Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Mércores, 27 de maio de 2020 Páx. 21330

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de novembro de 2019.

Mediante a Orde do 29 de novembro de 2019 (DOG do 12 de decembro) convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da dita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesoras e avaliadoras, e establece que as persoas habilitadas para exercer como asesoras ou avaliadoras nas comisións de avaliación deberán ser nomeadas en cada convocatoria, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer público o nomeamento dos asesores e das asesoras que participarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde 29 de novembro de 2019, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e a súa vinculación coas comisións de avaliación segundo figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2020

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Sede

Código de centro

Vinculación coa comisión de avaliación

DNI/NIE

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Emerxencias sanitarias

34962292S

52859914A

Farmacia e parafarmacia

33546036F

34267470T

Sistemas microinformáticos e redes

11407669Z

44466301X

76727133F

76928750Y

CIFP A Farixa

32015050

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

34919733Y

Estética integral e benestar

33277068R

Estilismo e dirección de peiteado

44090010E

Guía, información e asistencia turísticas

34968456S

Proxectos de edificación

34919733Y

CIFP A Granxa

36007552

Aproveitamento e conservación do medio natural

34937432H

CIFP A Xunqueira

36014489

Instalación e amoblamento

35259014Z

77003479P

Instalacións de telecomunicacións

44079448V

76999686X

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Integración social

33281094W

53301643V

CIFP As Mercedes

27006528

Carrozaría

33819500R

33840485X

Electromecánica de maquinaria

33819500R

33840485X

Electromecánica de vehículos automóbiles

33819500R

33840485X

Instalacións de produción de calor

33347587W

33801098E

Instalacións frigoríficas e de climatización

33347587W

33801098E

Xestión administrativa

33859878Z

CIFP Carlos Oroza

36020064

Xestión de aloxamentos turísticos

52451329J

CIFP Compostela

15016000

Cociña e gastronomía

78791267Y

Educación infantil

35308922N

76897515M

Panadaría, repostaría e confeitaría

33301330K

CIFP Coroso

15014556

Instalacións de produción de calor

52931170M

Instalacións eléctricas e automáticas

33300277A

Instalacións frigoríficas e de climatización

52931170M

CIFP Ferrolterra

15006754

Carrozaría

32661553N

33347007C

Electromecánica de vehículos automóbiles

32661553N

33347007C

Instalacións de produción de calor

33328102K

76579798X

Instalacións eléctricas e automáticas

32621450K

33840058C

Instalacións frigoríficas e de climatización

33328102K

76579798X

Mecanizado

32631414A

32656694Y

Soldadura e caldeiraría

32631414A

32656694Y

CIFP Imaxe e Son

15027800

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

09280612C

CIFP Manuel Antonio

36013448

Cociña e gastronomía

35480934F

Emerxencias sanitarias

33227340E

Farmacia e parafarmacia

33267423Q

Laboratorio de análise e de control de calidade

34993833T

Operacións de laboratorio

10183967G

Panadaría, repostaría e confeitaría

35316971B

Servizos en restauración

78733236G

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Cociña e gastronomía

32765472V

32770230Z

Servizos en restauración

33282414B

33861103C

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Carpintaría e moble

33341863M

Educación infantil

33859779F

76618909K

Instalacións eléctricas e automáticas

33305847F

33313312C

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Aproveitamento e conservación do medio natural

33311450K

33335708Z

76568856Q

Automoción

32775869H

52457197Q

Electromecánica de vehículos automóbiles

32775869H

52457197Q

Instalacións eléctricas e automáticas

33243959N

33306231T

33317080Q

76619397A

Laboratorio de análise e de control de calidade

33264261M

76492667A

Operacións de laboratorio

33264261M

76492667A

Soldadura e caldeiraría

34262935L

52481628K

CIFP Porta da Auga

27020793

Obras de interior, decoración e rehabilitación

45430734F

CIFP Portovello

32016765

Actividades comerciais

33260526L

33854153Q

Xestión administrativa

32627943M

34943032Y

Xestión de vendas e espazos comerciais

33260526L

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Actividades comerciais

34936296D

76363949Q

Administración e finanzas

33279834F

34936296D

35048778K

Xestión administrativa

33279834F

34936296D

35048778K

Xestión de vendas e espazos comerciais

34936296D

76363949Q

CIFP Someso

15024513

Carpintaría e moble

32794089E

76412824Q

Carrozaría

32801182P

Construción

32765911L

33241411V

Electromecánica de vehículos automóbiles

10065668V

Estética e beleza

00402239S

33271715F

Peiteado e cosmética capilar

00402239S

33271715F

Soldadura e caldeiraría

32805852D

34264329X

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Carrozaría

34944357C

35294635P

Electromecánica de vehículos automóbiles

35292611P

76989624E

Instalacións de produción de calor

44811039R

Instalacións frigoríficas e de climatización

44811039R