Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Martes, 12 de maio de 2020 Páx. 19880

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Ponteareas

EDICTO (PO 144/2019).

Eu, Rebeca Tardáguila Rodríguez, letrada da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Ponteareas, polo presente anuncio:

No presente procedemento ordinario 144/2019 seguido por instancia de Volkswagen Finance, S.A. fronte a Aracelly Hernández Sevilla e Videlly, S.L. ditouse sentenza, cuxo encabezamento e resolución son do teor literal seguinte:

Sentenza número 109/2019.

Ponteareas, 27 de novembro de 2019.

Vistos por min, Juan Laborda Rodríguez, xuíz do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 dos desta cidade e o seu partido xudicial, os presentes autos de xuízo verbal sobre reclamación de cantidade, seguidos co número 144/2019, en que interviñeron, como demandante, Volkswagen Finance, S.A., representada pola procuradora Sra. Queiruga Álvarez e asistida do letrado Sr. Taberne Abad, e como demandadas, Videlly, S.L. e Aracelly Hernández Sevilla, en situación de rebeldía. E por iso dita a presente resolución en razón dos seguintes:

Resolución:

Estimo integramente a demanda deducida por instancia de Volkswagen Finance, S.A. contra Videlly, S.L. e Aracelly Hernández Sevilla e, en consecuencia, condénoas a aboar, conxunta e solidariamente, a cantidade de catorce mil cento cincuenta e un euros con corenta e tres céntimos de euro (14.151,43 €), aumentada no xuro legal máis dous puntos desde a data da presente sentenza.

Con imposición de custas ás demandadas.

Notifíquese a presente resolución ás partes en forma legal, facéndolles saber que contra ela cabe recurso de apelación ante a Audiencia Provincial, que se presentará por medio de escrito neste xulgado no prazo de vinte días hábiles contados desde o día seguinte ao da notificación. Para a presentación do devandito recurso é necesaria a constitución de depósito na conta de depósitos e consignacións do xulgado, cos datos relativos ao recurso e á conta do expediente, por importe de 50 euros, de acordo co establecido na disposición adicional décimo quinta da LOPX e polo importe previsto en tal norma, o que deberá ser acreditado no momento da formulación do recurso.

Así, por esta miña sentenza, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúnciao, mándao e asínao Juan Laborda Rodríguez, xuíz do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Ponteareas, do que eu, a letrada da Administración de xustiza, dou fe.

E encontrándose as devanditas demandadas, Aracelly Hernández Sevilla e Videlly, S.L., en paradoiro descoñecido, expídese o presente co fin de que sirva de notificación en forma a estas.

Ponteareas, 7 de febreiro de 2020

A letrada da Administración de xustiza