Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Luns, 9 de decembro de 2019 Páx. 52189

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás persoas beneficiarias das axudas da liña A, axuda ao alugamento de vivenda, concedidas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual, e se notifica a resolución ás persoas ás cales se lles denegaron estas axudas.

Con data do 28 de xuño de 2018, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.

No artigo 1 da citada orde establécense dúas liñas de axuda:

a) Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas.

b) Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente: a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas.

Con data do 13 de novembro de 2019, o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), por proposta da correspondente área provincial do IGVS, resolveu darlle publicidade á concesión das axudas relacionadas no anexo I, así como denegar o resto das solicitudes presentadas ao abeiro desta convocatoria.

Polo exposto, e de conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

1. Publicar a relación das persoas beneficiarias, a súa puntuación de baremo e o importe das axudas concedidas relativas á liña A, axuda ao alugamento de vivenda, da citada Orde do 22 de xuño de 2018. A puntuación de baremo do último expediente concedido é 0,387794 (anexo I desta resolución).

2. Denegarlles a axuda por incumprimento dalgún dos requisitos exixidos na citada Orde do 22 de xuño de 2018 ou ben polo esgotamento de crédito da convocatoria, á listaxe das persoas que se poderá consultar na páxina web do IGVS http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada.

3. As persoas solicitantes a quenes se lles denegou a axuda por incumprimento dalgún dos requisitos exixidos na citada Orde do 22 de xuño de 2018 ou polo esgotamento de crédito da convocatoria, poderán interpoñer contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, un recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co previsto nos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2019

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO I

Relación de persoas beneficiarias das axudas ao alugamento de vivenda da liña A da Orde do 22 de xuño de 2018

Expediente

NIF

Apelidos e nome

Puntuación de baremo

Importe da subvención

201827ALUG00197E

****5731*

Aatioum, Abdelkhalak

0,467631

1.008,00 €

201836ALUG00302A

****9821*

Aayadi, Abdeltif

0,549435

1.440,00 €

201827ALUG01056F

****7528*

Aazzaoui, Mohamed

0,405062

1.440,00 €

201836ALUG01166Q

***2040**

Abahabibi Bazhar, Larbi

0,508678

1.440,00 €

201827ALUG00453W

****6231*

Abdelkmalaq, Nadia

0,709035

1.440,00 €

201836ALUG00948M

****1332*

Abderrazzak, Zohra

0,425497

1.968,00 €

201815ALUG04565D

***7009**

Abeijón González, Elena

0,472557

1.536,00 €

201836ALUG00155V

***6284**

Abelenda García, María Mercedes Purif.

0,399672

2.100,00 €

201836ALUG03277B

****7890*

Abidour, Brahim

0,815402

1.440,00 €

* 201836ALUG00393W

***1984**

Abidour Id Mulid, Abdellah

0,556587

1.440,00 €

201836ALUG02470D

***1945**

Abilleira Crespo, Sara

0,580186

2.160,00 €

201815ALUG03925J

****3782*

Abossio, Iris Alba

0,716580

1.560,00 €

201836ALUG01052V

***4857**

Aboufaras El Arfaoui, Mustapha

0,724379

1.200,00 €

201832ALUG01238T

***4467**

Aboufaras El Harsi, Mostafa

0,719806

1.200,00 €

201836ALUG02131S

***4941**

Aboufaris Amer, Larbi

0,716439

1.200,00 €

201815ALUG00474N

****4456*

Abounouar, Hind

0,644625

1.104,00 €

201836ALUG04146Y

***6502**

Abraldes Ramos, Isabel

0,585935

2.280,00 €

201836ALUG03370N

***8403**

Abrego Cabrera, Viridiana Nataly

0,577082

1.680,00 €

201832ALUG00774L

***0820**

Abreu Mercedes, Yolanda

0,450325

744,00 €

201836ALUG03046X

***8580**

Acal Rodríguez, María Esther

0,498070

1.800,00 €

201815ALUG04516Y

****1013*

Achahbar Said

0,732234

1.248,00 €

201815ALUG03262V

***9541**

Achahbar Achahbar, Moloud

0,615551

1.200,00 €

201836ALUG01562K

***7562**

Acuña Domínguez, Nuria

0,483430

1.200,00 €

201836ALUG03809Z

***9600**

Adan Domínguez, Esther

0,766064

2.400,00 €

201815ALUG02212W

****6915*

Adnani, Rachida

0,613919

960,00 €

201836ALUG01667B

***8187**

Agrasar Rey, Marta

0,619582

2.280,00 €

201836ALUG01836L

***2444**

Aguayo Avellan, María

0,544836

2.400,00 €

201836ALUG01347J

***1820**

Aguiar López, Verónica

0,463641

2.064,00 €

201836ALUG00547H

***2606**

Aguín Gómez, Vanesa

0,456814

1.920,00 €

201836ALUG00472N

***9100**

Agulla Cerviño, Isabel

0,503429

1.488,00 €

201827ALUG00423H

****2680*

Ahmedou El Bechir, Khadijetou

0,808979

1.080,00 €

201815ALUG04849V

****6075*

Aissaoui Nazina

0,696180

960,00 €

201832ALUG01242G

***4883**

Ait Dousbah, Nabil

0,733821

1.200,00 €

201815ALUG04196P

****1292*

Ajabli Mohamed

0,665508

960,00 €

201832ALUG01231Q

****8807*

Ajkic, Hava

0,633226

2.400,00 €

201815ALUG00064Q

***1879**

Ajmi Ajmi, Ameur

0,678438

1.440,00 €

201836ALUG01494E

****6435*

Akesode Aliu Omotayo

0,565067

1.440,00 €

201836ALUG02813F

****2778*

Akif, Fátima

0,577105

960,00 €

201832ALUG00758A

****4108*

Akram, Mohammad

0,812590

1.440,00 €

201827ALUG00232B

****8162*

Akrichi, Hamid

0,742505

902,40 €

201815ALUG02139K

****7356*

Alanti, Ahmed

0,519123

1.248,00 €

201836ALUG02159C

***1522**

Alarcón Pazos, Lidia

0,697345

960,00 €

201815ALUG01634E

***6616**

Albacete Albacete, Claudia

0,495576

1.680,00 €

* 201836ALUG03719Q

***4201**

Albuernes Enríquez, Lloama

0,656838

960,00 €

201827ALUG00780F

***9867**

Alcántara Familia, Carlos Manuel

0,397892

1.440,00 €

201836ALUG00969A

***5943**

Aldao López, Lucía María

0,557899

1.440,00 €

201815ALUG03182Y

***9479**

Aldao Viñas, María del Carmen

0,557299

1.584,00 €

201815ALUG01099Q

***8354**

Alejo Cabral, Stephani Paola

0,595431

1.320,00 €

* 201836ALUG03560H

***7448**

Alfaya Fernández, Aranzazu

0,581336

1.680,00 €

201836ALUG02348W

***1007**

Alfonso Pérez, Isaura

0,459803

1.166,40 €

201836ALUG03878Z

***7573**

Alfonso Pérez, Ovidio

0,495576

864,00 €

201832ALUG00288Q

****9810*

Ali Leman, Meriem

0,558433

1.152,00 €

* 201832ALUG00843L

****3245*

Almeida, Mª de Lourdes

0,747788

2.400,00 €

201815ALUG01543T

***9630**

Almidon Tapia, David Octavio

0,576141

2.400,00 €

201836ALUG02983Q

***2960**

Alonso Barreiro, Ricardo Manuel

0,420756

2.280,00 €

201836ALUG02443M

***4738**

Alonso Camiña, María

0,639630

960,00 €

201815ALUG01316A

***2188**

Alonso Dorda, Bárbara

0,468775

1.680,00 €

201836ALUG02559Y

***0536**

Alonso Fiaño, Margarita María

0,516043

2.040,00 €

201815ALUG02510R

***5976**

Alonso García, Cleopatra

0,659231

1.680,00 €

201827ALUG00656K

***4120**

Alonso García, Luz Divina

0,597783

1.488,00 €

201827ALUG00561H

***0165**

Alonso Ortiz, Dolores

0,531758

1.488,00 €

* 201836ALUG04259G

***7144**

Alonso Rebollo, María Carmen

0,501938

2.400,00 €

201827ALUG00679K

***2182**

Alonso Regidor, María Teresa

0,440229

1.800,00 €

201832ALUG00961E

***8163**

Alonso Rodríguez, Pablo

0,494075

1.776,00 €

201836ALUG01871P

***1068**

Aloso Sanroman, Carmen

0,453740

2.400,00 €

201832ALUG00778T

***0867**

Alpire Lara, Shannen Sabrina

0,510768

1.824,00 €

201815ALUG02077M

***0720**

Altoubah Altoubah, Hani

0,650021

1.650,00 €

* 201815ALUG01793C

****0591*

Altuve Nava, Roy de Jesús

0,768378

1.824,00 €

201832ALUG00992F

***3740**

Álvarez Alonso, Vicente

0,433677

1.800,00 €

201836ALUG01864R

***4306**

Álvarez Bargo, Ramiro

0,406211

1.320,00 €

201836ALUG04104X

***1857**

Álvarez Campos, María Jesús

0,406364

2.880,00 €

201836ALUG00966T

***8472**

Álvarez Cordero, Mª Francisca

0,495576

2.610,00 €

201815ALUG01570G

***5415**

Álvarez Corgo, María Beatriz

0,436331

1.440,00 €

201815ALUG02812G

***2617**

Álvarez del Río, Sandra María

0,792249

2.160,00 €

201832ALUG00527W

***8455**

Álvarez Feijoo, David

0,494312

1.536,00 €

201836ALUG03014R

***8164**

Álvarez Gómez, Noelia

0,480465

1.632,00 €

201832ALUG00750H

***8148**

Álvarez González, Carmen

0,477312

1.680,00 €

201836ALUG01660G

***3768**

Álvarez López, Eva

0,575142

1.968,00 €

201815ALUG04443W

***1972**

Álvarez López, Mª Pilar

0,406364

1.920,00 €

201836ALUG03365F

***4603**

Álvarez Lorenzo, Mónica

0,653800

1.560,00 €

201832ALUG00347Y

***2822**

Álvarez Morais, Mirian Consuelo

0,545212

1.454,40 €

201832ALUG00480R

***8357**

Álvarez Núñez, Sonia

0,668292

1.440,00 €

201836ALUG02039S

***0195**

Álvarez Pérez, Carolina

0,458924

2.160,00 €

201832ALUG00230G

***2958**

Álvarez Pérez, Mónica

0,641337

1.440,00 €

201836ALUG01832S

***0195**

Álvarez Pérez, Verónica

0,501786

1.680,00 €

201836ALUG02008F

***2609**

Álvarez Sixto, Rosario Teresa

0,546729

1.920,00 €

201815ALUG00707S

***5329**

Álvarez Tarrio, Paula

0,531125

1.392,00 €

201815ALUG03691D

***2061**

Álvarez Torrón, María Luisa

0,607543

2.001,60 €

201836ALUG04507E

***6059**

Álvarez Viñelos, Paula Romina

0,452561

2.160,00 €

201827ALUG00425C

****4014*

Alves Bitencourt, Fernando

0,405033

1.086,60 €

201836ALUG01643X

***7102**

Alves Sande, Silvia

0,567896

1.680,00 €

201815ALUG01948Z

***8152**

Álvez Teixeira, Andrés

0,544248

2.160,00 €

201836ALUG02034X

***7185**

Amado Aboy, Rosa Mari

0,667493

960,00 €

* 201836ALUG04010P

***0103**

Amaya Jiménez, Mercedes

0,744904

1.440,00 €

201836ALUG00231R

***1992**

Amhama Abbas, Ahmed

0,747893

1.920,00 €

201836ALUG01678E

***7734**

Amil Sobral, Selina

0,586717

1.440,00 €

201836ALUG01284L

****6546*

Ammi, Mohamed

0,728860

1.200,00 €

201827ALUG00804P

****3768*

Amrani, Mohamed

0,443519

1.056,00 €

201836ALUG00147D

****9017*

Amri, Brahim

0,815650

960,00 €

201827ALUG00565E

***3303**

Andion Cuesta, Ana Cobadonga

0,516043

1.560,00 €

201836ALUG04226V

***1729**

Andrade Ramallo, Patricia

0,534326

1.440,00 €

201815ALUG01239H

***9368**

Andrade Torres, Diana Erika

0,617791

1.920,00 €

201836ALUG01235Q

***5954**

Andre Soneira, Elia

0,551962

1.920,00 €

201832ALUG00959C

****5920*

Andriuscenco, Olga

0,524226

1.752,00 €

201815ALUG01107R

***1699**

Andújar de Jesús, Katy María

0,589846

1.344,00 €

201815ALUG03665Y

***9939**

Aneiros Castro, Patricia Belén

0,576689

2.304,00 €

201815ALUG03268T

****6319*

Anenin, Mónica

0,500481

1.440,00 €

201815ALUG03376Q

***1514**

Anido Antelo, Santiago

0,425345

1.776,00 €

201815ALUG02366H

***9860**

Ansede Castro, Mª Carmen

0,690931

900,00 €

201815ALUG03994J

***0183**

Antelo Vilela, Rebeca

0,400866

1.560,00 €

201815ALUG01837H

***9339**

Aparicio Louro, Sebastián

0,521337

1.200,00 €

201836ALUG02315S

***2347**

Aragunde Leites, María Regina

0,603094

2.310,00 €

201836ALUG04101F

****6652*

Araújo Batista, Fabia

0,468624

2.160,00 €

201836ALUG02411L

***8697**

Araújo Troche, Roque

0,646483

2.106,00 €

201815ALUG01885C

***9717**

Arcos Lado, Pilar

0,726044

960,00 €

201836ALUG01029V

***9242**

Arda Pazos, José Alberto

0,718324

1.680,00 €

201836ALUG01011E

***1573**

Area Mariño, Rosa María

0,429063

1.680,00 €

201832ALUG00645M

***9917**

Arean Sánchez, Marisol

0,717896

2.460,00 €

201836ALUG04286P

****1574*

Arenas, Damarys

0,571824

1.680,00 €

201836ALUG04000K

***9599**

Arenas Guiral, Sandra Milena

0,785999

1.632,00 €

201836ALUG00382Z

****3236*

Arévalo Flores, Osmary Yeraldine

0,721133

2.160,00 €

201836ALUG01282V

****1839*

Arévalo Jiménez, Gladis Karina

0,665670

1.680,00 €

201836ALUG02288B

***4081**

Arguedas Astocasa, Diana Esther

0,600353

1.680,00 €

201832ALUG01239R

***8142**

Arias Almonte, Mary Rosa

0,437913

1.152,00 €

201827ALUG00893M

***3878**

Arias Gallego, María Inés

0,576105

1.368,00 €

201827ALUG00311K

***6946**

Arias García, Alejandro

0,683935

1.680,00 €

201815ALUG02125F

***2121**

Arias López, Fernando

0,476357

1.080,00 €

201815ALUG02838F

***8703**

Arias López, Mónica

0,697345

960,00 €

201815ALUG01104K

****6059*

Arias Santana, Antonia

0,489334

1.451,52 €

201827ALUG00783X

****9730*

Armanaviciute, Jurgita

0,586098

1.200,00 €

201815ALUG01388Y

***7086**

Arnejo Barreiro, Lorena

0,532445

1.632,00 €

201815ALUG03103L

***0149**

Arreola Rivero, Florentina

0,648271

1.776,00 €

201836ALUG03023X

***9292**

Arteaga Gómez, Edgar Antonio

0,536294

1.680,00 €

201815ALUG02279T

****9291*

Arzolay Rivero, Miguel Ángel

0,562290

2.160,00 €

201815ALUG02083B

****7346*

Asaila, Khalid

0,757116

1.296,00 €

201836ALUG02075M

***5134**

Asebban Sherif, Hafida

0,580122

1.440,00 €

201815ALUG03419J

****7455*

Asencio Asencio, Mayra Alejandra

0,449686

1.680,00 €

* 201815ALUG03410G

****0441*

Ashir, Amna

0,764773

2.400,00 €

* 201815ALUG00836Y

***0585**

Asuar Martínez, Fernando

0,405044

1.920,00 €

201836ALUG04106N

***3204**

Ávila González, Gerardo Enrique

0,847660

1.320,00 €

201836ALUG01931E

****2399*

Azad, Khadija

0,765051

960,00 €

201815ALUG01255B

****7444*

Azlou, Rabia

0,781478

1.608,00 €

201836ALUG01036R

****7426*

Azouzi, Nadia

0,709768

1.680,00 €

201815ALUG01963Y

****4151*

Azzi, Hicham

0,406319

1.440,00 €

201815ALUG02153N

***3719**

Baamran Baamran, Mohamed

0,816177

1.296,00 €

* 201836ALUG03090P

***6451**

Baati Radimi, Lhassane

0,648811

691,20 €

201836ALUG03042Y

****4227*

Baatti, Said

0,655537

960,00 €

201827ALUG00269W

***8207**

Baboa Marin, Juan Pedro

0,522360

1.104,00 €

201836ALUG02554R

****5595*

Babou, Mohamed

0,783764

1.776,00 €

* 201836ALUG04121G

***5771**

Badano Puerto, Enrique Julio

0,416362

2.700,00 €

201836ALUG01280S

***8210**

Baghdasaryan Martirosyan, Artur

0,388677

1.488,00 €

201836ALUG01254N

****2064*

Bahini, Cherkaoui

0,612853

1.200,00 €

201836ALUG03028S

****5171*

Bahreddine, Najat

0,688141

1.560,00 €

201836ALUG02465G

***1112**

Balado Merino, Juan

0,490738

1.440,00 €

201827ALUG00154W

***7655**

Balboa Marian, Valeria Concepción

0,579355

1.200,00 €

* 201836ALUG02074G

***8117**

Balboa Martínez, Ana Belén

0,625410

1.905,60 €

201815ALUG02036X

***1471**

Balbuena Zarzuela, Alisandro

0,497561

1.488,00 €

* 201815ALUG02516F

***9613**

Ballesteros Sinisterra, Ninfa

0,515863

1.536,00 €

* 201832ALUG00254M

***7931**

Balsa Álvarez, José Luis

0,679836

2.700,00 €

201827ALUG01143W

****9339*

Bami, Houssam

0,465872

600,00 €

201815ALUG04417E

***0630**

Bande Barreiro, Luis

0,701416

1.584,00 €

201815ALUG01740J

***3334**

Barbeito Prado, José Fernando

0,391431

2.229,72 €

201836ALUG03519T

****0179*

Barboni Silvera, Paola Alexandra

0,569163

1.440,00 €

201836ALUG02511G

***6163**

Barbosa López, Lorena

0,642543

2.328,00 €

201815ALUG04522N

***4748**

Barcia Pérez, Manuel José

0,507739

1.200,00 €

201815ALUG02363S

***2668**

Bardanca Seijo, Mª Lorena

0,616749

1.104,00 €

201836ALUG03057K

***5242**

Barral Graña, Julia

0,495576

960,00 €

201815ALUG02101Y

***2935**

Barral Pena, Mª Amparo

0,487022

1.920,00 €

201836ALUG04248Q

***8048**

Barreiro Crespo, Vanesa

0,575142

1.440,00 €

201836ALUG01323N

***4378**

Barreiro Doval, María Pilar

0,482228

2.160,00 €

201832ALUG00436A

***0994**

Barreiro Garrido, Álexandre

0,474058

1.680,00 €

201827ALUG01120W

***9185**

Barrera Rey, Esperanza

0,503614

768,00 €

201836ALUG02023E

***6221**

Barros Costa, Leonardo

0,542520

1.776,00 €

201836ALUG03766V

***4725**

Barros Pérez, Luis

0,475926

1.386,72 €

201815ALUG03468Q

***9539**

Barros Yáñez, Sergio

0,763649

1.920,00 €

201815ALUG03883V

***7040**

Barrul Barrul, Raquel

0,477312

1.368,00 €

201815ALUG04917Q

***4435**

Barrul Borjas, Sara

0,439140

1.440,00 €

201815ALUG02777S

***1945**

Barrul Jiménez, Belén

0,632135

1.440,00 €

201836ALUG04114C

***9779**

Barrul Mendoza, Gerardo

0,742639

1.680,00 €

201836ALUG04116E

***9931**

Barrul Montoya, Ana

0,620805

1.320,00 €

201815ALUG03567T

***5369**

Barrul Montoya, Asunción

0,660258

1.320,00 €

201827ALUG00959W

***7522**

Barsa Campos, Marife

0,448105

1.152,00 €

201836ALUG04479V

***7102**

Basconcelo Santome, Romina Soledad

0,625175

2.040,00 €

201836ALUG03118J

****4374*

Bassine, Brahim

0,594223

1.027,20 €

201836ALUG00143M

***8705**

Bastidas Uzcategui, Rosaura

0,530206

1.296,00 €

201836ALUG01116N

***7195**

Bastos Frade, Rebeca

0,441117

1.440,00 €

201832ALUG00857X

****1619*

Batista E. Silva, Ana Paula

0,641233

1.296,00 €

201815ALUG01035K

***9181**

Bautís Regueiro, Raquel

0,556157

1.824,00 €

201815ALUG01794K

***3808**

Bautista García, Ana Katiuska

0,591331

960,00 €

201815ALUG02405B

****8403*

Bayón Delgado, Yalenia

0,483242

1.440,00 €

201832ALUG00834X

****8075*

Bazán Tantalean, Delicia Liliana

0,639782

1.440,00 €

201836ALUG03832Z

***7074**

Bea Otero, Ana Teresa

0,633117

1.200,00 €

201815ALUG01937A

***2855**

Becerra Cabaleiro, Patricia

0,775163

1.296,00 €

201836ALUG00885B

***1202**

Becerra Piñeiro, Patricia

0,425916

2.160,00 €

201815ALUG01605Q

***1139**

Beiras Castro, Manuel

0,696113

2.280,00 €

201815ALUG03343Y

****4840*

Belaide, Nazha

0,618915

1.008,00 €

201827ALUG00717J

****0023*

Belfellah, Nezha

0,458482

1.200,00 €

201836ALUG02337Z

****3358*

Belghatti, Ghyzlane

0,451208

1.104,00 €

201815ALUG03623X

***5763**

Bello Frade, David

0,410403

1.728,00 €

201815ALUG01220E

***5541**

Beltrán Galán, Mª Nazaret

0,636295

1.440,00 €

201815ALUG02799Z

***0277**

Beltre Jiménez, Zaida Aurelia

0,603152

1.800,00 €

201827ALUG01018S

****1398*

Ben Daoud, Samir

0,669302

1.440,00 €

201827ALUG00180M

****1140*

Ben El Khammal, Abderrahim

0,684004

1.200,00 €

201815ALUG00132S

****9084*

Ben Salama Gharbi, Souad

0,677541

1.440,00 €

201815ALUG04717T

****4951*

Benbouzid, Said

0,779082

624,00 €

201827ALUG00472K

****6402*

Benchaib, Mohamed

0,448005

1.320,00 €

201836ALUG00048W

****3032*

Benedito Caldeira, Sonia

0,527428

2.640,00 €

201827ALUG00983A

****0084*

Benhoud, Said

0,592850

960,00 €

201836ALUG01167V

***2826**

Benítez González, Vanesa

0,478680

1.440,00 €

201815ALUG03322P

***6059**

Benito Martínez, Saray

0,664029

2.083,20 €

201815ALUG01691X

***1372**

Benito Rodríguez, Lara Anai

0,581198

1.536,00 €

201836ALUG00600W

***8393**

Benito Rodríguez, Soraya

0,585088

2.160,00 €

201836ALUG01308C

****8144*

Benkeltoum, Lakhdar

0,686174

1.056,00 €

201827ALUG00393B

****5109*

Bennokro, Mohamed

0,425760

960,00 €

201836ALUG03797W

***2268**

Berjón Corujo, Aroa

0,699118

1.536,00 €

201815ALUG03836Q

***1199**

Bermúdez Borja, Antonia

0,622694

2.400,00 €

201827ALUG01138C

***0069**

Bermúdez Colaccico, Yamiseley Anais

0,458632

1.200,00 €

201815ALUG03384R

***1288**

Bermúdez Cruz, Ana María

0,495576

1.058,16 €

201815ALUG01867W

***1743**

Bermúdez Filgueira, Manuela

0,514181

1.680,00 €

201836ALUG02175J

***9219**

Bermúdez Novas, Purificación

0,590240

1.296,00 €

201815ALUG01726E

***1825**

Bermúdez Ruiz, Inmaculada

0,557269

1.512,00 €

201827ALUG00527F

***8310**

Bermúdez Seara, Jesús

0,625985

2.400,00 €

201836ALUG01186J

***7982**

Bernárdez Alfaya, Rocío

0,507506

864,00 €

201815ALUG03580J

***0651**

Bernat Nogueira, Mayladis

0,718575

2.400,00 €

201836ALUG03642P

****2111*

Berrebha, Adda

0,647969

960,00 €

201815ALUG02706J

***4934**

Berrutti Herrera, Daniel

0,749772

1.920,00 €

201836ALUG02167M

***2971**

Besada Piñeiro, Gloria

0,457779

1.800,00 €

201836ALUG01985F

***6974**

Betancur Leyva, Dorka Esther

0,496029

1.920,00 €

201827ALUG01070K

***9295**

Bienose Bienose, Esther

0,513633

1.200,00 €

201836ALUG03181F

****8068*

Bilali Kamal

0,534870

1.080,00 €

201832ALUG00660C

***5691**

Blanco Barreda, Noemí

0,612285

2.064,00 €

201827ALUG01104D

***5816**

Blanco Casares, Carlos

0,392465

1.440,00 €

201836ALUG04383J

***4943**

Blanco López, M. del Carmen

0,608222

2.064,00 €

201832ALUG00525T

***3090**

Blanco Márquez, Eva

0,507086

1.440,00 €

201836ALUG01410F

***8206**

Blanco Miguélez, José María

0,554773

1.104,00 €

201815ALUG04504V

***6576**

Blanco Ordóñez, Ruth

0,431433

1.440,00 €

201815ALUG02263F

***7273**

Blanco Ramos, Mª Mercedes

0,578701

1.920,00 €

201836ALUG02193P

***6460**

Blanco Rodríguez, Gemma

0,468794

1.200,00 €

201815ALUG00964L

***7862**

Blanco Suárez, Aránzazu

0,542070

1.920,00 €

201827ALUG00166Z

***3308**

Blanco Suárez, María Jesús

0,433281

960,00 €

201836ALUG00230T

***7335**

Blanco Vidal, Montserrat

0,506946

2.160,00 €

201815ALUG04219P

***1668**

Bolivar Jiménez, Sandra Patricia

0,630168

1.920,00 €

201836ALUG01522G

***9571**

Bonilla Iglesias, Vanessa

0,654236

1.440,00 €

201815ALUG03643F

***3459**

Bordido Bello, Roberto

0,860040

1.680,00 €

* 201815ALUG02087S

***3828**

Borja Bermúdez, Teresa

0,595979

1.920,00 €

201836ALUG02296L

***6546**

Borja Escudero, María Fe

0,658669

1.497,60 €

201836ALUG02671A

***9254**

Borja Gabárrez, María Reyes

0,658205

1.680,00 €

201827ALUG00827P

***4613**

Borja Hernández, Libertad

0,628510

1.440,00 €

201836ALUG02410H

***0871**

Borja Mendoza, Saray

0,756399

1.584,00 €

201815ALUG01132A

***9454**

Botana García, Andrés

0,561917

2.448,00 €

201836ALUG03216L

***7904**

Botana Pérez, Álvaro

0,452324

1.590,00 €

201815ALUG04094K

****3957*

Bouazza, El Batoul

0,557281

960,00 €

* 201836ALUG00898R

****9647*

Bouchaib, Mohamed

0,763527

1.488,00 €

201836ALUG01558V

****1352*

Bouchikhi Ep Serkouh, Omhani

0,506279

1.440,00 €

201827ALUG00907L

****1137*

Boudjella, Mhamed

0,519146

1.334,40 €

201836ALUG01960M

***2071**

Boudra Atiki, Abdelaziz

0,524264

1.440,00 €

201827ALUG00954C

****0292*

Boudraa, Cherkaoui

0,526692

1.296,00 €

201832ALUG00479T

****7084*

Boujnane, Mansour

0,450078

1.089,60 €

201815ALUG01951V

***1687**

Boukhanfra Boukhanfra, Mustapha

0,657404

1.200,00 €

201836ALUG02776Q

****3805*

Bouknana, Rachida

0,654340

1.320,00 €

201827ALUG00087G

****4087*

Bousairi, Hammadi

0,627829

960,00 €

201815ALUG01437D

****6201*

Boutafant, Mohamed

0,761042

960,00 €

201827ALUG00164N

****6846*

Boutzakate, Abdellah

0,414876

1.440,00 €

201836ALUG01024N

***5107**

Bouzada Martínez, Fernando

0,685541

1.944,00 €

201836ALUG01556S

****6370*

Bouziane, Abderrahim

0,526849

1.200,00 €

201827ALUG00407W

****8468*

Bouzidi, Taha

0,535815

1.200,00 €

201827ALUG00633K

***9281**

Boyan Onostre, Casilda

0,566954

1.680,00 €

* 201815ALUG00232T

****9393*

Braga Duarte, Tatiana

0,642844

1.440,00 €

201836ALUG01602S

***7806**

Brandáriz Pastoriza, Maribel

0,740668

2.400,00 €

201827ALUG00610K

***1845**

Brandón Ramos, José

0,727928

1.200,00 €

201836ALUG00336Z

***5575**

Brey Eyo, Rosalía María Jesús

0,395661

960,00 €

201815ALUG01529D

***9180**

Britos Britos, Basilicia Cristina

0,577637

1.248,00 €

201815ALUG03261Q

***7435**

Buelga Pedreira, Marcela Leandra

0,549857

1.200,00 €

201836ALUG01053H

****4600*

Bueno de Camargo de Siqueira, Gisele

0,603443

1.680,00 €

201836ALUG02269S

***4322**

Buezas Castelo, Laureano

0,474475

1.344,00 €

201815ALUG01426K

***1982**

Buitrago Cardona, Sandra Milena

0,601042

1.080,00 €

201815ALUG04088S

***8257**

Burgos Rosario, Olimpia Alexandra

0,598108

1.680,00 €

201815ALUG03917M

***1013**

Burguillos Corral, María de los Ángeles

0,483783

1.461,60 €

201836ALUG01320D

****3938*

Burlacu, Verginia

0,525485

1.200,00 €

201836ALUG04468Y

****8918*

Bustillo Cáceres, Kelin Ibeth

0,441459

1.440,00 €

201815ALUG03385W

***5136**

Busto Gómez, Almudena

0,491298

1.440,00 €

201836ALUG02472B

****7240*

Buzzi Goroso, Ramón María

0,436097

1.318,32 €

201836ALUG02358N

****6564*

Bykherbichen, Abdallah

0,484577

1.440,00 €

201815ALUG03900B

***0401**

Caamaño Gomera, Manuel Roberto

0,607155

2.400,00 €

201815ALUG02063Z

***7810**

Caamaño Lema, Estrella

0,629011

2.400,00 €

201832ALUG01355W

***7813**

Cabido Fernández, Angélica

0,568397

2.040,00 €

201836ALUG03366P

***7907**

Cabreira Gómez, Olga María

0,770179

2.068,80 €

201815ALUG00979B

****5557*

Cabreira Monteiro Maia, Vanessa

0,794352

1.680,00 €

* 201836ALUG01776M

****5268*

Cabrera, Julio César

0,718720

1.440,00 €

201827ALUG00481F

****7470*

Cabrera de Villalba, Carmencita

0,499324

1.296,00 €

201815ALUG03683R

***2748**

Cabrera Escriche, Ferrán

0,402484

2.112,00 €

201836ALUG03440J

****0116*

Cabrera Giralt, Lázaro

0,422600

1.728,00 €

201832ALUG00387T

***4027**

Cabrera Rivera, Adanauris

0,639478

1.440,00 €

201832ALUG00290H

***6065**

Cachiguango Ramos, Luz María

0,777793

1.152,00 €

201836ALUG01091X

***6684**

Cacho Allende, Lorena

0,523857

1.512,00 €

201815ALUG01977C

***2338**

Cagide Peña, Carlos Argelio

0,596378

1.200,00 €

201836ALUG02178Q

***9607**

Cal Zuñiga, Carmen

0,655368

1.440,00 €

201836ALUG03203Y

****2419*

Calderón Cuellar, Luz Stella

0,564900

1.920,00 €

201836ALUG00520Z

***7168**

Calero Navarro, Juan Luis

0,509516

2.160,00 €

201815ALUG03584V

***6593**

Calleja Lesende, Gina Victoria

0,509819

1.680,00 €

201815ALUG02218P

***1833**

Calo Puente, Adriana Lucía

0,615647

1.680,00 €

201815ALUG04594S

***3961**

Calvo Blay, Yudelkis

0,730337

1.536,00 €

201815ALUG03959R

***5453**

Campelo Dequidt, Sara

0,532757

1.344,00 €

201827ALUG01017Z

****8895*

Campos Antolín, Luis Alberto

0,445582

960,00 €

201815ALUG01603Z

***6696**

Cancela Sánchez, Jessica

0,518286

1.512,00 €

201815ALUG01950Q

***8352**

Candelario de Jesús, Rafaela

0,762643

1.728,00 €

201836ALUG03460X

***7641**

Canedo Estévez, María Dolores

0,617739

1.632,00 €

201815ALUG01322D

***2724**

Cañas Vázquez, Elvira

0,406364

1.620,00 €

201815ALUG01216H

***3241**

Cao Sousa, Gonzalo

0,650563

2.160,00 €

201815ALUG00084J

****2636*

Carabaño Cañas, Angie Esther

0,623043

1.536,00 €

201815ALUG04473D

***1766**

Caramés Agra, María Jesús

0,421162

1.920,00 €

201815ALUG01675V

***2752**

Caramés García, Eduardo

0,638983

1.841,40 €

201815ALUG03657K

***6056**

Caramés Martínez, María Elena

0,600836

1.440,00 €

201836ALUG03478M

***4629**

Carballes Alfonso, María Jesusa

0,553158

2.016,00 €

201836ALUG03009L

***1342**

Carballo Álvarez, Daniel

0,495729

1.670,40 €

201832ALUG00382H

***8212**

Carballo Carballo, Concepción

0,523872

1.800,00 €

201836ALUG00999X

***9427**

Cardalda Valeiro, Angélica

0,628728

2.100,00 €

201815ALUG03158M

***0859**

Cárdenas Guzmeli, Argentina

0,679459

2.100,00 €

201815ALUG04175X

***0202**

Cárdenas Parra, Rosalba

0,443161

1.440,00 €

201832ALUG01385D

****4171*

Cardoso Cerqueira, Irisneide

0,663004

1.344,00 €

201836ALUG03345X

****6698*

Cardoso Trindade, Antonia Socorro

0,771762

2.160,00 €

* 201815ALUG03505F

***8275**

Carias Thomás, Beatris Aparecida

0,480555

1.680,00 €

201836ALUG03069X

***5099**

Caride Dacuña, Alejandra

0,480465

2.400,00 €

201836ALUG01686F

***2961**

Carlos Carlos, María

0,516043

1.680,00 €

201815ALUG03731A

***1578**

Carneiro Carneiro, Sirleide María

0,578574

1.680,00 €

201815ALUG02684Z

***0357**

Carnevio Fernández, María Máxima

0,425951

1.950,00 €

201815ALUG01970J

***0481**

Carnicer Jorge, José Antonio

0,460567

1.584,00 €

201836ALUG03453A

***5757**

Carranza Hinostroza, Leonardo Álex

0,436439

1.920,00 €

201815ALUG02433Q

***3063**

Carrasco Blázquez, Teresa

0,555792

1.224,00 €

201836ALUG01683G

***3336**

Carreño Capacho, Lina Maritza

0,496945

1.440,00 €

201815ALUG02370E

***0257**

Carrera Ferreiro, Marta

0,531103

1.272,00 €

201815ALUG01962M

***4680**

Carrillo García, Yolanda

0,454977

1.584,00 €

201836ALUG00441G

****1854*

Carrión Herrera, Joaquín Marcos

0,752747

2.208,00 €

201815ALUG03052Z

***1651**

Carrión Rodríguez, Salvador

0,516383

1.200,00 €

201815ALUG02084N

***0028**

Carro Sanjuán, Sonia

0,519299

2.400,00 €

* 201815ALUG01507X

***4145**

Carrodeguas Rama, Verónica

0,675514

1.680,00 €

201815ALUG03248A

***5645**

Cartaya Aponte, Nancy Coromoto

0,416684

1.440,00 €

201815ALUG04245B

***7757**

Cartelle Otero, Susana

0,512220

1.248,00 €

201815ALUG03697S

***3545**

Casal Saavedra, Sandra

0,503029

1.776,00 €

201836ALUG03357E

***6552**

Casas Fernández, Javier

0,562111

2.160,00 €

201815ALUG04291B

***8111**

Castañeda Quintero, Karin Yuneth

0,689143

1.440,00 €

201836ALUG03258S

***2614**

Castañeda Quispe, Karen Isabel

0,610258

1.920,00 €

201832ALUG01392Q

***3418**

Castaño González, Luz Adriana

0,636527

864,00 €

201815ALUG03245T

***1517**

Castellano Genovés, Laura

0,459048

1.747,20 €

201836ALUG03551D

***4839**

Castellanos Ruiz, Paloma

0,453728

2.160,00 €

201815ALUG04203S

***0171**

Castillo Durán, Corina

0,472993

1.680,00 €

201827ALUG00059E

***2598**

Castillo Núñez, Jesús María Enrique

0,501581

1.392,00 €

201815ALUG04624E

***0488**

Castrelo Viñas, José

0,410659

2.400,00 €

201836ALUG03656E

***4695**

Castro Blanco, María Rosa

0,685907

1.800,00 €

201815ALUG01814H

***3375**

Castro de la Barrera, Diego

0,594454

2.308,80 €

201836ALUG02969W

***8325**

Castro González, Olga

0,525091

2.033,76 €

201815ALUG03364G

***8741**

Castro Loehmann, Victoria Eugenia

0,501443

1.584,00 €

201836ALUG04060N

***1418**

Castro Lorenzo, Sara

0,428390

2.649,12 €

201832ALUG00948D

****6194*

Castro Pérez, María Lina

0,605706

1.920,00 €

201832ALUG00609S

***9029**

Castro Prieto, Rocío del Alba

0,586866

1.344,00 €

* 201836ALUG01915Y

***8480**

Castro Riera, Jaime Vicente

0,575474

1.080,00 €

201836ALUG02551K

***3076**

Castro Rivas, Patricia

0,648641

1.728,00 €

201827ALUG00007Q

***3246**

Castro Vila, María

0,577154

1.368,00 €

201815ALUG03092P

***9440**

Cavero Williams, Marcela Andrea

0,620467

1.440,00 €

201815ALUG03717N

***9766**

Cazalla Dual, Emilia

0,388799

1.289,40 €

201836ALUG02619C

***1377**

Ceballos Ceballos, Fanny

0,758599

1.440,00 €

201827ALUG00540C

***1467**

Cediel Arias, Jacqueline

0,596610

1.920,00 €

* 201815ALUG03460P

***0986**

Ceide Rodríguez, Fernando

0,599821

1.440,00 €

201836ALUG00390E

***1842**

Celada Prada, Rafael Jesús

0,525091

1.200,00 €

* 201832ALUG00955Q

****2798*

Celis Ruiz, Elid Rainelda

0,410272

1.536,00 €

201836ALUG03020F

***9708**

Cerqueira García, Sofía

0,529237

2.160,00 €

201836ALUG02201Q

***4305**

Cevallos Arévalo, Narciza Eulalia

0,635225

1.680,00 €

201827ALUG00711F

***0442**

Chabur Álvarez, Caterine Milena

0,697212

1.344,00 €

201815ALUG01020Y

****5674*

Chahidi, Hassan

0,600595

1.344,00 €

201815ALUG00837F

****9198*

Chaji, Abdellatif

0,524100

1.296,00 €

201827ALUG00236S

****6790*

Chaouy, Abderrahmane

0,587165

1.200,00 €

201836ALUG01311T

***0799**

Charafi, Mohammed

0,655537

1.104,00 €

201827ALUG00374S

***2121**

Charafi Mahjoubi, Abdelkader

0,789883

960,00 €

201815ALUG03874P

****2415*

Charha, Mohamed

0,567243

1.296,00 €

201815ALUG04404D

****7563*

Charrik, Malika

0,579355

1.344,00 €

201836ALUG02806T

***9200**

Chavarrias Casin, Raquel

0,445563

1.152,00 €

201815ALUG01050J

***2853**

Chavaud Pupin, Diego

0,824987

1.065,60 €

201836ALUG01691N

***2809**

Chavez Chuquimajo, María Luisa

0,673557

1.728,00 €

201827ALUG00873P

****1317*

Chekran, Mohamed

0,645667

864,00 €

201827ALUG00919P

****3585*

Cheqraoui, Fatiha

0,846097

1.248,00 €

201836ALUG01888W

****4685*

Chibane Samir

0,690936

1.344,00 €

201836ALUG01095Z

****2442*

Chifor Florentina

0,662495

2.040,00 €

201836ALUG03369B

****2249*

Chiki Lekbir

0,678497

960,00 €

201815ALUG01115D

****0117*

Chouaih Fátima

0,766768

2.880,00 €

* 201836ALUG01565R

****7654*

Chouri Ouafa

0,457025

1.584,00 €

201836ALUG02579A

****5175*

Chukwu, Tina Ijeoma

0,516043

1.200,00 €

201832ALUG00754E

***4070**

Cibeira Cabo, Dolores

0,477312

930,00 €

201836ALUG00557M

***9318**

Cid Masid, Nuria

0,516991

1.680,00 €

* 201832ALUG00143D

***8534**

Cid Placer, Nuria

0,508230

1.464,00 €

* 201836ALUG00346R

***6215**

Cimadevila Lobeiras, Nathalia

0,704506

1.920,00 €

201815ALUG03238Q

***3095**

Cisneros Abuín, Sandra

0,719612

1.440,00 €

201815ALUG02990K

****2207*

Cisse, Mamadou Ndiaye

0,508138

960,00 €

* 201815ALUG00117T

***8069**

Cives Gerpe, Dolores

0,697345

1.104,00 €

201832ALUG00451H

***6926**

Coello Fernández, María Luz

0,642652

1.680,00 €

* 201836ALUG03675H

***7699**

Coello Novas, Vanesa

0,418787

1.584,00 €

201815ALUG00199J

***3837**

Coira Sánchez de Toca, Jaime

0,582649

1.440,00 €

201827ALUG00747C

****3417*

Cojocaru, George Nicusor

0,581010

1.872,00 €

201836ALUG02670W

***1566**

Collazo Padín, Raquel María

0,389071

2.160,00 €

201836ALUG03316G

****5222*

Coman, Stela

0,507420

720,00 €

201827ALUG00796T

***0522**

Combis Sánchez, Ana María

0,588634

1.536,00 €

201815ALUG01924J

***7961**

Conde Fernández, Germán José

0,503504

1.920,00 €

201815ALUG02162K

***0601**

Conde Santamarta, David

0,461179

1.440,00 €

201832ALUG00394F

***6085**

Contreras Alonso, Mairelys Milagros

0,651053

1.632,00 €

201836ALUG04158H

***2425**

Corbacho Ovelar, Gloria Cristina

0,620695

2.160,00 €

201836ALUG03774W

***8831**

Cordeiro Fernández, Raquel

0,608871

1.680,00 €

201832ALUG00494S

***9335**

Cordoba Moya, Cristina Teresa

0,650195

1.512,00 €

201836ALUG04142W

***9045**

Cordón Troncoso, Pablo

0,623020

2.280,00 €

201836ALUG04424P

***9238**

Cordoves Covelo, Cristofer

0,529232

1.824,00 €

201836ALUG04584F

***6244**

Cores Guillan, Natalia María

0,572036

1.200,00 €

201827ALUG00906H

***4063**

Coroas Arias, Laura

0,534401

1.560,00 €

201815ALUG04712H

***6348**

Corral Canzobre, José Antonio

0,575840

1.920,00 €

201836ALUG02284F

***6255**

Corral Díaz, María Begoña

0,602724

1.483,20 €

201832ALUG00587Q

***1122**

Corral Gómez, Narciso Juan

0,478356

1.206,12 €

201815ALUG01954C

***9824**

Corral Prieto, Vicente Miguel

0,438158

2.400,00 €

201832ALUG00748Q

***9288**

Corral Sousa, María Josefa

0,623268

1.956,00 €

201815ALUG04831E

****2786*

Correa da Cruz, Mª Concepción

0,470009

1.080,00 €

201836ALUG02165A

***3058**

Correa Pena, José Luis

0,495576

960,00 €

201832ALUG00547E

***6552**

Cortes Castiñeiras, Eva Esther

0,459946

1.752,00 €

201836ALUG03134Y

***8555**

Cortes Gontad, Tania

0,628298

1.776,00 €

201827ALUG01119R

***4410**

Cortiñas García, Sara

0,747867

1.608,72 €

201815ALUG02302T

***2138**

Cortizo Conde, David

0,703189

1.920,00 €

201815ALUG02442W

***7596**

Cortizo Miras, Manuela

0,668016

2.350,92 €

* 201815ALUG03188N

***9804**

Costa Pose, Virginia

0,631365

2.700,00 €

201836ALUG01297D

***8063**

Costa Yunes, Analia Beatriz

0,519717

1.920,00 €

201836ALUG01785Z

***8040**

Courel Sica, Eva

0,474840

1.920,00 €

201836ALUG01199A

****6353*

Craciun, Carmen

0,607049

1.920,00 €

201836ALUG03715N

****1898*

CrechInesco, Silvia Andrea

0,509335

1.200,00 €

201815ALUG00205L

***4585**

Crego Fernández, Lara

0,815037

2.112,00 €

201836ALUG01273P

***8397**

Cremona Gil, Giselle

0,625727

1.200,00 €

201827ALUG00606V

***4494**

Crespo Fernández, Raquel

0,498552

1.248,00 €

201836ALUG04569S

***6317**

Crespo Míraz, Joaquín

0,517039

1.920,00 €

201832ALUG00137A

***8706**

Crespo Soto, Jesús

0,413924

2.496,00 €

201815ALUG00013B

***7915**

Cribeiro Torres, José

0,492472

1.680,00 €

201815ALUG00672A

***7108**

Crofort Hernández, María del Tránsito

0,457393

1.200,00 €

201815ALUG01335E

***0212**

Cruz Navarro, Sonia

0,642881

1.920,00 €

201815ALUG02620L

***0768**

Cruz Suárez, Leandra María

0,716230

1.872,00 €

201815ALUG01953L

***2576**

Cuba Couzo, Mª Sara

0,617351

1.440,00 €

201815ALUG04059D

***8521**

Cueva Rivera, Inés

0,706340

1.680,00 €

201832ALUG00624F

***7213**

Cuevas Castro, Fior D'Aliza

0,643076

1.593,00 €

201827ALUG00969N

***1802**

Cuevas Fajardo, Sobeyda Altagracia

0,635225

1.680,00 €

201827ALUG00127K

***2652**

Cunha do Espirito Santo, Ángela María

0,659543

1.056,00 €

201815ALUG02781L

***0673**

Cunsolo Esparís, Sara

0,775933

1.440,00 €

201836ALUG04464W

***6931**

Cuña Pérez, Carmen

0,394063

2.099,16 €

201836ALUG01233Z

***7123**

Cusi Guenaga, Mónica

0,577248

2.064,00 €

201836ALUG04091C

****8976*

Cutarea, Paula

0,694780

1.680,00 €

201815ALUG02710V

***8490**

D'Amico Patiño, Graciela Alicia

0,397751

1.058,28 €

201836ALUG01337A

****3038*

Da Costa Loureiro, José Carlos

0,516043

1.457,28 €

201836ALUG04294Q

****5917*

Da Cunha Pereira, Mario Luis

0,684556

1.344,00 €

201815ALUG04202Z

****5468*

Da Gama Soares, Renata

0,746162

1.920,00 €

201836ALUG03575X

***6653**

Da Rocha Bessa, Cidalia Manuela

0,690591

1.680,00 €

201832ALUG00585Z

****0868*

Da Silva Almeida, María Geana

0,430780

1.920,00 €

201836ALUG01338G

***0895**

Da Silva Barbosa, María Concepción

0,501344

2.100,00 €

201836ALUG02372A

****0163*

Da Silva Monteiro, Adelia

0,741653

1.440,00 €

201836ALUG02722P

****7822*

Da Silva Torres, Tatiana

0,540401

1.200,00 €

201827ALUG00670N

****2692*

Da Veiga Brito, Antonino

0,506557

960,00 €

201815ALUG00910B

****3947*

Daanouni, Hamadi

0,631134

1.200,00 €

201836ALUG02064V

****6691*

Dahmane, Mohammed

0,711404

1.200,00 €

201815ALUG03391P

****5367*

Dahmouni, Moulouda

0,587607

1.104,00 €

201815ALUG01040A

****4735*

Daibeche, Noureddine

0,616407

1.584,00 €

201836ALUG01632E

****8187*

Daloiso, Emanuela Novella

0,577248

1.824,00 €

201815ALUG01841E

***0380**

Darriba Cervero, Pedro Pablo

0,611045

2.352,00 €

201815ALUG04925R

***8422**

Dasantes Darriba, María del Carmen

0,822924

1.488,00 €

201815ALUG01168Q

***7628**

Dasantes Darriba, Roberto

0,723103

1.344,00 €

* 201832ALUG01090J

***5551**

Dasilva Puente, Aurora

0,406364

1.200,00 €

201836ALUG03919D

***5317**

Davila Fernández, Josefa

0,594549

1.680,00 €

201836ALUG04185E

***3097**

Davila Romero, Andrea

0,605342

1.440,00 €

201836ALUG02618L

***9532**

Davila Santome, María Rosa

0,516043

1.320,00 €

201836ALUG01540E

****5834*

Dawahidi, Brahim

0,553824

1.440,00 €

201836ALUG02608D

***8897**

De Anda Fuentes, Sonia

0,495576

2.280,00 €

201836ALUG02583F

***0639**

De Carvalho García, Raquel

0,769663

2.160,00 €

201815ALUG00107J

***9981**

De Castro Graña, Laura

0,408287

1.344,00 €

201815ALUG00984Q

****2884*

De Jesús Oliveira, Elsa Cristina

0,626735

1.200,00 €

201815ALUG02640Q

***9703**

De la Cruz de la Cruz, Ana Maritza

0,485788

1.200,00 €

201832ALUG00759G

***1155**

De la Cruz Martínez, Marisela

0,703854

1.680,00 €

201832ALUG00520H

***7385**

De la Cruz Pérez, Ibis Beneranda

0,684153

1.152,00 €

201815ALUG03709G

***5872**

De la Iglesia Sánchez, Mª Mercedes

0,400624

1.920,00 €

201815ALUG01427E

***5855**

De la Torre Martínez, Dolores

0,501018

1.800,00 €

201836ALUG01194K

***8513**

De la Torre Taboada, Tania

0,577414

2.064,00 €

201836ALUG04132S

***9654**

De las Heras Cores, Víctor Manuel

0,518453

1.896,00 €

201815ALUG03979K

***9568**

De León Decena, Lesaidy

0,575423

1.248,00 €

201815ALUG02165R

****7301*

De Lima Belem, Carla María

0,532565

1.680,00 €

201832ALUG01079W

****6059*

De Lima Brito, Bianca Magdalena

0,612091

1.728,00 €

201832ALUG00409E

***1266**

De los Reyes Figueiredo, Jorge del Carmen

0,587870

1.680,00 €

201836ALUG02765M

***7298**

De los Santos de la Gracia, María Soledad

0,757282

480,00 €

201827ALUG00152T

****0672*

De Oliveira, Claudete

0,420488

1.296,00 €

201815ALUG05101Q

****2559*

De Sousa Avelar, Elani

0,553167

1.440,00 €

201836ALUG01112P

***3831**

De Sousa González, Elisa Andreina

0,424977

1.584,00 €

201815ALUG04223N

***0752**

De Sousa Melo, Marlene Antonia

0,454430

1.440,00 €

201815ALUG02227V

****9244*

De Souza, Rutineia Francisca

0,744108

1.440,00 €

201815ALUG04991K

***8578**

Decor González, Raúl

0,679472

2.040,00 €

201815ALUG02856W

***3555**

Deibe Varela, Vanessa

0,857078

912,00 €

201836ALUG02979N

***6998**

Del Cid Peralta, Dulce Sofía

0,748871

1.920,00 €

201815ALUG01823G

***9694**

Del Orbe Báez, Santa Casilda

0,794565

1.920,00 €

201832ALUG00342R

***4885**

Del Río Quintas, Mónica

0,550457

1.200,00 €

201836ALUG03533Z

***7687**

Del Solar Mardones, Katia

0,437300

2.400,00 €

201836ALUG01578Z

***3103**

Delgado Ares, José María

0,714033

1.442,40 €

201827ALUG00613R

****6638*

Delgado Suárez, Yarnel

0,533205

960,00 €

201827ALUG00596F

***8324**

Delgado Torres, Alejandro Eddy

0,614225

2.190,00 €

201815ALUG02742A

****5529*

Dembele, Astou

0,516313

1.680,00 €

201832ALUG01212C

****1060*

Derdani, Hanane

0,603312

960,00 €

201815ALUG02556R

****1840*

Diabagate, Mory

0,409838

1.440,00 €

201836ALUG02552E

****5594*

Diaby, Ibrahima

0,406647

2.400,00 €

201832ALUG00168B

***7681**

Dias Fernández, María Alicia

0,473753

1.620,00 €

* 201815ALUG03560Q

****5614*

Dias Souto, Luciene

0,705859

1.680,00 €

201827ALUG00395J

***3376**

Díaz Agulleiro, Pablo

0,564770

1.728,00 €

201836ALUG02693W

***9074**

Díaz Barreto, Josgla Nathali

0,635194

1.200,00 €

* 201815ALUG00650G

***3248**

Díaz Carou, Alicia

0,545295

1.680,00 €

201836ALUG03127E

***2817**

Díaz Cerviño, Consuelo

0,677571

1.440,00 €

201815ALUG02239Y

***2481**

Díaz Couto, Francisco Javier

0,511348

1.920,00 €

201832ALUG01098K

****7259*

Díaz de Zambrano, Magalis

0,420768

1.344,00 €

201815ALUG00157V

***5264**

Díaz Díaz, Ursula María

0,515458

1.920,00 €

201836ALUG01458D

***8285**

Díaz Pérez, Mª Luisa

0,632027

1.650,00 €

201832ALUG00372P

***0736**

Díaz Ramos, Nercy Judith

0,577248

1.680,00 €

201836ALUG01711D

***5258**

Díaz Rodríguez, Sira María

0,713228

1.680,00 €

201836ALUG01256Z

***2308**

Díaz Salazar, Yomar

0,638817

1.200,00 €

201832ALUG00782G

***3469**

Díaz Sánchez, Cristina

0,520896

1.440,00 €

201836ALUG01772R

***1964**

Díaz Sánchez, Mireya

0,568791

2.040,00 €

201815ALUG04406B

****0832*

Díaz Serrano, Laura Viviana

0,658460

1.128,00 €

201836ALUG02344K

***4535**

Díaz Suárez, Concepción

0,535846

1.440,00 €

201836ALUG03092X

***9097**

Díaz Taboada, Rosa María

0,508893

1.920,00 €

201827ALUG00834S

***1103**

Diéguez Veloso, María del Mar

0,677711

768,00 €

* 201815ALUG01609C

****2774*

Diop, Aboubakrine

0,530741

1.320,00 €

201815ALUG02842B

****7680*

Diop, Rokhaya

0,444561

2.280,00 €

201836ALUG04403X

***1070**

Diz Cortegoso, Tania

0,601049

1.680,00 €

201836ALUG02595L

****2617*

Domingues, Umbelina

0,818407

2.250,00 €

201836ALUG03467V

***5159**

Domínguez Alonso, Nerea

0,575142

1.598,40 €

201836ALUG03356K

***8805**

Domínguez Boente, María del Carmen

0,524389

1.500,00 €

201832ALUG00139M

***8521**

Domínguez Cabo, Ángela

0,462804

1.920,00 €

201832ALUG01222F

***5383**

Domínguez Couso, María

0,561188

1.200,00 €

201815ALUG04422G

***0397**

Domínguez de la Iglesia, Lorena

0,461344

1.920,00 €

201836ALUG03197T

***6698**

Domínguez Diéguez, María Elena

0,400624

1.680,00 €

201836ALUG02535M

***6118**

Domínguez Domínguez, Beatriz

0,491131

2.160,00 €

201836ALUG03508N

***5501**

Domínguez Gallego, Alba

0,424316

2.160,00 €

201827ALUG00159F

***8100**

Domínguez Iglesias, José Manuel

0,562287

1.740,00 €

201832ALUG00134T

***8870**

Domínguez Pérez, Eva

0,436331

1.680,00 €

201815ALUG01784B

***6259**

Domínguez Quintáns, Jesús

0,557051

1.440,00 €

201827ALUG00836V

***5203**

Domínguez Rey, Manuel

0,823242

1.800,00 €

201836ALUG03378C

***7723**

Domínguez Rodríguez, José

0,495576

1.800,00 €

201836ALUG00268S

***0875**

Domínguez Rodríguez, María del Carmen

0,459986

2.352,00 €

201815ALUG02692E

***2745**

Dopico Mariño, Manuel

0,620609

2.112,00 €

201815ALUG01186B

***4932**

Dos Reis de los Ángeles, María Carmen

0,574461

960,00 €

201836ALUG01739Z

****4225*

Duarte Araújo, Agostinho

0,495576

1.620,00 €

201815ALUG03882Q

***4290**

Duarte Cardona, Justa Filena

0,444459

1.440,00 €

201815ALUG00832W

***7352**

Duarte Duarte, Juliana

0,710452

1.440,00 €

201815ALUG03645D

***6497**

Duarte Pereira, María del Mar

0,682749

1.368,00 €

201815ALUG03625N

***1231**

Ducid Campusano, Julia Natalia

0,620095

2.400,00 €

* 201836ALUG00960V

****3237*

Duma, Nicolae

0,892993

1.680,00 €

201815ALUG04008G

****3808*

Dumitrescu, Daniel

0,441941

1.680,00 €

201832ALUG01014Y

****6703*

Dumitru, Carmen

0,672140

1.344,00 €

201836ALUG04167G

****0552*

Durán Sánchez, Armando

0,649642

892,00 €

201836ALUG02184E

***1324**

Durán Torres, Cristina

0,526961

1.680,00 €

* 201836ALUG03412P

***2951**

Durañona González, Gladys

0,595704

2.400,00 €

* 201815ALUG01516L

***4418**

Durillo Barrul, Pilar

0,690643

1.800,00 €

201836ALUG02566J

****8369*

Duru, Henry

0,543490

1.824,00 €

201836ALUG01601Z

***8144**

Duval Borja, Irene

0,735827

1.800,00 €

201815ALUG04455Z

***3028**

Echeverri Henao, Amparo

0,521977

2.580,00 €

201832ALUG00155K

***4152**

Echeverría Susinno, Elvira Silvia

0,482782

979,20 €

201832ALUG00496V

****4657*

Eddir, Nadia

0,516043

864,00 €

201836ALUG01234S

***3676**

Edrosa Edrosa, Javier

0,495576

2.400,00 €

201836ALUG01945J

***8029**

Effio Núñez, Mª Elisa

0,588476

1.452,00 €

201827ALUG01040Z

****3090*

El Abyad, Rachid

0,435032

1.056,00 €

201827ALUG00389F

****7863*

El Achab, Mhamed

0,653476

1.344,00 €

201836ALUG02038Z

***2169**

El Adrani Ouarrak, Azzouz

0,641772

960,00 €

* 201832ALUG01193R

****0582*

El Aissaoui, Abdeslam

0,505887

1.440,00 €

201827ALUG00650S

****5944*

El Allali, Soumiya

0,686951

960,00 €

201815ALUG03526M

****6757*

El Archi, Abderrahim

0,852306

1.248,00 €

201836ALUG04307Y

****6091*

El Aziri, Abderrahim

0,435177

2.400,00 €

201815ALUG01292W

****1010*

El Azouzi, Said

0,574574

960,00 €

201827ALUG01023C

***5437**

El Bouadili Hibti, Abderahim

0,438417

720,00 €

201815ALUG01060T

****7565*

El Bouji, Nabila

0,613663

1.104,00 €

201827ALUG00769L

****8109*

El Fouhami, Saida

0,720303

1.152,00 €

201815ALUG01544R

****6997*

El Four, Abderrahim

0,774607

1.200,00 €

201836ALUG01809S

****5395*

El Ghorri, Mohamed

0,588142

2.112,00 €

201836ALUG03381T

****3222*

El Haddaji, Zahra

0,622745

1.440,00 €

201836ALUG00669W

****0448*

El Hamdaoui, Abdelaziz

0,671682

1.488,00 €

201827ALUG00406R

****4266*

El Hidam, Thouria

0,809350

1.440,00 €

201827ALUG00529D

****1952*

El Hounaini, Naima

0,792238

1.200,00 €

201827ALUG01036X

****3595*

El Kadiri, Rachid

0,412319

1.056,00 €

* 201836ALUG01916F

****3590*

El Kahi, Rachid

0,633455

1.440,00 €

201836ALUG02223S

***3781**

El Kahi Bahini, Ahmed

0,526243

1.248,00 €

201836ALUG01435D

****9348*

El Karouachia, Ouahiba

0,793150

1.512,00 €

201836ALUG01393J

****2217*

El Khal Qi, Zahra

0,799096

1.104,00 €

201827ALUG01072T

****7337*

El Makkas, Mohammed

0,597107

960,00 €

201836ALUG01673V

****2779*

El Malem, Said

0,598831

1.440,00 €

201815ALUG01889R

****6186*

El Massaoudi, Abderrahim

0,844113

1.296,00 €

201836ALUG02802L

****6545*

El Mazghi, Abdellah El Mazghi

0,536507

960,00 €

201827ALUG00383R

****1939*

El Rhazouani, Hafida

0,624589

1.200,00 €

201827ALUG00868A

****3554*

El Yazid, Hammoudan

0,396824

1.056,00 €

201836ALUG02153Z

***7644**

Elexpuru Muñoz, María Dolores

0,767726

1.920,00 €

* 201836ALUG01125K

****7414*

Elloubani, Fauizia

0,712112

1.680,00 €

201836ALUG01313W

****3642*

Eloumari, Lekbir

0,501835

1.104,00 €

201832ALUG01155D

****2637*

Encarnación Mejía, Diana Elina

0,618792

1.680,00 €

201836ALUG01531J

****0291*

Ennaji, Hammadi

0,564814

1.200,00 €

201836ALUG02625A

****8951*

Ennaji, Hicham

0,618915

1.200,00 €

201836ALUG01108G

****3622*

Ep Anas Khattabi Krif, Mouna

0,616359

1.104,00 €

201827ALUG00771K

****3899*

Er Rouyfy, Fátima

0,468272

1.200,00 €

201836ALUG02152J

***4197**

Er-Rebh Feth, Kaltoum

0,760259

1.248,00 €

201815ALUG01036E

****3229*

Erbiti, Kamal

0,848335

1.680,00 €

201815ALUG02676Y

****0503*

Erriki, Samira

0,644323

1.200,00 €

201836ALUG02702B

***0246**

Escolar Martín, Ana María

0,680902

1.248,00 €

201836ALUG02474J

***1192**

Espeso Montalvo, Pedro

0,581413

2.460,00 €

201815ALUG03457M

***1896**

Espinosa Zaldivar, Gretchen de la Caridad

0,661839

1.680,00 €

201815ALUG03862L

***9992**

Espiñeira García, Margarita

0,495576

1.177,08 €

201815ALUG03446V

***4434**

Espiñeira Rivas, José María

0,458441

1.920,00 €

201827ALUG00100V

***5029**

Espiñeira Rodríguez, Jesús

0,610427

1.104,00 €

201836ALUG03372Z

****2449*

Essaadaoui, Hassan

0,641542

960,00 €

201836ALUG02174N

***7730**

Essaadaui Es Saady, Bouazza

0,715628

768,00 €

201827ALUG01050R

****6861*

Esshaibi, Naima

0,827193

1.056,00 €

201827ALUG00764Z

****6269*

Esshaibi, Said

0,671576

1.344,00 €

201836ALUG01984Y

***3909**

Estévez Alonso, Blandina

0,527415

1.920,00 €

201832ALUG00840Q

***9207**

Estévez Barbosa, Dolores

0,525060

1.200,00 €

201832ALUG00851G

***7763**

Estévez Carpintero, Mª Luisa

0,719873

1.232,16 €

201836ALUG03772T

***9640**

Estévez González, Amparo

0,573251

1.920,00 €

201832ALUG00314L

***5814**

Estévez Jacome, Sergio

0,514218

2.160,00 €

201827ALUG00041G

***3947**

Estévez Pacios, Iria

0,447502

1.680,00 €

201832ALUG01291F

***8975**

Estévez Pontes, Ana Isabel

0,502380

1.200,00 €

201832ALUG00203T

***7474**

Estévez Vázquez, José Enrique

0,570882

2.070,00 €

201832ALUG00501E

***9675**

Estruch Fernández, Soraya Lazara

0,603991

1.200,00 €

201815ALUG04099A

****0688*

Et Tahery, Abdellah

0,662704

792,00 €

201832ALUG00357Q

****6100*

Evgenieva Dimitrova, Galya

0,523930

1.560,00 €

201836ALUG03147L

***6457**

Expósito Gil, José Carlos

0,435072

1.994,52 €

201836ALUG01559H

****5073*

Ezzohri Ep El Kabboury, Milouda

0,579227

1.440,00 €

201832ALUG00466X

****3212*

Ezzouaoui, Abdelhadi

0,539992

1.344,00 €

201836ALUG01238L

***3605**

Facorro Matos, José Ignacio

0,518453

1.440,00 €

201836ALUG02306Y

***7034**

Fahmi Aboufaris, Abdelkrim

0,684385

1.200,00 €

201836ALUG01397V

***5154**

Fahmi Aboufaris, Mustapha

0,632176

1.392,00 €

201836ALUG01523M

****1239*

Fajardo Gutiérrez, Mª Fernanda

0,652722

1.920,00 €

201836ALUG01306H

***7249**

Falhani Ech-Chorfi, El Mouloudi

0,687563

864,00 €

201815ALUG01364M

****1327*

Fall Ep Wade, Charlotte

0,538079

1.680,00 €

201836ALUG03534S

***2974**

Fall Fall, Ndeye Fatou

0,801111

1.680,00 €

201815ALUG04326T

***1440**

Fandiño Álvarez, Alfredo

0,476705

1.680,00 €

201815ALUG03790Q

****8199*

Faouzi Ahmed, Latif

0,614439

2.016,00 €

201815ALUG02536G

***3116**

Fariña Lado, José Ramón

0,793241

1.522,56 €

201836ALUG01223G

***6967**

Fariña Martín, Francisco Miguel

0,441143

2.183,76 €

201836ALUG03401C

***1573**

Faro Núñez, Graciela Beatriz

0,708180

1.392,00 €

201832ALUG01219G

***6179**

Fathallah Aboufaras, Abdennabi

0,622936

1.200,00 €

201815ALUG00208E

***7277**

Fathallah Hachiri, Naima

0,802063

1.440,00 €

201836ALUG01299B

***6672**

Faye Diagne, Assane

0,778461

1.584,00 €

201815ALUG03944D

***6999**

Fernández Moral, Rebeca

0,661415

1.680,00 €

201832ALUG00336H

***6100**

Feijoo Durán, Claudio

0,465456

1.901,04 €

201827ALUG01114L

***0874**

Feliz Almanzar, Juan

0,575142

1.200,00 €

201836ALUG01573D

***3709**

Ferehate Khouit, Fatiha

0,653713

1.392,00 €

201832ALUG00588V

***6476**

Fernandes Miranda, Sonia María

0,410474

1.296,00 €

201836ALUG02048R

****4353*

Fernandes Seabra, Vanda

0,656686

1.440,00 €

201836ALUG03558Q

***3369**

Fernández Abalde, Juan Ramón

0,434074

1.920,00 €

201832ALUG00167X

***9950**

Fernández Alfonso, Montserrat

0,407965

1.368,00 €

201836ALUG01682A

***0909**

Fernández Barrul, Noelia

0,740677

1.776,00 €

201836ALUG01850X

***1260**

Fernández Berlanga, Vanesa

0,515224

1.824,00 €

201836ALUG00211G

***9027**

Fernández Blanco, María Violeta

0,404214

2.400,00 €

201827ALUG00515H

***8285**

Fernández Camino, Ovidio

0,614499

2.280,00 €

201836ALUG02479H

***6916**

Fernández Campo, Rosa Aurora

0,579809

1.488,00 €

201815ALUG04543X

***7173**

Fernández Cobas, Mª Inmaculada

0,484723

2.400,00 €

201836ALUG01366D

***9908**

Fernández Díaz, Diana

0,539799

2.232,00 €

* 201815ALUG04871Q

***2408**

Fernández Domínguez, Ángela

0,523886

1.920,00 €

201815ALUG02386S

***3751**

Fernández Fatihi, Suad

0,424140

1.800,00 €

201836ALUG01728A

***8057**

Fernández García, Dolores

0,525091

1.860,00 €

201815ALUG04461C

***8941**

Fernández Gómez, Consuelo

0,600179

1.800,00 €

201827ALUG01082X

***2745**

Fernández Gómez, Mª Paula

0,620917

1.584,00 €

201836ALUG01156Y

***7155**

Fernández González, Mª José

0,635225

1.344,00 €

201832ALUG00917R

***7621**

Fernández González, María de los Ángeles

0,511091

1.536,00 €

201836ALUG01069B

****7482*

Fernández González, Rosa del Carmen

0,457561

1.680,00 €

201815ALUG04745M

***9772**

Fernández Gosende, Adrián

0,451061

1.680,00 €

201836ALUG01823Y

***6486**

Fernández Lagoa, Josefa

0,495576

2.466,00 €

201832ALUG00482A

***9988**

Fernández López, Conchita

0,577248

1.728,00 €

201836ALUG01919X

***9477**

Fernández López, Elena María

0,800141

1.584,00 €

201836ALUG00870L

***1636**

Fernández López, Luisa

0,716824

2.070,00 €

201836ALUG01319P

***5705**

Fernández Lumbreras, Olalla

0,495244

2.400,00 €

201836ALUG01902Q

***8992**

Fernández Meijomil, Rocío

0,694297

960,00 €

201836ALUG03764S

***7519**

Fernández Miñambres, Ana María

0,423980

1.440,00 €

201815ALUG01536Q

***6116**

Fernández Montes, José

0,607757

1.500,00 €

201836ALUG01144V

***6024**

Fernández Morán, Paula María

0,639129

2.040,00 €

201832ALUG00012Q

***7369**

Fernández Mujica, César Andrés

0,481094

1.680,00 €

201836ALUG01615M

***0820**

Fernández Novas, Jesús

0,495576

1.584,00 €

201827ALUG00666P

***8013**

Fernández Páez, María del Carmen

0,475515

1.680,00 €

201827ALUG00640M

***2191**

Fernández Paredes, Sofía

0,627146

960,00 €

201832ALUG00212D

***3280**

Fernández Pena, María Inés

0,475071

1.200,00 €

201832ALUG00019T

***6322**

Fernández Pérez, María de los Remedios

0,610015

1.728,00 €

201815ALUG02305A

***5977**

Fernández Pérez, María Luz

0,432071

1.920,00 €

* 201836ALUG03269A

***6665**

Fernández Piñeiro, José Constantino

0,818093

1.680,00 €

* 201836ALUG00497Z

***7428**

Fernández Rodríguez, Francisco José

0,519090

1.368,00 €

201836ALUG02600R

***2916**

Fernández Rodríguez, Inés

0,399352

1.747,32 €

201836ALUG00313Z

***7026**

Fernández Rodríguez, María Isabel

0,601783

1.584,00 €

201836ALUG03849P

***0893**

Fernández Rodríguez, Marina

0,579937

2.054,40 €

201836ALUG02541B

***4807**

Fernández Roibas, Adolfo

0,718046

1.680,00 €

201832ALUG00495Q

***0309**

Fernández Varela, Pilar

0,477312

1.724,04 €

201836ALUG01774A

***7077**

Fernández Vedmar, Eva María

0,390587

2.064,00 €

201815ALUG03437P

***8486**

Fernández Velasquez, Teodocia

0,693072

1.488,00 €

201836ALUG01160X

***9510**

Fernández Vila, María Enelina

0,461915

2.160,00 €

201836ALUG01781X

****3121*

Ferra, Hicham

0,707620

1.320,00 €

201815ALUG02817D

***6067**

Ferradás Canedo, Carmen

0,624547

1.920,00 €

* 201836ALUG03295Y

***1912**

Ferradás Piñeiro, Cristina

0,758256

1.680,00 €

201815ALUG01523A

****3555*

Ferreira Borges, María da Conceigão

0,516043

1.344,00 €

201836ALUG01870F

****7651*

Ferreira da Silva, Anabela

0,570207

1.200,00 €

* 201836ALUG03389P

***7826**

Ferreira Díaz, David

0,503929

1.104,00 €

201832ALUG00565V

***4817**

Ferreira Ferreiro, Carlos Eduardo

0,596447

1.200,00 €

201815ALUG02528L

***0161**

Ferreira Martíns, Isabel Patricia

0,748561

2.016,00 €

201827ALUG00193H

****7167*

Ferreira Pereira, María de Fátima

0,507835

1.560,00 €

201836ALUG03584L

***1401**

Ferreira Pérez, Ana María

0,566746

1.473,60 €

201832ALUG00631Z

***4712**

Ferreiro Dacruz, César Manuel

0,516043

1.440,00 €

201827ALUG00743Q

***4396**

Ferreiro Fernández, María

0,447938

1.920,00 €

201827ALUG00011C

***1272**

Ferreiro Torres, María José

0,649560

1.872,00 €

201836ALUG01026Z

***8631**

Ferreiros Piedras, María del Carmen

0,803012

1.920,00 €

201815ALUG03470H

***9580**

Ferrer Lendoyro, Antía

0,600337

1.560,00 €

* 201836ALUG03909E

***2967**

Figueiras Luna, Ana Belén

0,506377

1.200,00 €

201832ALUG00605B

***4706**

Figueiredo Rodríguez, Rosa María

0,625282

1.440,00 €

201827ALUG00006S

***5940**

Figueredo Santiago, Francisco

0,477312

1.500,00 €

201836ALUG01389D

***1686**

Figueroa Oliveira, Aurora

0,472080

1.944,00 €

201836ALUG04600T

***1647**

Figueroa Rivera, Bernardo Manuel

0,499962

1.848,00 €

201815ALUG00288X

***6025**

Fiuza Davila, José Luis

0,462997

1.920,00 €

201815ALUG02628G

***6471**

Flores Alfaro, Julián

0,646483

2.100,00 €

201836ALUG01593Y

***3252**

Flores Arango, Inés Yolanda

0,645483

1.680,00 €

201815ALUG03514Q

***8332**

Flores Escudero, María Alegría

0,516043

1.440,00 €

* 201836ALUG04482C

***3998**

Flores González, María Beatriz

0,634007

1.776,00 €

* 201836ALUG01206X

***2630**

Florez Díaz, María del Rocío

0,597168

1.680,00 €

* 201836ALUG04395W

***4616**

Fornos Rivas, Alberto

0,697683

1.766,40 €

201836ALUG02083J

***0080**

Fortes Barbeitos, Rocío

0,437414

2.064,00 €

201827ALUG00866R

***6874**

Fraga Basanta, María del Carmen

0,431971

1.320,00 €

201815ALUG00061J

***1176**

Fraga Cancela, Lourdes

0,758903

1.680,00 €

201836ALUG00980Z

***6662**

Francisco Bernárdez, Guillermo

0,495576

1.475,64 €

201836ALUG04092K

***1931**

Francisco Sosa, Nirosyi Graciela

0,469325

1.728,00 €

201836ALUG04423F

***4156**

Franco Borlido, María Cándida

0,637032

1.488,00 €

201815ALUG04744G

***0632**

Franco González, Amanda Sabela

0,568326

1.824,00 €

201815ALUG04474X

***0086**

Franco Heredia, Blanca Flor

0,524360

1.440,00 €

201827ALUG00429R

***4077**

Freije Yanes, Lara

0,521729

962,28 €

201815ALUG03566E

***6566**

Freire Ellis, Sylvia

0,473480

1.440,00 €

201815ALUG04013D

***8018**

Freire López, Tamara

0,495969

1.440,00 €

201815ALUG04381D

***9029**

Freire Rascado, María Fernanda

0,501720

1.782,00 €

201815ALUG01646B

***4606**

Freire Rouco, José Ramón

0,455408

1.824,00 €

201836ALUG02859F

***0194**

Freiria Alonso, Mª Beatriz

0,706174

1.440,00 €

201836ALUG02105N

***9508**

Freitas Dalmeida, Ana Belén

0,507355

1.344,00 €

201815ALUG04401Y

****9862*

Ftouhi, Ahmed

0,638766

1.440,00 €

201815ALUG02542X

***0862**

Fuentes Gutiérrez, Cristina

0,488061

2.400,00 €

201827ALUG00507X

***5557**

Funes Galisteo, María Dolores

0,642469

1.200,00 €

201836ALUG02534G

***7531**

Gabarres Conchado, Yoana

0,715604

1.440,00 €

201836ALUG01723K

***3475**

Gabarri Giménez, Ruth

0,684004

1.776,00 €

201836ALUG02682Z

***6761**

Gabarri Jiménez, Mara

0,692119

1.440,00 €

* 201836ALUG01376L

***8727**

Gabarri Jiménez, Nohemi

0,688865

1.728,00 €

201836ALUG01247M

***8714**

Gabarris Monteiro, Adolfo

0,708879

1.440,00 €

201836ALUG04128B

***8426**

Galarreta Álvarez, Briset Rosario

0,628073

1.680,00 €

201832ALUG00909Q

***6510**

Gallego Moncada, Luz Elena

0,412650

1.632,00 €

201815ALUG04610P

****6008*

Galleguillos Bissio, Rosa Cleopatra

0,630560

1.980,00 €

201832ALUG00878P

***0866**

Gallo Valencia, Anyi Yarely

0,511747

1.680,00 €

201815ALUG03784X

***3843**

Gallón Avilés, Margarita

0,448236

2.158,20 €

201815ALUG03299P

***3043**

Gamarra Álvarez, Graciela Celia

0,619753

1.200,00 €

201827ALUG00852X

****1116*

Gaon, Mojammed

0,391736

967,92 €

201815ALUG04500J

***5800**

Garbi Fuentes, Alicia Magdalena

0,513633

1.056,00 €

201815ALUG03891W

***4335**

Garcés Hechevarría, Miguel Andrés

0,726620

1.920,00 €

201836ALUG01759B

***3028**

Garces Marín, Luz Mila

0,428672

1.434,00 €

201827ALUG00977C

***2458**

García Torres, María

0,449159

1.200,00 €

201836ALUG02456H

***9250**

García Bardelas, José Luis

0,567231

1.500,00 €

201832ALUG01366J

***0409**

García Blázquez, Margarita

0,634391

1.440,00 €

201836ALUG04066H

***0378**

García Bouzada, Verónica

0,585115

1.440,00 €

201836ALUG02118W

***6538**

García Casal, Fernando

0,467670

1.080,00 €

201836ALUG00210A

***4299**

García Ceriz, Olga

0,443626

2.400,00 €

201836ALUG03232N

***2308**

García Chaves, Ramón

0,697345

1.020,00 €

201836ALUG00312J

***3466**

García Diéguez, Ercensina

0,449279

1.440,00 €

201827ALUG00661A

***3884**

García Edrosa, Silvia

0,688557

1.440,00 €

201836ALUG00504K

***4161**

García Fernández, Ana Paula

0,438228

1.800,00 €

201815ALUG02952Y

***0006**

García Fernández, Mónica

0,442177

1.632,00 €

201815ALUG03372N

***1056**

García Fojo, Manuela

0,449977

960,00 €

201836ALUG03021P

***5016**

García García, Cecilia

0,476825

1.152,00 €

201815ALUG02885P

***0106**

García García, Jorge Enrique

0,504824

2.064,00 €

201815ALUG04811W

***0209**

García García, María

0,452991

1.440,00 €

201815ALUG02264P

***8794**

García González, Víctor

0,700656

1.488,00 €

* 201836ALUG04019V

****1481*

García Mercado, Darling

0,513902

1.680,00 €

* 201836ALUG01613A

****6027*

García Orozco, Melba del Rosario

0,635239

2.400,00 €

201815ALUG01878J

***1809**

García Osorio, Indary

0,767527

1.920,00 €

201815ALUG01327Z

***6594**

García Oubiña, José Francisco

0,406364

1.440,00 €

201836ALUG01350Q

***4719**

García Pereira, Lorena

0,464407

1.920,00 €

201815ALUG01447L

***0451**

García Pérez, Mª Teresa

0,400624

864,00 €

* 201815ALUG04568N

***1542**

García Picado, Juan Bosco

0,495576

1.008,00 €

201836ALUG02438T

***4575**

García Quintela, José Luis

0,516743

1.200,00 €

201836ALUG03010C

***8497**

García Quintero, Kerlly Fabiola

0,447607

1.440,00 €

201815ALUG01064G

***9047**

García Raposo, Beatriz

0,806873

1.824,00 €

201827ALUG00258Z

***9416**

García Rodil, Martín

0,405239

1.296,00 €

201836ALUG03091D

***2176**

García Rodríguez, Aurelia

0,520304

1.440,00 €

201836ALUG02058B

***7434**

García Rodríguez, María

0,495576

1.500,00 €

201836ALUG01398H

***0271**

García Romero, M. Sonia

0,393642

2.160,00 €

201827ALUG00938G

***1157**

García Sarita, Lidia María

0,594205

1.257,60 €

201836ALUG02793X

***7746**

García Silva, Luz Divina

0,546227

1.440,00 €

201836ALUG02676P

***8724**

García Tarazona, Carmen Aurora

0,593967

930,00 €

201832ALUG01191E

***2355**

García Torres, Miguel

0,552094

1.296,00 €

201836ALUG02218X

***3311**

García Troitiño, Laura

0,555990

1.824,00 €

201815ALUG02697G

***8282**

García Veira, Lucía

0,495560

2.280,00 €

201815ALUG03210B

***7609**

García-LLuís Loureiro, Pura Isabel

0,523857

2.130,00 €

201836ALUG04009F

***0372**

Garrido Cerqueira, Mª Nieves

0,660509

1.320,00 €

201832ALUG00714M

****7612*

Garzón González, Sandra Patricia

0,622954

1.920,00 €

201836ALUG02764G

***4594**

Garzón Panche, Luz Marina

0,557366

1.584,00 €

201827ALUG00751R

***8616**

Gayoso Corral, Yanira

0,458305

1.248,00 €

* 201815ALUG01318M

***3692**

Generelo Esteban, David

0,439369

1.440,00 €

201815ALUG01986Y

***5093**

Gestal Siso, Flora

0,495576

912,00 €

201827ALUG00322D

****7373*

Ghayati, El Mostafa

0,603890

1.598,40 €

201827ALUG00053Q

****2511*

Ghazouli, Zouhair

0,575871

816,00 €

201815ALUG00274L

***0184**

Gil Gómez, Salvador

0,683331

2.400,00 €

201815ALUG04193M

***6914**

Giménez Barrul, Elizabeth

0,838339

1.200,00 €

201815ALUG00868S

***0141**

Giménez Borrul, José

0,782219

960,00 €

201815ALUG03545R

***4001**

Giménez Díaz, Miriam de Jesús

0,627959

1.920,00 €

201815ALUG00936Z

***6043**

Giménez Giménez, Sarai

0,824988

1.920,00 €

201832ALUG01218A

***4686**

Giménez Hernández, Matías

0,625270

1.344,00 €

201836ALUG02440W

***8629**

Giménez Montoya, Ana

0,624341

1.632,00 €

201832ALUG00674B

***7909**

Giménez Montoya, Rocío

0,630225

1.296,00 €

201832ALUG01062P

***6244**

Giménez Montoya, Rosa

0,710446

1.200,00 €

201815ALUG01442Z

****6959*

Giustozzi, Ivána

0,746726

1.550,40 €

201815ALUG03986M

****6212*

Gomes Figueira, Marlene

0,692058

1.632,00 €

201827ALUG00194L

****1055*

Gomes Mesquita de Souza, Paula María

0,597255

1.680,00 €

201827ALUG01012D

****7020*

Gomes Moreira Sánchez, María

0,572539

1.680,00 €

201815ALUG04586F

***6886**

Gómez Álvarez, María Belén

0,495576

888,00 €

201827ALUG00968B

***9125**

Gómez Caseiro, Verónica

0,471879

1.440,00 €

201832ALUG00619W

***7311**

Gómez Garces, Liliana Edith

0,423689

1.440,00 €

201832ALUG00438M

***6323**

Gómez González, Maribel

0,634271

1.824,00 €

201836ALUG02527C

***8170**

Gómez Iglesias, Josefina

0,513633

1.656,00 €

201836ALUG01243R

***9561**

Gómez Lomba, Elizabeth

0,481747

2.100,00 €

201815ALUG01904Q

***1842**

Gómez López, Nelson

0,658915

1.824,00 €

201836ALUG04455Q

***7947**

Gómez Montoya, Beatriz

0,791778

1.320,00 €

201832ALUG00942A

***7256**

Gómez Moreno, Mistalin

0,577248

1.200,00 €

201827ALUG00577B

****7615*

Gómez Perdomo, Clodualda

0,738875

1.440,00 €

201832ALUG00207G

***9656**

Gómez Rodríguez, Ester

0,473790

2.400,00 €

201832ALUG01386X

***6967**

Gómez Rodríguez, José Miguel

0,520816

1.536,00 €

201836ALUG01019F

***2953**

Gómez Taboada, Constantino

0,527052

1.680,00 €

201815ALUG00328G

***2492**

Gómez Yepes, Lucía

0,688612

2.112,00 €

201815ALUG02930F

****7030*

Goncalves Faria, Lilia

0,620941

1.680,00 €

* 201836ALUG01425E

***4367**

Gondar González, María Luisa

0,645194

600,00 €

201832ALUG00426Q

****5467*

González, Norma Joaquina

0,447586

1.344,00 €

201815ALUG03541C

***0672**

González Aguiar, María José

0,522983

1.066,44 €

* 201815ALUG03434M

***6231**

González Anca, Carlos Manuel

0,768262

1.440,00 €

201836ALUG00269Q

***3427**

González Antelo, Germán

0,663092

1.739,52 €

201815ALUG01169V

***5049**

González Arceo, Erickson Everardo

0,637045

1.512,00 €

201836ALUG02386V

***9804**

González Benítez, Ana

0,629767

960,00 €

201832ALUG00419D

***6847**

González Blanco, Modesto José

0,620805

1.392,00 €

201815ALUG02645K

***9174**

González Carballeira, Beatriz

0,729691

1.920,00 €

201815ALUG02152B

***1958**

González Castelo, Marta

0,513903

1.296,00 €

201815ALUG03592W

***4293**

González Costas, María Rosa

0,409429

2.100,00 €

201836ALUG03660A

***9305**

González Diéguez, Carlos

0,423008

960,00 €

201815ALUG04372T

***1530**

González Diéguez, Marisol

0,640240

1.920,00 €

201836ALUG04388H

***6244**

González Domínguez, María Teresa

0,682418

1.800,00 €

201815ALUG00473B

***3328**

González Droguett, Carolina Paola

0,719656

1.680,00 €

* 201836ALUG03614A

***6548**

González Fernández, Jaime

0,634555

1.680,00 €

201836ALUG00952D

***3314**

González Fernández, Juana

0,464372

1.440,00 €

201832ALUG01310A

***9581**

González Fernández, Laura

0,607677

1.776,00 €

201815ALUG04419R

***1110**

González Ferreiro, Noemí

0,496006

1.920,00 €

201827ALUG00473E

***4411**

González Folgueiras, Raquel

0,429144

1.536,00 €

201815ALUG02816P

***3785**

González Gómez, Maite

0,662210

2.196,72 €

201832ALUG01247D

***9269**

González Gómez, Otilia

0,495576

900,00 €

201836ALUG01244W

***7386**

González González, Aitor

0,601042

1.440,00 €

201836ALUG03279J

***1165**

González González, María Montserrat

0,655649

2.400,00 €

201832ALUG00395P

***9506**

González González, Nilda

0,559982

1.800,00 €

201815ALUG04258R

***6182**

González Insua, Noelia

0,799134

1.296,00 €

* 201836ALUG02271V

***0101**

González Lagarón, María del Carmen

0,430322

2.844,00 €

201836ALUG01442Q

***8499**

González Lago, Miriam

0,483929

2.688,00 €

201836ALUG03531N

***4062**

González López, Manuel

0,714959

1.440,00 €

201836ALUG03864T

***0975**

González Martínez, María Rosario

0,406364

2.100,00 €

201836ALUG04525V

***9078**

González Moraña, Susana

0,412011

1.803,36 €

* 201836ALUG04168M

***9476**

González Pacheco, Mª Lourdes

0,548410

1.440,00 €

201815ALUG03687M

***9669**

González Pedreira, Luimar Aileen

0,765238

2.280,00 €

* 201836ALUG03297P

***0667**

González Pereira, Eva María

0,435332

1.440,00 €

201836ALUG01191H

***7080**

González Rego, María Dolores

0,449977

1.344,00 €

201815ALUG02959J

***8363**

González Rodríguez, José Ariel

0,443793

2.160,00 €

201815ALUG04536A

***3791**

González Rodríguez, María Luisa

0,421491

2.100,00 €

201836ALUG04072R

****6864*

González Salazar, Lucía

0,513803

1.080,00 €

201815ALUG00586D

***2769**

González Sende, Iago

0,661560

1.680,00 €

201815ALUG02454Z

***7866**

González Suárez, María del Pilar

0,620099

1.440,00 €

201815ALUG02941H

***7879**

González Suárez, Roberto

0,491640

1.983,36 €

201815ALUG04296Q

***4255**

González Varela, Raquel

0,600044

2.107,20 €

201827ALUG00768H

***5751**

González Vázquez, Constantino

0,634204

1.200,00 €

201827ALUG00051Z

***7876**

González Vázquez, José Luis

0,404874

1.281,60 €

201832ALUG00611V

****2558*

Govea Chona, Yanis María

0,545393

1.440,00 €

201836ALUG01471E

***7449**

Graziano Landín, Rosana

0,671848

1.584,00 €

201815ALUG02350W

***2349**

Grela Calo, Antonia

0,672529

1.296,00 €

201815ALUG00871H

****7313*

Grioui, Houria

0,618863

1.440,00 €

* 201832ALUG01116Q

***0763**

Grullón Domínguez, Lourdes María

0,603231

1.584,00 €

201836ALUG00232W

***8069**

Guanipa Pinto, Juan José

0,698776

1.627,20 €

201827ALUG00547G

****8059*

Guaroual, Halima

0,608242

960,00 €

201815ALUG04715K

***0949**

Guasch Fornaris, Armando Armelio

0,682810

1.800,00 €

201832ALUG00518Q

***7283**

Guedella Freire, Rosa

0,523857

1.200,00 €

201836ALUG04241D

***9011**

Güenaga García, Juana María

0,625053

2.160,00 €

201827ALUG00981R

****3777*

Guenani, Abderraazak

0,409261

720,00 €

* 201815ALUG04087Z

***6734**

Guerra Rodríguez, Manuel

0,601796

1.427,04 €

201815ALUG04340Z

***3832**

Guerra Sánchez, Nuria

0,584171

1.440,00 €

201832ALUG00690G

***4812**

Gueye Sene, Assane

0,461498

1.152,00 €

201832ALUG00486F

****6759*

Guimaraes Barbosa, Magda María

0,685671

1.440,00 €

201836ALUG00677X

***7531**

Guisande Besada, Marta

0,519677

1.200,00 €

* 201815ALUG04851L

***3835**

Guldris Fernández, Nola Patricia

0,536723

1.152,00 €

201836ALUG02446P

****3825*

Gutiérrez García, Blanca Mariela

0,603075

2.160,00 €

* 201836ALUG03768L

***5826**

Gutiérrez Hormazábal, Sandra

0,579508

1.752,00 €

201832ALUG01033W

****4476*

Gutiérrez León, Xiomara de la Caridad

0,516043

1.200,00 €

201815ALUG04955P

***5148**

Gutiérrez Menéndez, María Celia

0,518453

840,00 €

201832ALUG01367Z

***5239**

Habti Arressellane, Abderrahamane

0,739351

816,00 €

201815ALUG02088Q

****3952*

Hachimi, Redouane

0,430648

1.200,00 €

201827ALUG00555N

****1337*

Haddar, Faiza

0,569086

1.008,00 €

201836ALUG02285P

***3673**

Hadis Sahih, Saadia

0,610422

1.104,00 €

201836ALUG01396Q

****8014*

Halliovi, Mourad

0,872555

960,00 €

201815ALUG02626W

****7489*

Hamadi, Nadjia

0,545993

1.440,00 €

201832ALUG01279H

****0233*

Hammouch, Mohamed

0,552321

1.488,00 €

201836ALUG02221J

****5363*

Haran Martínez, Giseelle

0,639754

1.200,00 €

201832ALUG00126S

***6051**

Harchi Hamou, Habiba

0,477312

960,00 €

201836ALUG02563X

****5665*

Harouche, Florence Yveline

0,513633

1.680,00 €

201836ALUG02503L

****6993*

Hat, Bachir

0,521183

960,00 €

201815ALUG01761B

***8581**

Hermida Fonticoba, Elena

0,401474

1.166,28 €

201836ALUG04110Q

***0675**

Hermida Martínez, María Dolores

0,590638

2.160,00 €

201815ALUG03264L

***7054**

Hermida Pan, Sara

0,619075

1.590,00 €

201815ALUG02517P

****1991*

Hermogene Costa, Vanda

0,500261

1.680,00 €

201836ALUG04404B

***8184**

Hernández Amarante, Carlos Manuel

0,413370

1.560,00 €

201836ALUG01714N

***6964**

Hernández Benítez, Santiago

0,446367

1.200,00 €

201832ALUG01053E

****6255*

Hernández Figueroa, Daniela José

0,553927

1.537,44 €

201836ALUG01003Z

***2209**

Hernández Gabarri, María Teresa

0,692542

1.680,00 €

201815ALUG02636N

***8177**

Hernández Hernández, Inés Jacqueline

0,818014

1.512,00 €

201815ALUG02226Q

***1953**

Hernández Jiménez, Sandra

0,609447

960,00 €

201836ALUG00630D

***6975**

Hernández Lores, María Aurora

0,560997

1.440,00 €

201832ALUG00884Z

****5098*

Hernández Mercado, Mirna

0,692723

1.680,00 €

* 201815ALUG01592A

****8400*

Hernández Salazar, Santiago

0,640038

1.632,00 €

201815ALUG00669T

***3530**

Herrero López, Carlos Alberto

0,492492

864,00 €

201827ALUG01045L

***5310**

Hibti Belhattab, Salah

0,482670

1.152,00 €

201815ALUG00861P

***2390**

Hicham Hicham, Abdelaziz

0,743674

1.320,00 €

201836ALUG03708M

***3506**

Hidalgo González, Ricardo

0,515556

2.016,00 €

201815ALUG04198X

***1471**

Hifri Mendli, Mourad

0,462464

2.400,00 €

201832ALUG00440F

***2909**

Hilario Guzman, Lenny Carolina

0,580444

1.608,00 €

201836ALUG01547Y

***9730**

Hincapie Delgado, Elizabeth

0,732698

1.440,00 €

201836ALUG02054F

****0204*

Honorato Pinto, Wilson

0,520058

1.440,00 €

201832ALUG00125Z

****9646*

Hoxha, Enela

0,477152

1.440,00 €

201836ALUG01657R

****9627*

Hraimat, Brahim

0,692292

960,00 €

201836ALUG04466G

***1942**

Ibáñez Padin, Jessica

0,646922

1.680,00 €

201836ALUG02207E

****4516*

Ibn El Harrat, Aziz

0,555754

1.440,00 €

201815ALUG01827P

***1407**

Iglesias Cid, Mónica

0,473312

1.200,00 €

201836ALUG04233R

***0933**

Iglesias Costas, Sonia María

0,601042

1.680,00 €

201815ALUG02411V

***8874**

Iglesias Fernández, José Manuel

0,495576

1.200,00 €

201815ALUG04339J

***3355**

Iglesias Fugueroa, María Luz

0,617000

2.064,00 €

201815ALUG03331V

***8926**

Iglesias Rabina, Mª del Carmen

0,623088

1.536,00 €

201832ALUG00150Q

***3020**

Iglesias Vila, María Carmen

0,467441

1.560,00 €

201815ALUG01344P

****1419*

Ihasse, Naomi

0,637032

1.560,00 €

201827ALUG01108J

****9088*

Ilban, Mariana

0,520470

1.440,00 €

201815ALUG04517F

***5228**

Ilglesias Sánchez, Juana Antonia

0,436711

2.280,00 €

201836ALUG02712K

****2042*

Ilie, Luminita

0,740366

1.824,00 €

201836ALUG02187W

***0318**

Illana Revilla, Cecilia

0,571130

1.440,00 €

201815ALUG02864X

***5825**

Illanes Patiño, Enrique

0,720373

1.920,00 €

201836ALUG01149E

****6037*

Iosif, Nicu

0,519118

1.680,00 €

201836ALUG01314A

****2237*

Iqli, Zaid

0,447976

960,00 €

201836ALUG03427T

****3952*

Jackson, Blessing

0,719565

1.440,00 €

201827ALUG01026T

***5322**

Jalal El Malki, Khalid

0,568813

1.200,00 €

201836ALUG03224G

***4191**

Jalda Alberico, Isabel

0,510015

1.680,00 €

201836ALUG01796W

***5512**

Jalda Hermelo, Amador

0,614412

1.980,00 €

201836ALUG00682S

***7113**

Jalda Martínez, Rosalía

0,462136

1.392,00 €

201815ALUG02716T

****1955*

Jalloun, Mohamed

0,566597

960,00 €

201836ALUG00146P

***2292**

Jamardo Rey, Josefa

0,621682

1.800,00 €

201827ALUG00750T

****4351*

Jamoli, Ahmed

0,453545

1.488,00 €

201836ALUG02396G

****2983*

Jaouad, Hind

0,419412

1.680,00 €

201836ALUG01224M

***1757**

Jaramillo Peña, Luz Elena

0,612082

1.420,80 €

201832ALUG00489X

***9201**

Jardón Novo, Almudena

0,520851

1.920,00 €

201836ALUG04136L

***8216**

Jelusich Diz, Francisco Javier

0,637032

1.920,00 €

201836ALUG02731V

****5885*

Jerry Annss, Loveth

0,678424

1.920,00 €

201836ALUG00936Q

****6060*

Jiji, Meriem

0,619949

1.344,00 €

201815ALUG03834Z

***7413**

Jiménez Bermúdez, Samara

0,685976

2.400,00 €

201836ALUG02303A

***7634**

Jiménez Cerreduela, Patricia

0,730903

1.920,00 €

201815ALUG03455A

***8984**

Jiménez Escudero, María

0,637265

1.152,00 €

* 201815ALUG03714D

***5813**

Jiménez Escudero, María Cruz

0,743531

1.440,00 €

201836ALUG00397Y

***6261**

Jiménez Fernández, María Soledad

0,518453

1.440,00 €

201836ALUG03476A

***0619**

Jiménez Ferreira, Luisana

0,669232

1.920,00 €

201815ALUG03719Z

***7205**

Jiménez Fuentes, Mª Olvido

0,678395

720,00 €

201832ALUG01302H

***9137**

Jiménez Gabarre, Juan Antonio

0,617144

1.440,00 €

201827ALUG00721V

***3484**

Jiménez González, Luis Fernando

0,520129

1.440,00 €

201836ALUG04095R

***1184**

Jiménez Hernández, Carmela

0,621042

1.488,00 €

201836ALUG01726R

***7714**

Jiménez Hernández, Purificación

0,848673

1.680,00 €

201815ALUG02480V

***1869**

Jiménez Iglesias, Susana

0,761777

1.344,00 €

201832ALUG00562Z

***2686**

Jiménez Jiménez, Argentina

0,574330

1.200,00 €

201815ALUG01906H

***7563**

Jiménez Jiménez, Daniela

0,577248

1.680,00 €

201836ALUG01698L

***0547**

Jiménez Jiménez, Eva María

0,715231

1.824,00 €

201836ALUG00392R

***0289**

Jiménez Jiménez, Mercedes

0,513633

1.536,00 €

201815ALUG01008V

***7255**

Jiménez Jiménez, Purificación

0,557744

1.440,00 €

201815ALUG04999Y

***4552**

Jiménez León, Manuela

0,631469

1.200,00 €

201815ALUG02452N

***3626**

Jiménez López, Silvia

0,388504

1.584,00 €

201815ALUG00231E

***9615**

Jiménez Monteiro, Begoña

0,776683

1.152,00 €

201827ALUG00608L

***3196**

Jiménez Montoya, Adela

0,722099

1.680,00 €

201836ALUG00949Y

***3167**

Jiménez Pérez, Yomara

0,620805

1.728,00 €

201836ALUG01511Q

***2507**

Jodar Ibáñez, Marta

0,421216

2.304,00 €

201827ALUG01144A

****7282*

Jordan, Mary Teresa

0,511805

1.920,00 €

201836ALUG03486J

****0895*

Kaddouri, Hajar

0,635225

1.200,00 €

201815ALUG00946R

***9534**

Kalayky Pereira, María Isadet

0,523857

1.800,00 €

201836ALUG01584C

***8462**

Kaldi Rossaf, Abderrahi

0,738361

768,00 €

201815ALUG02566B

***1816**

Kalkoula Kalkoula, Naziha

0,612594

576,96 €

201827ALUG00256N

****1258*

Kamal, Khalid

0,632128

1.152,00 €

201815ALUG02659N

****4213*

Karaoui, Naima

0,546114

1.392,00 €

201827ALUG00854N

****3869*

Kareem, Ismaila Olayiwola

0,582021

1.200,00 €

201815ALUG02914Z

****6272*

Kasmi, Abderrahmane

0,666975

576,00 €

201827ALUG00319Y

****5133*

Kasmi, Jillali

0,601382

960,00 €

201827ALUG00891A

***9207**

Khayar Harat, Sofía

0,678755

1.231,44 €

201827ALUG01020V

***9041**

Khayari Harati, Samira

0,440513

979,20 €

201827ALUG00698V

****3074*

Khayari, Soaad

0,704746

1.056,00 €

201815ALUG01729W

***7610**

Khitour Feknous, Sadek

0,786317

1.097,28 €

201832ALUG00078J

****6851*

Khmil, Nadiya

0,562327

1.800,00 €

201827ALUG00767V

****7548*

Khouya, Fatiha

0,424469

1.584,00 €

201836ALUG01971Q

***5807**

Knoufi Charafi, Mina

0,682429

960,00 €

201815ALUG02238M

****6648*

Komkova, Larisa

0,435454

1.632,00 €

201836ALUG01110Y

****9713*

Koroma, Anthonia

0,603899

1.200,00 €

201827ALUG00692B

****1635*

Koualla, Saliha

0,741653

1.248,00 €

201836ALUG02002R

****8755*

Kourati, Rabia

0,782556

1.920,00 €

201827ALUG00409G

***4070**

Labori Chouciño, Graciela María

0,605815

2.400,00 €

201836ALUG03869M

***0785**

Lacaci Batres, Blanca

0,495576

2.100,00 €

* 201815ALUG03655L

****8324*

Lachaoui, Hafida

0,798459

1.440,00 €

201836ALUG03448K

***2186**

Lago Carou, Rosa María

0,495576

1.344,00 €

* 201836ALUG04371R

***2459**

Lago Costas, María Consuelo

0,763996

1.440,00 €

201836ALUG02416R

***0900**

Lago Domínguez, Ana Belén

0,570744

1.440,00 €

201836ALUG02007Y

***8479**

Lago Fernández, Ana María

0,599089

1.464,00 €

201836ALUG04302R

***7494**

Lago Ferreira, Ana Belén

0,607049

1.440,00 €

201836ALUG01621B

***7494**

Lago Ferreira, María Jesús

0,773009

1.584,00 €

201836ALUG00549C

***2937**

Lago Novas, Miguel Jesús Enrique

0,756479

1.796,76 €

201815ALUG01610K

***6954**

Lago Novoa, Silvia

0,387794

1.824,00 €

201836ALUG04483K

***8689**

Lago Otero, Marián

0,482398

2.016,00 €

201836ALUG00154Q

***8179**

Lago Piñeiro, Mª Carmen

0,689776

1.477,44 €

201836ALUG01443V

***9248**

Lago Román, Silvia

0,527066

1.920,00 €

201827ALUG01140E

****4045*

Lahrach, Jaduad

0,597724

1.104,00 €

201836ALUG04133Q

***9067**

Laiseca Otero, Lorena

0,619949

1.800,00 €

* 201836ALUG04086S

****8801*

Lakhone, Nakhe Mbaye

0,648693

1.440,00 €

201815ALUG02575C

****2667*

Lal, Tarsem

0,696494

1.104,00 €

201836ALUG00338Q

***6632**

Lamas Díaz, Borja

0,637906

1.824,00 €

201815ALUG04583G

***0860**

Lamas Sánchez, Zaira

0,453017

2.040,00 €

201827ALUG00958R

***5195**

Lamas Serén, Mª Guadalupe

0,473341

1.728,00 €

201836ALUG03752A

***2777**

Landa Zablocki, Verónica

0,618915

2.256,00 €

* 201836ALUG03456Y

***8958**

Landazuri Castillo, María Deidamia

0,540201

1.824,00 €

201827ALUG00467Q

***9198**

Lara Ortega, Hermin Edinson

0,605680

1.392,00 €

201836ALUG04014N

***1514**

Larrea González-Casal, Dolores

0,519501

1.920,00 €

201815ALUG02111Q

****0955*

Lasten Lantigua, Enmanuel

0,516043

1.728,00 €

201815ALUG00494D

***8529**

Lázaro García, Sergio

0,624826

1.920,00 €

201836ALUG03330H

***3031**

Lazarte Albornoz, María Isabel

0,460583

1.440,00 €

201836ALUG01079K

****1129*

Laznasni, Ghizlane

0,663475

1.248,00 €

201836ALUG00236Y

***2025**

Ledesma Alonso, Daniel

0,498514

2.160,00 €

201815ALUG03285V

***1437**

Ledezma Rojas, Miriam

0,714896

1.920,00 €

201832ALUG01216R

****1848*

Lefaf, Said

0,704746

1.200,00 €

201836ALUG01924S

***6528**

Leiro Álvarez, Guillermo

0,665275

1.680,00 €

201836ALUG01882L

***6828**

Leite Camello, Leonardo

0,627372

1.584,00 €

201815ALUG03263H

***6201**

Leiva Jiménez, Joaquín

0,493605

2.400,00 €

201827ALUG01137L

****7408*

Lemnabbah, Hamid

0,607958

1.008,00 €

201836ALUG01503P

***1240**

Lenzós Sebe, José Benito

0,406364

2.100,00 €

201815ALUG00068C

***8596**

León López, Marina

0,467455

2.400,00 €

201836ALUG01619D

***5750**

Liamani Aguerca, Mohamed

0,461603

1.233,60 €

* 201836ALUG04449X

****7430*

Linguraru, Liliana

0,549995

1.200,00 €

201832ALUG00447Z

****3649*

Lino Rodríguez, Adelaide Concepción

0,412396

1.512,00 €

201815ALUG03386A

***0595**

Liñares Sánchez, Laura

0,614582

1.680,00 €

201832ALUG00133E

***6275**

Liriano Silveiro, Carolín

0,684638

1.344,00 €

201827ALUG00450E

****0901*

Liviu Marcu, Adrián

0,687007

1.440,00 €

* 201836ALUG03685M

***9838**

Lledo Villar, María José

0,504513

2.352,00 €

201836ALUG04199J

***9926**

Llerena Nina, Hellen Lisseth

0,496026

1.536,00 €

201815ALUG02520B

****5246*

Lo, Maimouna

0,785770

1.920,00 €

201827ALUG00982W

****2223*

Loayza Pariona, Tania

0,410918

960,00 €

201836ALUG01010K

***1085**

Lojo Fernández, Ana

0,615735

2.160,00 €

201815ALUG03873F

***7625**

Lojo González, Miguel

0,505801

1.920,00 €

201815ALUG00284Y

***6693**

Lojo Pena, Verónica

0,764786

801,48 €

201836ALUG02906P

***8350**

Longa González, Carlos

0,388576

2.700,00 €

201815ALUG02097W

***4079**

Lonzoy Guerrero, Jean Raoul

0,485938

1.776,00 €

201832ALUG01304C

****1818*

Lopes Barros, Claudean

0,641065

1.440,00 €

201827ALUG01004R

****1258*

Lopes Cordoso de Pina, Sandra Helena

0,450000

960,00 €

201827ALUG01116K

***0869**

López Giraldo, Mª Leudibia

0,523857

1.800,00 €

201827ALUG00479M

***3827**

López Rodríguez, María del Mar

0,525091

1.296,00 €

201815ALUG03988F

***3653**

López Almonte, Juan Ambrosio

0,743498

1.435,20 €

201836ALUG01451W

***1835**

López Bastos, Elisa

0,495576

1.936,68 €

201815ALUG00277E

***0839**

López Campos, María Josefa

0,520230

2.400,00 €

201815ALUG04931F

****3772*

López Castillo, Verónica

0,638840

1.200,00 €

201832ALUG00706C

***4538**

López Costa, María del Pilar

0,683061

1.536,00 €

201815ALUG04854E

***3175**

López Fachal, Alfredo

0,521629

1.296,00 €

201836ALUG01348Z

***8276**

López Fernández, Cristina Lucrecia

0,474867

1.824,00 €

201815ALUG03465J

***4258**

López Fernández, José Miguel

0,672292

1.920,00 €

201815ALUG05088A

***0123**

López Fernández, José Rubén

0,591776

1.440,00 €

201827ALUG01100M

***4039**

López Fernández, María Asunción

0,408423

1.104,00 €

201827ALUG00055H

***8098**

López Fernández, Pablo

0,516043

1.296,00 €

201815ALUG03490S

****4307*

López García, Andrés

0,636915

1.920,00 €

201836ALUG01122H

***3280**

López García, María Teresa del Carmen

0,533258

1.560,00 €

201827ALUG00408A

***6531**

López González, Elena

0,618907

1.920,00 €

201836ALUG00920T

***8790**

López Gutiérrez, Ada de la Caridad

0,818276

1.347,84 €

201815ALUG01034C

***7074**

López Jiménez, Beatriz Gullermina

0,716654

1.440,00 €

201827ALUG01131J

***6207**

López López, María Jesús

0,469886

1.728,00 €

201815ALUG04410S

***6455**

López Lucas, María Rosario

0,784224

1.680,00 €

201815ALUG02072T

****3153*

López Martínez, Yamile Maribel

0,637032

1.440,00 €

201836ALUG02489M

***6489**

López Méndez, Yasmin

0,441762

1.965,72 €

201815ALUG03664M

***4574**

López Miraz, Iván

0,667342

1.440,00 €

201836ALUG03626S

***8735**

López Núñez, María José

0,708180

1.248,00 €

201815ALUG02760K

***7412**

López Osorio, Fabio Andrés

0,430804

1.680,00 €

201815ALUG00099M

***2020**

López Pérez, José Emilio

0,566206

1.920,00 €

201827ALUG00096J

***6948**

López Puentes, María Luz

0,441459

1.296,00 €

201832ALUG00297W

***2752**

López Quintas, Lorena

0,396640

1.680,00 €

201836ALUG03390D

***5726**

López Salcedo, Mary Luz

0,714465

2.400,00 €

201836ALUG04297L

***7109**

López Sánchez, Purificación

0,394231

1.440,00 €

201827ALUG00989D

***9766**

López Solla, Mª Teresa

0,819967

1.200,00 €

201815ALUG04341S

***5111**

López Taboada, María de los Ángeles

0,518059

864,00 €

201815ALUG02969T

***7079**

López Triviño, Pelayo

0,571006

2.424,00 €

201832ALUG00540S

***7380**

López Veiga, Aranzazu

0,529051

1.440,00 €

201836ALUG01977E

***1248**

López Villanueva, Guadalupe

0,571051

1.656,00 €

201815ALUG01606V

****6201*

Loredana Barb, Rodica

0,567573

1.680,00 €

201815ALUG01288K

***6680**

Lorenzo Corbeira, María Bertila

0,593575

1.680,00 €

201832ALUG00559B

***0618**

Lorenzo Faramiñas, Sonia

0,506628

1.680,00 €

201836ALUG04055F

***4009**

Lorenzo Gardón, Uxía

0,416411

1.344,00 €

201836ALUG03071N

***5966**

Lorenzo González, Adolfo

0,830447

1.920,00 €

* 201836ALUG01009C

***8575**

Lorenzo González, Josefa

0,481139

1.632,00 €

* 201836ALUG03052Q

***6273**

Lorenzo Iglesias, Sandra

0,532330

2.160,00 €

201836ALUG02305M

***0990**

Lorenzo Prado, Ana Isabel

0,681482

1.488,00 €

201827ALUG00890W

***9346**

Lorigados Pérez, María Mercedes

0,541634

768,00 €

201827ALUG00181Y

***2158**

Losada Fernández, María Luisa

0,549369

1.200,00 €

201832ALUG01236K

***4765**

Losada Nogueiras, Josefa Isabel

0,511406

1.680,00 €

201815ALUG00923R

***8140**

Loureiro Maestriani, Adriana

0,561936

1.440,00 €

201815ALUG03904S

***7894**

Louzao Santamariña, Julio

0,639583

1.296,00 €

201832ALUG00497H

***4648**

Lozada Rubio, Nancy

0,642893

864,00 €

201815ALUG01518K

***5753**

Lozano Roel, Juana Mª

0,518453

1.209,60 €

201815ALUG04862F

***3803**

Lucas Divison, María Elena

0,759939

1.200,00 €

201815ALUG00395W

****0373*

Lucero García, María del Mar

0,747987

1.920,00 €

201815ALUG01491V

***4433**

Luces Vázquez, José Manuel

0,621199

1.890,00 €

201827ALUG00660W

***0479**

Luciano Pérez, Fanny Isabel

0,457390

1.440,00 €

201836ALUG02744F

***2455**

Luna González, Francisco Alfonso

0,579498

1.440,00 €

201815ALUG03194H

***3407**

Lupo Stanga, Federico Gabriel

0,536854

1.200,00 €

201815ALUG03605S

***8754**

Lustres Lustres, María Ángeles

0,651530

1.296,00 €

201815ALUG04554K

***0950**

Lustres Ramallo, Cipriano

0,628771

930,00 €

* 201832ALUG00860J

****7708*

Machado Mauriello, Daniela del Valle

0,613883

1.276,80 €

201836ALUG04028A

****6803*

Machado Silveiro, Marislei

0,614158

2.280,00 €

201815ALUG00280W

****6812*

Machín Pérez, Teobaldo Antonio

0,670745

1.217,76 €

* 201836ALUG01697H

***5284**

Madrid Acebo, Juan Ignacio

0,465599

960,00 €

201836ALUG01637G

****8715*

Mahmoud Salem Mansour, Wael

0,856509

1.248,00 €

201836ALUG02150B

****1949*

Mahori, Hasna

0,798506

984,00 €

201827ALUG00942P

****6010*

Maia Neto, Augusta Manuela

0,388294

1.380,00 €

201815ALUG00968T

****5616*

Maksym Yak, Mariya

0,595505

1.800,00 €

201815ALUG00306M

***6903**

Malas Yapan, Mohamed Fawaz

0,402572

2.274,00 €

201836ALUG00310B

***8407**

Malaver Rojas, María Elicenia

0,555792

2.160,00 €

201815ALUG03828P

***0204**

Maldonado Maldonado, Celia

0,506740

2.400,00 €

201836ALUG03794E

****2697*

Mamarte da Costa Ferro Martíns, María Leonor

0,668730

1.920,00 €

201836ALUG03274P

***4146**

Mangas Contreras, Mª Carmen

0,685338

1.920,00 €

201815ALUG02703X

***9179**

Manso Rodríguez, Laura

0,552412

1.920,00 €

201836ALUG02586X

****9064*

Mansouri Naciri, Rachid

0,463786

720,00 €

201827ALUG01042Q

***2900**

Manzaneque Malagon, Ana Flor

0,486507

960,00 €

201827ALUG01107N

***3610**

Manzano Montoya, Arturo

0,463695

1.536,00 €

201827ALUG00793C

****3323*

Maraoui, Rabia

0,744210

864,00 €

201815ALUG01893M

***8833**

Marcos Diessner, Rosalía Silvia

0,703191

1.104,00 €

201815ALUG03707W

***0450**

Marcote Meitin, Óscar David

0,618915

1.440,00 €

* 201836ALUG02138E

***7625**

Marín Montoya, Alberto

0,583698

1.584,00 €

201815ALUG02211R

***5038**

Mariñas Rumbo, Mª Isabel

0,603029

1.819,20 €

201832ALUG00760M

***1049**

Maríñez García, Yasmeiri

0,489334

1.920,00 €

201836ALUG03872P

***7838**

Mariño Riveiro, Patricia

0,601533

2.400,00 €

201832ALUG00716F

***4615**

Marra Estévez, Wilfredo Alipio

0,508446

1.692,00 €

201836ALUG02301R

***3639**

Marrioui Elaouni, El Maati

0,763207

960,00 €

201836ALUG00536F

***8707**

Martín Arias, Jorge

0,424313

1.920,00 €

201836ALUG00321E

***0588**

Martín Prieto, Miguel Ángel

0,484275

1.560,00 €

201815ALUG04278K

***4428**

Martínez Aguiar, Carmen

0,411228

2.400,00 €

201836ALUG01587T

***6505**

Martínez Brandariz, Eva Mª

0,467874

1.248,00 €

201836ALUG00134L

***7453**

Martínez Bravo, Margarita

0,609677

1.104,00 €

201815ALUG04887D

***1846**

Martínez Caamaño, María Magdalena

0,579264

1.344,00 €

201836ALUG00910J

***6106**

Martínez Campos, Patricia

0,493841

1.529,28 €

201815ALUG02917V

***9499**

Martínez Canosa, María Dolores

0,569064

1.200,00 €

201832ALUG01128M

***2515**

Martínez Cid, María Yaiza

0,520556

1.440,00 €

201836ALUG01600J

***9729**

Martínez Domínguez, Hortensia

0,597998

2.251,44 €

201827ALUG00098S

***9864**

Martínez Fachal, María Isabel

0,581540

1.680,00 €

201836ALUG04547Q

***9150**

Martínez Garbín, José Manuel

0,545316

2.304,00 €

201836ALUG01881H

***6831**

Martínez García, Fátima Hildelisa

0,646460

1.920,00 €

201836ALUG01483B

***2716**

Martínez González, Nelly Lucy

0,557003

2.400,00 €

201836ALUG03060R

***8950**

Martínez Martínez, María

0,523998

1.440,00 €

201815ALUG00706Z

****8257*

Martínez Matamoros, Diana

0,533094

2.400,00 €

201836ALUG00106Z

***8970**

Martínez Matamoros, Jesús Francisco

0,495576

1.800,00 €

201836ALUG00893L

***1591**

Martínez Morales, José María

0,814386

1.878,00 €

* 201836ALUG03843W

***9086**

Martínez Nerga, Mª del Carmen

0,487924

1.512,00 €

201815ALUG00269Z

***6824**

Martínez Nieto, Begoña

0,537128

1.680,00 €

201836ALUG03133M

***8099**

Martínez Paredes, Jazmín

0,533447

960,00 €

201836ALUG01489V

***7030**

Martínez Pérez, Julio

0,485136

1.896,00 €

201836ALUG01381R

***3123**

Martínez Piñeiro, María Teresa

0,521251

960,00 €

201815ALUG01781P

***7625**

Martínez Portela, Mª Josefa

0,477312

2.760,00 €

201815ALUG01700L

***8235**

Martínez Reiriz, Rita

0,522877

1.050,00 €

201827ALUG00915G

***1459**

Martínez Rivas, M. Pilar

0,409786

1.296,00 €

* 201815ALUG03472C

***4019**

Martínez Schmidt, Gabriela. A

0,546029

2.400,00 €

201836ALUG00152Z

***7319**

Martíns Lourenco, Juan Manuel

0,453218

2.400,00 €

201827ALUG00720Q

****8408*

Martíns Ribeiro, Mª Fátima

0,630056

1.328,00 €

* 201836ALUG04238Y

***4707**

Mas Ibáñez, Mª Natividad

0,564176

1.848,00 €

201827ALUG00498R

***0801**

Maside Pérez, Manuel

0,629417

858,48 €

201836ALUG00354D

****4183*

Maskine, Mahjoub

0,422195

1.344,00 €

201815ALUG02277K

***1467**

Mata Sousa, Stella Maris

0,501746

1.440,00 €

201836ALUG01687P

****7132*

Matei, Dumimru

0,714187

1.800,00 €

* 201836ALUG01086M

****9046*

Matei, Genel

0,714700

1.440,00 €

201827ALUG00917Y

****3854*

Mateo de Vera, Marcia

0,516043

1.200,00 €

201815ALUG04069L

***7090**

Matia Villarino, Josefina

0,766390

1.440,00 €

201836ALUG03525Y

***4190**

Matías Barbosa, Elena

0,647066

1.440,00 €

201836ALUG02737T

***1626**

Max Rodríguez, Gemma Mª

0,510286

1.200,00 €

201836ALUG02311B

***6261**

Mbengue Mbengue, Ibrahima

0,820165

1.296,00 €

201836ALUG02687L

***2093**

Medeiros Castuera, Reyes María

0,502824

1.320,00 €

201815ALUG03066M

***8249**

Medrano Carmena, Santa Margarita

0,644160

1.752,00 €

201815ALUG02143W

***8760**

Meirama González, Francisca

0,626839

1.104,00 €

201836ALUG03073Z

***4989**

Meireles Arregui, María Cristina

0,756072

960,00 €

201815ALUG04215G

***0561**

Meis Aduriz, Juan Ángel

0,832754

1.440,00 €

201836ALUG04406J

***9776**

Mejia Mariscal, Cira

0,680185

1.440,00 €

201836ALUG03761N

***0577**

Melín López, Margarita

0,535613

1.200,00 €

201836ALUG02704J

***8200**

Mella Gabarri, Olalla

0,653514

1.488,00 €

201815ALUG02986V

****9498*

Membila Ngonde, Teodora

0,641332

1.824,00 €

201827ALUG00138D

***3636**

Méndez Barreira, Mª Tamara

0,569096

1.440,00 €

201815ALUG01926S

***6045**

Méndez Barros, Mª Esther

0,825777

1.320,00 €

201836ALUG04225Q

***6196**

Méndez Durán, Emilio

0,637238

1.392,00 €

201815ALUG03577X

***8961**

Méndez Feijoo, Álvaro Fernando

0,788676

1.536,00 €

201827ALUG00790V

***4180**

Méndez Gómez, Vanessa

0,417938

1.440,00 €

201836ALUG04237M

***7422**

Méndez Pérez, Ana Belén

0,412718

2.016,00 €

201832ALUG00503R

****3932*

Méndez Pérez, Carmen Claribel

0,589492

1.560,00 €

201836ALUG04405N

***4442**

Méndez Souto, Juan Jesús

0,518453

960,00 €

201815ALUG02619H

***6880**

Mendoza Borja, Pilar

0,607984

2.152,44 €

* 201836ALUG03758D

***9907**

Mendoza Gabarre, Asunción

0,577248

1.920,00 €

201836ALUG01725T

***8194**

Mendoza Gabarri, Ángel

0,737499

1.440,00 €

201836ALUG01663F

***5807**

Mene Pazos, Gloria María

0,635226

1.200,00 €

201836ALUG03636W

***2736**

Mera Costas, Ricardo

0,523580

1.920,00 €

201815ALUG00161K

***2120**

Merelas García, Ana

0,459772

2.400,00 €

201827ALUG00794K

***7456**

Migueiz Santín, Luz Divina

0,658205

1.920,00 €

201836ALUG03625Z

***1340**

Miguélez Lorenzo, Inmaculada

0,413878

1.872,00 €

201815ALUG01611E

***2016**

Míguez Franco, Raquel

0,592589

1.584,00 €

201836ALUG01268A

***3170**

Míguez Martínez, Julio

0,413803

1.776,00 €

201815ALUG02257R

***4188**

Míguez Tojo, Eva

0,628558

2.400,00 €

201836ALUG02141W

***8843**

Millán Abal, Alba

0,520899

1.440,00 €

201836ALUG02516D

***8810**

Millán Martínez, Mª de los Ángeles

0,621862

1.680,00 €

201815ALUG03601B

***5254**

Millán Silva, Pablo

0,484304

1.632,00 €

201815ALUG03792H

***1977**

Miramontes Mosquera, María del Pilar

0,751867

1.680,00 €

201836ALUG02665C

***1282**

Miranda Abal, Diana

0,521794

1.440,00 €

201836ALUG01322B

***2980**

Miranda Calvo, Mª Luz

0,433523

1.440,00 €

* 201815ALUG02413L

****8381*

Miss, María Ivete

0,410206

1.392,00 €

201836ALUG02053Y

****1941*

Mney, Tarik

0,544169

1.128,00 €

201815ALUG03148H

***4854**

Molina Garriga, Guadalupe

0,712366

1.920,00 €

201815ALUG04781H

***3724**

Montero Álvarez, Carla

0,611612

2.400,00 €

201815ALUG04446M

***7043**

Montero Blanco, Paula

0,609279

1.440,00 €

201832ALUG00676J

***1692**

Montero Gómez, María del Rosario

0,392406

1.344,00 €

201836ALUG02375Y

***8448**

Montero González, Mª Dolores

0,495576

1.200,00 €

201815ALUG04539Y

***9333**

Montero Vázquez, Concepción

0,697345

1.500,00 €

201836ALUG02915V

***7269**

Montes Castro, José Ángel

0,513633

1.512,00 €

201815ALUG01569A

***8212**

Montesinos Portal, Janet

0,678242

1.536,00 €

201815ALUG04348E

***1188**

Montoya Gabarre, Emma

0,595696

1.584,00 €

201815ALUG02896L

***3765**

Montoya Gómez, Stefany Roxana

0,469607

1.680,00 €

201832ALUG01150G

***5683**

Montoya Jiménez, José

0,624152

1.440,00 €

201832ALUG00889L

***5809**

Montoya Montoya, María Dolores

0,658419

1.440,00 €

* 201832ALUG01091Z

***9095**

Montoya Montoya, Melania

0,673592

1.440,00 €

201836ALUG01100L

***9061**

Montoya Montoya, Rut

0,778560

1.920,00 €

201815ALUG04251V

***2941**

Montoya Rojas, Derly Johanna

0,510625

1.248,00 €

201836ALUG04003R

***3397**

Monzo Reimúndez, Guadalupe

0,490954

1.512,00 €

201827ALUG00573F

****2398*

Moquete Sarit, Julissa

0,532946

1.315,20 €

201836ALUG01183X

***1960**

Mora Arribas, María del Pilar

0,512643

1.800,00 €

201815ALUG03483P

***7863**

Mora Fernández, Elena

0,403662

2.400,00 €

201836ALUG02978B

***2823**

Moraes de Oliveira, Margarete

0,732748

1.920,00 €

201827ALUG00948Z

***0456**

Moral Ferreira, Gracy Jennifer

0,711864

1.200,00 €

201815ALUG03989P

***3112**

Morales Breijo, Miriam Beatriz

0,642265

1.632,00 €

201832ALUG00569K

***6068**

Morales Rojas, Verónica

0,525165

1.440,00 €

201815ALUG03094X

***9466**

Moran Núñez, María Josefa

0,533069

1.050,36 €

201836ALUG01770E

***1167**

Morán Ríos, Melissa

0,450375

2.110,80 €

201836ALUG01188S

***4071**

Moreda Suárez, María

0,436711

2.400,00 €

201836ALUG02982S

***2855**

Moreira Lima, José Renato

0,540510

1.872,00 €

201815ALUG00491Y

***2273**

Moreira Vilanova, Pablo

0,540871

2.400,00 €

201815ALUG01571M

***9991**

Moreno García, José

0,562896

1.776,00 €

201827ALUG00879Z

****2282*

Moro Vázquez, Mirtha

0,606173

1.009,68 €

201836ALUG00215P

***0825**

Morquecho Sarasquete, Eva

0,428811

1.232,40 €

201815ALUG03297Y

***1602**

Morrone Mollo, Natalia Fiorella

0,729612

1.872,00 €

201815ALUG02467G

****1695*

Moses, Kate

0,674708

1.560,00 €

201815ALUG03749K

***4393**

Mosquera Barbeito, Luisa

0,683842

1.488,00 €

201815ALUG03635E

***6224**

Mosquera Barreiro, Montserrat

0,466902

1.440,00 €

201815ALUG03079H

***5395**

Mosquera Barreiro, Natalia

0,544467

1.440,00 €

201832ALUG00013V

***5087**

Mosquera Novoa, Francisco

0,477312

1.248,00 €

201836ALUG03363M

****4046*

Mota, Yinnet

0,752646

1.200,00 €

201836ALUG04031Y

****2154*

Motocu, Diana-Tarsita

0,518453

1.200,00 €

201836ALUG01516K

***7968**

Mouafiq Chakibi, Bahia

0,765530

1.104,00 €

201836ALUG02200S

****6628*

Mouiya, Elhassane

0,799465

1.344,00 €

* 201815ALUG01412F

***8361**

Mouloud Bouda, Sidemou

0,806003

1.800,00 €

201836ALUG03694Z

***9851**

Mouriño Pino, Dionisio

0,452425

1.716,00 €

201827ALUG00238V

****3187*

Moussaid, Mohamed

0,702840

1.200,00 €

201815ALUG04289D

***7968**

Mugico Outeiral, Mónica

0,573315

1.248,00 €

201815ALUG01038R

***9465**

Muhammad Muhammad, Raza

0,890609

1.824,00 €

201815ALUG04879R

***7943**

Muíños Rodríguez, Eva

0,513981

1.800,00 €

201815ALUG01828D

***9087**

Mullings Walker, Marilyn Dorotea

0,621682

1.344,00 €

201836ALUG02834M

***6605**

Muñoz Bautista, Marife

0,516043

2.132,64 €

201836ALUG00911Z

***6776**

Muñoz Martínez, Yolanda

0,424234

1.536,00 €

201815ALUG01433M

****9810*

Muñoz Muñoz, María Eugenia

0,765793

1.200,00 €

201815ALUG04544B

***0309**

Muñoz Ramírez, Tamara

0,631453

1.560,00 €

201815ALUG01024X

***8761**

Muras Eimil, Verónica

0,607215

1.296,00 €

* 201815ALUG03822W

****9589*

Murga de la Fuente, Karina Vanessa

0,508422

944,52 €

201815ALUG00944E

****1726*

Mustafa, Simona Nicoleta

0,727666

1.440,00 €

201836ALUG03210J

****9927*

Nafil, Abdelkader

0,750858

1.200,00 €

201815ALUG01846G

****4746*

Nagykohi Cserni, Gyula

0,697345

1.320,00 €

201836ALUG01460B

***3612**

Nahil Bahini, Jaouad

0,665625

1.233,60 €

201836ALUG01751A

***1407**

Nahil Barjani, Elham

0,577248

1.848,00 €

201836ALUG00156H

***0893**

Nahil Larjani, Bachir

0,655815

1.070,40 €

201836ALUG01307L

****3546*

Namiri, Bouchaib

0,780604

960,00 €

* 201815ALUG01903S

***5506**

Naranjo Santaella, Christian Alberto

0,585084

1.440,00 €

201827ALUG00454A

***3823**

Naseiro Arias, María Carmen

0,516043

1.200,00 €

201832ALUG00637C

***5986**

Naso Profumo, Daniel Leonardo

0,537022

1.564,80 €

201832ALUG00618R

****8088*

Nasreddine, Abdelaziz

0,536070

1.440,00 €

201815ALUG01604S

****9301*

Navarro, Ana Celia

0,741265

1.536,00 €

201815ALUG01387M

***0573**

Navarro Méndez, Jorge

0,669208

1.440,00 €

201832ALUG00737M

***2516**

Navarro Prieto, Luis Manuel

0,498103

1.366,08 €

201832ALUG00972X

****6826*

Navas Ayala, Icela

0,592881

1.152,00 €

201815ALUG02494P

***6863**

Naveira Abad, Silvia

0,594066

1.584,00 €

201832ALUG00960K

****4374*

Ndiaye, Oumar

0,587847

1.680,00 €

201815ALUG02398G

****3978*

Ndong, Alassare

0,568912

720,00 €

201832ALUG00658H

****7393*

Neagoe, Carmina

0,555105

1.440,00 €

201836ALUG01437B

***4257**

Negreira Floriani, Mª Dolores

0,575142

1.680,00 €

201815ALUG03647B

***3332**

Negreira Rial, Beatriz

0,418827

1.200,00 €

201815ALUG02364Q

***1183**

Neira Noya, Mª Joaquina

0,402910

2.040,00 €

201827ALUG00520T

***4184**

Neira Vila, M. Celia

0,642893

1.440,00 €

201832ALUG00976Z

****9076*

Ngo Kelbe, Martine

0,656195

744,00 €

201836ALUG01668N

****6291*

Ngom, Isma

0,787703

1.296,00 €

201832ALUG01055R

****6938*

Niasse, Abibatou

0,560335

1.680,00 €

201836ALUG04397G

****0163*

Nicholas Calvert, Adán Carlos

0,705566

1.440,00 €

201815ALUG00670R

***6480**

Nieto Noya, María

0,696079

2.460,00 €

201836ALUG04486R

****2295*

Nita, George

0,495576

1.200,00 €

201815ALUG04845J

****0384*

Noesi Pascual, Tiana

0,558487

1.440,00 €

* 201832ALUG00855P

***4933**

Novoa Fernández, Miguel Ángel

0,599401

1.056,00 €

201815ALUG03350J

***0031**

Novoa López, Paula María

0,684272

1.200,00 €

201832ALUG00895W

***7769**

Novoa Puentes, María

0,421916

1.440,00 €

201815ALUG02672W

***1078**

Novoa Rodríguez, Montserrat

0,545464

1.440,00 €

201832ALUG00418P

***3033**

Novoa Torres, Marta

0,585088

1.440,00 €

201836ALUG01508J

***1277**

Noya Urdampilleta, Natalia

0,447412

1.896,00 €

201832ALUG00642W

***8328**

Núñez Cao, María Teresa

0,561326

1.776,00 €

201815ALUG01400H

***8165**

Núñez Díaz, Mª Cristina

0,496202

1.344,00 €

201836ALUG02495B

***0959**

Núñez Diego, Verónica

0,504385

1.920,00 €

201815ALUG03090Y

****6526*

Nwalima, Gift Onyinyechi

0,577877

1.249,92 €

201815ALUG04092L

****9282*

Ogando, Glenny

0,561878

1.680,00 €

201815ALUG00960S

***8737**

Ojeda Domínguez, Norberto

0,439047

2.460,00 €

201836ALUG01606L

****7359*

Okpara, Ujunwa Mary

0,692608

1.863,96 €

201815ALUG00888N

***2234**

Olaya Medina, Iván Alonso

0,689741

1.680,00 €

201815ALUG04756Q

***5602**

Olejua Suárez, Marly Viviana

0,526885

1.204,08 €

201836ALUG03474R

***6633**

Oliveira Rodríguez, Jesica

0,467724

2.112,00 €

201836ALUG03284H

***7172**

Oliveira Ruzo, Juan Pablo

0,662062

720,00 €

201836ALUG00206E

****6789*

Oliveira Silva, José Paulo

0,752548

1.632,00 €

201836ALUG04176J

***1204**

Oliver Lara, Zoraida Coromoto

0,488248

1.680,00 €

201836ALUG04291J

***6947**

Olortegui Rojas, Verónica del Carmen

0,586999

1.920,00 €

201815ALUG01499W

***0729**

Olveira Boo, María Francisca

0,406364

2.040,00 €

201815ALUG02274H

***1699**

Onuegbu Onuegbu, Godwin

0,658016

1.756,80 €

201827ALUG00777G

****8980*

Oprea, Loredana

0,577248

1.200,00 €

201815ALUG04378Y

***2712**

Orozco Astaiza, Marly Yolima

0,467305

1.440,00 €

201836ALUG00045E

***2485**

Orriols Arellano, Ramón

0,760417

1.200,00 €

201827ALUG00324B

***7569**

Ortega Rosario, Emilia

0,564822

1.200,00 €

201836ALUG02492P

***1705**

Ortiz Henríquez, Marcos Enrique

0,569158

1.920,00 €

201836ALUG04079P

***6371**

Ortiz Lúquez, María Eva

0,462959

2.100,00 €

* 201836ALUG04164R

***3831**

Osorno Camiña, Francisco Javier

0,538970

1.536,00 €

201815ALUG03930H

***9497**

Otaño Díaz, Yarelis

0,472745

1.632,00 €

* 201836ALUG04287D

***6388**

Otero Cerzon, Alejandra

0,709639

1.680,00 €

201836ALUG01474W

***1348**

Otero Coira Barbosa Acuña, Carmen

0,516043

1.104,00 €

201836ALUG02956N

***9044**

Otero García, Susana

0,480151

960,00 €

201836ALUG02065H

***9127**

Otero González, María Aurora

0,406364

1.590,00 €

201836ALUG01976K

***8093**

Otero Gutiérrez, Mª de la Concepción

0,551007

1.608,00 €

201836ALUG01130A

***5769**

Otero Leiro, Sara

0,519853

1.800,00 €

201815ALUG04928G

***0792**

Otero López, Elisabet Macarena

0,553090

1.140,00 €

201836ALUG03229D

***6352**

Otero Rippa, José Manuel

0,447616

1.680,00 €

201832ALUG01078R

****7459*

Oubammou, Mohamed

0,449810

960,00 €

201836ALUG02689K

***5666**

Oubel Duarte, Karina Saicia

0,533921

1.075,92 €

201815ALUG04605A

****7831*

Ouchykh, Abdelhamid

0,754400

1.056,00 €

201836ALUG01806N

****3208*

Ouhnaoui, Mustapha

0,482306

1.440,00 €

201836ALUG02222Z

****2964*

Oukfir, El Miloudia

0,741653

1.200,00 €

201832ALUG01038F

***6138**

Oyola Largos, Teresita de Jesús

0,622118

1.200,00 €

201815ALUG03773E

***1653**

Ozores Pérez, Lucía

0,642651

1.824,00 €

201815ALUG01733Y

***3720**

Pacheco Alonso, María Ángeles

0,563267

1.584,00 €

201827ALUG00066Y

***7064**

Pacio Pérez, Adriana

0,728315

1.104,00 €

201836ALUG02721F

***1487**

Padín Santiago, Yaritxa

0,547204

1.680,00 €

* 201836ALUG02448X

***0684**

Páez Velasco, Liliana

0,435786

1.728,00 €

201815ALUG02224Z

***0487**

Palomino Benítez, Dilia Marina

0,400608

1.584,00 €

201836ALUG02952P

***7279**

Pampín Expósito, Mª Ángeles

0,750098

960,00 €

201815ALUG01875X

***0181**

Pan Gago, Jennifer

0,632929

1.728,00 €

201815ALUG02029A

***2790**

Parada González, Lía

0,397746

1.920,00 €

201815ALUG04113V

***1531**

Parado Reyes, Crisanta Zoila

0,531759

2.100,00 €

201832ALUG00677Z

***4825**

Pardo Pol, Juan Bautista

0,454556

1.440,00 €

201836ALUG01473R

***1244**

Paredes Villar, María del Carmen

0,716261

1.893,48 €

* 201836ALUG01585K

****4989*

Parker, Christiana

0,785610

1.824,00 €

* 201832ALUG01118H

****9264*

Parra Ocampo, Madeleyne

0,514550

1.632,00 €

201815ALUG00919C

***6333**

Parro Márquez, Almudena

0,618079

1.584,00 €

201815ALUG03902J

***4802**

Paseiro Antón, Susana

0,589406

1.664,28 €

201836ALUG02409V

***9075**

Pastoriza Calviño, María del Sol

0,541737

2.160,00 €

201815ALUG00184K

***3115**

Pastoriza Lamas, Guadalupe

0,771473

2.400,00 €

201815ALUG01821W

***9414**

Patiño Equilea, Rocío Patricia

0,663730

1.776,00 €

201815ALUG04218F

***6747**

Patiño Rama, Rodrigo

0,612214

960,00 €

* 201815ALUG00298C

****8343*

Paula Pereira, Adriana

0,469548

1.320,00 €

201836ALUG01738J

****0534*

Payares Esquivel, Elías David

0,554881

1.680,00 €

201836ALUG01651H

***0883**

Payo Ogando, Miguel Ángel

0,458438

1.310,40 €

201836ALUG03265E

***1295**

Paz Caamaño, Omar

0,663197

1.680,00 €

201836ALUG02385Q

***2215**

Paz Carballal, Mercedes

0,427662

2.016,00 €

201836ALUG03756F

***3235**

Pazo Martínez, María del Carmen

0,637032

1.522,08 €

201815ALUG02612B

***4516**

Pazos Lema, Carmen

0,400624

1.920,00 €

201815ALUG00482C

***0373**

Pazos López, María Mercedes

0,602283

1.920,00 €

201815ALUG03035C

***6459**

Pazos Prieto, Rubén

0,863215

2.592,00 €

201815ALUG01653H

***5865**

Pedrares Gómez, María Esther

0,771454

1.728,00 €

201815ALUG00852E

***9366**

Pedraza Narváez, Jesús Antonio

0,626113

1.440,00 €

201815ALUG03107T

***3265**

Pedreira García, María del Carmen

0,630964

2.700,00 €

201815ALUG02677F

***6570**

Pedreira Quintela, María Luisa

0,605795

1.800,00 €

201815ALUG04748P

***2857**

Pena Maceira, Rosa del Carmen

0,592847

1.440,00 €

201815ALUG04181Q

***1026**

Pena Otero, Esperanza

0,461850

1.674,00 €

201815ALUG04805L

***7646**

Penedo Díaz, Nuria María

0,571855

1.200,00 €

201832ALUG00865H

***2478**

Penín Guimarey, Emilia

0,489096

2.160,00 €

201832ALUG00052X

***6478**

Penín Guimarey, Luis Alberto

0,491668

1.536,00 €

* 201815ALUG01274F

****5526*

Peña Serrano, Pablo

0,820027

2.112,00 €

201815ALUG04038B

***0361**

Peña Valenzuela, Belkis Margarita

0,799856

1.680,00 €

* 201836ALUG00253T

***7993**

Pereira Alonso, Silvia

0,426156

1.128,00 €

201836ALUG03601J

***0083**

Pereira Costoya, Diana

0,577248

1.728,00 €

201836ALUG02458C

***1344**

Pereira García, Aaron

0,673817

1.680,00 €

201832ALUG01067J

***8332**

Pereira Varela, Elisa

0,395375

1.920,00 €

201815ALUG03288C

***2381**

Pereiro Salgado, Borja

0,511415

2.016,00 €

201832ALUG00673X

***0538**

Pérez Alonso, Alexeis

0,641910

1.200,00 €

201836ALUG01134F

***6093**

Pérez Alonso, Catalina

0,466230

1.920,00 €

201815ALUG00292Z

***7438**

Pérez Bonilla, Raquel

0,631974

1.440,00 €

201827ALUG00535S

***6126**

Pérez Boullosa, Alejandra

0,420222

1.920,00 €

201836ALUG01799M

***2721**

Pérez Bravo, Alejandro Martín

0,639464

1.680,00 €

201836ALUG00982Q

***2746**

Pérez Bravo, Verónica Soledad

0,460279

1.696,00 €

201832ALUG01208Q

***3094**

Pérez Castro, Alexandra

0,582415

1.680,00 €

201815ALUG04611D

****8035*

Pérez de Obelar, Cintia Yanel

0,708444

1.896,00 €

201836ALUG02941C

***6471**

Pérez Domínguez, José Ramón

0,684516

1.296,00 €

201836ALUG02147P

***8189**

Pérez Duarte, Primitiva

0,525091

1.599,00 €

201815ALUG01469H

***8403**

Pérez Duéñez, José Manuel

0,533043

1.728,00 €

* 201815ALUG01127K

***4119**

Pérez Duéñez, Linda Praxedes

0,783179

2.400,00 €

201836ALUG04263P

***1675**

Pérez Fox, Carlos

0,472224

1.152,00 €

201836ALUG01289R

***1211**

Pérez González, Laura

0,554196

1.740,00 €

201815ALUG00988C

***9971**

Pérez Iglesias, Esther

0,761062

1.152,00 €

201836ALUG04513M

***9352**

Pérez Máñez, Ángeles

0,697345

2.442,00 €

201836ALUG00967R

***8836**

Pérez Moure, Juan Carlos

0,516025

1.824,00 €

201836ALUG02909B

***9707**

Pérez Ortega, Rafael Rogelio

0,574731

2.220,00 €

201815ALUG03996S

***8485**

Pérez Pena, Ana Bethania

0,621469

1.440,00 €

201815ALUG03583Q

***1894**

Pérez Pereiro, Rocío

0,402105

1.008,00 €

201836ALUG00889S

***4401**

Pérez Pérez, Francisco Javier

0,513803

1.680,00 €

201815ALUG01375Q

***6162**

Pérez Pérez, María del Carmen

0,564503

1.920,00 €

201815ALUG03600X

***3461**

Pérez Picallo, Gabriel

0,630085

1.608,00 €

201836ALUG02610B

***3133**

Pérez Quintás, Mª Nieves

0,423079

1.680,00 €

201815ALUG01083T

***3413**

Pérez Rama, Gloria

0,492965

1.812,00 €

201832ALUG01059M

***6656**

Pérez Raso, Cristina

0,393662

1.320,00 €

201815ALUG01858Q

****5397*

Pérez Rodrigues-Soares, Cledson

0,785900

1.728,00 €

201832ALUG01041X

***1741**

Pérez Rodríguez, Mª Karina

0,453414

1.560,00 €

201827ALUG00864E

***4205**

Pérez Salgado, Elisa

0,714005

576,00 €

201832ALUG00072F

***4720**

Pérez Santos, Luis Rafael

0,592479

1.680,00 €

201836ALUG04017S

***5935**

Pérez Tome, Marina

0,493157

2.016,00 €

201836ALUG02182C

***8658**

Pesqueira González, María Jesús

0,443387

2.160,00 €

201836ALUG02022K

***0664**

Pesqueira González, Pilar

0,491781

2.400,00 €

201815ALUG04151D

****0117*

Pineda Luján, Zulma

0,518453

1.536,00 €

201836ALUG00250C

***2217**

Pinheiro Domingos, Alfonso

0,646941

1.440,00 €

201836ALUG02845Q

***0616**

Pinho Pérez, José Armando

0,515443

1.920,00 €

201836ALUG03975L

***1535**

Pino Vázquez, Ana Belén

0,453911

1.440,00 €

201836ALUG01370J

***5896**

Pinto Casas, Jesús

0,727994

2.640,00 €

201815ALUG03863C

***1717**

Pinto Vieira, Francisca

0,420758

1.824,00 €

201815ALUG01079L

***5866**

Piñeiro Caramés, María del Carmen

0,640938

1.104,00 €

201836ALUG04357X

***6243**

Piñeiro García, Benito

0,460668

2.400,00 €

201836ALUG02587B

***2397**

Piñeiro González, Paula

0,605409

1.512,00 €

* 201827ALUG01087S

***2582**

Piñeiro López, Ana María

0,697345

1.440,00 €

201836ALUG00037Z

***1063**

Piñeiro Malvar, Fabián

0,527963

1.440,00 €

201836ALUG03459D

***9535**

Piñeiro Pérez, María Cristina

0,746687

1.920,00 €

201836ALUG03640Y

****9512*

Pires de Alvarenga, Geovanita

0,597998

864,00 €

* 201836ALUG03870Y

***8983**

Pires Márquez, Rosa María

0,601042

1.584,00 €

* 201815ALUG00196X

***0111**

Placer Pias, Sandra

0,421900

1.920,00 €

201815ALUG01618Y

****4956*

Planell, Georges

0,579355

1.248,00 €

201832ALUG00831F

****6290*

Polanco, María Cristina

0,811724

1.560,00 €

201815ALUG03147V

***1453**

Poma Ladera, Clara Isabel

0,649288

1.920,00 €

201832ALUG00350D

***4301**

Pombar de la Torre, Ramón

0,643192

2.400,00 €

201815ALUG03572M

***1281**

Pombo Manteiga, María Jesús

0,653822

1.152,00 €

201815ALUG04281R

***2857**

Pombo Varela, Mª Pilar

0,610238

1.920,00 €

201815ALUG02352G

***0745**

Pons Andrade, Margarita Teresa

0,475479

2.400,00 €

201815ALUG03984A

***5874**

Portas Iglesias, María Aurora

0,569701

1.680,00 €

201827ALUG01074W

***6072**

Porto Otero, Dolores

0,525629

1.200,00 €

201815ALUG04758H

***1937**

Porto Villanueva, Ángela

0,655886

1.920,00 €

201836ALUG01327Q

***6764**

Posada Palacios, Gonzalo

0,504868

1.440,00 €

201815ALUG03538V

****0359*

Pouye, Ibrahima

0,596195

1.200,00 €

201815ALUG02780H

***6486**

Poy Fernández, Amelia

0,416194

3.000,00 €

201832ALUG00427V

***3040**

Prado Alverte, Rafael

0,523857

1.800,00 €

201815ALUG01659R

***1483**

Prado Meneses, Miguel Eduardo

0,623543

1.104,00 €

201815ALUG03081C

***1236**

Prado Pérez, Rocío

0,637505

2.064,00 €

* 201836ALUG03631C

***9622**

Prado Rodríguez, Ana Belén

0,522810

1.632,00 €

201836ALUG03744H

***1661**

Prego Argibay, Iria

0,707534

1.920,00 €

201815ALUG00273H

***0571**

Preto Rodríguez, Xandra Tamara

0,622876

1.632,00 €

201836ALUG02984V

***0502**

Prieto Hidalgo, Saul

0,404865

1.728,00 €

201815ALUG03232X

***9485**

Prieto Vale, María Dolores

0,500759

1.680,00 €

201836ALUG03059T

***3966**

Puga Fernández, M. Margarita

0,573458

1.536,00 €

201827ALUG01099G

****7513*

Pulido Andrade, Mª Daimara

0,522100

1.584,00 €

201836ALUG01840T

****7837*

Quabil, Salah Eddine

0,476217

1.440,00 €

201836ALUG00933J

***2715**

Quarcoo Kposu, Jerry

0,498681

1.680,00 €

201827ALUG00212Z

***9699**

Quelle Maseda, Mónica

0,578780

1.440,00 €

201836ALUG01331C

****7978*

Quicaño Pachas, Óscar Antonio

0,408610

1.728,00 €

201832ALUG00576M

***4214**

Quijano Jordan, Carmenza

0,437447

1.920,00 €

201832ALUG00685E

***8894**

Quintana Rivas, María del Mar

0,530206

960,00 €

201815ALUG02209E

***7398**

Quintas Vilariño, Eduardo

0,769712

1.200,00 €

201836ALUG03543R

***1921**

Quintela Couñago, María Isabel

0,516043

1.920,00 €

201836ALUG00717G

***1913**

Quintela Roca, Ramón

0,555774

1.680,00 €

201815ALUG03424H

***8587**

Quinto Bruno, Miriam

0,559775

1.680,00 €

201832ALUG00430C

***2746**

Quiroga Figueiras, José Manuel

0,426404

2.100,00 €

201832ALUG01151M

***7552**

Quiroga Ramos, Laura

0,531328

1.680,00 €

201815ALUG01584H

***1702**

Quispe Cervantes, Hilaria

0,429999

1.200,00 €

201827ALUG00738B

***5892**

Rabade Eimil, Yenifer

0,499822

1.440,00 €

201815ALUG02053G

***3787**

Rama Pérez, María Dolores

0,477312

2.340,00 €

201815ALUG02464R

***0337**

Rama Rey, Enrique

0,477824

1.440,00 €

* 201836ALUG03255N

***7736**

Ramírez Castellanos, Luz Dary

0,521251

1.824,00 €

201815ALUG03016R

***7423**

Ramírez Montoya, Isabel

0,812986

900,00 €

201815ALUG03084T

***6948**

Ramos González, Aída Ester

0,556921

1.992,00 €

201815ALUG04164E

***7400**

Ramos Maroño, Rocío

0,441459

1.440,00 €

201815ALUG04220D

***5514**

Ramos Quintela, Manuel

0,435973

1.800,00 €

201832ALUG00875M

***9155**

Rebollo Pereira, Sonia María

0,457548

2.496,00 €

201815ALUG04666H

***7961**

Recouso Naveira, María

0,492721

1.200,00 €

201836ALUG04560Y

***0856**

Redondo Sandoval, Teresa

0,429427

1.680,00 €

201836ALUG03798A

***7937**

Regueira Estévez, Pura

0,513633

1.200,00 €

201815ALUG03449C

***2897**

Regueira Pinedo, Alejandra

0,647364

1.296,00 €

201815ALUG04248Z

***1886**

Regueiro Ares, Rebeca

0,546793

1.200,00 €

201815ALUG04590B

***0744**

Regueiro Buyo, María Teresa

0,475162

1.128,00 €

201832ALUG00635H

***6893**

Regueiro Caride, Rosa María

0,488866

1.536,00 €

* 201836ALUG00292Q

***2015**

Reigosa Teixeira, Mónica

0,449998

1.872,00 €

* 201815ALUG03808B

***8444**

Restrepo Coral, Angie Marcela

0,660016

1.680,00 €

201832ALUG00548T

***6382**

Rey Espiño, María del Pilar

0,544655

1.056,00 €

201815ALUG04977F

***3904**

Rey Núñez, Samantha

0,575030

1.440,00 €

201815ALUG04723Y

***1301**

Rey Rodríguez, Jesusa

0,577248

1.080,00 €

* 201815ALUG03586L

***1532**

Rey Silva, María Carmen

0,526875

1.248,00 €

* 201815ALUG02145G

****2754*

Rhilmane Ep El Aichi, Hafida

0,688439

1.584,00 €

* 201836ALUG02584P

***6476**

Rial Calvo, Sarai

0,436360

1.344,00 €

201836ALUG02825L

***8124**

Riba Ibáñez, José

0,413694

3.000,00 €

201815ALUG04853K

***9527**

Ribas Encina, Irma Esperanza

0,523797

1.440,00 €

201815ALUG04699M

****3018*

Ribera Barbán, Marilyn

0,561146

1.584,00 €

201815ALUG04750X

****7436*

Ricardo González, Pavel

0,510614

1.440,00 €

201815ALUG03568R

***8237**

Rieiro Pensado, Manuel

0,640185

1.500,00 €

201815ALUG01472K

***6102**

Rifai Hmimou, Mohamed

0,607984

1.440,00 €

201827ALUG01078Y

***4141**

Riobó Budiño, Lara

0,474968

1.680,00 €

201836ALUG04309P

***3081**

Ríos Fernández, Eduardo

0,416194

2.100,00 €

201836ALUG03580S

***5854**

Ríos Giraldo, Diego Fernando

0,521933

1.920,00 €

201815ALUG04287F

***7424**

Ríos Suárez, Luis Eduardo

0,435075

1.512,00 €

201815ALUG03119N

****4482*

Ríos Valdivia, Humberto

0,693060

1.440,00 €

201836ALUG04089H

***0909**

Rivas Ferradas, Vanesa

0,703372

2.040,00 €

201815ALUG00042V

***6114**

Rivas Quintián, Francisco

0,733990

1.776,00 €

201815ALUG04908F

***1354**

Riveira Fernández, Samuel

0,499600

1.632,00 €

201827ALUG01106B

***9618**

Riveira Gómez, M. Cristina

0,518658

1.440,00 €

201815ALUG03779M

***9246**

Riveiro Fungueiriño, Montserrat

0,432931

1.473,24 €

201836ALUG04265X

***8533**

Rivera Laupa, Edilberto Javier

0,536881

1.188,24 €

201815ALUG01917Y

***6345**

Rivera Muñoz, Mª Elena

0,559572

1.680,00 €

201815ALUG04737C

***8076**

Rivera Senra, Mónica

0,444826

1.080,00 €

201815ALUG03957E

****4032*

Rivero Conde, Mónica Isabel

0,710587

1.560,00 €

201815ALUG04861Y

***1858**

Rizo Pagés, Irina Magda

0,392022

1.296,00 €

201815ALUG02426D

***1648**

Roa Pereiro, Eva

0,676944

2.400,00 €

201832ALUG00175H

***1997**

Robleda Carracedo, Enedina

0,503666

1.792,92 €

201836ALUG04261Y

***0522**

Rocha Cordeiro, Giselia

0,607848

1.680,00 €

201836ALUG01561C

***7880**

Rocha Dorna, Samantha Ruth

0,660660

1.440,00 €

201832ALUG00116M

***0754**

Rochdi Harchi, Hayat

0,715423

1.329,60 €

* 201815ALUG01817K

****5261*

Rodrigues Sousa, María de Lourdes

0,721914

1.824,00 €

201836ALUG03627Q

***5600**

Rodríguez Abalde, Ángel

0,567969

2.160,00 €

201815ALUG01744V

***7657**

Rodríguez Aday, Damaris

0,637032

1.200,00 €

201832ALUG01139Q

***0552**

Rodríguez Álvarez, María

0,516043

1.584,00 €

201836ALUG03146H

***8590**

Rodríguez Álvarez, María Ángeles

0,811903

2.064,00 €

201836ALUG02865J

***2848**

Rodríguez Amoedo, María Luisa

0,696079

2.280,00 €

201815ALUG00710H

***6375**

Rodríguez Cabo, Iago

0,476128

1.584,00 €

201836ALUG04123Y

***7699**

Rodríguez Caeiro, María Eugenia

0,453428

1.800,00 €

201836ALUG02117R

***8613**

Rodríguez Carril, Rosa

0,515197

1.800,00 €

* 201815ALUG00963H

***0306**

Rodríguez Castedo, Nathalia

0,476136

1.920,00 €

201827ALUG00620P

***4056**

Rodríguez Cobelo, Sonia

0,516043

1.296,00 €

201832ALUG00636L

***2786**

Rodríguez Diéguez, María Jesús

0,552804

1.605,96 €

201836ALUG02227L

***0855**

Rodríguez dos Santos, Darío

0,451930

1.536,00 €

201836ALUG01789H

***5892**

Rodríguez Fernández, María de los Llanos

0,640878

1.440,00 €

201815ALUG02995A

***2962**

Rodríguez Fernández, María del Carmen

0,406351

1.500,00 €

201836ALUG01689X

***7261**

Rodríguez Gaona, Carlos Antonio

0,714589

1.248,00 €

* 201836ALUG02965K

***6678**

Rodríguez García, Antonio

0,518453

1.248,00 €

* 201836ALUG04316S

***8083**

Rodríguez González, José Antonio

0,501869

1.800,00 €

201832ALUG00059V

***4533**

Rodríguez González, Mª Carmen

0,418186

1.680,00 €

201815ALUG01215V

***4316**

Rodríguez Iglesias, Manuel

0,525091

1.680,00 €

201836ALUG03495E

***1586**

Rodríguez Jiménez, Vicenta

0,626631

2.100,00 €

201815ALUG00130J

***8453**

Rodríguez Mantiñán, José Manuel

0,495188

1.680,00 €

201815ALUG03970N

***8140**

Rodríguez Manzueta, Diojanes

0,602987

2.400,00 €

201815ALUG04572Q

***8245**

Rodríguez Mariño, Leticia

0,637356

1.200,00 €

201836ALUG01525F

***5431**

Rodríguez Mate, José

0,514452

1.104,00 €

201827ALUG01113H

***5044**

Rodríguez Meilan, Mirian

0,590983

1.885,68 €

201836ALUG04489G

***7457**

Rodríguez Méndez, Rosalía

0,502986

2.100,00 €

201836ALUG02645T

***5331**

Rodríguez Millos, Tamara

0,428376

2.160,00 €

201827ALUG00653H

***8104**

Rodríguez Moreno, Alberto

0,388741

1.344,00 €

201815ALUG03690P

***1629**

Rodríguez Muñoz, Pablo

0,388509

1.872,00 €

201815ALUG02507K

***1790**

Rodríguez Ojanguren, Yago Edmundo

0,576599

902,40 €

201836ALUG04427B

***6901**

Rodríguez Opitz, Patricia

0,755262

1.440,00 €

201832ALUG01051C

***7404**

Rodríguez Ortega, Jonathan Orlando

0,871128

2.400,00 €

201836ALUG02677D

****6667*

Rodríguez Otero, Víctor Leonardo

0,573751

1.920,00 €

* 201815ALUG02241P

***5081**

Rodríguez Paz, Rocío

0,781128

1.440,00 €

201836ALUG03873D

***6393**

Rodríguez Pérez, Margarita

0,710176

1.363,92 €

201836ALUG04431S

***4620**

Rodríguez Pérez, Marina

0,495527

1.650,00 €

* 201836ALUG04346E

***5681**

Rodríguez Ramos, María de los Ángeles

0,654795

1.824,00 €

201832ALUG00217Z

***6691**

Rodríguez Rodríguez, Ana

0,421015

2.121,60 €

201832ALUG01254Q

***1350**

Rodríguez Rodríguez, Manuel Alejandro

0,748104

720,00 €

201832ALUG00505A

***3528**

Rodríguez Rodríguez, María Rosario

0,390687

1.920,00 €

201827ALUG01071E

****0163*

Rodríguez Rodríguez, Yanet Gabina

0,399723

1.440,00 €

201815ALUG04506L

***9812**

Rodríguez San Martín, Ovi Carolina

0,456285

1.920,00 €

201836ALUG00944R

***3107**

Rodríguez Sánchez, José

0,538677

1.950,00 €

201832ALUG00720B

***3563**

Rodríguez Santos, Francisco Javier

0,742429

1.536,00 €

201815ALUG02396W

***9486**

Rodríguez Souto, Montserrat

0,843842

1.440,00 €

201832ALUG00271E

***9861**

Rodríguez Taboada, María del Carmen

0,469699

1.800,00 €

201836ALUG03897X

***0901**

Rodríguez Vila, Rubén

0,419740

2.064,00 €

201832ALUG00816S

***6953**

Rodríguez Viudez, Marta María

0,433777

1.440,00 €

201827ALUG00165J

***0758**

Rodríguez Zarza, Griselda Concepción

0,535321

1.680,00 €

201815ALUG03565K

***3207**

Roel Martín, Julio

0,646483

2.160,00 €

201815ALUG02243X

***1214**

Roel Pazos, Amparo

0,522276

960,00 €

201836ALUG02281G

***6189**

Rojas Álvarez, Magnolia

0,714435

2.025,60 €

201815ALUG01421Q

***8263**

Rojas de la Cruz, Greyli Lucía

0,629154

960,00 €

201815ALUG04576C

***1586**

Rojas López, Ángela María

0,532488

2.160,00 €

201832ALUG00261N

***1927**

Román Gómez, Eva María

0,641103

1.447,44 €

201815ALUG04306A

****0005*

Román Martínez, Alfonsina

0,622694

1.584,00 €

201827ALUG01007G

***3147**

Romay Justo, María Dolores

0,729477

1.800,00 €

201815ALUG03734Y

***0474**

Romeo Posse, Marcelo Luis

0,393147

1.440,00 €

201836ALUG02748B

****9033*

Romero, Ana María

0,464571

1.800,00 €

* 201836ALUG00066C

****2977*

Romero Diego, Martín

0,460480

1.680,00 €

201836ALUG01539K

***0499**

Romero Barcia, María del Carmen

0,607416

1.344,00 €

201832ALUG00400J

***1076**

Romero Contreras, Yadira Khiustin

0,470876

1.776,00 €

201836ALUG04262F

***2247**

Romero Gradín, José Manuel

0,499118

1.920,00 €

201836ALUG00303G

***0113**

Romero Iglesias, Víctor Manuel

0,535378

1.440,00 €

201815ALUG04735H

***0802**

Romero Monteiro, María Jesús

0,461745

744,00 €

201815ALUG03755G

***3645**

Romero Mosquera, María Mercedes

0,818127

1.440,00 €

201815ALUG04395T

***0684**

Romero Muíño, María José

0,688175

1.265,64 €

201815ALUG02656D

***4648**

Romo Ortiz, Miguel Ángel

0,518453

1.200,00 €

201836ALUG02614S

***6111**

Roncayoli Capol, Valeria Noemí

0,416898

1.536,00 €

201836ALUG03645B

***1917**

Ronda Montero, María Milagros

0,620192

2.064,00 €

201836ALUG04313N

***2598**

Rosa Francisco, Mónica

0,657253

1.680,00 €

201836ALUG00094W

***2865**

Rosa Martínez, Irene

0,457819

2.016,00 €

201836ALUG02816X

***2196**

Rosa Vieira, Ismael de Jesús

0,460675

1.200,00 €

201827ALUG00877N

***0689**

Rosario Bautista, Carlita Belkys

0,483473

1.536,00 €

201815ALUG00883F

****1425*

Rossi, Hortensia

0,495576

1.950,00 €

201815ALUG02783K

***8251**

Rosso Payano, Javier Antonio

0,455918

1.488,00 €

201836ALUG01629L

****2560*

Rouchdi, Hammadi

0,627070

1.368,00 €

201827ALUG01060B

***9494**

Rozas Rico, Mª Concepción

0,665648

1.344,00 €

201827ALUG00388Y

***8163**

Rozo Villalobos, Diva María

0,523857

1.560,00 €

201815ALUG03362W

***5929**

Rubiano López, Claudia Cristina

0,764354

1.440,00 €

201836ALUG03865R

****1688*

Ruda Londoño, Alice Jazmín

0,407857

2.400,00 €

201836ALUG04446F

***1534**

Ruiz González, Serafín

0,576028

2.670,00 €

201827ALUG00167S

***8005**

Ruiz Paredes, Ángela Amanda

0,555709

1.440,00 €

201827ALUG00052S

***7619**

Ruiz Villanueva, Isabel

0,472660

480,00 €

201827ALUG00716N

****3355*

Ryan Elgart, María Dolores

0,395584

1.980,00 €

201815ALUG02126P

****5920*

Saalaoui, Touria

0,770639

960,00 €

201827ALUG00734F

***4949**

Saavedra Brea, Manuel Alberto

0,718913

1.200,00 €

201815ALUG02319V

***6075**

Saavedra Ramos, Enrique

0,432519

1.428,36 €

201836ALUG03178G

****6248*

Sabir, Mohamed

0,700998

624,00 €

201827ALUG00976L

****3379*

Sadik, Allal

0,549592

960,00 €

201836ALUG00881F

***2540**

Saez Garrido, Laura

0,622856

2.064,00 €

201836ALUG02582Y

****6054*

Safsaf, Salim

0,864192

960,00 €

201832ALUG00808F

****1033*

Saidi, Melouka

0,680027

1.179,60 €

201832ALUG00934H

***5914**

Sainz Villarino, Yolanda

0,661802

2.160,00 €

201815ALUG01240L

***7208**

Salas Gutiérrez, Francisco Javier

0,489205

1.800,00 €

201836ALUG02817B

***1933**

Salazar Bermúdez, Ignacio

0,671048

1.440,00 €

201836ALUG01955T

****7193*

Salazar Franco, Yolanda

0,631714

1.680,00 €

201836ALUG00689E

****0311*

Salazar Gómez, José Luis

0,402068

2.016,00 €

201836ALUG02944T

***7528**

Salazar Jiménez, Anabella

0,760670

1.440,00 €

201815ALUG03864K

***1051**

Salazar Lugo, Mónica

0,714348

1.536,00 €

* 201836ALUG01502F

***1927**

Salazar Montoya, Sara

0,653822

1.440,00 €

201836ALUG03355C

***9035**

Salazar Vargas, María Salud

0,404972

1.032,00 €

201836ALUG01729G

***9583**

Saldanha de Macedo, Zilda

0,510755

1.200,00 €

201815ALUG01022P

***3019**

Saldarriaga García, Luz Estela

0,723918

2.160,00 €

201836ALUG01706G

****6630*

Salem, Najouna

0,606515

1.200,00 €

201836ALUG00670A

***8718**

Salgado Fraga, Mercedes

0,754508

2.160,00 €

201832ALUG01015F

***8247**

Salgado Sanjurjo, Margarita

0,501227

900,00 €

201832ALUG00794Q

***1421**

Salguero Martínez, María Luisa

0,426565

1.200,00 €

201836ALUG03152R

****4989*

Salhi, Ahmed

0,843941

1.200,00 €

201815ALUG03851P

***3470**

Salido Andrés, Estefanía

0,658460

1.728,00 €

201836ALUG00964K

***9591**

Salomon Saavedra, Ana Lía

0,437415

648,00 €

201836ALUG01436X

****5170*

Samani, Mina

0,579562

1.200,00 €

201815ALUG04708Z

***5418**

Sampedro Vidal, Dolores

0,444721

1.800,00 €

201815ALUG01923N

***5146**

San Julian Sánchez, María Belén

0,435146

1.632,00 €

201815ALUG00949G

***2503**

Sánchez Agra, Diego

0,586571

1.296,00 €

201836ALUG04084J

***7625**

Sánchez Andrade, Zuly Kelly

0,665681

2.064,00 €

201815ALUG04528H

***1820**

Sánchez Arias, Elba Yris

0,716449

1.440,00 €

201836ALUG02975P

***8488**

Sánchez Díez, Mª Belén

0,604065

2.304,00 €

201836ALUG04246Z

***1375**

Sánchez Espel, Mirtha Adriana

0,740411

1.680,00 €

201827ALUG00979E

****1402*

Sánchez Fidalgo, Ermelinda de Oliveira

0,514232

1.368,00 €

* 201836ALUG01895D

***8465**

Sánchez Fontán, Mª José

0,692673

1.200,00 €

201827ALUG00798W

***4749**

Sánchez García, Karina

0,740234

1.536,00 €

201827ALUG00094B

***5500**

Sánchez López, María Ester

0,500283

1.920,00 €

201815ALUG01286L

***6674**

Sánchez Mosquera, Juan Antonio

0,619389

3.000,00 €

* 201815ALUG03503M

***3578**

Sánchez Mosquera, Luz Adriana

0,762429

1.416,00 €

201836ALUG03987P

***2301**

Sánchez Rodríguez, Dolores

0,433059

1.468,80 €

201815ALUG01443S

***4575**

Sande Munín, Cristina

0,444041

1.920,00 €

201836ALUG04152N

***1213**

Sandoval Hernández, Rosa Melida

0,705745

1.680,00 €

201827ALUG00857S

****8582*

Sanhez Reynoso, Carmen Marisol

0,416876

1.920,00 €

* 201815ALUG00614Z

****1020*

Sanjuan Bernal, Cristian Jesús

0,523574

1.920,00 €

* 201836ALUG03577N

****1176*

Sankhe, El Hadji Fallou

0,820724

2.160,00 €

201836ALUG01192L

***6077**

Sanmartín Araújo, Germán

0,654236

1.392,00 €

201836ALUG04240P

***0761**

Sanmartín González, Andrea

0,499833

1.200,00 €

201836ALUG00098Y

***8588**

Santamaría Feijoo, María Beatriz

0,635449

1.776,00 €

201832ALUG00988A

***7556**

Santamaría Fernández, Rosa Nieves

0,656294

1.200,00 €

201836ALUG01293M

***0156**

Santana Carrera, Yolanda

0,416030

1.440,00 €

201827ALUG00817K

***4886**

Sante Delantero, María Camila

0,415518

1.183,80 €

201832ALUG00742X

***9360**

Santiago Salas, Dolores

0,593055

960,00 €

201836ALUG02627M

***1829**

Santillán Vega, Luis

0,772744

1.440,00 €

201815ALUG02037B

***9021**

Santiso Iglesias, Mª Teresa

0,490244

960,00 €

201815ALUG03833J

***3221**

Santo Estanislao, Andújar de Jesús

0,442475

1.200,00 €

201815ALUG01791H

***2278**

Santos Custodio, Gema

0,474644

1.824,00 €

201827ALUG00525M

***8486**

Santos Manuel, Georgina

0,523857

696,00 €

201815ALUG01129T

***8041**

Santos Martínez, Ana Belén

0,454145

1.920,00 €

201815ALUG00020H

***4061**

Santos Ramos, María del Pilar

0,444717

1.632,00 €

201836ALUG03301N

***9160**

Santos Rodríguez, José

0,454741

1.200,00 €

* 201815ALUG00382N

***8757**

Santos Sevilla, Marta

0,495542

1.646,64 €

201815ALUG03059K

***1293**

Santos Villaverde, Juan Manuel

0,676985

1.320,00 €

201836ALUG01826D

***2922**

Sanz de Frutos, María Rosa

0,495973

1.680,00 €

201836ALUG04545Z

****8818*

Sarih, Soukaina

0,591682

1.824,00 €

201827ALUG00551P

***0959**

Sarita González, Amarilis Altagracia

0,577248

1.584,00 €

201836ALUG03982A

***5751**

Saura Botella, María Begoña

0,607434

1.320,00 €

201827ALUG01029A

****4005*

Sayyad, Abderrahim

0,609965

576,00 €

201827ALUG00179G

****6073*

Sayyad, Mostapha

0,650721

1.080,00 €

201836ALUG01369N

****2373*

Sbay, Zhor

0,618915

1.680,00 €

201815ALUG01141N

***4086**

Schiavini Ruiz, María Soledad

0,482689

1.824,00 €

201815ALUG03648N

***8009**

Seco Bello, Alberto Infante

0,445810

1.728,00 €

201815ALUG04650W

***6701**

Seco Lafuente, María Rosa

0,415301

2.160,00 €

201836ALUG03801Y

***2191**

Segade Díaz, José

0,567154

3.000,00 €

201827ALUG00664Y

***7043**

Seijo Pastor, Alejandro

0,477312

720,00 €

201836ALUG00352F

***1470**

Sendín Rodríguez, Sonia

0,488527

1.776,00 €

201832ALUG00916T

***7138**

Sendín Simón, Guillerme

0,480580

1.080,00 €

201827ALUG00757F

***6610**

Seoane Juiz, Beatriz

0,434125

1.440,00 €

201836ALUG03570M

***8916**

Sepúlveda Bañol, Ángela María

0,619272

1.152,00 €

201836ALUG04075G

***3776**

Sequeira Fraiz, Concepción

0,629089

1.680,00 €

201827ALUG00643P

****7787*

Serbout, Ahmed

0,682429

1.056,00 €

201815ALUG02479Q

***4158**

Serna Vargas, Isabel

0,638061

1.728,00 €

201815ALUG05090M

***1984**

Serra Crespo, Dorgedys

0,733557

1.248,00 €

201836ALUG03125C

***8905**

Serrano Medina, María Teresa

0,587255

1.800,00 €

201827ALUG00756Y

***1108**

Shaiene dos Santos, Nathalia

0,619417

1.920,00 €

201832ALUG01070Q

****3544*

Shehada Merie, Rami Jaber

0,533651

1.985,88 €

201836ALUG02573C

***6578**

Silva Alava, Julio Federico

0,564061

1.104,00 €

201836ALUG03192H

***7961**

Silva Álvarez, Valentín

0,404223

1.410,00 €

201836ALUG02093T

***5386**

Silva Fenchel, María del Carmen

0,401080

1.200,00 €

201832ALUG01265G

***6563**

Silva Mejía, Gloria Patricia

0,614170

1.440,00 €

201836ALUG03058E

***7641**

Silveira Bermúdez, María

0,548390

2.304,00 €

201836ALUG00833M

****6318*

Simini, Jorge Luis

0,722067

1.584,00 €

* 201815ALUG03164B

***3891**

Sisco Vila, Irene

0,649959

1.440,00 €

201827ALUG00142J

***1764**

Sixto García, Rafael

0,566377

1.440,00 €

201827ALUG01096R

****6894*

Slimani, Fátima

0,484014

720,00 €

201836ALUG04437K

***2756**

Soaje Rosendo, María del Carmen

0,723991

2.580,72 €

201815ALUG04968K

***3237**

Sobradelo García, Cristina

0,702439

1.200,00 €

201836ALUG01463Z

***4049**

Socola Mejias, Eulogia

0,805535

1.713,60 €

201836ALUG01555Z

****2939*

Sokrate, Siham

0,725104

720,00 €

201815ALUG00750N

***9682**

Solís Cortizas, María Vanesa

0,513739

1.200,00 €

* 201836ALUG03539C

****4567*

Solodov, Sergey

0,391478

1.920,00 €

201815ALUG03049B

****6365*

Somarriba Toruño, Lenín Domingo

0,818773

1.872,00 €

201815ALUG03121Z

***0576**

Sosa Pérez, Josnery Andreina

0,601994

1.824,00 €

201836ALUG04173X

***6379**

Soto Bertolo, Celso Miguel

0,483921

1.390,44 €

* 201836ALUG02657N

***0764**

Soto Marchán, Marilyn María

0,618596

1.344,00 €

201836ALUG02629F

***9197**

Soto Rodríguez, Casiano

0,654236

1.440,00 €

201815ALUG03591R

***0657**

Sousa Dopazo, Matilde

0,422181

1.200,00 €

201836ALUG01942X

***8679**

Souto Cordero, Ángel

0,677112

1.920,00 €

201815ALUG03149L

****6391*

Stanciu, Lenuta Simona

0,577248

1.560,00 €

201827ALUG00290T

****4866*

Stefanova Georgieva, Vanya

0,398524

374,04 €

201836ALUG04149D

***9419**

Striccoli Gozza, Carla Paola

0,498667

1.368,00 €

201836ALUG03403E

***0269**

Suárez Cabezas, Ana Patricia

0,551470

1.920,00 €

201815ALUG02399M

***4014**

Suárez Cancela, José

0,436298

2.700,00 €

201836ALUG02037J

***5118**

Suárez Conde, María Dolores

0,561386

1.440,00 €

201815ALUG03099S

***8831**

Suárez García, José Jesús

0,495576

1.980,00 €

201832ALUG01275Z

***4986**

Suárez Jiménez, Soraya

0,617438

1.200,00 €

201832ALUG00420X

***0610**

Suárez López, María Jesús

0,505696

1.920,00 €

201815ALUG02447F

***8824**

Suárez Otero, Juan Manuel

0,486011

1.920,00 €

201815ALUG03371B

***1236**

Suárez Piñeiro, Lorena

0,395180

1.440,00 €

201815ALUG03485X

***7707**

Suárez Suárez, Ángela María

0,642993

1.800,00 €

201827ALUG00614W

***5248**

Suárez Vázquez, Cristian

0,684558

1.416,00 €

201815ALUG02569Z

***8318**

Suárez Vázquez, Manuel

0,443518

2.400,00 €

201815ALUG01679K

***2478**

Suárez Villanueva, Ana María

0,452235

1.468,80 €

* 201836ALUG04385S

***2027**

Sueiro Mariño, Ermitas

0,417504

1.920,00 €

201836ALUG03400L

***9137**

Sueiro Portela, Luis

0,635225

1.488,00 €

* 201836ALUG01769K

****6298*

Sunday, Blessing

0,509129

1.440,00 €

201836ALUG02903M

***6524**

Taboada Alonso, Miguel Ángel

0,491836

1.680,00 €

201815ALUG04901T

***2797**

Taboada García, María Luisa

0,513633

1.200,00 €

* 201815ALUG02158V

***4013**

Taboada Gosenge, Manuel

0,573957

1.680,00 €

201836ALUG01411P

***4108**

Taboada Núñez, Ana Mª

0,613723

960,00 €

201836ALUG03393N

***9134**

Taboada Rodríguez, Ana

0,574073

2.400,00 €

201827ALUG00137P

****7510*

Taghzouti, Abdeslam

0,793655

1.056,00 €

201832ALUG01266M

***3123**

Tajes Castro, María Laura

0,650046

1.680,00 €

201827ALUG01121A

****3950*

Tamrani, Mohammed

0,679283

1.440,00 €

201827ALUG00465Z

****9994*

Taouil, Arbia

0,418821

1.080,00 €

201815ALUG01504F

***8920**

Tato Lago, Mª Digna

0,600085

1.440,00 €

201815ALUG01910E

***6198**

Teijeiro Couce, Roberto

0,444532

1.440,00 €

201815ALUG03006Z

***3906**

Teixeira Chaves, Vanilde

0,818706

1.776,00 €

201815ALUG03869A

***8279**

Tejada Pérez, Australia

0,620333

1.296,00 €

201827ALUG01125F

***1940**

Téllez Magaña, Lilibeth

0,408306

1.680,00 €

201836ALUG01159D

***8807**

Téllez Soubrie, María Jimena

0,718666

1.560,00 €

201836ALUG02325W

***5894**

Terrones Suazo, María Teresa

0,449977

1.536,00 €

201836ALUG04485T

***1001**

Tito Cabrera, Juana

0,574817

1.680,00 €

201836ALUG00251K

****1370*

Toader, Luminita

0,742843

1.440,00 €

* 201836ALUG04312B

****9759*

Toader, Victorita

0,618915

1.051,20 €

201815ALUG03562H

***0214**

Tobar Rengifo, Estercila

0,594347

1.440,00 €

201827ALUG01010F

****8494*

Tojal Vieira, Marcia

0,821448

1.344,00 €

201832ALUG00780W

***1207**

Toribio Correa, Leocadia

0,499973

1.368,00 €

201836ALUG03879S

***4823**

Toro Marcos, María Carmen

0,608210

1.680,00 €

201815ALUG02148F

***0534**

Torrens Reynols, Gabriel

0,786131

2.016,00 €

201836ALUG01215L

***4910**

Torres Cañón, Eleuteria

0,635353

1.344,00 €

201815ALUG04180S

***1032**

Torres Estepa, Lourdes

0,633315

1.960,32 €

201836ALUG01092B

***3009**

Torres Martínez, Isabel Selena

0,517343

1.680,00 €

201827ALUG01085J

***0925**

Torres Patiño, Claudia Lucía

0,614144

2.160,00 €

201836ALUG00868V

***9700**

Torres Salazar, María Enedina

0,701592

2.160,00 €

201836ALUG02148D

***1169**

Torres Serrano, Eva María

0,640619

1.483,20 €

201836ALUG02512M

***7278**

Torres Suazo, RicelInés Altagracia

0,777936

1.440,00 €

201827ALUG00368D

****9230*

Touimi, Mohammed

0,466098

1.296,00 €

201836ALUG00445P

****6484*

Toussi Ep Dani, Atika

0,767275

1.680,00 €

201836ALUG01854Z

***2486**

Traverso Colorado, Jesús

0,516043

1.584,00 €

201827ALUG00189Z

****3274*

Treanta, Viorica

0,752302

1.248,00 €

201836ALUG02134H

***9172**

Trettin Leivas, Soña Hediwg

0,523857

2.334,12 €

201832ALUG00136W

***6779**

Trigo López, Susana

0,515705

1.752,00 €

201836ALUG02760T

***6234**

Trigo Lorenzo, Trinidad

0,565871

1.920,00 €

201815ALUG04097R

****6362*

Trih, Jamal

0,668828

960,00 €

201832ALUG01190K

***1831**

Trih Trih, Mohamed

0,542220

1.248,00 €

201836ALUG01708Y

***9445**

Triñanes Álvarez, Alicia María

0,476662

1.137,12 €

201815ALUG04633P

***3672**

Troche Viñas, Laura

0,599391

2.400,00 €

201836ALUG03671Z

***7355**

Troncoso Rodríguez, María Taide

0,618889

1.344,00 €

201836ALUG04503H

****9553*

Ulloa Zegarra, Sandro Manuel

0,565962

2.400,00 €

201836ALUG00901G

***8311**

Valderrama Diéguez, Jezabel

0,684638

2.304,00 €

201827ALUG00858Q

***8755**

Valdes Ferra, Mirtha Ida

0,495576

1.800,00 €

201815ALUG04944C

****5854*

Valdez, Pedro Gustavo

0,394743

1.560,00 €

* 201815ALUG00908D

***1267**

Valeiro Moreno, Alejandro

0,452868

1.920,00 €

201827ALUG01080P

****1146*

Valencia Herrán, Orfa Nelly

0,518453

1.296,00 €

201836ALUG02119A

***2229**

Valenti Pérez, Vanesa Sandra

0,745756

1.152,00 €

201815ALUG01098S

***0535**

Valenzuela Labarta, Fernando

0,413782

2.640,00 €

201815ALUG03333L

***6567**

Valiño Vázquez, María Jesús

0,673932

1.560,00 €

201836ALUG03183D

***9052**

Vallejos Silva, Claudia Vanesa

0,714406

1.440,00 €

201827ALUG00966D

****5355*

Valtelhas, Elza

0,495544

1.560,00 €

201815ALUG02061N

****2575*

Varela, María Cecilia

0,513633

1.440,00 €

201836ALUG04601R

***2123**

Varela Costa, Paula María

0,778433

1.920,00 €

201815ALUG02892S

***7812**

Varela García, María Elena

0,478382

1.296,00 €

201815ALUG00941L

***2858**

Varela García, Patricia

0,580715

1.536,00 €

201815ALUG02245N

***1939**

Varela Márquez, Katherina

0,391525

1.920,00 €

201815ALUG03358K

***5526**

Varela Mato, María Carmen

0,442005

1.440,00 €

201815ALUG03235J

***9715**

Varela Pardo, Miguel Ángel

0,541236

1.200,00 €

201815ALUG04972W

***6951**

Varela Prego, Noemí

0,653571

912,00 €

201815ALUG04966L

***3409**

Varela Rodríguez, María del Carmen

0,523462

1.632,00 €

201836ALUG03860L

***4579**

Varela Taboada, Mercedes

0,427629

1.819,20 €

201836ALUG04182L

***8166**

Varela Tesouro, Natalia

0,415639

2.400,00 €

201815ALUG04762E

***7472**

Vargas Arrieta, Arledys Judith

0,834350

1.728,00 €

201815ALUG03053S

***1548**

Varona Pedreira, Francisco

0,451407

1.200,00 €

201836ALUG00150N

***6503**

Vásquez Fernández, Gabiola Yolanda

0,681271

2.064,00 €

201815ALUG04775N

***1042**

Vázquez Alejandro, Vanessa

0,594041

1.440,00 €

201827ALUG00190S

***0830**

Vázquez Domínguez, Belisario

0,669875

1.345,68 €

* 201836ALUG01982G

***8608**

Vázquez Dosantos, Alba

0,433382

1.392,00 €

201815ALUG01346X

***6706**

Vázquez Figueroa, Isabel

0,669175

1.536,00 €

* 201836ALUG04052G

***8296**

Vázquez Garrido, Verónica

0,579498

1.440,00 €

201836ALUG03304S

***4040**

Vázquez González, Antonio

0,395077

960,00 €

* 201836ALUG04210R

***2723**

Vázquez López, María Amparo

0,704725

1.344,00 €

201815ALUG02062J

***0920**

Vázquez Loureda, Patricia

0,636906

1.152,00 €

* 201836ALUG03030V

***0103**

Vázquez Padín, Francisco Javier

0,686387

960,00 €

201832ALUG00786P

***4774**

Vázquez Pérez, María Soledad

0,577248

1.440,00 €

201836ALUG02699P

***2149**

Vázquez Rodríguez, Montserrat

0,555792

1.920,00 €

201815ALUG02155Z

***1151**

Vega Ferro, Ana María

0,705072

1.824,00 €

* 201815ALUG04284G

***3288**

Vega Romero, Rosa María

0,633708

1.590,96 €

201815ALUG01820R

***6663**

Vega Valín, Valeriano Manuel

0,406364

1.800,00 €

* 201836ALUG04282G

***9252**

Veiga Fernández, Carlos José

0,699501

1.452,12 €

201836ALUG04273H

***9630**

Veiga Franco, María del Carmen

0,825881

1.714,44 €

201815ALUG03934E

***0761**

Veiga López, Jennifer

0,760625

1.440,00 €

201815ALUG04309Y

***2212**

Veiga Rodríguez, Luis Enrique

0,513633

1.680,00 €

201827ALUG00416B

***1685**

Veiga Seijas, José Antonio

0,416090

1.620,00 €

201832ALUG01170R

****9587*

Velarde Quitumbo, Luz Damaris

0,577248

960,00 €

201815ALUG04532E

***7388**

Vélez González, Alejandra María

0,654026

1.440,00 €

* 201836ALUG03693J

***6965**

Vélez Obando, Ingrid Carolina

0,464338

2.160,00 €

201832ALUG00966G

***0852**

Véliz Díaz, Félix Daniel

0,779286

1.440,00 €

201836ALUG02999D

***5940**

Vescovo Mango, Ana

0,577196

1.680,00 €

201815ALUG00253K

****4359*

Viana de Lima, María Lela

0,572896

1.296,00 €

201836ALUG02856G

***8752**

Vidal Buceta, José Eduardo

0,824950

1.824,00 €

201815ALUG02827L

***6488**

Vidal Sanmartín, Roberto

0,570840

1.531,20 €

201827ALUG00281Z

***6265**

Vidal Seiván, Daniel

0,431205

1.339,20 €

201815ALUG01460D

***1436**

Vidal Vidal, María Nieves

0,482285

2.100,00 €

201836ALUG00082J

***5383**

Viegas Monje, María Isabel

0,511195

1.728,00 €

201815ALUG02752J

****4833*

Vieira, Gislene Inacia

0,466017

1.200,00 €

201815ALUG01881Q

***3538**

Vieira da Silva, Carlos Alberto

0,759516

1.728,00 €

201827ALUG00755M

***3304**

Vigo Arribas, Diana

0,630871

1.680,00 €

201836ALUG03276X

***1757**

Vila Arauco, Jaquelín

0,695090

1.680,00 €

201815ALUG03512Z

***2249**

Vila Iglesias, Josefa

0,506132

148,68 €

201827ALUG00880S

***3878**

Vila Puerto, Mirian

0,586811

1.584,00 €

201836ALUG03776G

***7645**

Vilar Rodríguez, Rebeca

0,490496

1.680,00 €

201815ALUG03782P

***4657**

Vilas Ferrol, María Pilar

0,525091

1.680,00 €

201836ALUG01719V

***7281**

Vilas Ferrón, Pablo

0,499505

2.400,00 €

201836ALUG01900Z

***7491**

Villa Ramírez, Mónica Estela

0,517092

1.824,00 €

201836ALUG03194C

***6137**

Villar Conde, María

0,516729

1.200,00 €

201827ALUG00215V

***3705**

Villar López, María

0,582653

1.440,00 €

201836ALUG01117J

***9267**

Villar Pérez, Mª Jesusa

0,492907

2.352,00 €

201815ALUG02866N

***0409**

Villar Zapata, Veridiano Luis

0,477312

1.740,00 €

201827ALUG00102L

***9611**

Villarino Mencía, Rocío

0,505947

1.200,00 €

201836ALUG01545G

***2550**

Villaverde Troncoso, Francisco Javier

0,671540

1.680,00 €

201836ALUG02513Y

***1771**

Villaverde Villaverde, José Manuel

0,410591

2.016,00 €

201815ALUG03552P

***3346**

Villavicencio Lucero, Sonia Mercedes

0,457673

2.352,00 €

* 201815ALUG00956B

***0569**

Villota Rondón, Luis Antonio

0,614760

2.400,00 €

201815ALUG01526Y

***8990**

Viqueira Gómez, José Antonio

0,489710

1.800,00 €

* 201836ALUG03817E

***8504**

Visbal Bugarín, Amalia

0,426249

1.560,00 €

201815ALUG04420W

***0777**

Vizcaíno Disla, Elena Gertrudis

0,666841

1.296,00 €

201836ALUG00149B

***7474**

Vizoso Vilán, Natalia

0,409857

1.248,00 €

201836ALUG03835V

****9109*

Yánez Brandt, Dayana Coromoto

0,579642

2.160,00 €

201827ALUG00235Z

****6080*

Yassin, Jihane

0,496678

1.619,20 €

201815ALUG01831N

***3372**

Yébenes Soto, Carmen

0,521035

1.920,00 €

201815ALUG01798W

***9660**

Yone Durán, Emiliana

0,717062

1.488,00 €

201832ALUG01285R

****2279*

Zahid Iqbal, Muhammad

0,509737

1.495,92 €

201836ALUG01390X

***3883**

Zainab Kadoura, Mohammad

0,777621

1.920,00 €

201827ALUG00811S

***2135**

Zambrano Cadenas, Jasmin Aura

0,531974

1.440,00 €

201815ALUG02691K

****6329*

Zampieri, Geny

0,513633

960,00 €

201827ALUG00617M

****0825*

Zapata da Silva, Ángel Antonio

0,727810

1.440,00 €

201836ALUG03429W

***3289**

Zignago López, Karen Elizabeth

0,494565

1.776,00 €

201836ALUG03443Q

****6971*

Zignago López, Verónica Noemí

0,692488

2.280,00 €

201815ALUG00920K

***7544**

Zimmer Logothetti, Jorge Alejandro

0,397086

1.224,00 €

201815ALUG01883H

***8577**

Zirani Gattari, Aziz

0,590624

1.152,00 €

201815ALUG01835Q

****1108*

Zraidi, Mina

0,673380

1.104,00 €

(*) Estes expedientes foron obxecto dunha resolución de perda de dereito xa notificada ou en trámites de notificación.