Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Mércores, 27 de novembro de 2019 Páx. 50593

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas á dixitalización Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Mediante a Resolución do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 8, do 11 de xaneiro) publicáronse as bases reguladoras das axudas á dixitalización Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e proceden á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2019, por trámite anticipado de gasto.

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo, previsto no artigo 12 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á convocatoria de axudas IG240.2.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 12.2 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda se realizará preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos ca a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape, no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes da convocatoria IG240.2 cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo I a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se acceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez (10) días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 12.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulte incompleta ou defectuosa, darase por desistido na súa petición o solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2019

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación
da convocatoria IG240.2

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG240.2019.2.1

Comercial Reyvi de Panadería y Pastelería, S.L.

B36252609

IG240.2019.2.2

Dairylac, S.L.

B15775570

IG240.2019.2.4

Atlántica de Hostelería 2012, S.L.

B27770940

IG240.2019.2.6

Dalp Ingeniería y Automatización, S.L.

B15925084

IG240.2019.2.7

Inverexpan, S.L.

B15208028

IG240.2019.2.8

53188703F

IG240.2019.2.13

Construcciones López Cao, S.L.

B15072713

IG240.2019.2.14

Gesdim Ingenieros, S.L.

B36906030

IG240.2019.2.15

Intralogística Automatización Tecnológica Consultoría, S.L.

B27861236

IG240.2019.2.18

Rilo Maquinaria, S.L.

B15448467

IG240.2019.2.20

33317626X

IG240.2019.2.26

CC Xestión Melide, S.L.

B70211305

IG240.2019.2.36

Progasca, S.L.

B36204915

IG240.2019.2.39

Eva Castro Baby, S.L.

B27794452

IG240.2019.2.48

Grupo Empresarial Torneiro, S.L.

B70563523

IG240.2019.2.50

EGH Ingeniería e Instalaciones, S.L. (en constitución)

B32412462

IG240.2019.2.60

Coia Hotel Tur, S.A.

A36635043

IG240.2019.2.61

Ledisson A&It, S.L.

B27798008

IG240.2019.2.62

45849723M

IG240.2019.2.65

A. Castelo, S.L.

B27817113

IG240.2019.2.66

33322466C

IG240.2019.2.67

Conelec, S.A.

A49005176

IG240.2019.2.69

Jealfer, S.L.

B15055494

IG240.2019.2.70

Kohlantafood, S.L.U.

B70505722

IG240.2019.2.73

Legalmit, S.L.

B27500339

IG240.2019.2.74

Torresgal Hermanos 1945, S.L.

B27795814

IG240.2019.2.75

Taxo Asesogal, S.L.

B27383876

IG240.2019.2.78

Wiretec Diamant, S.L.

B32444382

IG240.2019.2.79

Limpiezas Alfil, S.L.

B36793941

IG240.2019.2.80

Medancli, S.L.

B15947088

IG240.2019.2.82

Simer-Grumerosa, S.L.U.

B70023106

IG240.2019.2.85

AC Systems Atlantic, S.L.U.

B27724327

IG240.2019.2.90

Grupo Díaz y Molk, S.L.

B15606213

IG240.2019.2.91

Ingeniería y Control Merasys, S.L.

B27837327

IG240.2019.2.96

Cecami, Cerramientos Metálicos, S.L.

B27736388

IG240.2019.2.98

Eleukon, 3.0., S.L.

B27775063

IG240.2019.2.107

Colfiver, S.L.U.

B36925071

IG240.2019.2.108

Desarrollo Gráfico Publicitario, S.L.

B36642148

IG240.2019.2.109

Yocuido Servicios para el Hogar y Familia, S.L.

B32486847

IG240.2019.2.116

Gráficas Mera, S.L.

B15237308

IG240.2019.2.117

Alimentos Amorodo, S.L.

B36421840

IG240.2019.2.119

Diseño y Mecanizados de Galicia, S.R.L.

B27737030

IG240.2019.2.121

Radiadores Eloy, S.L.

B36646024

IG240.2019.2.122

Estándar, Gestión Alimentaria, S.L.

B27713684

IG240.2019.2.123

Connectors Plus, S.L.

B27798321

IG240.2019.2.124

Tournride, S.L.

B70189816

IG240.2019.2.125

Weldingtec, S.L.

B36637973

IG240.2019.2.129

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

B70421276

IG240.2019.2.130

Florentino Colección, S.L.

B36057933

IG240.2019.2.131

Inox-Fry Rodríguez, S.L.

B70145644

IG240.2019.2.134

Prox Consultores, S.L.U.

B27853746

IG240.2019.2.135

Lhyp Aslym Limpieza e Higiene Profesional, S.L.

B36836161

IG240.2019.2.141

Divinos Selección, S.L.

B36963411

IG240.2019.2.142

Cecoagro Central de Compras, S.L.

B27284546

IG240.2019.2.143

Efectos Navales Corona, S.A.

A36617074

IG240.2019.2.148

Factory Pau, S.L.

B27858596

IG240.2019.2.149

Talleres Andregalla, S.L.

B15497308

IG240.2019.2.151

Ultrasmarts Networks, S.L.

B32465213

IG240.2019.2.154

Trastes Desarrollo de Franquicias, S.L.

B70106745

IG240.2019.2.155

Roca Roibas, S.A.

A15046451

IG240.2019.2.156

O Xardín de Árbore, S.L.

B70547864

IG240.2019.2.157

Gestoría Portela Calvario, S.L.

B36994085

IG240.2019.2.158

Piccadilly School of English, S.L. (Piccadilly English in Motion)

B15723604

IG240.2019.2.159

36137956B

IG240.2019.2.160

Grabados Calvo, S.L.

B70060272

IG240.2019.2.161

Ultrasmarts Networks, S.L.

B32465213

IG240.2019.2.162

Hierros Caldas, S.L.

B36136026

IG240.2019.2.164

Villada Corredores, S.L.

B27215490

IG240.2019.2.168

Internaco, S.A.

A15025281

IG240.2019.2.170

Sociedad Gallega de Carretillas, S.A.

A36711612

IG240.2019.2.172

Estores y Mas Ecommerce, S.L.U.

B27867332

IG240.2019.2.173

Maremal Agencia de Consultoría en Innovación, S.L.L.

B27869270

IG240.2019.2.174

Mecanizados Castro Galicia, S.L.

B36807006

IG240.2019.2.175

Ronautica Quality Marinas, S.L.U.

B94110624

IG240.2019.2.176

Externalware Ibérica, S.L.

B36867125

IG240.2019.2.177

Medrar Smart Solutions, S.L.

B27498690

IG240.2019.2.180

Seijas y Otero, S.L.

B36341899

IG240.2019.2.181

Diagnóstiqa Consultoría Técnica, S.L.

B85123875

IG240.2019.2.182

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

B70421276

IG240.2019.2.185

Consulting Ingeniería Iglesias, S.L.P.

B27850536

IG240.2019.2.187

33537793K

IG240.2019.2.189

Previsonor, S.L.

B36336535

IG240.2019.2.190

Cristalería Ramos y Ramos, S.L.

B32149445

IG240.2019.2.191

Informática y Networking Compostela, S.L.U.

B70130885

IG240.2019.2.195

Cristalería Pontevedresa, S.L.

B36061968

IG240.2019.2.197

Jorge Díaz Cuenca 028130000X, S.L.N.E.

B32492613

IG240.2019.2.198

Ingeniería y Desarrollos del Norte, S.L.

B27312297

IG240.2019.2.199

Tikiting Distribuciones, S.L.U.

B70189204

IG240.2019.2.201

Setga, S.L.

B36699064

IG240.2019.2.202

Tuycalde, S.L.

B36632693

IG240.2019.2.203

Academia A Mariña, S.L.

B27275726

IG240.2019.2.204

Bertha Hogar, S.L.

B15161102

IG240.2019.2.206

Disgapre Ingeniería, S.L.

B27799931

IG240.2019.2.208

Sistemas de Seguridad Rigel, S.L.

B32162612

IG240.2019.2.210

Zapata Representante, S.L.

B15081821

IG240.2019.2.211

Gallanova Norte, S.L.

B70161559

IG240.2019.2.212

Técnica y Desarrollo de la Energía Eléctrica, S.L.

B27748680

IG240.2019.2.213

Revertia Reusing and Recycling, S.L.

B27736768

IG240.2019.2.215

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

B70421276

IG240.2019.2.216

Boibel Forestal, S.L.

B15492705

IG240.2019.2.217

Suministros Maferca, S.L.

B27178193

IG240.2019.2.218

Generadores Europeos, S.A.

A15482904

IG240.2019.2.221

Minoautos Multimarca, S.L.

B70516281

IG240.2019.2.222

M3J Meridian Font, S.L.

B70564166

IG240.2019.2.223

Sg Entornos Turísticos, S.L.

B27413228

IG240.2019.2.224

Correduría Asemon, S.L.

B36456648

IG240.2019.2.225

Estaños y Soldaduras Senra, S.L.U.

B32317265

IG240.2019.2.226

Eccocar Sharing, S.L.

B87359485

IG240.2019.2.227

Distribérica Regalos Online, S.L.

B36592541

IG240.2019.2.228

Efimob Efficient Solutions, S.L.

B27805423

IG240.2019.2.229

Advanced Systems Puntobit, S.L.

B15995558

IG240.2019.2.234

Presuweb, S.L.

B70391149

IG240.2019.2.236

Think First, S.L.

B88190103

IG240.2019.2.240

Infinita Eventos y Viajes, S.L.

B70188099

IG240.2019.2.242

Href Digital, S.L.

B70533013

IG240.2019.2.245

Wanamos Ecommerce, S.L.

B27861376

IG240.2019.2.246

Amiocar, S.A.

A15414790

IG240.2019.2.247

35454935K

IG240.2019.2.248

Textiles Rosalía de Castro, S.L.

B36262467

IG240.2019.2.249

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

B70421276

IG240.2019.2.250

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

IG240.2019.2.251

Proyestegal, S.L.

B27159730

IG240.2019.2.255

Bambusa Importaciones y Proyectos, Sociedad Limitada

B27869809

IG240.2019.2.256

35454290C

IG240.2019.2.259

Misit Life, S.L.

B70499587

IG240.2019.2.260

Indagres, S.R.L.

B32488207

IG240.2019.2.261

Alcongal, Soc. Cooperativa

F27218866

IG240.2019.2.262

Dioiva Iniciativas, S.L.

B70417167