Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Mércores, 11 de decembro de 2019 Páx. 52664

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 2 de decembro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública a separata para información pública do proxecto de mellora de seguridade viaria no contorno do treito de concentración de accidentes na estrada PO-308, puntos quilométricos 3+500-5+100, Fontenla, de clave PO/19/053.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

Antecedentes:

Para os efectos previstos no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, sométese ao trámite de información pública o documento Mellora de seguridade viaria (MSV) no contorno do treito de concentración de accidentes (TCA) na estrada PO-308, p.q. 3+500-5+100, Fontenla, de clave PO/19/053.06.

O obxecto do proxecto, cuxo ámbito de actuación se desenvolve en Fontenla, no concello de Poio, é definir, xustificar e valorar as obras necesarias que permitan evitar ou mitigar a accidentalidade que se leva producindo ao longo dos últimos anos na estrada PO-308 no treito comprendido entre os p.q. 3+500-5+100, coa finalidade de:

• Mellorar as interseccións.

• Reducir o número de xiros á esquerda do treito comprendido entre os p.q. 4+700 e 5+600.

• Acadar unha diminución da velocidade no treito de estudo.

No proxecto tense en conta tamén o itinerario peonil e ciclista previsto no proxecto construtivo de fomento da mobilidade sustentable, senda na PO-308, treito Fontenla-Combarro, p.q. 3+500-5+150, de clave PO/16/257.06, á hora de coordinar as distintas actuacións que se recollen en ambos os proxectos.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia o mencionado documento sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (avda. Mª Victoria Moreno, 43-1º, 36071 Pontevedra) e no Concello de Poio (Convento de San Xoán, Praza do Mosteiro, 1, 36995 Poio-Pontevedra). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento de separata do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2019

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relacion de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción: mellora de seguridade viaria (MSV) no contorno do treito de concentración de accidentes (TCA) na estrada PO-308, p.q. 3+500-5+100, Fontenla.

Clave: PO/19/053.06.

Concello de Poio.

Ref. catastral

Parcela

Políg.

Titular

NIF

Clas. Nn ss

Uso catastral

Sit. bás. solo

Sup. catastral total

Sup. solo afectado

Sup. ocupación temporal

Bens afectados

Medición

001

5693076NG2959S

56930

76

En investigacion. Artigo 47 da Lei 33/2003

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

1.688

52,00

72,00

002

5591909NG2959S

55919

09

Castiñeira Aris, Ángel

***4626**

Solo de núcleo rural

Residencial

Urbanizado

365

19,00

67,00

Árbore ornamental + planta ornamental + balaustrada de pedra + recuamento portón metálico

1 ud. + 5 ud. + 15 m2 + 1 ud.

003

5591919NG2959S

55919

19

González Paisán, María Mercedes

***4367**

Solo de núcleo rural

Residencial

Urbanizado

724

38,00

Peche de pedra + planta ornamental

16 ml + 5 ud.

004

5491902NG2959S

54919

02

Del Río Abal, Juan

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

262

66,00

Peche de formigón/bloque

8 m2

005

5491903NG2959S

54919

03

Silva Jiménez, Faustino

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

139

19,00

006

5491904NG2959S

54919

04

Solla Graña, Claudina

***8976**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

134

14,00

007

5491905NG2959S

54919

05

Laredo Rial, María de los Ángeles

***8913**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

174

28,00

008

5491907NG2959S

54919

07

Rial Muñiz, José Andrés

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

22

7,00

009

5491909NG2959S

54919

09

De la Fuente Aris, José Manuel

***8369**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

475

21,00

010

5491913NG2959S

54919

13

Casas Rial, Eugenio

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

55

2,00

011

5491914NG2959S

54919

14

Pousada Souto, Carolina

***8947**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

379

47,00

012

-

-

-

Palmira del Río Soto

***8910**

Solo de núcleo rural

-

Urbanizado

-

153,00

013

5589301NG2958N

55893

01

Vidal Fernández ,

Gerardo Camilo

***9353**

Solo de núcleo rural

Residencial

Urbanizado

1.65

9,00

19,00

Árbore ornamental

1 ud.

014

5491921NG2959S

54919

21

Vales Romay, Victoriano

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

53

49,00

Peche de pedra + planta ornamental

13 ml + 3 ud.

015

5491920NG2959S

54919

20

Fernández Castiñeira, Manuel

***9442**

Solo de núcleo rural

Industrial

Urbanizado

87

3,00

016

5491922NG2959S

54919

22

Alonso Muñiz, María Ángeles

***0424**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

83

55,00

017

5491923NG2959S

54919

23

Suárez Carballa, Fernando

***0769**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

84

59,00

018

5491925NG2959S

54919

25

Laredo Rial María de los Ángeles

***8913**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

144

93,00

019

5491998NG2959S

54919

98

Fernández Souto, Jesusa

***3788**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

536

157,00

Árbore ornamental + peche de formigón/bloque

10 ud. + 5,6 m2

020

5491931NG2959S

54919

31

Casas Rial, Eugenio

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

70

5,00

021

5491932NG2959S

54919

32

Couselo Bermúdez, José

-

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

770

42,00

022

5388501NG2958N

53885

01

Pazos Casas, Modesto

***7898**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

546

431,00

023

5388511NG2958N

53885

11

Pazos Casas, Modesto

***7898**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

377

119,00

024

5388510NG2958N

53885

10

Cochón Couselo José

***1565**

Solo de núcleo rural

Solo sen edif.

Urbanizado

391

67,00

025

36041A02200226

022

00226

Esperón Pérez Francisca Pilar

***3462**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

256

48,00

026

36041A02200225

022

00225

Montes Regenjo, María Isabel

-

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

302

70,00

027

36041A02200224

022

00224

Montes Regenjo, María Isabel

-

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

247

102,00

028

36041A02200223

022

00223

Rosales Cancela, María

***3315**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

310

170,00

029

36041A02200222

022

00222

Arosa Muñiz, María Teresa

***4055**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

57

32,00

030

36041A02200221

022

00221

Penas Rial, Emilia

***0664**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

66

35,00

031

36041A02200220

022

00220

Pérez Fernández, María Victoria

***8962**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

67

32,00

032

36041A02200218

022

00218

Albar Romero, Clorinda

***8908**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

162

108,00

033

36041A02209101

022

09101

Augas de Galicia

***5002**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

96

31,00

034

36041A02200217

022

00217

De la Fuente Alonso, María del Carmen Teresa

***4006**

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

261

35,00

035

36041A02200211

022

00211

Calvo Serén,

Salvador

-

Solo rústico de protección de costas

Agrario

Rural

421

34,00

37,00

Árbore ornamental de gran porte

3 ud.