Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Xoves, 13 de febreiro de 2020 Páx. 9897

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade á modificación e prórroga, polo prazo dun ano, da encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia desta consellería.

Mediante a Resolución do 30 de decembro de 2014, encoméndase ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a xestión dun servizo de transporte regular aos centros públicos competencia da Consellería de Política Social, con vixencia ata o 31 de decembro de 2015, prorrogada por períodos anuais. Na actualidade, en virtude da Resolución do 30 de decembro de 2019, modifícase e prorrógase a mencionada encomenda polo prazo dun ano.

Coa finalidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 8.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, publícase no Diario Oficial de Galicia o contido mínimo da dita resolución:

– Actividade: servizo consistente no deseño de rutas e traslado dos usuarios designados pola Consellería de Política Social aos seguintes centros públicos: Centro ocupacional O Saiar, Centro de día de Alzheimer de Volta do Castro, Centro de día As Gándaras, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Redondela, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña e Centro de día de Burela, para o desenvolvemento das actividades propias dos centros.

O servizo consistente na modalidade de carácter regular (dez desprazamentos por semana ida e volta, de luns a venres, que supoñen un total de 246 desprazamentos anuais) das persoas usuarias de servizos de atención diúrna aboarase en función do prezo por vehículo/día.

O servizo de carácter puntual (dous desprazamentos por semana, ida e volta na fin de semana) das persoas usuarias de servizos residenciais aboarase en función do prezo por servizo/día.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: esta encomenda ao Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e Benestar ten natureza intrasubxectiva, tendo en conta a adscrición do Consorcio Galego de Serivzos de Igualdade e Benestar á Consellería de Política Social por razón da materia. Consonte o previsto polos artigos 47 e 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, e para os efectos previstos nos artigos 6.3 e 32 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Consellería de Política Social.

– Prazo de vixencia: o período de execución comeza o 1 de xaneiro de 2020 e rematará o 31 de decembro de 2020.

– Modalidade de financiamento: esta encomenda finánciase con fondos propios.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2020

A Conselleira de Política Social
P.D. (Orde do 3.3.2016; DOG núm. 54, do 18 de marzo)
María Francisca Gómez Santos
Secretaria xeral técnica da Consellería de Política Social