Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Venres, 21 de febreiro de 2020 Páx. 12891

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 6 de febreiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción Primeira fase da prolongación da autovía da Costa da Morte. Treito Santa Irena-AC-432, de clave AC/16/219.01, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

Antecedentes:

O obxectivo fundamental da autovía da Costa da Morte é o de mellorar as comunicacións da zona noroeste de Galicia, unindo a autovía AG-55 coa comarca de Cee- Fisterra.

Con esta finalidade, con data do 8 de xullo de 2005, publicouse no DOG o anuncio do 30 de xuño de 2005, da Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería de Política Territorial da Xunta de Galicia, en que se fai pública a resolución pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente a actuación incluída no Plan Galicia «Vía de Alta Capacidade Carballo-Fisterra, incluído o estudo de impacto ambiental. Treito I: Estudo informativo Carballo-Berdoias; treito II: Proxecto de trazado Berdoias-Cee e treito III: Estudo informativo da variante de Cee-Corcubión», así como o documento complementario de esta actuación (clave: AC/04/011.00).

Posteriormente, con data de maio de 2007, a Dirección Xeral de Obras Públicas fai pública a resolución pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente o anteproxecto de construción e explotación da nova infraestrutura viaria da Costa da Morte Vía de Alta Capacidade Carballo-Berdoias (clave AC/06/140.01), obras que foron paralizadas con posterioridade.

Con data do 30.1.2020 aprobouse provisionalmente para efectos da información pública o documento do proxecto de construción «Primeira fase da prolongación da autovía da Costa da Morte. Treito Santa Irena-AC-432» de clave AC/16/219.01.

A autovía da Costa da Morte entre Carballo e Berdoias ten unha lonxitude total de 41,86 km e divídese en dous treitos:

Treito I: autovía Carballo-Baio, de 25,4 km (posta en servizo).

Treito II: vía para automóbiles: Baio-Berdoias, de 16,46 km (executada parcialmente).

O obxecto do presente proxecto construtivo está comprendido no treito II e consiste na definición e valoración das obras para completar os traballos paralizados da autovía da Costa da Morte, coa construción dun dos treitos da nova estrada (autovía AV-100) con características de vía para automóbiles, empregando a calzada esquerda, no termo municipal de Vimianzo (VG-1.5).

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de trazado sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña) e na Casa do Concello de Vimianzo (praza do Concello, 6, 15129 Vimianzo).

Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago Compostela, 6 de febreiro de 2020

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción

Primeira fase da prolongación da autovía da costa da morte.

Treito Santa Irena-AC-432. Clave: AC/16/219.01

– Concello de Vimianzo

– Expropiación definitiva

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Titular

DNI

Solo

Superficie para expropiar (m²)

Superficie total (m²)

Aproveit.

Bens expro.

Observ.

1

15093A00800192

8

192

Vidal Miñones Sara

***1661**

Non urbanizable

185,35

1972

Piñeiral para madeira

185

Piñeiros

2

15093A50200326

502

326

Rama Martinez Adriana Beatriz (50 %) e Rama Martínez Santiago (50 %)

-

Non urbanizable

33,533

3456

Labor

Ningún

Ningunha

3

15093A50210327

502

10327

Trillo Ordoñez Jesus Manuel (herdeiros de)

***3460**

Non urbanizable

560,777

1496

Piñeiral para madeira

561

Piñeiros

4

15093A50200327

502

327

Trillo Ordoñez Jesus Manuel (herdeiros de)

***3460**

Non urbanizable

482,056

13366

Piñeiral para madeira

482

Piñeiros

5

15093A00800171

8

171

Vidal Miñones Sara

***1661**

Non urbanizable

69,261

157

Piñeiral para madeira

69

Piñeiros

6

15093A00800045

8

45

Martinez Suarez Carmen

***2834**

Non urbanizable

69,1

1746

Prados ou pradarías

Ningún

Ningunha

7

15093A01300121

13

121

Rodríguez Valiña Enrique

***9823**

Protección forestal

392,339

7084

Piñeiral para madeira

392

Piñeiros

8

15093A01300125

13

125

Santos Lavandeira Braulio

***3330**

Protección forestal

91,64

4031

Piñeiral para madeira

92

Piñeiros

9

15093A01300128

13

128

Pérez Calo Consuelo

***4981**

Protección forestal

18,151

3399

Piñeiral para madeira

18

Piñeiros

10

15093A01300129

13

129

Ordoñez Pazos José Hilario (herdeiros de)

***1083**

Protección forestal

141,149

1203

Piñeiral para madeira

141

Piñeiros

11

15093A01300143

13

143

Miñones Santos Carmen

-

Protección Forestal

64,773

2394

Piñeiral para madeira

65

Piñeiros

12

15093A01300152

13

152

Vázquez Dominguez Celia (herdeiros de)

***3094**

Protección forestal

189,61

6821

Piñeiral para madeira

190

Piñeiros

13

15093A01300151

13

151

Ferreira Rego Celestino

***5944**

Protección forestal

146,52

1791

Piñeiral para madeira

147

Piñeiros

14

15093A01300083

13

83

Rama Custodio Isidro (herdeiros de)

***3084**

Protección forestal

1266,938

3640

Piñeiral para madeira

1267

Piñeiros

15

15093A01400154

14

154

Ameijeiras Castiñeira Balbina (herdeiros de)

***3219**

Protección forestal

987,695

1974

Piñeiral para madeira

988

Piñeiros

16

15093A01400153

14

153

Alvite Lemus Norberto (herdeiros de)

***2292**

Non urbanizable

3241,087

19343

Piñeiral para madeira

3241

Piñeiros

17

15093A01400152

14

152

Ameijeiras Castiñeira Balbina (herdeiros de)

***3219**

Non urbanizable

12215,318

29389

Piñeiral para madeira

12215

Piñeiros

18

15093A01300084

13

84

Maceiras Trigo Eliseo

-

Protección forestal

384

384

Piñeiral para madeira

384

Piñeiros

19

15093A01300085

13

85

Mira Turnes Manuel

***5153**

Protección fluvial

56,722

6446

Prado ou pradarías de rego

Ningún

Ningunha

20

15093A01400156

14

156

Pérez Vidal Rosalía

***4204**

Protección fluvial

157,54

5123

Piñeiral para madeira

158

Piñeiros

21

15093A01400155

14

155

Protección Fluvial

***3926**

Protección fluvial

2712,455

4151

Piñeiral para madeira

2712

Piñeiros

22

15093A01410154

14

10154

Ameijeiras Castiñeira Balbina (herdeiros de)

***3219**

Non urbanizable

33,273

157

Piñeiral para madeira

33

Piñeiros

23

15093A06200003

3

62

Carballo Rama José

***2439**

Non urbanizable

144,259

5480

Matogueira

Ningún

Ningunha

24

15093A01410130

14

10130

Cundins Gómez Jesusa (herdeiros de)

***3183**

Non urbanizable

215,323

1947

Matogueira

Ningún

Ningunha

25

15093A01400130

14

130

Cundins Gómez Jesusa (herdeiros de)

***3183**

Non urbanizable

5856,096

6171

Matogueira

Ningún

Ningunha

26

15093A01410129

14

129

Pose Feal Juan

***1169**

Non urbanizable

135,629

136,375

Matogueira

Ningún

Ningunha

27

15093A01400269

14

269

Tedin Mouzo Primitiva (herdeiros de)

***3074**

Non urbanizable

143,758

160,446

Matogueira

Ningún

Ningunha

28

15093A01400131

14

131

Toja Vidal Genaro

***3219**

Non urbanizable

22,686

1631

Matogueira

Ningún

Ningunha

29

15093A01400128

14

128

Tedin Mouzo Primitiva (herdeiros de)

***3074**

Non urbanizable

204,379

239

Matogueira

Ningún

Ningunha

30

15093A01400132

14

132

Aguiar Cundins Jose

***3178**

Non urbanizable

127,798

3647

Matogueira

Ningún

Ningunha

31

15093A01400177

14

177

Ordoñez Graiño José Perfecto

***0129**

Non urbanizable

234,664

7832

Prados ou pradarías

Ningún

Ningunha

32

15093A01400192

14

192

Rodríguez Soto Carlos Andrés (50 %) e Rodríguez Soto Filomena (50 %)

***6069** e ***1582**

Non urbanizable

123,762

9546

Piñeiral para madeira

124

Piñeiros

33

15093A01410176

14

10176

Lema Andrade José

***2907**

Non urbanizable

114,205

129

Eucaliptos

114

Eucaliptos

34

15093A01410193

14

10193

Villar Bermudez Carmen J

***3064**

Non urbanizable

73,514

156

Piñeiral para madeira

74

Piñeiros

35

15093A01410194

14

10194

Miñones Lema Francisco

***3227**

Non urbanizable

60,33

229

Piñeiral para madeira

60

Piñeiros

36

15093A01410195

14

10195

Carril Carril Maria

***2283**

Non urbanizable

43,729

218

Piñeiral para madeira

44

Piñeiros

37

15093A01410196

14

10196

Infesta Cancela Manuel

***3187**

Non urbanizable

39,528

247

Piñeiral para madeira

40

Piñeiros

38

15093A01410197

14

10197

Fernández Villar Maria (herdeiros de)

***3199**

Non urbanizable

125,606

919

Piñeiral para madeira

126

Piñeiros

39

15093A01410198

14

10198

Castiñeira Andrade Maria

***9088**

Non urbanizable

48,728

394

Piñeiral para madeira

49

Piñeiros

40

15093A01410199

14

10199

Cundins Torrado José Antonio

-

Non urbanizable

254,733

3305

Piñeiral para madeira

255

Piñeiros

41

15093A01410204

14

10204

Ordoñez Pose Juan (herdeiros de)

***3075**

Non urbanizable

54,56

207

Piñeiral para madeira

55

Piñeiros

42

15093A01400226

14

226

Vidal Barros Flora

(herdeiros de)

***3160**

Non urbanizable

8,855

3814

Piñeiral para madeira

9

Piñeiros

43

15093A01400270

14

270

Alvarellos Lopez Carmen (50 %) e Méndez Gándara José (50 %)

***9113*** e ***3073**

Non urbanizable

33,297

97

Piñeiral para madeira

33

Piñeiros

44

15093A01400205

14

205

Méndez Gándara Jose

***3073**

Non urbanizable

52,068

687

Piñeiral para madeira

52

Piñeiros

45

15093A01400206

14

206

Ordoñez Graiño Jose Perfecto

***0129**

Non urbanizable

22,954

2855

Prados ou pradarías

Ningún

Ningunha

46

15093A01700817

17

817

Lema Oreiro Dolores (herdeiros de)

***6123**

Protección fluvial

73,869

140

Piñeiral para madeira

74

Piñeiros

47

15093A01700796

17

796

Mouzo Barreiro Teresa (herdeiros de)

***1126**

Non urbanizable

15,792

14705

Piñeiral para madeira

16

Piñeiros

48

15093A50300051

503

51

Vidal Miñones Sara

***1661**

Protección fluvial

41,826

3278

Labor

Ningún

Ningunha

49

15093A50300050

503

50

Blanco Blas Isaura

***2833**

Protección fluvial

100,755

244

Labor

Ningún

Ningunha

50

15093A50300723

503

723

Trillo Graiño Elisa

***1172**

Protección fluvial

159,217

6694

Labor

Ningún

Ningunha

– Expropiación temporal

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Titular

DNI

Solo

Superficie para

expropiar (m²)

Superficie total (m²)

Aproveit.

Bens exprop.

Observ.

1

15093A00900312

9

312

Concello de Vimianzo

***0930**

Protección forestal

20,43

361

Matogueira

Ningún

Ningunha

2

15093A00900323

9

323

García Suárez Daniel (herdeiros de)

***3009**

Protección forestal

741,892

10958

Piñeiral para madeira

742

Piñeiros

3

15093A00900304

9

304

Rodríguez Rodríguez Carlos

-

Protección forestal

149,000

149

Piñeiral para madeira

149

Piñeiros

4

15093A50200295

502

295

Sierra Domínguez Julio (50 %) e Trillo Caamaño Mercedes (50 %)

***5983**; ***9308**

Protección fluvial

384,466

1958

Labor ou labradío

Ningún

Ningunha

5

15093A00800077

8

77

Aguiar Barbeira Jesús

***3153**

Protección fluvial

174,876

10807

Prados ou pradarías

Ningún

Piñeiros

6

15093A50210299

502

10299

Santos Pérez Julio

***1081**

Protección fluvial

340,341

443

Labor ou labradío

Ningún

Ningunha

7

15093A50300005

503

5

Fuentes Blanco Pilar (herdeiros de)

***1660**

Protección fluvial

225,501

6304

Labor ou labradío

Ningún

Ningunha

8

15093A50300004

503

4

Bolaño García Maria Luz (50 %) e Suárez Mouzo Jesús (50 %)

***1667**; ***1082**

Protección fluvial

207,000

207

Labor ou labradío

Ningún

Ningunha

9

15093A50200299

502

299

Santos Perez Julio

***1081**

Protección fluvial

363,542

899

Labor ou labradío

Ningún

Ningunha

10

15093A50300051

503

51

Vidal Miñones Sara

***1661**

Protección fluvial

120,944

3278

Labor ou labradío

Ningún

Ningunha

11

15093A50300050

503

50

Blanco Blas Isaura

***2833**

Protección fluvial

143,169

244

Labor ou labradío

Ningún

Ningunha

12

15093A50210327

502

10327

Trillo Ordoñez Jesús Manuel (herdeiros de)

***3460**

Protección fluvial

152,452

1496

Piñeiral para madeira

152

Piñeiros

13

15093A01300200

13

200

Vidal Miñones Carmen

***0324**

Protección forestal

3434,00

3434

Piñeiral para madeira

3434

Piñeiros

14

15093A01300185

13

185

Martinez Mouzo Jose (50 %) e Martinez Suárez Carmen (50 %)

***3628**; ***2834**

Protección forestal

924,34

924

Piñeiral para madeira

924

Piñeiros

15

15093A01300186

13

186

Rodríguez Valiña Modesto

***5669**

Protección forestal

163,00

163

Piñeiral para madeira

163

Piñeiros

16

15093A01300058

13

58

Rama Santos José

***3082**

Protección forestal

2177,455

8048

Piñeiral para madeira

2177

Piñeiros

17

15093A01300057

13

57

Quintáns Pérez José Luís

***1040**

Protección forestal

1346,621

11225

Piñeiral para madeira

1347

Piñeiros

18

15093A01300041

13

41

Pereira Ramos María

***0334**

Protección forestal

2922,417

30727

Piñeiral para madeira

2922

Piñeiros

19

15093A01300112

13

112

Pérez Vidal Rosalia

***4204**

Protección forestal

2179,518

2360

Piñeiral para madeira

2180

Piñeiros

20

15093A01300042

13

42

Pose López María Rosalia

***5668**

Protección forestal

166,17

12919

Prados ou pradarías

166

Piñeiros

21

15093A01300202

13

202

Concello de Vimianzo

***0930**

Protección forestal

1479

1479

Piñeiral para madeira

1479

Piñeiros

22

15093A01310200

13

10200

Vidal Miñones Carmen

***0324**

Protección forestal

381

381

Piñeiral para madeira

381

Piñeiros

23

15093A01300201

13

201

Pérez Calo Consuelo

***4981**

Protección forestal

4603

4603

Piñeiral para madeira

4603

Piñeiros

24

15093A01300195

13

195

Martinez Vázquez Jesús (herdeiros de)

***3088**

Protección forestal

587

587

Piñeiral para madeira

587

Piñeiros

25

15093A01300196

13

196

Pose López Fernando

***5989**

Protección forestal

357

357

Piñeiral para madeira

357

Piñeiros

26

15093A01300197

13

197

Martinez Vázquez Jesús (herdeiros de)

***3088**

Protección forestal

416

416

Piñeiral para madeira

416

Piñeiros

27

15093A01300198

13

198

Rama Santos José

***3082**

Protección forestal

405

405

Piñeiral para madeira

405

Piñeiros

28

15093A01300199

13

199

Martinez Blanco Mercedes

***1895**

Protección forestal

748

748

Piñeiral para madeira

748

Piñeiros

29

15093A01310112

13

10112

Pérez Vidal Rosalia

***4204**

Protección forestal

1808

1808

Piñeiral para madeira

1808

Piñeiros

30

15093A01300151

13

151

Ferreira Rego Celestino

***5944**

Protección forestal

498,271

1791

Piñeiral para madeira

498

Piñeiros

31

15093A01300150

13

150

Ferreira Rego Celestino

***5944**

Protección forestal

19,599

5731

Piñeiral para madeira

20

Piñeiros

32

15093A01300085

13

85

Mira Turnes Manuel

***5153**

Protección forestal

711,545

6446

Prados ou pradarías

Ningún

Ningunha

33

15093A01310083

13

10083

Rama Pailos Fructuoso

***3182**

Protección forestal

317,381

617

Piñeiral para madeira

317

Piñeiros

34

15093A01300083

13

83

Rama Custodio Isidro (herdeiros de)

***3084**

Protección forestal

51,763

3640

Piñeiral para madeira

52

Piñeiros

35

15093A01400255

14

255

Lema Oreiro Dolores (herdeiros de)

***6123**

Protección fluvial

221,106

14184

Piñeiral para madeira

221

Piñeiros

36

15093A01400256

14

256

Mourelle Blanco Dolores (herdeiros de)

***3695**

Protección fluvial

161,131

591

Piñeiral para madeira

161

Piñeiros

37

15093A01400257

14

257

Bermudez Torrado Ovidio (herdeiros de)

***5940**

Protección fluvial

40,195

369

Piñeiral para madeira

40

Piñeiros

38

15093B50110489

501

10489

Miñones Lema Francisco

***3227**

Protección fluvial

343,000

343

Prados ou pradarías

Ningún

Ningunha

39

15093B50100490

501

490

Miñones Lema Francisco

***3227**

Protección fluvial

415,887

3227

Prados ou pradarías

Ningún

Ningunha

– Servidumes

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Titular

DNI

Solo

Superficie para expropiar (m²)

Superficie total (m²)

Aproveit.

Bens exprop.

Observ.

1

15093A01300062

503

62

Descoñecido

--

Non urbanizable

605,263

608

Labor

Ningún

Ningunha

2

15093A50300054

503

54

María Miñones Suarez

--

Non urbanizable

15,537

5.568

Labor

Ningún

Ningunha

3

15093A50300850

503

850

Marcelino Suarez Cedron

***3460**

Non urbanizable

466,279

2.859

Labor

Ningún

Ningunha

4

15093A50300061

503

61

Consuelo Vázquez Vázquez

***3460**

Non urbanizable

741,465

5.414

Labor

Ningún

Ningunha

5

15093B50100468

501

468

José Méndez Gándara

***1661**

Non urbanizable

102,756

3.942

Pradeiras

Ningún

Ningunha

6

15093A01700808

17

808

Carmen Pose Feal

***2834**

Non urbanizable

152,371

2.854

Piñeiral Maderable

152

Piñeiros