Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Venres, 14 de febreiro de 2020 Páx. 10343

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da Orde do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR341Q) (Diario Oficial de Galicia número 124, do 2 de xullo).

Primeiro. A Orde do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 124, do 2 de xullo), establece no seu artigo 5 que a concesión das subvencións previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario. De ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, publicarase mediante resolución da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

Segundo. A Orde do 19 de xuño de 2019 establece no seu artigo 5 que a citada orde se financiará cos seguintes créditos:

Liña 1: aplicación orzamentaria 09.40.322C.470.6 cun crédito de 500.000 €.

Liña 2: aplicación orzamentaria 09.40.322C.770.0 cun crédito de 3.500.000 €.

Terceiro. Unha vez revisadas e ordenadas todas as solicitudes presentadas, a derradeira solicitude que se puido conceder da liña 2 antes do esgotamento do crédito, foi a TR341Q/2019/611-2 presentada na sede electrónica o día 9 de xullo de 2019 ás 16.20 horas.

En virtude do anterior, a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, por delegación do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,

RESOLVE:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do esgotamento do crédito con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.770.0, ao abeiro da Orde do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, para a liña 2 con data do 9 de xullo de 2019 ás 16.20 horas.

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2020

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego