Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 30 de xullo de 2020 Páx. 29954

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación das solicitudes desestimadas e inadmitidas e a baremación provisional das solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 3 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

Antecedentes de feito.

Primeiro. Con data do 22 de xaneiro (DOG nº 14) publicouse a Resolución do 3 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A). O prazo de presentación das solicitudes rematou o 24 de febreiro.

Segundo. Con data do 15 de xuño publícase a Resolución do 5 de xuño de 2020, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes en motivo de inadmisión e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 3 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A). Unha vez rematado o período para formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación, o órgano instrutor deu traslado á Comisión de Valoración para os efectos de proceder á valoración das solicitudes conforme os criterios establecidos nas bases da convocatoria.

Terceiro. Con data do 16 de xullo tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª.

Fundamentos de dereito.

Primeiro. De conformidade co disposto na base 10ª, a Subdirección Xeral de Plans e Programas será o órgano competente para a instrución do procedemento e elevará proposta de resolución, conforme todo o actuado, á persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Segundo. De conformidade co disposto na base 14.3, o órgano instrutor, á vista do expediente e do informe do órgano avaliador, formulará proposta de resolución provisional. Esta resolución notificarase aos interesados, que disporán dun prazo de dez (10) días para presentar alegacións.

Terceiro. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no DOG producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte.

Tendo en conta estes antecedentes,

RESOLVO:

Primeiro. Á vista do expediente e do informe do órgano avaliador, aprobar a proposta de resolución provisional, relacionando as entidades desestimadas e inadmitidas e as entidades admitidas obxecto de valoración.

Segundo. Publicar a relación das entidades desestimadas e inadmitidas. Tal relación recóllese no anexo I desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Terceiro. Publicar a relación das entidades deportivas admitidas e baremadas. Tal relación recóllese no anexo II desta resolución, indicando o nome da entidade, NIF, puntuación, investimento e importe da subvención que correspondería, de ser o caso. A concesión definitiva da subvención estará supeditada ao límite de crédito orzamentario dispoñible e á posterior resolución de concesión por parte da persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Cuarto. Estas listaxes publicaranse no Diario Oficial de Galicia e exporanse tamén na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Quinto. Os interesados disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular alegacións.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2020

Jorge Rubén Sampedro Grande
Subdirector xeral de Plans e Programas

ANEXO I

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

AEAT

Non está ao día das obrigas tributarias

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación sede electrónica

A solicitude non se presentou a través da sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª

Non reunir as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 3 de xaneiro de 2020

Anexo IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

Anexo V

Non emenda/falta anexo V

Anexo X

Non emenda/falta de presentación do anexo X

a) Federacións deportivas.

Entidade

NIF

Motivo

Federación Galega de Bádminton

V36645133

SS, anexo IV

Federación Galega de Pesca e Casting

V15141328

MNS

Federación Gallega de Tenis

G15102767

Anexo IV

Unión de Federacións Deportivas Galegas

G27378272

Base 3ª, anexo IV, anexo X

b) Clubs e agrupacións deportivas.

Entidade

NIF

Motivo

Agrupación Deportiva Matela

G27148964

Anexo IV, PMNS

Agrupación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

G27040013

Anexo IV

Arbo CF

G36174829

Anexo IV

Area Longa Surf Club

G15414964

Anexo IV

Asociación Cans Deportistas (Acade)

G70135660

MNS, AEAT

Asociación Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

MNS

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Anexo IV, PMNS

Asociación Deportiva Cultural S.I.R. Lugo

G27492396

AEAT

Asociación Futevolei Vigo

G27848688

Anexo IV, PMNS

Asociación Gallega deTenis Playa

G27779586

MNS

Atlántico Hockey Club

G36684850

MNS

Botana Motorsport

G94150760

Anexo IV, anexo X, PMNS

C.D. Sagrado Corazón

G27459999

MNS

C.D. Sar Extramundi

G70416425

AEAT

C.B. Seis do Nadal-Coia

G36942142

Anexo IV

C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

MNS

Cedeira Tenis Club

G70440433

MNS

Centro de Deportes Barco

G32033763

Anexo X

Centro Ecuestre Rías Baixas, S.L.

B27778273

Anexo IV

Cíes Squash

G27869437

MNS

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Anexo IV, PMNS

Club Acuatic Oleiros

G70214846

Anexo IV, PMNS

Club Atletismo Baiona

G27798032

MNS, AEAT

Club Atletismo Noia

G15123664

Anexos IV e V

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

Anexo IV

Club Baloncesto O Grove

G36061034

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Baloncesto Arxil

G36039584

Anexo IV

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Anexo IV

Club Baloncesto Noia

G15129588

Anexo IV

Club Btt Ozacesuras

G70365788

Anexo IV

Club Ciclista Betanzos

G15051733

Anexo IV, anexo V

Club Ciclista Carballiño

G32321051

Anexo IV e anexo V

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Anexo IV e anexo V

Club Ciclista Riazor

G15541758

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Ciclista Sonense

G70473160

Anexos IV, V e X

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Anexo IV

Club de Atletismo Burela

G27514587

Anexo IV e X, PMNS

Club de Campo de Vigo

G36613685

Anexo IV, AEAT, SS

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

MNS

Club de Fútbol Loñoa

G32414740

AEAT, PMNS

Club de Fútbol Monforte

G27433853

Anexo IV, PMNS

Club de Golf Chan do Fento

G36114056

Anexo IV

Club de Hockey Isla Pancha

G27472539

Anexo IV e V, PMNS

Club de Mar de Aguete, A.D.

G36039659

Anexo X

Club de Pádel Vilalba

G27490606

MNS

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Anexo IV

Club de Tiro San Froilán

G27429521

Anexo IV

Club Deportivo A Coruña Fillos de Breogán

G70329958

Anexo IV, anexo V, anexo X, PMNS

Club Deportivo Areosa

G36690519

Anexo IV, anexo V, PMNS

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Anexo IV e PMNS

Club Deportivo Codesido

G27194307

Anexo IV, PMNS

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

Atriga

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Anexo IV, anexo V

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

MNS, AEAT

Club Deportivo do CSCR de Beade

G36904530

MNS

Club Deportivo Marte

G15086549

Anexo IV, MNS

Club Deportivo Mergulloviveiro

G27504984

AEAT

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

MNS

Club Deportivo Patinaxe Boiro

G70355276

MNS, AEAT

Club Deportivo Pinarium

G94023249

Anexo IV, anexo V

Club Deportivo Viana de Fútbol

G32166290

Anexo IV

Club Deportivo Viejo Lobo School

G94161445

Anexo IV

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

AEAT

Club do Mar Noia

G15120744

Anexo IV

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Anexo IV e V

Club Hockey Albor

G32031155

Anexo IV

Club Independiente

G36894749

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Juventude Cambados

G36052124

Anexo IV

Club Louro Tameiga

G36238996

Anexo IV e PMNS

Club Náutico Cangas

G36457877

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Náutico Folixa

G15440969

Anexos IV e V

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

AEAT

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Anexo IV, PMNS

Club Ourense Baloncesto Sad

A32159287

Atriga

Club Parapente Ferrol

G70149497

Anexos IV e X

Club Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

MNS

Club Patinaxe Artística Salvaterra

G94133287

Anexo IV e V, MNS

Club Patinaxe Artístico Luar

G36202513

MNS

Club Patinaxe Galia

G70439179

Anexo IV e anexo X

Club Polideportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

Anexo IV

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Anexo IV

Club Rítmica Agarimo

G94175502

Anexo IV

Club Rítmica Coruña

G70606264

Anexo IV

Club Santo Domingo

G32004244

MNS

Club Sporting Zas

G15349152

Anexo IV

Club Tiro Olímpico Lucero

G36260172

Anexo IV e anexo X, RED

Club Torrado Treus Deportes de Contacto

G70611991

Anexo IV, V, X

Club Voleibol Noia

G15318181

Anexo IV e anexo V

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

MNS

Clube Anpa Rosalía de Castro Lugo

G27126234

MNS

Clube Ciclista Terra Chá-Vilalba

G27446558

Atriga

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

Anexo IV, PMNS

Compostela Esgrima

G15906894

AEAT, PMNS

Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

Anexo IV

Cornelios

G36457901

Anexo V

Cultural y Deportiva Ciudad Jardín

G15088545

MNS

Domaio F.C.

G36039352

MNS

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

Anexo IV

Equipo Ciclista Cidade de Pontevedra

G94196631

Anexo IV

Escolas Deportivas Concello de Maceda Clube Deportivo

G32483307

AEAT

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Anexo IV

Escudería Buxa Motor

G36585966

Anexos IV e V

Escuela de Fútbol Polvorín

G27422781

Anexo V e anexo IV

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Anexo IV

Escuela Deportiva Municipal Estradense

G36132553

Anexo IV

Escuela Fútbol Base Amistade-Meiras

V70087523

Anexo IV e anexo V

F.C. Xinzo

G36122901

Anexo IV

Grupeta Pan de Zarko

G27839463

MNS

Hockey Club Liceo

G15075278

MNS, AEAT

Hoquei Club Ponteareas

G94187846

Anexo IV, anexo X

Lume Beisbol Club

G27246693

Anexo IV

Maese Riders Team

G32503252

MNS

Motoclub VFM

G94110996

Anexo X

Oroso FS Clube de Fútbol

G70345640

Anexo IV e AEAT

Patos Surf Club

G36796209

MNS

Peña Ciclista Lar

G27042373

Anexo IV, anexo X, PMNS

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Anexo IV, PMNS

Peña Ciclista Quintena

G15503089

MNS

Poio Bike Club

G94147659

Anexo V, anexo X

Pontebike Team

G94200300

RED

Porriño Baloncesto Base

G36391662

Anexo V

R.C. Villalbes

G27119858

Atriga

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

MNS

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

AEAT, SS, PMNS

Rebouras Team

G27812650

Anexo IV

Salaourense 2014

G32442196

Anexos IV e X, AEAT

Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

MNS

SDC Residencia

G27120310

MNS

Sociedad Deportiva Bandeira

G36148310

MNS

Sociedad Deportiva Becerrea

G27136670

MNS

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

Anexo IV, PMNS

Sociedad Deportiva San Caetano

G27138247

MNS

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

AEAT

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

Anexo V

Ureca

G36631539

MNS

Veteranas de Balonmano

G27847615

MNS

Veteranos Tomiñeses, F.C.

G94167467

MNS

Vigo Mafia Surf Club

G27832534

Anexo IV, AEAT

Vigo Rugby Club

G36680924

Anexo IV, V e X

Virgentis Salvamento Bergantiños (Virsal)

G70576483

AEAT, PMNS

ANEXO II

Listaxe de entidades admitidas e baremadas

a) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Importe solicitado

Axuda proposta

Beneficiaria en 2019

Club Kempo Barbanza

G70292727

Tatami

Material de ximnasia

105

23.018,39 €

18.414,71 €

Non

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

Tapiz

Marcadores

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

100

9.653,71 €

7.722,97 €

Non

Club Deportivo Ritmolugodance

G27483676

Trampolín, colchonetas, tatami

Calefacción portátil

Desfribilador

100

4.800,69 €

3.840,55 €

Non

Yacar Racing

G70323266

Furgoneta

95

31.883,50 €

20.000,00 €

Non

Club Badminton A Estrada

G36236511

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

95

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Asociación Deportiva Escuela Kiap

G36788594

Petos e cascos electrónicos tatami, proteccións e material de kickboxing

Bicicletas estáticas e colchonetas

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

95

7.370,00 €

5.896,00 €

Non

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Táboas e piraguas de rescate, pas

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

90

34.700,00 €

20.000,00 €

Non

Club Minauta

G36834240

Furgoneta

90

24.200,00 €

19.360,00 €

Non

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

Furgoneta

90

20.000,00 €

16.000,00 €

Non

Ensino Lugo Club de Baloncesto

G27324284

Furgoneta, marcadores multideporte e módulos de posesion portátiles

Caixa de primeiros auxilios

85

31.578,99 €

20.000,00 €

Non

Club Voleibol Ourense

G32146391

Postes

Furgoneta e cadeiras

85

27.005,82 €

20.000,00 €

Non

Club Voley Playa Milenio Ourense

G32482572

Postes

Furgoneta e cadeiras

85

26.987,59 €

20.000,00 €

Non

Prado Surf Club

G36850014

Furgoneta

85

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Club Basketmi Ferrol

G15282221

Furgoneta

85

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Atletismo A Estrada

G94060142

Colchoneta, saltómetro e listón

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

85

24.800,00 €

19.840,00 €

Non

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Furgoneta

85

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Fundación Celta de Vigo

G36810042

Minibús

80

97.380,00 €

20.000,00 €

Non

Beach Club Surf & Coffe

G70538756

Táboas de surf

Furgoneta

80

33.747,26 €

20.000,00 €

Non

Club Balonmán Cangas

G36102705

Portarías

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

80

24.486,30 €

19.589,04 €

Non

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

Embarcacións e chalecos

Cronómetro

Caixa de primeiros auxilios

80

25.473,44 €

20.000,00 €

Non

Club Emeve

G27041490

Furgoneta

80

24.417,12 €

19.533,70 €

Non

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Furgoneta

80

24.400,00 €

19.520,00 €

Non

Club Viaxes Amarelle FS

G15779929

Furgoneta

80

20.000,00 €

16.000,00 €

Non

Club As Rodas Patinaje Artístico

G36645091

Arnés

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

80

2.029,40 €

1.623,52 €

Non

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Remos de competición

Furgoneta

80

28.132,00 €

20.000,00 €

Non

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Furgoneta

80

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Club Estudiantes Lugo

G27032127

Máquina de tiro

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

75

31.587,59 €

20.000,00 €

Non

Muralla Rugby Club

G27103423

Escudos

Furgoneta

75

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Club do Mar Bueu

G36039501

Embarcación, remos, remoergómetro

Carro transporte material

Desfribilador, caixa de primeiros auxilios

75

24.033,26 €

19.226,61 €

Non

Club Voleibol Maniotas

G36580736

Postes e redes

Furgoneta, cadeira árbitro, marcador, colchoneta

Caixa de primeiros auxilios

75

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

Furgoneta

75

25.337,40 €

20.000,00 €

Non

Sociedade Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

Furgoneta

75

19.800,00 €

15.840,00 €

Non

Real Club Náutico Rodeira Cangas

G36040756

Embarcacións

75

16.559,50 €

13.247,60 €

Non

Judo Club Bergantiños

G70457411

Tatamis

Colchonetas, carros portamateriais e sistemas cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

75

9.200,00 €

7.360,00 €

Non

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

Postes suxeición, redes e máquinas lanzapelotas

Cadeira de xuíces

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

75

7.085,00 €

5.668,00 €

Non

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Máquina lanzabolas e Interactiv Squash

75

4.000,00 €

3.200,00 €

Non

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

Xogo de birlos

Máquina de pintado

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

75

3.956,68 €

3.165,34 €

Non

CD Centro Deportivo D10

G27483023

Furgoneta

75

24.800,00 €

19.840,00 €

Non

Club Ciclista Corbelo

G36586618

Furgoneta

75

24.500,00 €

19.600,00 €

Non

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

Furgoneta

75

15.800,00 €

12.640,00 €

Non

Gios Kiwi Atlántico

G27707652

Furgoneta

70

70.000,00 €

20.000,00 €

Non

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Furgoneta

70

26.160,96 €

20.000,00 €

Non

Club Hípico La Cruz

G27453042

Furgoneta

70

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Máquina lanzapratos

Cortacéspede

70

24.997,00 €

19.997,60 €

Non

Balonmán Xallas F.C.

G70313499

Furgoneta

70

24.500,00 €

19.600,00 €

Non

La Vieja Escuela Boarding Clug

G70257670

Táboas

Furgoneta

70

24.500,00 €

19.600,00 €

Non

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Tatamis

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

70

23.066,90 €

18.453,52 €

Non

Club Escola Rosalía

G27827856

Furgoneta, material ximnasio, cronómetro, carro

Caixa de primeiros auxilios

70

17.550,29 €

14.040,23 €

Non

Sociedad Deportiva Noalla

G36207231

Tatamis, conos e redes, transmisores e cascos

Marcador e material de ximnasio

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios e outros

70

16.595,45 €

13.276,36 €

Non

Club Amfiv

G36711380

Cadeiras de rodas de baloncesto

70

11.716,00 €

9.372,80 €

Non

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

Embarcacións

Remolque

Desfribilador

70

8.960,00 €

7.168,00 €

Non

Sociedad de Pesca Riomar 2008

G70158340

Boias

Carro transporte material

70

7.059,50 €

5.647,60 €

Non

Judo Club Bemantes

G15919640

Tatamis

Bicicleta estática

Desfribilador

70

6.201,94 €

4.961,55 €

Non

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Cascos de boxeo

Material de adestramento

70

3.514,99 €

2.811,99 €

Non

Club Deportivo Padel Femenino Cíes

G27713759

Redes

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

70

1.919,24 €

1.535,39 €

Non

Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

Táboas de salvamento

Baca transporte material

Caixa de primeiros auxilios

70

8.000,00 €

6.400,00 €

Non

Club Arte e Movemento

G70231881

Petos, cascos, transmisor, receptor electrónico

Desfibrilador e outros

70

5.956,89 €

4.765,51 €

Non

Master da Louriña

G27820000

Furgoneta

70

24.900,00 €

19.920,00 €

Non

Clube de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

Furgoneta

70

6.800,00 €

5.440,00 €

Non

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

Portarías e redes

Vehículos de transporte de material

Desfribilador

65

72.514,80 €

20.000,00 €

Non

Club Náutico Umia

G36036150

Embarcacións

Furgoneta

65

28.668,80 €

20.000,00 €

Non

Club Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

Petos, escarpíns e cascos electrónicos

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

65

28.060,00 €

20.000,00 €

Non

Club Remo Vigo

G27852896

Embarcacións, remos, ergómetros e recambios barcos

Remolque

65

27.026,87 €

20.000,00 €

Non

Cd Bball Ourense

G32475295

Canastras

Furgoneta e carro para transporte material

Caixa de primeiros auxilios

65

25.149,09 €

20.000,00 €

Non

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Furgoneta

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios e outros

65

25.052,62 €

20.000,00 €

Non

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

65

25.030,00 €

20.000,00 €

Non

Club Baloncesto Burela

G27164680

Furgoneta

65

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

Portarías e redes

Furgoneta e material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

65

24.330,50 €

19.464,40 €

Non

O Condado Gaelic Athletic Club

G94145703

Portarías

Furgoneta, máquina de pintar, marcador, calefacción

Caixa de primeiros auxilios

65

22.760,00 €

18.208,00 €

Non

Clube de Remo Ría de Marín

G36049724

Embarcacións e remos

Remolque

Caixa de primeiros auxilios

65

22.685,00 €

18.148,00 €

Non

Club Deportivo Tres Lunas Valdeorras

G32474538

Bicicletas e roletes

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

65

20.000,00 €

16.000,00 €

Non

Escuela Orensana Municipal de Piragüismo

G32262479

Embarcacións e ergómetro

Material de adestramento

Desfribilador

65

19.652,80 €

15.722,24 €

Non

Clube Balonmán Lalín

G36104800

Portarías

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

65

15.076,58 €

12.061,26 €

Non

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

Tatamis e petos electrónicos

Sistema electrónico de marcadores

65

14.985,85 €

11.988,68 €

Non

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

Táboas pas e manequíns

Material de adestramento e remolque

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

65

11.500,00 €

9.200,00 €

Non

Club Remo Ribadeo

G27136704

Contapadas e embarcacións

Desfribilador

65

7.634,25 €

6.107,40 €

Non

Club Patinaxe Artística Teo

G70540984

Patíns, rodamentos,freos, rodas, protección cobadeiras, xeonlleiras

Caixa de primeiros auxilios

65

6.514,00 €

5.211,20 €

Non

Club de Atletismo Fontes do Sar

G70226436

Colchoneta salto de altura

Caixa de primeiros auxilios

65

5.481,87 €

4.385,50 €

Non

Asociación Deportiva Biciclistas Galegos

G27486216

Bicicletas

Baca transporte material

Caixa de primeiros auxilios

65

5.120,00 €

4.096,00 €

Non

Asociación Basket Ourense

G32215733

Canastras

Carro transporte material

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

65

5.053,26 €

4.042,61 €

Non

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Taboleiro e pezas, protección de canastras

Desfribilador

65

3.062,30 €

2.449,84 €

Non

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

Cuadrilongo doma

65

3.000,00 €

2.400,00 €

Non

Club Atletismo Millaraio

G70193313

Valos, pesos, martelos, pelotas, pértegas

Pesas, baca, topes barras

Caixa de primeiros auxilios

65

1.998,27 €

1.598,62 €

Non

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Balizas, estacións, GPS

Maletín de transporte de material

65

1.648,63 €

1.318,90 €

Non

Club Recreo Cultural

G36435758

Redes

Carro transporte material

Desfribilador

65

1.458,66 €

1.166,93 €

Non

U.D. Ribera O Rosal

G36166213

Vehículo, conos e material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

65

12.330,51 €

9.864,41 €

Non

Clube Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

Portarías, petos, proteccións, conos

Material de adestramento

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

60

26.715,64 €

20.000,00 €

Non

Club Burgas Voleibol

G32432130

Furgoneta

60

26.275,20 €

20.000,00 €

Non

Club Gravitty

G27483668

Cama elástica e accesorios

60

25.409,64 €

20.000,00 €

Non

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Furgoneta

60

25.200,00 €

20.000,00 €

Non

Btt Trasdeza

G94117108

Bicicletas

Portabicis

Caixa de primeiros auxilios

60

25.190,00 €

20.000,00 €

Non

Club Rugby Ferrol

G70176227

Saco de placaxe

Furgoneta

60

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

Embarcación, motor, boias e ergómetro

Material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

60

24.908,06 €

19.926,45 €

Non

Club Atletismo Sada

G15588296

Material de atletismo (colchoneta, pértega, saltómetros, pértegas, xavelina)

60

23.130,60 €

18.504,48 €

Non

Club Deportivo La Peña

G94085925

Furgoneta

60

15.000,00 €

12.000,00 €

Non

C.D. Ozono Boiro

G70422811

Petos, transmisores, receptores, paos electrónicos

Material de adestramento e marcador electrónico

Caixa de primeiros auxilios

60

11.382,88 €

9.106,30 €

Non

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Mesas de xogo e moqueta técnica

Caixa de primeiros auxilios

60

11.100,00 €

8.880,00 €

Non

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

Postes e redes, canastras e xogo de chave

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

60

9.755,97 €

7.804,78 €

Non

Escudería MRT

G70476775

Arneses e proteccións

Furgoneta

60

9.199,00 €

7.359,20 €

Non

SDR Sporting Cambre

G15246671

Portarías e conos

Material de adestramento

Material sanitario

60

5.316,58 €

4.253,26 €

Non

Club Ordenes

G15127780

Portarías e conos

Material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

60

4.881,35 €

3.905,08 €

Non

Club Rítmica Xiada

G94030384

Material ximnasia

Espellos, colchoneta

60

4.478,00 €

3.582,40 €

Non

Club de Loita do Morrazo

G94019510

Tapiz

Caixa de primeiros auxilios

60

3.791,40 €

3.033,12 €

Non

Marín C.F.

G36139376

Portarías e redes

Marcador e material de ximnasio

Padiola e sistema estimulación

60

3.351,25 €

2.681,00 €

Non

Club Balonmán Tui

G36272961

Redes

Material de adestramento e marcadores

60

3.176,80 €

2.541,44 €

Non

Club Atletismo Negreira

G70360086

Martelo, pértega, xavelinas e discos

Material de ximnasio

60

3.127,56 €

2.502,05 €

Non

Club Sincro Ferrol

G15924475

Altavoces e micros subacuáticos e plataforma de saída

Material de ximnasio

60

2.700,00 €

2.160,00 €

Non

Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

Tatamis

60

2.168,92 €

1.735,14 €

Non

Club de Tenis A Tobeira

G36762185

Máquina lanzabolas e liñas de centro de rede

Carro transporte material

Caixa de primeiros auxilios

60

2.020,00 €

1.616,00 €

Non

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

Parapetos

60

1.410,00 €

1.128,00 €

Non

Unión Deportiva Mos

G36214179

Furgoneta

60

25.035,00 €

20.000,00 €

Non

Club Escudería Miño Lucense

G27515717

Furgoneta

60

23.850,00 €

19.080,00 €

Non

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

Furgoneta

60

16.900,00 €

13.520,00 €

Non

Judo Club Udc

G70345400

Tatamis

Marcadores

60

2.593,00 €

2.074,40 €

Non

Escuela Deportiva Vigo 2015

G36982239

Furgoneta

55

28.599,98 €

20.000,00 €

Non

Outes Fútbol Club

G70248232

Furgoneta e marcador

55

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

Material de montaña (arneses, cordas, mosquetóns, aseguradores, bloqueadores, presas)

Colchonetas

Caixa de primeiros auxilios

55

20.000,00 €

16.000,00 €

Non

Peña Ciclista Bike Ou Non Vai

G36210086

Furgoneta

55

20.000,00 €

16.000,00 €

Non

Club San Tirso S.D.

G15254774

Portarías

Sistema de cronometraxe

Desfribilador

55

11.030,00 €

8.824,00 €

Non

Club Atletismo Sar

G15586548

Sistemas de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

55

7.350,00 €

5.880,00 €

Non

Club do Mar Cariño

G15109069

Embarcacións

55

6.721,25 €

5.377,00 €

Non

Club Kwon Betanzos

G15866528

Cascos, receptores, transmisores, petos

55

5.550,00 €

4.440,00 €

Non

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

Tapiz

55

5.154,60 €

4.123,68 €

Non

Agrupación Deportiva CP de Zas

G15315187

Mesas e redes

Marcadores

55

3.604,80 €

2.883,84 €

Non

AD Ourense Hockey Club

G32249419

Remolque

55

3.097,60 €

2.478,08 €

Non

Escola Balonmán Ribadavia

G32441867

Portarías e redutores

Material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

55

2.997,30 €

2.397,84 €

Non

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

Conos adestramento

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

55

2.842,00 €

2.273,60 €

Non

ADC Sagrado Corazón

G27183631

Portaría

Material de ximnasio

55

2.398,25 €

1.918,60 €

Non

Club Deportivo Sagabox

G36987626

Tatamis

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

55

1.570,87 €

1.256,70 €

Non

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

Botavara, temón, velas, carro e flotadores

55

1.563,00 €

1.250,40 €

Non

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

Tatami, petos, cascos e receptor wifi

Furgoneta

50

44.110,41 €

20.000,00 €

Non

Club Hércules XTRM

G70404967

Rolos de adestramento, boias de natación, táboas de salvamento

Furgoneta e plataformas de saída de natación

50

43.100,00 €

20.000,00 €

Non

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

Tapiz

Furgoneta

50

36.944,75 €

20.000,00 €

Non

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

Bicicletas

Baca transporte material

50

32.091,00 €

20.000,00 €

Non

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

Meleiro

Furgoneta

50

28.300,00 €

20.000,00 €

Non

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Embarcacións

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

50

28.176,00 €

20.000,00 €

Non

Club Deportivo Miño

G36321289

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

27.750,00 €

20.000,00 €

Non

Asociación Educativa e Deportiva O Fisgón

G94044732

Portarías

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios e outros

50

26.080,00 €

20.000,00 €

Non

Viveiro Surf Family

G27480276

Táboas de surf adaptado

Furgoneta e remolque

Caixa de primeiros auxilios

50

25.878,39 €

20.000,00 €

Non

Baíña Fútbol Sala

G36981140

Portarías

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

50

25.834,94 €

20.000,00 €

Non

Escola de Béisbol e Sfotbol Os Tilos-Teo

G70371554

Túnel e máquina de bateo

Furgoneta

50

25.220,00 €

20.000,00 €

Non

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Furgoneta

Desfribilador

50

25.167,30 €

20.000,00 €

Non

Zalaeta 100tolos

G70297452

Sistemas de sinalización de tocados

Furgoneta

50

25.129,19 €

20.000,00 €

Non

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

Furgoneta e material ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

50

24.892,12 €

19.913,70 €

Non

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Redes

Furgoneta

Desfribilador

50

24.675,00 €

19.740,00 €

Non

Balonmán Rodeiro

G94105269

Portarías

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

24.582,00 €

19.665,60 €

Non

Luceros

G94085230

Portarías

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

24.486,30 €

19.589,04 €

Non

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Tatamis

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

23.650,00 €

18.920,00 €

Non

Oroso TM

G70238886

Mesas de xogo, redes, lanzapelotas

Furgoneta, marcadores e cadeiras para xuíces

50

23.293,00 €

18.634,40 €

Non

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

22.549,68 €

18.039,74 €

Non

S.D. Arzúa

G15384837

Furgoneta

Desfribilador

50

22.200,00 €

17.760,00 €

Non

Clube Surf Arteixo

G70585567

Táboas

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

22.150,00 €

17.720,00 €

Non

Clube Rugby Lalín

G36104685

Máquinas melé, sacos placaxe, escudos, toros, protectores

Material de adestramento

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

50

21.081,74 €

16.865,39 €

Non

Escudería Taboadela

G32503237

Furgoneta e remolque ou similar

Desfribilador

50

19.535,99 €

15.628,79 €

Non

Club de Remo Celeiro

G27515683

Embarcacións e ergómetros

50

19.319,25 €

15.455,40 €

Non

Club Balonmán Viveiro

G27171081

Conos

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

19.200,00 €

15.360,00 €

Non

Club Judo Lugo

G27149988

Tatamis

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

19.100,00 €

15.280,00 €

Non

Club Billar Teo

G15806490

Mesas de billar

Marcadores

Caixa de primeiros auxilios

50

18.100,48 €

14.480,38 €

Non

Club Basquet Coruña

G15565054

Máquina de tiro

50

18.000,00 €

14.400,00 €

Non

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

17.315,81 €

13.852,65 €

Non

Club Usc

Q1518001A

Valos de competición

Carro transporte material

50

16.353,53 €

13.082,82 €

Non

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

Roletes

Furgoneta e remolque transporte bicicletas

50

14.066,25 €

11.253,00 €

Non

Campus Universitario Ourense Rugby Club

G32320996

Paus (portarías) e proteccións, bolsas tacleo, escudos, meleiros

Caixa de primeiros auxilios

50

13.251,50 €

10.601,20 €

Non

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

Pas de remo e motor

50

11.500,00 €

9.200,00 €

Non

Club Deportivo Alagua

G36574804

Embarcación

50

11.429,05 €

9.143,24 €

Non

Club Objetivo Trail

G27865104

Material de montaña (cordas, arneses, bloqueadores e cascos)

Furgoneta

50

11.026,00 €

8.820,80 €

Non

Club Ames Atletismo

G70594940

Material de atletismo (discos, xavelinas, pesos, colchoneta, etc.)

Cronómetros

Material sanitario

50

10.861,66 €

8.689,33 €

Non

Club Balonmán Camariñas

G15520406

Furgoneta, marcador portátil, taboleiro

Caixa de primeiros auxilios

50

10.388,00 €

8.310,40 €

Non

Gondomar Fútbol Base

G36905107

Portarías, redes e conos

Material de ximnasio e calefacción portatil

Caixa de primeiros auxilios

50

9.712,00 €

7.769,60 €

Non

Club Atletismo Porriño

G36320380

Equipamento de atletismo

Carro de transporte de material, sistema cronometraxe e material ximnasio

50

8.360,63 €

6.688,50 €

Non

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

Consola dianas, pistolas e módulos adestramento tiro con arco

Transportíns

50

7.881,60 €

6.305,28 €

Non

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

50

7.529,03 €

6.023,22 €

Non

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

Tapiz

50

6.000,00 €

4.800,00 €

Non

Club Maristas

G15436678

Marcador e material de ximnasio

50

4.729,46 €

3.783,57 €

Non

Club Ánfora de Patinaxe Artística de Cangas

G36194900

Patíns

Caixa de primeiros auxilios

50

4.247,75 €

3.398,20 €

Non

Club de Tenis Ponteareas

G94008158

Máquina lanzabolas

Cadeiras árbitros e xuíces

Caixa de primeiros auxilios

50

4.214,58 €

3.371,66 €

Non

Club Escola de Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

Transmisores taekwondo

50

4.854,52 €

3.883,62 €

Non

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

Tatami e cascos

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

50

3.384,98 €

2.707,98 €

Non

Hockey Oroso

G70593132

Proteccións, patíns e conos

Calefacción portátil

Caixa de primeiros auxilios

50

1.832,70 €

1.466,16 €

Non

Escola Lubiáns de Hockey e Patinaxe Artística

G15149230

Patíns, casco, luvas, peto e gardas

50

1.692,07 €

1.353,66 €

Non

Atletico Arousana

G36300655

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

50

1.655,96 €

1.324,77 €

Non

Club Atletismo Lucus

16/06/2020

Material de ximnasio

50

1.312,14 €

1.049,71 €

Non

Club de Montaña Coruña

G70572359

Material de montaña (cordas, arneses, mosquetóns e aseguradores)

50

1.275,00 €

1.020,00 €

Non

Club Waterpolo Santiago

G15923428

Liñas de separación

Material de ximnasio e carro portamateriais

Material sanitario

50

1.150,92 €

920,74 €

Non

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

Xavelina, martelo

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

50

890,16 €

712,13 €

Non

Círculo Cultural Deportivo Cesantes

G36015741

Embarcacións

45

37.594,70 €

20.000,00 €

Non

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

Furgoneta

45

27.941,40 €

20.000,00 €

Non

Club Korbis

G27448752

Furgoneta

45

27.906,86 €

20.000,00 €

Non

Club Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

Furgoneta

45

27.205,67 €

20.000,00 €

Non

Escola de Kickboxing Cipri Gomes

G32352478

Furgoneta

45

27.205,67 €

20.000,00 €

Non

Club Zona Padel

G70230578

Furgoneta

45

26.000,00 €

20.000,00 €

Non

Club Balonmán Porriño

G36246858

Furgoneta e material de ximnasio

45

25.342,32 €

20.000,00 €

Non

Club Baloncesto Breogán SAD

A27156496

Furgoneta

45

24.951,00 €

19.960,80 €

Non

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

Lanzapelotas, redes, simulador

Marcadores, cortacéspede

Desfribilador

45

19.095,10 €

15.276,08 €

Non

Palestra SD

G70578430

Tatamis

Remolque, material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

18.460,00 €

14.768,00 €

Non

Escudería Mixrallye Sports

G27826403

Furgoneta

45

18.300,00 €

14.640,00 €

Non

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

Tatamis

Marcador portátil, cronómetro e material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

15.779,00 €

12.623,20 €

Non

Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Mesas de competición

Marcadores e material adestramento

Desfribilador

45

15.534,35 €

12.427,48 €

Non

Sares-Tkd Cangas

G94064615

Cascos, petos, receptores, transmisores, ordenador

Colchoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

9.448,00 €

7.558,40 €

Non

Club San Francisco Teo

G15861701

Tapiz de competición

Material de adestramento

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

9.165,00 €

7.332,00 €

Non

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

Red e portarías

Material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

8.480,00 €

6.784,00 €

Non

Real Club Náutico Portosín

G15055486

Velas e outros compoñentes de embarcación

45

7.798,10 €

6.238,48 €

Non

Trazo CF

G15368137

Portarías e barreiras siluetas

Material de adestramento e marcador

Desfibrilador e outros

45

7.369,60 €

5.895,68 €

Non

Club Ciclista La Vivariense

G27467075

Roletes

Portabicis

Caixa de primeiros auxilios

45

7.190,00 €

5.752,00 €

Non

Pontevedra CF, Sad

A36029577

Redes

Carro transporte material e cortacéspede

45

6.226,52 €

4.981,22 €

Non

Club de Fútbol Celta Barreiros

G27238500

Redes

Cortacéspede

Desfribilador

45

6.147,90 €

4.918,32 €

Non

Club Compañía de María

G15228315

Tapiz, conos, valos e patíns

45

5.757,11 €

4.605,69 €

Non

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Redes e postes

Ergómetros e marcadores

Desfribilador

45

4.610,00 €

3.688,00 €

Non

U.P. Taboadela

32265209G

Redes

Marcador de campos, cortacéspede

Desfribilador

45

4.385,00 €

3.508,00 €

Non

O Parrulo Fútbol Sala

G15302136

Portarías

Material de adestramento

45

2.750,00 €

2.200,00 €

Non

Asociación Deportivo-Cultural Vilagarcía Esgrima

G94048733

Equipamento electrónico esgrima

45

2.616,00 €

2.092,80 €

Non

Club Ciclista Muros

G15560022

Rolos de quecemento

Remolque

45

2.600,00 €

2.080,00 €

Non

Sociedade de Cazadores Cazarco

G94014826

Diana 3D

45

2.516,39 €

2.013,11 €

Non

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

Portarías, conos e boneco barreira

Material de adestramento

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

2.431,20 €

1.944,96 €

Non

Club Waterpolo Cambre

G70520747

Portarías

Marcador electrónico

45

1.508,14 €

1.206,51 €

Non

Club Maniotas

G36684819

Material de adestramento

45

1.260,00 €

1.008,00 €

Non

Resmon CF

G70045836

Redes e conos

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

1.230,00 €

984,00 €

Non

Club de Padel Narón

G70082045

Redes e postes

45

1.200,01 €

960,01 €

Non

Club de Golf Lugo

G27421684

Cortadoras céspede

Desfribilador

40

26.508,95 €

20.000,00 €

Non

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

Tapiz, trampolín

Desfribilador

40

22.390,19 €

17.912,15 €

Non

Club Deportivo 3ag

G70574082

Roletes

Material de ximnasio

Sitema de recuperación ou similar

40

19.614,00 €

15.691,20 €

Non

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

Táboas, pas e material de paddle surf

Material de adestramento e portamateriais

Caixa de primeiros auxilios

40

19.580,74 €

15.664,59 €

Non

Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

Mesas e redes

Marcadores e material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

40

16.510,65 €

13.208,52 €

Non

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Embarcacións e chalecos

Cintas de correr e elíptica

Desfribilador

40

15.640,58 €

12.512,46 €

Non

Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

Portarías e redes

Bici estática e marcador

40

11.519,20 €

9.215,36 €

Non

C.D. Corgo

G27218452

Portarías e redes

Carro portabalóns e marcador

40

9.941,96 €

7.953,57 €

Non

Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

Pistolas e carabinas

40

9.240,00 €

7.392,00 €

Non

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Reloxos e xogos de pezas

Mesas e cadeiras

40

9.040,00 €

7.232,00 €

Non

S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

Portarías

Marcador de campos, material de ximnasio

40

5.656,12 €

4.524,90 €

Non

E.F.M. Concello de Boiro

G70489844

Portarías, conos, proteccións

Material de adestramento

40

5.596,68 €

4.477,34 €

Non

Asociación Deportiva Miño

G70083514

Portarías e dianas para portarías

Material de ximnasio e sistema de transporte de material

40

5.530,51 €

4.424,41 €

Non

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Sistemas de navegación e accesorios

40

5.051,90 €

4.041,52 €

Non

Club Deportivo Velle

G32147761

Portarías

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios e outros

40

4.691,16 €

3.752,93 €

Non

Club Esgrima Tres Armas Ferrol

G15695505

Aparellos de esgrima

40

4.345,11 €

3.476,09 €

Non

Escudería Pontevedra 1984 Team

G94169984

Proteccións

Remolque

40

4.243,50 €

3.394,80 €

Non

Club Alpino Ourensán-Club Alpino Manzaneda

G32010613

Material de montaña (cascos, arneses, cordas, mosquetóns, crampóns, raquetas, etc.)

Caixa de primeiros auxilios e outros

40

4.091,80 €

3.273,44 €

Non

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

Material ximnasio

40

2.985,00 €

2.388,00 €

Non

Centro Budo-Castrelos

G36680106

Tatami, petos electrónicos, receptor, cargador e transmisores

Caixa de primeiros auxilios

40

2.753,94 €

2.203,15 €

Non

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Ergómetro

40

2.730,00 €

2.184,00 €

Non

Clube Deportivo Flechas Por Un Tubo

G70583158

Parapetos

40

1.700,00 €

1.360,00 €

Non

Speedcross

G70604707

Rolos de adestramento e cascos

40

1.319,56 €

1.055,65 €

Non

S.D. Pontearnelas

G36404424

Redes

Caixa de primeiros auxilios

40

1.310,40 €

1.048,32 €

Non

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Material de halterofilia e natación

Material de ximnasio

35

25.486,99 €

20.000,00 €

Non

Club de Remo Muros

G15166333

Traiñeira, remos e botaaugas

Material de ximnasio

35

23.761,10 €

19.008,88 €

Non

Club Náutico de Sada

G15342074

Embarcacións

35

20.659,08 €

16.527,26 €

Non

Meigarco

G36943876

Parapetos e dianas

Carro portamaterial, marcadores e sistema de cronometraxe

35

20.199,80 €

16.159,84 €

Non

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Material de adestramento e marcador

35

19.921,50 €

15.937,20 €

Non

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

Embarcacións

Bicicletas estáticas

35

17.948,00 €

14.358,40 €

Non

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

Cortacéspede

35

12.710,00 €

10.168,00 €

Non

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Sacos de placaxes e escudos de placaxes, máquina de melés

Colchonetas e protectores de portarías

Caixa de primeiros auxilios

35

11.254,59 €

9.003,67 €

Non

Club Atletismo O Pino

G70468343

Material de atletismo (xavelinas, discos, martelo, peso, saltómetro, colchoneta e protectores)

Material de ximnasio e portamateriais

Material sanitario

35

9.976,56 €

7.981,25 €

Non

Clube Deportivo Zalaeta

G15078116

Escudos, sacos, toro placaxe, máquina melé

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

35

8.389,49 €

6.711,59 €

Non

C.D. Santaballés

G27142686

Redes

Máquina de pintado e cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

35

8.100,00 €

6.480,00 €

Non

SDC Arrabaldo

G32278541

Portarías portátiles

Material de ximnasio

Material sanitario

35

7.440,00 €

5.952,00 €

Non

Club Hockey Oleiros

G70449889

Patíns de iniciación; protección de xogadores e porteiro

Caixa de primeiros auxilios

35

7.310,00 €

5.848,00 €

Non

C.D. Rúa

G32133886

Redes e postes

35

5.620,00 €

4.496,00 €

Non

Club Sada Patín

G15864929

Cascos, patíns

Desfribilador

35

5.587,55 €

4.470,04 €

Non

Club The Cutarc Team

G70497219

Parapetos de tiro arco

Marcadores e sistemas cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

35

4.990,00 €

3.992,00 €

Non

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Chalecos salvavidas, táboa de competición e contapadas

Desfribilador

35

4.555,91 €

3.644,73 €

Non

Sociedade Deportiva Rubián

G27121615

Máquina pintado, cortacéspede

Desfribilador

35

4.000,00 €

3.200,00 €

Non

SD Deixebre

G15461320

Portarías, conos e redes

Caixa de primeiros auxilios

35

3.190,00 €

2.552,00 €

Non

Club Hockey Barrocás

G32115792

Casco, protectores e luvas

35

3.188,00 €

2.550,40 €

Non

Tm Kite Club Cesantes

G94154960

Táboas, boias, rizóns, cadea, bobina

Caixa de primeiros auxilios

35

3.280,00 €

2.624,00 €

Non

Asociación Colectivo Remonte

G70073911

GPS e topómetro

Remolque e rozadora

Caixas de primeiros auxilios

35

2.901,96 €

2.321,57 €

Non

Asociación Cultural e Deportiva «Gam» Grupo de Amigos de Meaño

G36155943

Mesa de competición

Marcadores e carro transportamaterial

Caixa de primeiros auxilios

35

2.460,00 €

1.968,00 €

Non

Atlético Coruña Montañeros C.F.

G70420534

Portarías

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

35

2.419,65 €

1.935,72 €

Non

Sporting Pontenova

G27138288

Redes

Marcadores

Caixa de primeiros auxilios

35

2.360,00 €

1.888,00 €

Non

Club Deportivo Santo Cristo

G32027443

Casco, luvas, proteccións

35

2.333,00 €

1.866,40 €

Non

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Taboleiros, pezas e reloxos

Cadeiras

35

2.330,00 €

1.864,00 €

Non

Club Sotavento

G36248565

Boia

Desfibrilador e outros

35

2.314,16 €

1.851,33 €

Non

Club Ssiu

G94182664

Tapiz, petos, receptores wifi

35

2.278,43 €

1.822,74 €

Non

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

Redes, postes e protectores

Marcadores e sistemas de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

35

2.229,00 €

1.783,20 €

Non

Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

Portarías, redes e contrapesos

35

2.185,00 €

1.748,00 €

Non

Foz Contact Ari

G27503705

Sacos, pao, escudos e manopla de protección

35

2.003,38 €

1.602,70 €

Non

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

Miniportarías e material de adestramento específico

35

1.963,00 €

1.570,40 €

Non

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

Conos, valos, picas, miniportarías

Colchonetas, sistemas de pesas

Caixa de primeiros auxilios

35

1.900,00 €

1.520,00 €

Non

Asociación Ecuestre Galega

G36592632

Chalecos e cascos

35

1.679,27 €

1.343,42 €

Non

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Roletes, cascos

Caixa de primeiros auxilios

35

1.510,00 €

1.208,00 €

Non

A Estrada Futsal

G36308625

Material de adestramento

35

1.493,36 €

1.194,69 €

Non

Club Bolos Camos

G36741395

Xogo de birlos

35

1.440,00 €

1.152,00 €

Non

T.M. CRC Porriño

G27835479

Mesas de competición

35

1.378,00 €

1.102,40 €

Non

Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo

G27722305

Proteccións, patíns, cascos e conos

35

1.173,65 €

938,92 €

Non

Club de Loita El Castro

G36707586

Bonecos e sacos búlgaros

Caixa de primeiros auxilios

35

1.130,00 €

904,00 €

Non

Club Bolos Estivada

G27749407

Xogo de birlos

35

1.080,00 €

864,00 €

Non

Club Btt Caimanes Betanzos

G70152384

Roletes

35

1.031,82 €

825,46 €

Non

Escuela Deportiva Lar

G36523629

Redes

Carro, material de ximnasio e sistema cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

35

1.007,69 €

806,15 €

Non

Asociación Deportiva Umi

G70564042

Conos e tarima deportiva

Material de ximnasio e calefactor

Desfribilador

30

45.435,00 €

20.000,00 €

Non

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

Máquina de tiro DR Dish

Material de adestramento

30

19.907,88 €

15.926,30 €

Non

Bueu Atlético de Balonmano

G36039683

Touchball, traveseiros e portarías

Material de ximnasio, bicicletas e carro de transporte de material

30

19.748,34 €

15.798,67 €

Non

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

Embarcacións, chalecos e palas

Caixa de primeiros auxilios

30

17.320,48 €

13.856,38 €

Non

Club Ciclista Insitu

G94150109

Bicicletas e cascos

Caixa de primeiros auxilios

30

13.155,20 €

10.524,16 €

Non

Club Deportivo Choco

G36041994

Portarías e redes

Marcadores

30

10.055,10 €

8.044,08 €

Non

Betanzos, C.F.

G15384183

Portarías e redes

30

9.432,00 €

7.545,60 €

Non

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Mesa e redes, lanzapelotas

Mesa de árbitro

30

9.300,00 €

7.440,00 €

Non

Club Bunkai

G15576614

Tatamis

Cinta de correr

30

8.713,21 €

6.970,57 €

Non

Yidam-Ceip Balaidos

G27782176

Tapiz

Material de adestramento

30

6.830,54 €

5.464,43 €

Non

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

Cadeiras de montar

Remolque

30

6.827,98 €

5.462,38 €

Non

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Pértegas, martelos, xavelinas, tacos de saída, testemuña de remudas, disco e peso

Material de adestramento e sistemas de cronometraxe

30

6.701,26 €

5.361,01 €

Non

Club Halterofilia Olympic Ferrol

G70582846

Barras, discos e material de halterofilia

Cronómetro

30

6.698,26 €

5.358,61 €

Non

Natural Sport Sada

G15777865

Pista de competición con petos electrónicos e tapiz

30

5.700,00 €

4.560,00 €

Non

Club Natación Coruña

G15115900

Equipo de música subacuático, poio de saída e liñas de separación

Carro portamateriais

30

5.626,50 €

4.501,20 €

Non

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

Mesas de competición

lanzabolas,redes, marcadores, valos

30

5.562,70 €

4.450,16 €

Non

Club Galicia Rollers

G70350038

Equipacións e proteccións de porteiros, cascos, patíns e portarías

Material de ximnasio

30

5.136,01 €

4.108,81 €

Non

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

Mesas e redes, máquina lanza bólas

Valos e mesas para árbitros

30

4.753,30 €

3.802,64 €

Non

Praíña Sp. C.

G15367329

Carros para pintar campo e portamateriais, material de ximnasio

Desfribilador

30

4.710,00 €

3.768,00 €

Non

S.C.D.R. Galicia de Caranza

G15158215

Portarías, conos e redes

30

4.530,00 €

3.624,00 €

Non

Club Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Redes

Marcadores e colchonetas

30

4.308,91 €

3.447,13 €

Non

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Portarías e redes

Marcadores

30

4.121,22 €

3.296,98 €

Non

Club de Loita Sabarís

G36964724

Tatamis

Marcador

30

3.361,17 €

2.688,94 €

Non

Club Deportivo Pontellas

G36319911

Desfribilador

30

3.254,30 €

2.603,44 €

Non

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Portarías e redes

Bicicleta estática

30

2.805,99 €

2.244,79 €

Non

Club Hockey Santiago Apóstol

G32033458

Casco, luvas, proteccións

30

2.733,00 €

2.186,40 €

Non

Club Waterpolo Pontevedra

G94030210

Portarías

Gaiola para material de piscina

30

2.600,29 €

2.080,23 €

Non

Fonsagrada Balompé

G27359629

Redes e portarías

Material de adestramento

30

2.599,00 €

2.079,20 €

Non

Se Abella

G15618481

Redes

Material de adestramento

30

2.429,78 €

1.943,82 €

Non

Club Vilas Alborada Iudo

G70431325

Tatamis

Calefacción portátil

30

2.320,00 €

1.856,00 €

Non

Club Vitalqi

G94120557

Sacos de boxeo

Material de adestramento

30

2.147,33 €

1.717,86 €

Non

S.D. Compostela

G70000385

Portarías

Bicicletas estáticas e elípticas

30

2.000,00 €

1.600,00 €

Non

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

Mesas de competición

Mesas de árbitros

30

2.000,00 €

1.600,00 €

Non

Club Gimnasio JK

G15551914

Material de ximnasio

30

1.850,00 €

1.480,00 €

Non

Club Xadrez Ramiro Sabell

G94100351

Taboleiros, pezas e reloxos

30

1.845,00 €

1.476,00 €

Non

Club de Natación de Mos

G36448892

Liñas de separación e tensores

Cronómetro

30

1.653,40 €

1.322,72 €

Non

Club Ciclista Cambre

G15695315

Roletes

Portabicis

30

1.630,00 €

1.304,00 €

Non

Escola de Tenis Mvl

G94173986

Redes e postes

30

1.390,00 €

1.112,00 €

Non

Club Tenis Cambados

G36566602

Postes e redes

30

1.349,94 €

1.079,95 €

Non

Club Ourense Volei Praia

G32364978

Postes, proteccións, reboteador

Material de ximnasio

30

1.257,99 €

1.006,39 €

Non

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

Pértega, pesos e valos

Material de ximnasio

30

1.215,00 €

972,00 €

Non

Club de Bolos Medialdea

G36765774

Xogo de birlos

Caixa de primeiros auxilios

30

1.185,06 €

948,05 €

Non

Escola Fútbol Base Cangas (EFB Cangas)

G94043700

Portarías e redes

30

1.100,00 €

880,00 €

Non

Club Bolos Portameán

V36970291

Xogo de pezas e reloxo

30

1.080,00 €

864,00 €

Non

Club Baloncesto Otes

G70544457

Aros, conos e redes de baloncesto

Material de ximnasio e portamateriais

30

680,10 €

544,08 €

Non

Xuventude Ourense Fútbol Sala

G32501579

Portarías, redes e conos

Material de ximnasio

30

483,15 €

386,52 €

Non

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

Embarcacións

25

20.933,00 €

16.746,40 €

Non

Club Ciclista Padrones

G15031719

Bicicletas

25

18.051,24 €

14.440,99 €

Non

Club Ximnasia Estrada

G94145794

Material de ximnasia minitramp

25

16.517,18 €

13.213,74 €

Non

Club Ciclista Gacela

G70548144

Roletes/bicicletas

25

15.893,00 €

12.714,40 €

Non

Gondomar Acro Club

G27868801

Tapiz

25

14.426,83 €

11.541,46 €

Non

Centro de Actividades Subacuáticas de Viveiro

G27204437

Motor de embarcación, equipamento de oxigenoterapia

25

14.040,00 €

11.232,00 €

Non

Club Remo San Felipe

G15161359

Embarcacións

25

13.500,00 €

10.800,00 €

Non

Kayak Polo Combarro

G94037512

Embarcacións e pas

25

13.310,00 €

10.648,00 €

Non

Club Deportivo Montaña Eumenatura

G70488606

Bicicletas, compás, walki talkies

Caixa de primeiros auxilios

25

4.400,00 €

3.520,00 €

Non

Santiago Rugby Club

G70303698

Meleiros e escudo de placaxe

Caixa de primeiros auxilios

25

4.020,00 €

3.216,00 €

Non

Club Cios Vigo Fs

G36795680

Marcadores

Desfribilador

25

3.738,90 €

2.991,12 €

Non

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

Material de adestramento

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

25

2.989,77 €

2.391,82 €

Non

Alondras Cf

G36011187

Material de adestramento

25

2.969,51 €

2.375,61 €

Non

5 Coruña Futbol Sala

G70337217

Material de adestramento

25

2.950,00 €

2.360,00 €

Non

Club Petanca Negreira

G70606561

Xogos de petanca

Material de adestramento

25

1.900,00 €

1.520,00 €

Non

Club Deportivo Cesantes

G36202174

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

25

1.800,00 €

1.440,00 €

Non

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

25

1.700,00 €

1.360,00 €

Non

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

Desfribilador

25

1.450,79 €

1.160,63 €

Non

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

Desfribilador

25

1.275,34 €

1.020,27 €

Non

Agrupación Colexio El Castro

G36657856

Marcador

25

1.269,29 €

1.015,43 €

Non

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

Taboleiros, pezas e reloxos

25

1.020,00 €

816,00 €

Non

Real Aero Club de Lugo

G27008341

Avión ultralixeiro

20

40.000,00 €

20.000,00 €

Non

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

Lonas de adestramento e competición kungfu e kickboxing, airtrack

20

22.579,81 €

18.063,85 €

Non

Club Polideportivo Lucense

G27484096

Tatami/tapiz

20

22.000,00 €

17.600,00 €

Non

Club de Billar Manhattan

G27852011

Mesas de pool e panos

Caixa de primeiros auxilios

20

17.179,44 €

13.743,55 €

Non

Club Baloncesto Rianxo

G70472527

Canastras

20

10.587,29 €

8.469,83 €

Non

Club TK Denodo

G70357439

Petos electrónicos, transmisores, receptores, Soystick puntuacións, tapiz

20

10.490,61 €

8.392,49 €

Non

Piragüismo Aldán

G94015567

Embarcacións, chaleco

20

9.400,00 €

7.520,00 €

Non

Club Adeco-Dea

G15257645

Velas, motor e batería de embarcación

20

8.833,80 €

7.067,04 €

Non

Club do Mar de Mugardos

G15097363

Embarcacions e remos

20

8.540,00 €

6.832,00 €

Non

C.D. Castro

G27148980

Portarías e redes

20

8.349,00 €

6.679,20 €

Non

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

Percorrido slalom, cadeiras de rodas slalom

20

8.107,20 €

6.485,76 €

Non

Gallaecia Raid

G15976558

Compases, tarxetas e pinzas de sinalización e estacións de control

20

8.044,00 €

6.435,20 €

Non

Limens Wind & Sup Club

G94100955

Chalecos, táboas, respaldo e pas

20

7.907,50 €

6.326,00 €

Non

Ximnasia Coruña

G70074455

Barra de equilibrio competición e adestramento

20

7.781,51 €

6.225,21 €

Non

Club Remo Cedeira

G15138084

Embarcacións e remos

20

7.596,00 €

6.076,80 €

Non

BVB

G70339809

Canastras

20

7.220,24 €

5.776,19 €

Non

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Taboleiros, pezas e reloxos

Mesas, cadeiras, carro, maletín transporte de material

Caixa de primeiros auxilios

20

6.931,50 €

5.545,20 €

Non

Club Lumelar Arco

G32156622

Parapetos

20

6.680,16 €

5.344,13 €

Non

Club Acuático Laracha

G15863079

Embarcacións e pas

20

6.066,00 €

4.852,80 €

Non

Club Gimnasio Senra

G27147081

Tatamis

20

6.000,00 €

4.800,00 €

Non

Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

Canastras baloncesto regulamentarias

20

6.000,00 €

4.800,00 €

Non

Athletic Coruña Hockey Club

G70124755

Proteccións porteiros e bandas

20

6.000,00 €

4.800,00 €

Non

Ximnasai Arteixo

G70517438

Tapiz

20

5.644,65 €

4.515,72 €

Non

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

Redes e postes

20

5.263,47 €

4.210,78 €

Non

Club ITF Noia

G70187018

Sistemas de protección, dommys, pantallas electrónicas de puntuación

20

5.215,94 €

4.172,75 €

Non

Club Asociación A.A. Colegio Santo Domingo

G15421217

Canastra, portaría, proteccións

20

4.824,78 €

3.859,82 €

Non

Vigorienta

G27870690

Material de orientación

20

4.569,00 €

3.655,20 €

Non

Club Karate-do Carballo

G70319744

Tatami, cascos e petos, manoplas e material de kárate

20

4.461,84 €

3.569,47 €

Non

Club Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

Material de montaña (sistemas de orientación, cordas, mosquetóns, arneses, cinta exprés)

20

4.425,96 €

3.540,77 €

Non

Club Violeta

G27181577

Tapiz

20

4.075,00 €

3.260,00 €

Non

Club Atlético Arteixo

G15371073

Portarías e material adestramento

20

4.000,00 €

3.200,00 €

Non

Club Rítmica Ausarta

G70591680

Tapiz

20

3.810,23 €

3.048,18 €

Non

Club Acutaico Umia

G36291250

Táboa de surf e pa

20

3.653,88 €

2.923,10 €

Non

Club de Rugbi Barbanza

G15723521

Meleiro DinD Scrum

20

3.630,00 €

2.904,00 €

Non

Club Bowling Celta

G36685345

Xogo de birlos

20

3.280,00 €

2.624,00 €

Non

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

Ergómetros

20

3.146,47 €

2.517,18 €

Non

Club de Tiro Con Arco Lucus Augusti

G27018027

Parapetos tiro con arco

20

2.954,13 €

2.363,30 €

Non

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

Patíns

20

2.705,00 €

2.164,00 €

Non

A.C. Ordes

G15894272

Patíns, gardas, proteccións para os xeonllos, luvas e cocas

20

2.633,40 €

2.106,72 €

Non

Judo Club Culleredo

G15901291

Tatamis

20

2.541,00 €

2.032,80 €

Non

SCD Milagrosa

G27152131

Portarías e contrapesos

20

2.359,74 €

1.887,79 €

Non

Escudería Luíntra (Nogueira de Ramuín)

G32414146

Plataforma de saída e finalización e material de sinalización

20

2.300,00 €

1.840,00 €

Non

Tenni In Oroso

G70576343

Máquina lanzabolas

20

2.050,00 €

1.640,00 €

Non

Club Pesca Monforte

G27344316

Elemento flotante e equipos de competición

20

2.044,00 €

1.635,20 €

Non

Black Ravens Fa

G70339809

Proteccións

20

1.930,00 €

1.544,00 €

Non

CD Ribadumia de Fútbol

G36186542

Portarías e redes

20

1.898,00 €

1.518,40 €

Non

CD Soutomaior

G36129492

Portarías

20

1.860,00 €

1.488,00 €

Non

Club Kung Fu Lugo

G27239722

Tatamis

20

1.839,10 €

1.471,28 €

Non

Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Mesas de tenis de mesa

20

1.700,00 €

1.360,00 €

Non

Club Xadrez Rianxo

G70141536

Taboleiros, pezas e reloxos

20

1.452,96 €

1.162,37 €

Non

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

Mesas de competición

20

1.275,00 €

1.020,00 €

Non

Escuela Municipal de Ajedrez de Puenteareas

G36172849

Taboleiros, pezas e reloxos

20

1.265,60 €

1.012,48 €

Non

Grupo de Espeleoloxía de Lugo

G27134477

Material de espeleoloxía (cordas, mosquetóns…)

20

1.172,85 €

938,28 €

Non

Club Aguamarina Sincro

G70132170

Equipamento de música subacuático

20

1.098,00 €

878,40 €

Non

Sociedade Atlética Redondela (S.A.R.)

G36040616

Material adestramento

20

1.065,84 €

852,67 €

Non

Club Atlético Perillo

G70042122

Caixa de primeiros auxilios

20

1.000,00 €

800,00 €

Non

Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

Carros para pintar e cortacéspede

Material sanitario

15

10.877,00 €

8.701,60 €

Non

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

Taboleiros, pezas e reloxos

15

8.904,00 €

7.123,20 €

Non

Club de Tiro San Roque

G27135037

Marcador e cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

15

7.664,16 €

6.131,33 €

Non

Club Míguez Team

G32455024

Cascos, sacos,manoplas, paus, lona e esquineiros de ring

Sistema de cronometraxe

15

5.243,17 €

4.194,54 €

Non

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

Carro portabalóns, colchonetas e marcador electrónico

Caixa de primeiros auxilios

15

5.098,30 €

4.078,64 €

Non

Clube Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

Desfribilador

15

2.297,31 €

1.837,85 €

Non

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios e outros

15

2.150,00 €

1.720,00 €

Non

Asociación Deportiva Cultural Lugo ala

G27456623

Desfribilador

15

1.990,00 €

1.592,00 €

Non

Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

Material de ximnasio e carro para material

Caixa de primeiros auxilios

15

1.744,06 €

1.395,25 €

Non

Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

Colchonetas

15

1.640,00 €

1.312,00 €

Non

Escola de Fútbol Concello de Carnota

G70214549

Desfribilador

15

1.395,00 €

1.116,00 €

Non

Límite 200 Bowling Club

G36936938

Xogo de birlos

15

1.350,00 €

1.080,00 €

Non

SD A Baña

G70385471

Desfribilador

15

1.300,00 €

1.040,00 €

Non

Club Ciclista Coruxo

G27710730

Desfribilador

15

1.270,00 €

1.016,00 €

Non

Clubexa

G70477070

Taboleiros, pezas e reloxos

15

1.137,40 €

909,92 €

Non

Clube Voleibol Ribeira Sacra

G27461011

Material de ximnasio

Caixa primeiros auxilios e material

15

565,60 €

452,48 €

Non

Escudería Surco

G36395788

Remolques portacoches

10

8.796,00 €

7.036,80 €

Non

Club Deportivo Foz

G27126994

Robot cortacéspede

10

8.400,00 €

6.720,00 €

Non

Club Valdetires Fútbol Sala Femenino

G15232440

Kit para adestramentos

10

7.500,00 €

6.000,00 €

Non

Arteixo RC

G70545926

Marcadores e sistemas de cronometraxe

10

7.330,18 €

5.864,14 €

Non

Club de Golf Campomar

G15071087

Cortacéspede

10

5.445,00 €

4.356,00 €

Non

Club Fútbol Lamela

G36337533

Bancos

10

4.370,00 €

3.496,00 €

Non

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Material de adestramento

10

2.122,40 €

1.697,92 €

Non

Club Deportivo Unión

G15391865

Material de adestramento

10

1.934,83 €

1.547,86 €

Non

Escudería Estradense-La Estrada

G36113785

Material comunicacións

10

1.903,93 €

1.523,14 €

Non

Club Náutico Arcade

G36041465

Esquís

Caixa de primeiros auxilios

10

1.900,00 €

1.520,00 €

Non

Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

Carro transporte material

10

1.520,00 €

1.216,00 €

Non

Basket School

G70307103

Marcadores portátiles e sistema de cronometraxe, material de ximnasio

10

1.481,68 €

1.185,34 €

Non

Club Deportivo Narón

G70455928

Material de adestramento

10

1.305,00 €

1.044,00 €

Non

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

Taboleiros e pezas

Caixa de primeiros auxilios

10

1.020,00 €

816,00 €

Non

Asociación Deportiva Bosco

G32147357

Marcadores

10

1.000,70 €

800,56 €

Non

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

Taboleiros, pezas e reloxos

5

9.654,90 €

7.723,92 €

Non

Club Billar Círculo Chantada

G27435098

Mesa de billar

5

5.890,00 €

4.712,00 €

Non

Club Xadrez Mos

G27809979

Taboleiros e reloxos

5

3.365,00 €

2.692,00 €

Non

E.D. Poio

G36444446

Caixa de primeiros auxilios

5

3.250,00 €

2.600,00 €

Non

Club Deportivo Sen Amarras

G94113420

Sonda, walkie/talkie, compás de marcacións e prismático

5

2.705,62 €

2.164,50 €

Non

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Reloxos

5

2.500,27 €

2.000,22 €

Non

Creacciona Cum Laude

G70514674

Taboleiro, pezas e reloxos

5

2.400,00 €

1.920,00 €

Non

Círculo Xadez Narón

G15227556

Taboleiros, pezas e reloxos

5

2.000,00 €

1.600,00 €

Non

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

Taboeiros, pezas e reloxos

5

1.320,00 €

1.056,00 €

Non

Club Xadrez Arteixo

G15660335

Taboleiros, pezas e reloxos

5

1.250,00 €

1.000,00 €

Non

Clube de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

Taboleiros e pezas

5

1.044,00 €

835,20 €

Non

Escola Deportiva Xuventude Oroso

G15997877

Caixa de primeiros auxilios

5

370,00 €

296,00 €

Non

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Caixa de primeiros auxilios

5

200,00 €

160,00 €

Non

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Caixa de primeiros auxilios

5

0,00 €

0,00 €

Non

Club Taekwondo Patiño Moaña

G36517878

Tatamis, petos, cascos, receptor wifi e material de taekwondo

110

4.538,83 €

3.631,06 €

Si

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Embarcacións e palas

Remolque

Desfribilador

100

25.330,10 €

20.000,00 €

Si

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Embarcacións

Furgoneta

Desfribilador

95

50.312,00 €

20.000,00 €

Si

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Furgoneta

90

25.000,00 €

20.000,00 €

Si

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

Embarcacións e remos

90

7.598,00 €

6.078,40 €

Si

As Sport Vigo

G27749837

Cascos e petos electrónicos, ordenador, tapiz

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

90

6.504,69 €

5.203,75 €

Si

Club Bádminton As Neves

G36367662

Postes e redes

Material de adestramento

90

3.480,00 €

2.784,00 €

Si

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Pantallas de ergómetros e ergómetros

Furgoneta

85

32.320,00 €

20.000,00 €

Si

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Embarcacións

85

28.506,00 €

20.000,00 €

Si

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Tatamis

Furgoneta

85

25.120,00 €

20.000,00 €

Si

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Ergómetros

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

85

25.090,00 €

20.000,00 €

Si

Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Bicicletas e roletes

Baca transporte material

Desfribilador

85

22.698,00 €

18.158,40 €

Si

My Surf Coach

G70569744

Táboas de surf

Furgoneta

85

20.820,40 €

16.656,32 €

Si

Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

Postes e redes

Transporta materiais

85

4.303,16 €

3.442,53 €

Si

Club Patins Lóstregos Lucus

G27267483

Conos e cascos

Furgoneta

80

20.000,00 €

16.000,00 €

Si

Club Náutico Firrete

G15080831

Embarcacións pas e chalecos

Colchonetas

Desfribilador

80

16.158,00 €

12.926,40 €

Si

Agrupacion Deportiva Minusválidos

G15124449

Bicicletas adaptadas handbikes

80

15.000,00 €

12.000,00 €

Si

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

Furgoneta

75

28.876,39 €

20.000,00 €

Si

Club de Remo Chapela

G36039915

Furgoneta

75

26.138,91 €

20.000,00 €

Si

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Furgoneta

75

24.400,00 €

19.520,00 €

Si

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

Bicicletas

Carro transporte material

Caixa de primeiros auxilios

75

8.018,00 €

6.414,40 €

Si

CTM Vigo

G27779016

Mesas

Cadeiras e colchonetas

Caixa de primeiros auxilios

75

4.845,00 €

3.876,00 €

Si

Club Deportivo Akai Ryu

G70294863

Tatamis

Caixa de primeiros auxilios

75

2.603,80 €

2.083,04 €

Si

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

Material de adestramento

75

2.410,94 €

1.928,75 €

Si

Club de Montañismo Lucus Augusti

G27269406

Material de montaña (ancoraxe, granit ancoraxe, cordas, arnés)

Caixa de primeiros auxilios e outros

75

1.557,68 €

1.246,14 €

Si

Hércules Club de Golf

G15559594

Máquina lanzabolas

Cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

70

32.385,01 €

20.000,00 €

Si

Judo Club Oleiros

G15686074

Tatamis

Furgoneta

70

30.380,00 €

20.000,00 €

Si

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

Canastras e protectores

Furgoneta, marcador, sistema de cronometraxe e calefacción

Caixa de primeiros auxilios

70

26.024,00 €

20.000,00 €

Si

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

Furgoneta

70

25.000,00 €

20.000,00 €

Si

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

Tándem

70

12.832,20 €

10.265,76 €

Si

Club Boa Vila de Tiro Con Arco

G36166759

Parapetos e dianas

Sistemas de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

70

5.501,52 €

4.401,22 €

Si

Club Remo Tui

G94012671

Embarcacións

Remolque

65

24.500,00 €

19.600,00 €

Si

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Embarcacións e motor, ergómetros

Remolque

65

11.990,08 €

9.592,06 €

Si

Club Deportivo Valladares

G36629657

Portarías, redes e conos

Material de adestramento

65

2.500,00 €

2.000,00 €

Si

Suh Sport Competición

G15637655

Manopla e boneco de golpeo

65

1.129,00 €

903,20 €

Si

Club de Remo Cabo da Cruz

G70045844

Embarcacións

60

39.930,00 €

20.000,00 €

Si

Club Depornautic Arousa

G94138484

Embarcacións, pas, ergómetros

Remolque e material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

60

24.971,40 €

19.977,12 €

Si

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Furgoneta e material ximnasio

60

24.900,00 €

19.920,00 €

Si

Club de Remo Rianxo

G15087208

Remos, motor pneumática

60

11.500,00 €

9.200,00 €

Si

Club de Tiro Olímpico Carral

G15617491

Dianas e simuladores

Sistemas de cronometraxe e reloxos

60

1.905,00 €

1.524,00 €

Si

Kennel DEN (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Material de adestramento

60

1.389,04 €

1.111,23 €

Si

Club Bádminton Tui

G94130242

Postes e redes

Caixa de primeiros auxilios

60

1.170,00 €

936,00 €

Si

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Material de montaña (cordas, arneses, cascos, piolet, crampóns, kit)

Caixa de primeiros auxilios

55

1.950,34 €

1.560,27 €

Si

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

Embarcación

50

46.500,00 €

20.000,00 €

Si

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Bicicletas

Baca transporte material

50

43.100,00 €

20.000,00 €

Si

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

Tatami e marcadores electrónicos

Furgoneta e marcadores

50

31.000,00 €

20.000,00 €

Si

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Equipamento música subacuática e boias

Furgoneta e remolque ou similar

50

29.400,00 €

20.000,00 €

Si

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

26.698,11 €

20.000,00 €

Si

Extol MTB Team

G94130168

Rolos

Furgoneta

50

26.070,00 €

20.000,00 €

Si

Club de Taekwondo Mace-Sport

G36301794

Cascos electrónicos con máscara

Furgoneta

50

25.943,80 €

20.000,00 €

Si

Club Gallego de Surf

G27761147

Embarcacións

Furgoneta

50

25.180,00 €

20.000,00 €

Si

Keltoi Cruces

G36373132

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

25.100,00 €

20.000,00 €

Si

Club As Torres Romaría Vikinga de Catoira

G36035202

Pas de competición, puños e pértegas

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios e cama de fisioterapia

50

25.066,34 €

20.000,00 €

Si

Club Ciclista Estradense

G36235935

Roletes/bicicletas

Remolque e portabicis

Caixa de primeiros auxilios

50

25.000,00 €

20.000,00 €

Si

Club Remo Robaleira

G36111300

Contapadas, remos e ergómetros

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

25.000,00 €

20.000,00 €

Si

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

Chalecos

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

24.995,05 €

19.996,04 €

Si

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Roletes

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

24.708,79 €

19.767,03 €

Si

Club Naútico Pontecesures

G36401727

Embarcacións

Furgoneta

50

24.289,00 €

19.431,20 €

Si

Judo Club Arteixo

G70217757

Tatamis

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

23.900,00 €

19.120,00 €

Si

Club Deportivo Natural Sport Videlgi Riveira

G15571136

Tapiz, petos

Furgoneta e material ximnasio

50

23.460,62 €

18.768,50 €

Si

Club Ciclista Vigues

G36650885

Cascos

Furgoneta

50

19.472,00 €

15.577,60 €

Si

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

Remos

Furgoneta

50

19.175,44 €

15.340,35 €

Si

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

Air track

50

3.948,23 €

3.158,58 €

Si

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Petos, receptores e emisores

50

3.751,00 €

3.000,80 €

Si

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Remos

50

3.600,00 €

2.880,00 €

Si

Club Náutico de Portonovo

G36190528

Chalecos, balizas, piragüa

Padiola, sistema de estimulación ou similar

50

2.908,64 €

2.326,91 €

Si

Escudería Ourense

G32027344

Sistemas de cronometraxe

45

29.500,00 €

20.000,00 €

Si

Club Triatlón Santiago

G15630288

Furgoneta

45

27.850,00 €

20.000,00 €

Si

Club Star Dance

G27388867

Furgoneta

45

26.409,03 €

20.000,00 €

Si

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Furgoneta

45

26.055,67 €

20.000,00 €

Si

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Furgoneta

45

25.500,00 €

20.000,00 €

Si

Clube de Piragüismo C. P. Portonovo

G36397669

Furgoneta

45

25.200,00 €

20.000,00 €

Si

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

Furgoneta

45

24.990,00 €

19.992,00 €

Si

Club Kayak Tudense

G36029908

Furgoneta

45

24.842,49 €

19.873,99 €

Si

Club Loita Lugo

G27378520

Furgoneta

45

24.000,00 €

19.200,00 €

Si

Escuela Ayude

G70159959

Furgoneta e remolque ou similar

45

24.000,00 €

19.200,00 €

Si

Team Thunder

G94094554

Furgoneta

45

24.000,00 €

19.200,00 €

Si

XSM Clube Ciclista

G94189602

Furgoneta

45

24.000,00 €

19.200,00 €

Si

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

Furgoneta

45

16.900,00 €

13.520,00 €

Si

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Motores

Balizas

40

31.306,00 €

20.000,00 €

Si

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Liñas de separación e poio de saída

40

27.588,00 €

20.000,00 €

Si

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Ergómetros, embarcacións

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

40

16.329,35 €

13.063,48 €

Si

Club Náutico Cobres

G36048601

Embarcacións, pas e soportes de embarcacións

Desfribilador

40

16.230,00 €

12.984,00 €

Si

Team Cycling Galicia

G94183399

Bicicletas

40

7.500,00 €

6.000,00 €

Si

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

Embarcacións, pas, chalecos, cascos

40

6.578,74 €

5.262,99 €

Si

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

Roletes/bicicletas

Remolque

35

24.999,40 €

19.999,52 €

Si

Sociedade Deportiva Tiran

G36187367

Embarcacións e ergómetros

Remolque

35

20.453,84 €

16.363,07 €

Si

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Kaiaks, pas, ergómetros

Material de adestramento

35

18.738,76 €

14.991,01 €

Si

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Embarcacións, chalecos, casos e pas

Material de ximnasio

35

14.944,00 €

11.955,20 €

Si

Club Fluvial O Barco

G32132318

Embarcacións e chalecos

Remolque

Caixa de primeiros auxilios

35

14.219,80 €

11.375,84 €

Si

Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

Embarcacións

Desfribilador

35

12.601,70 €

10.081,36 €

Si

Club Piragüismo Olívico

G27822006

Embarcación e motor, pas e ergómetros

Desfribilador

35

12.096,53 €

9.677,22 €

Si

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

Tapiz

Remolque e material de ximnasio

Material sanitario

35

8.425,00 €

6.740,00 €

Si

Clube Náutico Deportivo de Riveira

G15033152

Embarcacións

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

35

5.050,00 €

4.040,00 €

Si

Escola Atlética Lucense

G27236025

Tacos de saída

Desfribilador

35

2.472,12 €

1.977,70 €

Si

Club Atletismo Santiago

G70389721

Material de atletismo

Baca e material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

35

2.162,21 €

1.729,77 €

Si

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Valos, discos, pesas

Carro para transporte de material e material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

35

1.660,69 €

1.328,55 €

Si

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Material de montaña e escalada

Colchoneta

Caixa de primeiros auxilios

35

1.320,00 €

1.056,00 €

Si

Grupo de Montaña Alud

G36897437

Cascos, cordas, mosquetons e outros sistemas de seguridade e presas

35

1.404,26 €

1.123,41 €

Si

Monte Real Club de Yates

G36623346

Embarcacións, adaptación pneumática e arneses e velas para vela adaptada

30

44.131,69 €

20.000,00 €

Si

Club Triatlón Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Roletes, bicicletas e cascos

30

26.294,00 €

20.000,00 €

Si

Clube de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Embarcacións e remos, ergómetros

30

25.229,22 €

20.000,00 €

Si

CMDC Breogán do Grove

G36015634

Embarcacións, motor e pas, ergómetros

30

24.021,24 €

19.216,99 €

Si

Club Natación Ponteareas

G36311363

Plataformas de saída

30

23.604,08 €

18.883,26 €

Si

Club B.K.C Boxeo KickBoxing Coruña

G15643943

Cascos de protección

Material de adestramento

30

19.958,84 €

15.967,07 €

Si

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Embarcacións, ergómetros

Caixa de primeiros auxilios

30

19.800,65 €

15.840,52 €

Si

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Remos, embarcación

Remolque

30

15.605,00 €

12.484,00 €

Si

Club Ciclista Farto

G94052693

Vehículo de transporte, portabicis, sistemas de cronometraxe e medición

30

14.398,00 €

11.518,40 €

Si

Club Deportivo Mat’s

G36346518

Material de boxeo e taekwondo e sistemas electrónicos

Material de ximnasio e remolque

30

13.883,76 €

11.107,01 €

Si

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

Remoergómetro, remo patrón traiñeira e motor

Material de adestramento

30

7.595,00 €

6.076,00 €

Si

Unión Deportiva Carral

G15128671

Cortacéspede

30

6.600,01 €

5.280,01 €

Si

Club O Pasatempo

G70286968

Estación control orientación e tarxetas

Rolo de adestramento

30

6.142,08 €

4.913,66 €

Si

Catoira S.D.

G36783991

Redes e portarías

Material de adestramento

30

2.847,53 €

2.278,02 €

Si

Clube Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Equipamento de música subacuático

Bólas equilibrio

30

2.678,20 €

2.142,56 €

Si

Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

Máquina de pintado

30

1.333,20 €

1.066,56 €

Si

Club Ourense Atletismo

G32314379

Pelotas, discos, barras, pesas, pértiga, valos, balón

Material de adestramento

30

1.304,32 €

1.043,46 €

Si

Escola Basket Xiria

G70045844

Protectores de canastra e de taboleiro

Material de ximnasio

30

1.174,48 €

939,58 €

Si

Club Remo do Miño

G36034999

Embarcacións e remos

25

19.720,00 €

15.776,00 €

Si

Club Kayak Vigo

G36978559

Embarcacións

25

17.800,00 €

14.240,00 €

Si

Club Marítimo de Canido

G36630127

Embarcacións

25

14.678,00 €

11.742,40 €

Si

Club de Remo Mecos

G36048684

Embarcacións e conxunto de remos traiñeira

25

14.520,00 €

11.616,00 €

Si

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Bicicletas

25

13.763,50 €

11.010,80 €

Si

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Bicicleta e tándem adaptados

25

13.688,30 €

10.950,64 €

Si

Club de Esgrima de Vigo ‘El Olivo’

G36869873

Pista de esgrima

Caixa de primeiros auxilios

25

11.136,11 €

8.908,89 €

Si

Club Teabikes

G94094430

Bicicletas

20

9.381,40 €

7.505,12 €

Si

Club Cabanas KDM

G70345970

Embarcacións, pas e chalecos

20

9.125,00 €

7.300,00 €

Si

Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

Ergómetros, chalecos

20

8.993,65 €

7.194,92 €

Si

Club Kempo Pobra

G70601265

Cascos e sistemas de protección

20

8.800,00 €

7.040,00 €

Si

Club Remo Puebla

G15203169

Bancos móbiles e remos

20

8.530,00 €

6.824,00 €

Si

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

Petos e cascos electrónicos, tapiz, almofadas de golpeo e paus

20

7.708,00 €

6.166,40 €

Si

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Material de atletismo (discos, xavelinas, pesos, martelos, pértegas)

20

5.473,07 €

4.378,46 €

Si

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Barras de halterofilia

20

3.545,30 €

2.836,24 €

Si

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

Pista de moqueta

20

3.193,67 €

2.554,94 €

Si

ADC Monte Breamo

G70125935

Material de escalada, sensores, GPS, arnés, casco e pas

20

1.657,60 €

1.326,08 €

Si

Club Arco-Ferrol

G15929516

Parapetos e dianas

20

1.169,80 €

935,84 €

Si

Club Ría de Betanzos

G15128853

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

15

14.460,00 €

11.568,00 €

Si

Club Ciclista Viveiro

G27035492

Portabicis

Caixa de primeiros auxilios

15

345,00 €

276,00 €

Si

Club Natación Cedeira

G15448053

Material de adestramento

10

12.227,30 €

9.781,84 €

Si

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Ergómetro, sistema de cronometraxe, carros portamateriais e material de ximnasio

10

5.432,75 €

4.346,20 €

Si

Club Piragüismo Verducido-Pontillón

G36583946

Remolque

10

4.840,00 €

3.872,00 €

Si

Clube Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

Carro portamateriais e material de ximnasio

10

1.015,58 €

812,46 €

Si

b) Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Importe solicitado

Axuda proposta

Beneficiaria en 2019

Federación Gallega de Actividades Subacuáticas

G15108319

Furgoneta e cámaras fotográficas

Desfibrilador e material sanitario

90

22.433,00 €

17.946,40 €

Non

Federación Galega de Karate e D.A.

G36640019

Tatami

Desfibrilador,
maletín de primeiros auxilios

85

14.448,20 €

11.558,56 €

Non

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

V36703932

Pedais e roletes

Material de ximnasio, sistemas de cronometraxe e furgoneta

Outro material sanitario

50

17.976,00 €

14.380,80 €

Non

Federación Gallega de Hockey

G32172058

Bandas de hóckey

Transporte de material

50

2.400,00 €

1.920,00 €

Non

Federación Galega de Surf

G15565484

Furgoneta

45

37.300,00 €

29.840,00 €

Non

Federación Galega de Pelota

G15067002

Proteccións

Desfribilador

35

2.839,87 €

2.271,90 €

Non

Federación Galega de Kung Fu

V36756914

Tatami

Marcadores e sistema de cronometraxe

30

19.608,32 €

15.686,66 €

Non

Federación Galega Deportes Inverno

G32023665

Paus de competición

20

3.232,80 €

2.586,24 €

Non

Federación Galega de Petanca

G36644466

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

20

1.050,00 €

840,00 €

Non

Federación Galega de Orientación

G70381603

Sistema de cronometraxe

10

4.327,70 €

3.462,16 €

Non

Federación Deportiva Galega de Kickboxing

G27464221

Furgoneta e marcadores

115

27.921,67 €

22.337,34 €

Si

Federación Galega de Natación

G15137201

Furgoneta

110

25.500,00 €

20.400,00 €

Si

Federación Galega de Boxeo

V15108996

Cascos

Furgoneta

105

30.000,00 €

24.000,00 €

Si

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

Manequíns, tubos, cordas, boias, rizón e poios

Sistema de crometraxe, cadeiras e mesas

Colchón para o material sanitario da caixa de primeiros auxilios

100

13.212,04 €

10.569,63 €

Si

Federación Galega de Atletismo

G15103500

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

Desfribilador

85

9.508,95 €

7.607,16 €

Si

Federación Galega de Esgrima

G15109077

Ancoraxe cadeira de rodas

Marcador portátil e sistema de cronometraxe

85

7.306,30 €

5.845,04 €

Si

Federación Galega de Voleibol

V15067978

Furgoneta

80

30.000,00 €

24.000,00 €

Si

Federación Galega de Taekwondo

G15237233

Sistemas de protección

Furgoneta e básculas de pesaxe

78

37.662,70 €

30.000,00 €

Si

Federación Galega de Halterofilia

G15121700

Tarima. Soportes para discos e mordazas

Sistemas de cronometraxe

75

6.400,00 €

5.120,00 €

Si

Federación Galega de Caza

V15117849

Vehículo de transporte

65

25.165,00 €

20.132,00 €

Si

Federación Galega de Xadrez

G36644789

Taboleiros e pezas

Transporte de material

65

22.195,80 €

17.756,64 €

Si

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

Furgoneta

Desfibrilador e material sanitario

65

35.693,56 €

28.554,85 €

Si

Federación Galega de Piragüismo

G36040764

Embarcación e ergómetros

Furgoneta

65

30.000,00 €

28.590,99 €

Si

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

60

7.392,26 €

5.913,81 €

Si

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

Sistema de cronometraxe

55

9.728,40 €

7.782,72 €

Si

Federación Galega de Balonmán

G36690832

Pista, proteccións, portarías e liñas

55

30.000,00 €

27.075,48 €

Si

Federación Galega de Ciclismo

G36644870

Furgoneta

Desfribilador

50

24.500,00 €

19.600,00 €

Si

Federación Gallega de Rugby

G15111156

Furgoneta

Desfibrilador e material sanitario

50

30.000,00 €

29.200,00 €

Si

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

Embarcación, bases flotantes, boias

45

14.336,80 €

11.469,44 €

Si

Federación Galega de Judo e D.A.

G15109267

Tatamis

Marcadores e sistema de cronometraxe

Desfribilador

45

15.631,57 €

12.505,26 €

Si

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

Mesas de competición

Desfribilador

45

8.058,95 €

6.447,16 €

Si

Federación Hípica Gallega

V36657955

Furgoneta e sistemas de cronometraxe

45

24.227,52 €

19.382,02 €

Si

Real Federación Galega de Vela

G36644862

Embarcacións

45

37.546,87 €

30.000,00 €

Si

Federación Galega de Bolos

V36650133

Xogo de birlos

35

6.240,00 €

4.992,00 €

Si

Federación Galega de Remo

G15117385

Ergómetros

30

30.000,00 €

28.800,00 €

Si

Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

Albos electrónicos

Caixa de primeiros auxilios

25

30.000,00 €

29.155,01 €

Si

Federación Galega de Ximnasia

G32023210

Trampolín e material de ximnasia

25

14.222,95 €

11.378,36 €

Si

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

Dispositivos móbiles de tiro con arco

20

5.937,95 €

4.750,36 €

Si

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Boias

10

2.710,40 €

2.168,32 €

Si

Federación galega de loita e D.A.

G36651081

Marcadores e sistema de cronometraxe

10

7.000,00 €

5.600,00 €

Si