Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Mércores, 13 de novembro de 2019 Páx. 48632

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2019 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas e denegadas en virtude da Orde do 6 de xuño de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións para proxectos de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual (ITS) realizados en Galicia por entidades privadas sen ánimo de lucro (código de procedemento SA645A).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 18 da Orde do 6 de xuño de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións para proxectos de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual (ITS) realizados en Galicia por entidades privadas sen ánimo de lucro (código de procedemento SA645A), prócedese á publicación das subvencións concedidas e denegadas en virtude da dita orde.

Crédito orzamentario inicial: 900.000,00 €.

Aplicación orzamentaria: 1202.413A.481.1.

No que se refire ás entidades beneficiarias, importes concedidos, finalidade da subvención e causas de denegación: véxase anexo.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2019

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Entidade

NIF

Título do proxecto

Puntos e causas da non subvención

Importe

2019

Importe

2020

Importe

2021

Importe

2022

Importe

2019-2022

Comité Cidadán Antisida da Coruña (Casco)

G15279219

Proxecto de accións de saúde pública no campo do VIH/sida e ITS en Galicia

269

30.880,38 €

47.900,00 €

47.900,00 €

25.139,62 €

151.820,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

Corazón Vermello

266

22.766,04 €

34.200,00 €

34.200,00 €

16.833,96 €

108.000,00 €

Médicos del mundo

G79408852

Prevención da infección por VIH/sida e outras ITS nas persoas en contexto de prostitución, con especial atención ás mulleres transexuais en Galicia

263

20.868,87 €

31.350,00 €

31.350,00 €

15.431,13 €

99.000,00 €

Ecos do Sur

G15354483

Atención sociosanitaria dirixida a inmigrantes na área de intervención sociosanitaria da Coruña

253

19.920,28 €

29.925,00 €

29.925,00 €

14.729,72 €

94.500,00 €

Asociación Gallega de Afectados por el VIH/sida (AGAVIH)

G27813146

Auto-cuídate 2: Prevención, capacitación e control do VIH/sida e outras ITS en HSH, xóvenes e maiores

249

18.971,70 €

28.500,00 €

28.500,00 €

14.028,30€

90.000,00 €

Fundación Érguete-Integración

G36861078

Accións de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual

247

16.523,12 €

24.075,00 €

24.075,00 €

11.826,88 €

76.500,00 €

Comité Cidadán Antisida de Ourense

G32169609

Intervención na prevención do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual

246

15.114,53 €

23.650,00 €

23.650,00 €

10.625,47 €

73.040,00 €

Asociación Faraxa pola Abolición da Prostitución

G27728658

Pre-vente Intervención socio-sanitaria con persoas en situación de prostitución e prevención, detección e control do VIH/sida e outras ITS

244

16.125,94 €

24.225,00 €

24.225,00 €

11.924,06 €

76.500,00 €

Aliad Ultreia

G27021120

Talleres sanitarios e información sobre VIH para persoas vítimas de trata e/ou explotación sexual, especialmente mulleres

240

15.177,36 €

22.800,00 €

22.800,00 €

11.222,64€

72.000,00 €

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, Ferrol

R1500092J

Proxecto Beirarrúa

235

13.368,78 €

18.375,00 €

18.375,00€

8.521,22 €

58.640,00 €

Cruz Vermella Española Oficina Autonómica Galicia

Q2866001G

Promoción de hábitos saudables e prevención do VIH e outras ITS e redución do estigma

207 puntos.

A orde só finanancia os 10 proxectos máis puntuados. Este é o undécimo.

Federación de Planificación Familiar Estatal

V78419884

Proyecto de consejo asistido para jóvenes en prevención del VIH

164 puntos.

A orde só finanancia os 10 proxectos máis puntuados. Este é o duodécimo.

Asociación Socioeducativa para a Educación (ASEDUC)

G70067830

Infórmate… Perde o medo

Puntuación insuficiente no punto 1 dos criterios de valoración (art. 14).

Fundación Banco Farmacéutico de Galicia

G70558887

ITS: Información, taller, saúde

Puntuación insuficiente no punto 1 dos criterios de valoración (art. 14).

Asociación Antonio Noche

G15210388

Con información e protección, risco cero

Puntuación insuficiente no punto 1 dos criterios de valoración (art. 14).

Total

189.717,00 €

285.000,00 €

285.000,00 €

140.283,00 €

900.000,00 €