Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Luns, 7 de setembro de 2020 Páx. 35197

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 111/2020, do 6 de setembro, polo que se dispón que cesen os titulares da Vicepresidencia e consellerías da Xunta de Galicia.

Cumpridas as previsións do artigo 15, número 2º, do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das atribucións que me confiren como presidente o artigo 16, número 3º, do Estatuto de autonomía de Galicia, e o artigo 26, número 1º, da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único

Que cesen nos seus cargos os titulares da Vicepresidencia e consellerías da Xunta de Galicia, agradecéndolles os servizos prestados:

– Alfonso Rueda Valenzuela, como vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

– Valeriano Martínez García, como conselleiro de Facenda.

– Ángeles Vázquez Mejuto, como conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

– Ethel María Vázquez Mourelle, como conselleira de Infraestruturas e Mobilidade.

– Francisco José Conde López, como conselleiro de Economía, Emprego e Industria.

– Carmen Pomar Tojo, como conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional.

– Román Rodríguez González, como conselleiro de Cultura e Turismo.

– Jesús Vázquez Almuíña, como conselleiro de Sanidade.

– Fabiola García Martínez, como conselleira de Política Social.

– José González Vázquez, como conselleiro do Medio Rural.

– Rosa María Quintana Carballo, como conselleira do Mar.

Santiago de Compostela, seis de setembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente