularidade da secretaría do dito órgano.

De conformidade co exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Modificar os puntos 2.1.2 e 3.1 da Resolución da Dirección Xeral de Mobilidade, do 4 de xuño de 2019, pola que se establece a composición da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, relativo á suplencia dos vogais representantes da Administración e á titularidade da secretaría, que pasa a ter a seguinte redacción:

«2.1.2. Suplentes:

– Eduardo Suárez Campo.

– José Jorge Martínez Fernández.

– César Concheiro Ceide».

«3.1. Titular:

– Eduardo Suárez Campo».

Segundo. A modificación anterior entenderase vixente e aplicable a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. En todo o non afectado por ela mantense en vigor o previsto na mencionada Resolución do 4 de xuño de 2019.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2019

Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade