Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Mércores, 11 de decembro de 2019 Páx. 52691

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial da Coruña

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público 2019.

A Xunta de Goberno en sesión ordinaria, que tivo lugar o 22 de novembro de 2019, adoptou entre outros o seguinte acordo:

Aprobación da oferta de emprego público do ano 2019, que a seguir se relaciona:

Funcionariado de carreira.

Prazas de acceso libre.

Código da praza

Grupo/subg.

Clasificación

Prazas

Denominación praza

1.1.48.7

A2

AE

1

Axudante de arquivo e biblioteca

1.1.48.8

A2

AE

1

Axudante de arquivo e biblioteca

1.1.48.2

A2

AE

1

Axudante de arquivo e biblioteca

1.1.48.10

A2

AE

1

Axudante de arquivo e biblioteca

1.1.48.4

A2

AE

1

Axudante de arquivo e biblioteca

1.1.48.11

A2

AE

1

Axudante de arquivo e biblioteca

1.1.48.13

A2

AE

1

Axudante de arquivo e biblioteca

1.1.138.2

B

AE

1

Educador/a infantil

1.1.117.6

C1

AE

1

Oficial de imprenta

1.1.4.155

C2

AX

1

Auxiliar de administración xeral

1.1.5.34

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.108.5

A2

AE

1

Educador/a

1.1.72.9

C2

AE

1

Condutor/a mecánico

1.1.90.1

AP

AE

1

Camareiro/a

1.1.3.38

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.230

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.1.51

A1

AX

1

Técnico/a de administración xeral

1.1.3.226

C1

AX

1

Administrativo/a de administración xeral

1.1.25.3

A1

AE

1

Letrado/a asesor/a adxunto/a

Prazas de proceso de estabilización.

Código da praza

Grupo

Clasificación

Nº prazas

Praza

1.1.111.42

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.2

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.24

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.17

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.15

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.1

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.44

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.46

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.111.16

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.108.2

A2

AE

1

Educador/a

1.1.111.38

C2

AE

1

Aux. educador/a

1.1.105.8

C1

AE

1

Auxiliar técnico infraestruturas e conservación

1.1.88.1

AP

AE

1

Axudante de cociña

1.1.80.7

AP

AE

1

Celador/a

1.1.80.33

AP

AE

1

Celador/a

1.1.80.37

AP

AE

1

Celador/a

1.1.110.2

AP

AE

1

Celador/a subalterno/a

1.1.85.7

C2

AE

1

Cociñeiro/a

1.1.85.4

C2

AE

1

Cociñeiro/a

1.1.85.3

C2

AE

1

Cociñeiro/a

1.1.72.16

AP

AE

1

Condutor/a mecánico/a

1.1.62.6

C1

AE

1

Delineante

1.1.114.1

A1

AE

1

Director/a

1.1.108.1

A2

AE

1

Educador/a

1.1.9.3

A1

AE

1

Enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

1.1.9.4

A1

AE

1

Enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

1.1.43.2

A2

AE

1

Enxeñeiro/a técnico/a industrial

1.1.41.3

A2

AE

1

Enxeñeiro/a técnico/a obras públicas

1.1.41.5

A2

AE

1

Enxeñeiro/a técnico/a obras públicas

1.1.41.1

A2

AE

1

Enxeñeiro/a técnico/a obras públicas

1.1.41.2

A2

AE

1

Enxeñeiro/a técnico/a obras públicas

1.1.82.2

C2

AE

1

Oficial operario/a de servizos

1.1.82.1

C2

AE

1

Oficial operario/a de servizos

1.1.93.1

AP

AE

1

Operario/a de servizos varios

1.1.93.8

AP

AE

1

Operario/a de servizos varios

1.1.11.6

A1

AE

1

Técnico/a de organización

1.1.46.1

A2

AE

1

Técnico/a de servizos sociais

1.1.113.1

A1

AE

1

Técnico/a de servizos sociais

1.1.50.17

A2

AE

1

Técnico/a de xestión económico-financeira

1.1.55.19

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.3

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.22

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.23

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.21

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.24

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.25

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.28

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.26

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.29

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.55.31

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.112.1

A1

AE

1

Técnico/a políticas de igualdade

1.1.35.2

A1

AE

1

Técnico/a xestión de proxectos

1.1.106.2

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.4

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.6

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.5

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.1

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.3

C1

AE

1

Titor/a

1.1.107.1

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.2

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.3

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.4

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.5

C1

AE

1

Titor/a de garda

O que se fai público para xeral coñecemento.

A Coruña, 29 de novembro de 2019

O presidente da Deputación Provincial
da Coruña
P.D. (Resolución 26013/2019, do 29.7.2019)
Antonio Leira Piñeiro
Deputado delegado de Persoal

José Luis Almau Supervía
Secretario da Deputación Provincial
da Coruña