Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Martes, 18 de febreiro de 2020 Páx. 11366

III. Outras disposicións

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade á encomenda de xestión á Fundación Semana Verde de Galicia, ordenada pola Resolución do conselleiro de Sanidade do 7 de febreiro de 2020, pola que se encarga á Fundación Semana Verde de Galicia a posta á disposición dos espazos precisos e os traballos de apoio para a organización das probas selectivas correspondentes a diversas categorías de persoal estatutario.

En cumprimento dos artigos 9.3 e 8.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, procederase a dar publicidade á encomenda de xestión á Fundación Semana Verde de Galicia, ordenada por Resolución do conselleiro de Sanidade, con data do 7 de febreiro de 2020, coas seguintes características:

1. A actividade obxecto da encomenda é realizar os traballos de apoio para a realización das probas selectivas correspondentes a diversas categorías de persoal a celebrar os días 8, 9 e 29 de febreiro e 1 de marzo de 2020, en xornada de mañá e tarde, de conformidade cos requirimentos técnicos que se detallan na correspondente resolución, relativos ás obrigas da entidade encomendante, as directrices de execución e o cronograma das actividades a desenvolver.

As categorías convocadas son: persoal de servizos xerais, enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica, enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental, fisioterapeuta, técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica, médico/a de familia de atención primaria, odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria

2. A Fundación Semana Verde de Galicia é unha fundación do sector público autonómico de acordo co artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na medida que o seu patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, está formado en máis dun 50 % por bens e dereitos achegados ou cedidos pola Xunta de Galicia. De acordo co artigo 47 da citada Lei 16/2010, ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Xunta de Galicia.

3. As probas selectivas a que se refiren as actividades encomendadas desenvolveranse os días 8, 9 e 29 de febreiro e 1 de marzo de 2020.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2020

Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
Xerente do Servizo Galego de Saúde