Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Venres, 22 de maio de 2020 Páx. 20925

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A).

Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 90, do 11 de maio de 2020, procede realizar as oportunas rectificacións:

Na páxina 19652, no número 1 do artigo 2, referido ao financiamento, no cadro coa distribución do crédito por aplicacións orzamentarias e os importes por anualidades e totais, onde di:

Aplicación

2020

2021

2022

Total

12.03.312C.460.0

1.120.000 €

2.680.000 €

1.585.000 €

5.385.000 €

12.03.313C.460.1

2.727.206 €

4.667.206 €

2.722.536 €

10.116.948 €

12.03.313C.460.2

154.846 €

379.846 €

225.000 €

759.692 €

12.03.313C.760.0

512.750 €

1.025.000 €

512.750 €

2.050.500 €

Total

4.514.802 €

8.752.052 €

5.045.286 €

18.312.140 €

Debe dicir:

Aplicación

2020

2021

2022

Total

13.03.312A.481.3

1.120.000 €

2.680.000 €

1.585.000 €

5.385.000 €

13.03.313C.481.6

2.727.206 €

4.667.206 €

2.722.536 €

10.116.948 €

13.03.312C.481.0

154.846 €

379.846 €

225.000 €

759.692 €

13.03.313C.781.0

512.750 €

1.025.000 €

512.750 €

2.050.500 €

Total

4.514.802 €

8.752.052 €

5.045.286 €

18.312.140 €

Na páxina19706, no anexo IV, Documento específico para actuacións do artigo 4.1.b), no cadro correspondente ao Cronograma das actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios -artigo 4.1.b)1º, nas filas que recollen os tramos das actuacións, na segunda fila, onde di: «Período do 1.2.2020 ata o 30.6.2021», debe dicir: «Período do 1.12.2020 ao 30.6.2021».

Na páxina 19712, no anexo V (continuación), sobre a descrición do investimento, na epígrafe referida ao número de persoas destinatarias potenciais, na terceira columna, onde di: «Desde o 1.7.2021 ata o 30.11.2021», debe dicir: «Desde o 1.12.2021 ata o 30.6.2022».

Os anexos xa figuran corrixidos na sede electrónica.