Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 45 Venres, 6 de marzo de 2020 Páx. 15206

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 5 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamaren ou emendaren o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que, dentro do prazo sinalado, non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abeledo Nistal, Eva

***4547**

83, 85

Abonjo Escudero, María Jesús

***2189**

43

Agra Orois, María Begoña

***5844**

86, 87

Agraso Pedrosa, Gloria

***8869**

43

Alba Blanco, José Ramón

***7642**

86, 87

Alonso Padín, José Eugenio

***1480**

86, 87

Álvarez Llano, María Mercedes

***3343**

86

Álvarez Rivera, Manuel

***9464**

85

Alvariñas Ucha, Sonia

***8704**

85

Amoedo Lueiro, Fátima Rita

***9746**

85

Araújo Bouzo, Clemente

***7885**

85

Arias Miño, Ana Marta

***4671**

43

Barros Couso, Mónica

***2127**

85

Blanco González, María de la Esclavitud

***9010**

43

Blanco Pérez, Lorena

***5137**

85

Blanco Regueira, Martín

***5122**

83

Braña López, Graciano Marcos

***2670**

65, 66, 67

Bravo Fernández, Jorge

***2821**

85

Busto Méndez, Óscar

***4747**

86, 87

Callón González, Victoria

***5931**

43

Campos Gómez, Juan

***9630**

85

Canda Cimadevila, Antonio

***6866**

43

Carpente Cadaveira, Xoana

***1518**

43

Carretero Boga, Enrique

***9210**

84

Castelao Alonso, Nazaret

***3677**

43

Cernadas Novo, Uxía María

***8618**

85, 86, 87

Cobelo Parcero, Marcos Manuel

***0566**

86, 87

Cordeiro Tobío, Óscar

***3972**

85

Cotelo, Rosa

***3363**

22

Couce Rico, Sandra

***9093**

85

Covelo Rodríguez, Lara

***7606**

85

Díaz Botana, Numberto José

***3128**

85

Diéguez Álvarez, Manuel José

***8639**

85

Diéguez Quintas, Montserrat

***0087**

85

Domínguez Puentes, María del Mar

***7211**

85

Feal Rodeiro, Cipriano

***3987**

43

Fente Méndez, Marcos

***4109**

86, 87

Fernández Álvarez, José Luis

***4782**

43

Fernández Casalderrey, Marina

***2332**

66

Fernández Pérez, Claudio Jesús

***9510**

85

Fidalgo Martínez, Sonia

***5635**

86, 87

Fontán Montes, José Luis

***9492**

85, 86, 87

Fraguas Barreiro, Antonio

***0278**

43

García Piñeiro, Julio

***7887**

86, 87

Garrido Casas, María del Mar

***8002**

86, 87

Gil Lemos, Julia

***7078**

85, 86, 87

Giz Paz, Yolanda

***7786**

85, 86, 87

Gómez Portela, Manuel

***8075**

85

Gómez Vázquez, María Estrella

***1663**

84

González Arias, Sabela

***6463**

86, 87

González Lorenzo, Sofía

***8798**

85

González-Sierra Mosquera, Jorge

***7871**

43

Hernández Regueira, Rebeca

***5852**

85, 86, 87

Herrero Duato, Adrián

***6373**

43

Herrero Duato, Diana

***6373**

43

Iglesias Costas, José

***8202**

85

Isabel López, López

***6662**

43

Lago Gesto, Ernesto Benito

***9068**

85

Leins Pazos, Luis Miguel

***2392**

43

López Breijo, Eliseo

***4513**

85

López Moldes, Álvaro

***8252**

83, 86, 87

López Rolan, Daniel

***7638**

85

Lorenzo Rodríguez, Andrea

***7255**

86, 87

Losada Canal, Mónica

***2743**

86, 87

Loureiro Graña, Josefina

***7721**

43

Mariño Viéitez, Damián

***1042**

85

Martín Anaya, Jorge

***6546**

85

Meizoso Rodríguez, María

***6845**

67

Mella Torres, María Begoña

***5991**

65

Mera Outeiral, Estefanía

***3557**

86, 87

Míguez Vidal, Benjamín

***1796**

85

Millares Mera, Rafael

***9716**

85, 86, 87

Monasterio Mathon, María Cristina

***2255**

85, 86, 87

Montero Lorenzo, Sonia

***8727**

66, 67

Montero Rodríguez, María Elia

***4849**

85

Montes Estévez, Montserrat

***7735**

86, 87

Montes Gómez, Olga

***5166**

43

Morganti López, Solange Mariana

***9395**

86, 87

Muíño Pena, María del Carmen

***3085**

85

Muñiz Cabanas, María Dolores

***2753**

85

Muradas Otero, Víctor

***1702**

85, 86, 87

Neira Iglesias, María Vanesa

***6849**

85

Nine Conesa, Elisa

***3873**

43

Núñez Blanco, Francisco

***3083**

43

Ogando Piñeiro, Beatriz

***0873**

43

Omil Acuña, Ana

***2779**

43

Otero González, José Manuel

***2166**

85

Pallares Martínez, Inés

***8762**

85

Parga Ceide, Jesús Manuel

***2718**

85

Patricia Delgado, Lamas

***5289**

86, 87

Pedrosa Martínez, Eva

***7554**

43

Pego Alonso, José Ramón

***5117**

86, 87

Pequeño Cortes, Daniel

***7074**

43

Pereira López, Beatriz

***1538**

86, 87

Pereira López, Cándido

***1949**

86, 87

Pérez Crujeiras, María Nieves

***7209**

65, 66, 67

Pérez González, Rodrigo

***2061**

22

Pérez Salgueiro, Ismael

***9134**

85

Posada Pajarín, Christian

***9567**

86, 87

Quintela Pena, Silvia

***2508**

85

Ramos Regueiro, Leticia

***4455**

86, 87

Regueira Graña, Sara

***1425**

43

Rey Camiña, Romina

***2961**

85

Rey Vieiras, Juana

***2217**

85

Rial López, Taciana

***6894**

43

Rodríguez Casqueiro, María Celia

***6056**

43

Rodríguez Casqueiro, Romina

***8009**

43

Rodríguez Domínguez, Hermesinda

***5622**

85

Rodríguez Fernández, Estrella

***9695**

43

Rodríguez Longarela, Aida

***3656**

85

Rodríguez Requejo, Adrián

***3716**

85

Rojo Astray, José Manuel

***3369**

85

Romero Borrego, Ignacio Alekos

***6563**

86, 87

Romero Luaces, María Isabel

***6537**

22, 86, 87

Sabas Álvarez, Eva

***8769**

85

San Juan Martínez, Ander

***0595**

84

Santomé Rial, Daniel Eugenio

***1432**

85, 86, 87

Sara Iglesias, Camiña

***7392**

85

Sende Mosquera, Pablo Fernando

***9388**

85

Seoane Cedeira, Olalla

***0610**

43

Sequeiros Pinzas, Xosé

***7472**

85

Soutelo Martínez, Juan José

***7840**

85

Suárez Sangiao, Jacobo

***7577**

85

Suárez Tizón, Montserrat

***6040**

86, 87

Teo Ríos, Patricia

***9600**

43

Vagner Fuentes, Antonio Gualberto

***7056**

83, 85

Val Gil, Sonia

***1467**

43

Varela Mahía, María Luz

***0974**

83, 86, 87

Varela Meijide, Juan Carlos

***8189**

85

Vargas Vizoso, Alejandro

***7411**

84

Vargas Vizoso, Andrés

***7411**

84

Vargas Vizoso, Arturo

***3594**

84

Vidal Sanmartín, José Antonio

***7051**

86, 87

Vieito Pan, Lucía

***1773**

85

Villaverde Núñez, María del Carmen

***7698**

85

Cód.

Descrición

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

65

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego