Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Martes, 3 de marzo de 2020 Páx. 14432

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da convocatoria para o ano 2019 de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas pola Axencia Galega de Innovación ao abeiro da convocatoria para o ano 2019 de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020).

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2020

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO

a) Normas reguladoras da convocatoria:

Resolución da Dirección da Axencia Galega de Innovación do 31 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG núm. 131, do 11 de xullo de 2019).

Resolución da Dirección da Axencia Galega de Innovación do 3 de setembro de 2019 pola que se convocan para o ano 2019 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG núm. 173, do 12 de setembro de 2019).

b) Aplicacións orzamentarias e crédito orzamentario destinado:

Beneficiarios

Aplicación

2019

2020

2021

Total

Empresas pemes

09.A3.561A.770.0 (CP:2016-9)

700.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

1.300.000,00 €

Organismos de investigación públicos

09.A3.561A.743.0 (CP:2018-1)

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Organismos de investigación privados

09.A3.561A.781.0 (CP:2016-10)

155.000,00 €

0,00 €

0,00 €

155.000,00 €

Total

955.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

1.555.000,00 €

Á vista dos importes solicitados de subvención por anualidades nas solicitudes de axudas presentadas á convocatoria e co obxecto de axustar o crédito por anualidades para poder atendelas, mediante Resolución do 11 de novembro de 2019, da Dirección da Axencia Galega de Innovación, reaxustouse o crédito por anualidades das mencionadas aplicacións orzamentarias do seguinte xeito:

Beneficiarios

Aplicación

2019

2020

2021

Total

Empresas pemes

09.A3.561A.770.0 (CP:2016-9)

243.090,07 €

412.394,60 €

332.163,00 €

987.647,67 €

Organismos de investigación públicos

09.A3.561A.743.0 (CP:2018-1)

85.080,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Organismos de investigación privados

09.A3.561A.781.0 (CP:2016-10)

37.605,00 €

0,00 €

0,00 €

155.000,00 €

Total

365.775,07 €

412.394,60 €

332.163,00 €

1.110.332,67 €

Tal e como se recolle nas súas bases, as axudas da presente convocatoria fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, o cal conta cunha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante.

c) A finalidade destas axudas defínese en tres liñas de apoio:

Liña 1: apoio á preparación de propostas de calidade ao Programa marco (código de procedemento IN607F).

Liñas 2.1 e 2.2: financiamento do desenvolvemento dunha proposta individual presentada á fase 1 (liña 2.1, procedemento IN607G) ou á fase 2 (liña 2.2, procedemento IN607H) do instrumento peme.

Entidade beneficiaria

NIF

Código

expediente

Subvención concedida 2019

Subvención concedida 2020

Subvención concedida 2021

Subvención concedida total

Adestrapp Sports, S.L.

B70563689

IN607F 2019/12

10.094,00 €

0,00 €

0,00 €

10.094,00 €

Alén Space, S.L.

B27867142

IN607F 2019/30

8.000,00 €

0,00 €

0,00 €

8.000,00 €

Alice Biometrics, S.L.

B27872217

IN607F 2019/26

21.000,00 €

0,00 €

0,00 €

21.000,00 €

Avansig, S.L.

B70271747

IN607G 2019/01

12.372,40 €

37.118,60 €

0,00 €

49.491,00 €

Balidea Consulting & Programming, S.L.

B15850647

IN607F 2019/13

21.000,00 €

0,00 €

0,00 €

21.000,00 €

Ela Ingeniería y Medio

Ambiente, S.L.

B70108717

IN607F 2019/33

9.447,20 €

0,00 €

0,00 €

9.447,20 €

Fundación Cetaqua

G70312020

IN607F 2019/15

4.640,00 €

0,00 €

0,00 €

4.640,00 €

Fundación Cetaqua

G70312020

IN607F 2019/16

4.640,00 €

0,00 €

0,00 €

4.640,00 €

Gradiant

G36997229

IN607F 2019/19

9.600,00 €

0,00 €

0,00 €

9.600,00 €

Gradiant

G36997229

IN607F 2019/21

9.600,00 €

0,00 €

0,00 €

9.600,00 €

Gradiant

G36997229

IN607F 2019/23

9.600,00 €

0,00 €

0,00 €

9.600,00 €

Hércules Control, S.L. (*)

B70292925

IN607G 2019/03

13.857,00 €

34.663,00 €

0,00 €

48.520,00 €

Hgbeyond Materials

Science, S.L.

B70455951

IN607G 2019/04

48.085,00 €

0,00 €

0,00 €

48.085,00 €

Inovalabs Digital, S.L.

B36927515

IN607F 2019/22

21.000,00 €

0,00 €

0,00 €

21.000,00 €

Inovalabs Digital, S.L. (*)

B36927515

IN607G 2019/05

9.392,67 €

18.728,00 €

0,00 €

28.120,67 €

Insati, S.L.

B27783216

IN607F 2019/01

7.200,00 €

0,00 €

0,00 €

7.200,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/04

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/05

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/06

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/07

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/08

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/09

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/10

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305923

IN607F 2019/11

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Ledisson A&IT, S.L.U.

B27798008

IN607F 2019/31

9.990,80 €

0,00 €

0,00 €

9.990,80 €

Linknovate Science, S.L.

B70409628

IN607F 2019/02

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Manufactura de Ingenios Tecnolóxicos, S.L.

B70499454

IN607F 2019/27

4.000,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

Situm Technologies, S.L.

B70401229

IN607H 2019/02

49.108,00 €

356.548,00 €

332.163,00 €

737.819,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

IN607F 2019/32

15.605,00 €

0,00 €

0,00 €

15.605,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

IN607F 2019/34

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Universidade de Vigo

Q8650002B

IN607F 2019/24

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Vanesa Rodríguez Neira

34636261D

IN607F 2019/29

400,00 €

0,00 €

0,00 €

400,00 €

(*) Os solicitantes renunciaron á axuda concedida para estes expedientes.