Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Luns, 24 de febreiro de 2020 Páx. 13341

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (PO 462/2014).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que por resolución ditada no día 16 de xaneiro de 2020 no proceso seguido por instancia de Florin Constantineasa contra Groupama Seguros y Reaseguros, S.A., Maderas y Leñas, S.L., Francisco Arosa Barbeira, María de los Ángeles Martínez Rial, Administrador Concursal artigo 27 da Lei concursal, S.L.P., Jorge Somoza Lazare, José Carlos Estévez Lago, Segaprel, S.L. e Hermer Bernardo Lino Vasquez, en reclamación por danos e perdas en accidente laboral, rexistrado co número de procedemento ordinario 462/2014, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LJS, citar a Segaprel, S.L. e Hermer Bernardo Lino Vasquez, en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan o día 30 de marzo de 2020, ás 11.00 horas, na planta baixa, sala 1, edificio da rúa Berlín, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderán comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberán acudir con todos os medios de proba de que intenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que lle sirva de citación a Segaprel, S.L. e Hermer Bernardo Lino Vasquez, expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da provincia e colocación no taboleiro de anuncios.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2020

A letrada da Administración de xustiza