Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Luns, 24 de febreiro de 2020 Páx. 13288

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Advertidos erros na Orde do 30 de decembro de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 18, do 28 de xaneiro de 2020, cómpre facer as oportunas correccións:

Na páxina 5333, substitúese a táboa publicada por esta outra:

Clave

Sub.

clave

Descrición

Prezo

bruto/ude.

Gastos variables

Marxe bruta

Unidade

6

0

Patacas

2.283,85 €

1.104,36 €

1.179,49 €

ha

7

0

Amorodo

24.050,00 €

4.507,00 €

19.543,00 €

ha

8

0

Kiwi

9.135,39 €

946,60 €

8.188,79 €

ha

9

0

Outras froiteiras

9.616,19 €

1.658,79 €

7.957,40 €

ha

9

2

Oliveira intensivo

14.250,00 €

2.100,00 €

12.150,00 €

ha

9

3

Oliveira extensivo

3.800,00 €

2.100,00 €

1.700,00 €

ha

9

4

Arando

66.223,96 €

47.464,30 €

18.759,66 €

ha

10

0

Hortalizas aire libre

31.973,84 €

6.941,69 €

25.032,15 €

ha

11

0

Flor aire libre

7.137,02 €

2.555,80 €

4.581,22 €

ha

12

0

Invernadoiro flor

91.353,83 €

25.242,50 €

66.111,33 €

ha

13

0

Invernadoiro hortaliza

75.366,92 €

13.883,38 €

61.483,54 €

ha

14

1

Viveiros extensivo

86.237,00 €

40.180,00 €

46.057,00 €

ha

14

2

Viveiros mixto

317.500,00 €

192.087,50 €

125.412,50 €

ha

15

0

Viñedo preferente

8.113,66 €

1.502,53 €

6.611,13 €

ha

16

0

Viñedo non preferente

4.567,70 €

1.514,55 €

3.053,15 €

ha

17

0

Outros cereais

647,09 €

228,38 €

418,71 €

ha

17

1

Trigo

1.442,43 €

390,66 €

1.051,77 €

ha

18

0

Outros cultivos

33.055,67 €

6.941,70 €

26.113,97 €

ha

44

0

Vacas leite

0,31 €

0,19 €

0,12 €

1 kg produ.

45

0

Xovencas leite

1.260,00 €

980,00 €

280,00 €

Cab.

46

0

Vacas carne

743,60 €

376,67 €

366,93 €

Cab.

47

0

Xovencas carne

1.200,00 €

779,10 €

420,90 €

Cab.

48

0

Xatos ceba

820,38 €

628,81 €

191,57 €

Praza (1,25 cab.)

49

0

Ovellas

103,00 €

18,00 €

85,00 €

Nai

49

1

Ovellas leite

142 €

26,00 €

116,00 €

Nai

50

0

Cabras

129,80 €

18,00 €

111,80 €

Nai

51

0

Eguas

241,80 €

26,00 €

215,80 €

Nai

52

0

Visóns femias

88,95 €

56,01 €

32,94 €

Ud.

53

0

Coellas

139,99 €

105,94 €

34,05 €

Nai

54

0

Enxames

100,00 €

31,55 €

68,45 €

Ud.

55

0

Porcas nais

1.336,05 €

1.079,12 €

256,93 €

Porca nai

55

1

Porcas celtas nais

532,95 €

289,15 €

243,80 €

Porca nai

55

2

Porcas reprodutoras

883,79 €

687,33 €

196,46 €

Porca nai

55

5

Porco celta ciclo completo

4.400,00 €

2.850,00 €

1.550,00 €

Porca nai

56

0

Porcos ceba

291,19 €

268,20 €

22,99 €

Praza

56

1

Porcos ceba cadea

306,52 €

285,48 €

21,04 €

Praza

58

0

Aves carne

9,20 €

7,61 €

1,59 €

Praza

58

1

Polo curral

8,15 €

6,34 €

1,81 €

Praza

58

3

Pavos

27,11 €

22,54 €

4,57 €

Praza

58

8

Polo curral ecolóxico

21,00 €

14,07 €

6,93 €

Praza

59

0

Poñedoras

16,33 €

14,14 €

2,19 €

Praza

59

2

Recría int. batería

-

-

-

Praza

59

3

Recría int. chan

-

-

-

Praza

59

4

Poñedora ovo para incubar

4,33 €

0,68 €

3,65 €

Praza

59

5

Poñedoras campeiras

20,23 €

15,32 €

4,91 €

Praza

Na páxina 5334, substitúese a táboa do punto 2. Dimensión física mínima, por esta outra:

Clave

Sub. clave

Descrición

Dimensión mínima admisible

6

0

Patacas

8,00 ha

7

0

Amorodo

0,50 ha

8

0

Kiwi

1,00 ha

9

0

Outras froiteiras

1,00 ha

9

2

Oliveira intensivo

1,00 ha

9

3

Oliveira extensivo

5,00 ha

9

4

Arando

0,50 ha

10

0

Hortalizas aire libre

0,50 ha

11

0

Flor aire libre

2,00 ha

12

0

Invernadoiro flor

0,15 ha

13

0

Invernadoiro hortaliza

0,15 ha

14

1

Viveiros extensivo

0,20 ha

14

2

Viveiros mixto

0,10 ha

14

3

Sementeiras

0,02 ha

15

0

Viñedo preferente

1,50 ha

16

0

Viñedo non preferente

2,50 ha

17

0

Outros cereais

20,00 ha

17

1

Trigo

8,00 ha

18

0

Outros cultivos

0,40 ha

44

0

Vacas leite

95.000 kg

45

0

Xovencas leite

40 cabezas

46

0

Vacas carne

25 cabezas

47

0

Xovencas carne

30 cabezas

48

0

Xatos ceba

50 cabezas

49

0

Ovellas

90 nais

49

1

Ovellas leite

75 nais

50

0

Cabras

75 nais

51

0

Eguas

38 nais

52

0

Visóns femias

250 ud.

53

0

Coellas

250 nais

54

0

Enxames

130 ud.

55

0

Porcas nais

38 porcas nai

55

1

Porcas celtas nais

35 porcas nai

55

2

Porcas reprodutoras

45 porcas nai

55

3

Porco celta ciclo completo

10 porcas nai

56

0

Porcos ceba

400 prazas

56

1

Porcos ceba cadea

500 prazas

58

0

Aves carne

5.500 prazas

58

1

Polo curral

5.000 prazas

58

3

Pavos

2.000 prazas

58

8

Polo curral ecolóxico

1.500 prazas

59

0

Poñedoras

4.500 prazas

59

2

Recría int. batería

1.000 prazas

59

3

Recría int. chan

600 prazas

59

4

Poñedora ovo para incubar

2.500 prazas

59

5

Poñedoras campeiras

2.000 prazas