Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Martes, 22 de setembro de 2020 Páx. 36879

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 88, do 9 de maio).

Advertidos erros no texto e no anexo da dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 186, do luns 14 de setembro de 2020, cómpre publicar completo o texto e anexo correctos da dita resolución, que queda como segue:

«RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 88, do 9 de maio).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, do programa e crédito orzamentario a que se imputen, do beneficiario, da contía concedida e da finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 26.7 da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 17 de abril de 2019 (DOG núm. 88, do 9 de maio), pola que se estableceron as bases reguladoras e se procedeu á convocatoria pública das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (código de procedemento TR353A), establece que as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, da contía e da finalidade, no Diario Oficial de Galicia de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2019 para os obradoiros duais de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programas de formación, práctica profesional e, no caso dos concellos, mancomunidades e entidades públicas dependentes, para incentivos á contratación temporal en empresas destinados a promover a inserción laboral das persoas participantes nos obradoiros duais de emprego.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos das aplicacións 09.41.322A.460.2 e 09.41.322A.460.1 (código de proxecto 2014 00543). As aplicacións mencionadas están financiadas por fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para o programa de obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2019 (DOG núm. 88, do 9 de maio), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2020

Pablo Casal Espido
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF

Aplicación orzamentaria

Concedido 2019

Concedido 2020

15/00014/19

Concello de Cambre

P1501700G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00015/19

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00017/19

Concello de Vilarmaior

P1509200J

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00018/19

Concello de Betanzos

P1500900D

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00019/19

Concello de Rianxo

P1507300J

09.41.322A.460.2

100.933,80

151.400,70

15/00020/19

Concello de Mugardos

P1505200D

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00021/19

Concello de Ames

P1500200I

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00022/19

Concello de Touro

P1508600B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00024/19

Concello de Abegondo

P1500100A

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00028/19

Concello de Ordes

P1506000G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00030/19

Concello de Santa Comba

P1507800I

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00031/19

Concello de Ribeira

P1507400H

09.41.322A.460.2

100.933,80

151.400,70

15/00032/19

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00033/19

Concello de Lousame

P1504300C

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00036/19

Concello da Laracha

P1504200E

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

15/00037/19

Concello de Oleiros

P1505900I

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00003/19

Concello do Vicedo

P2706400E

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00004/19

Concello de Xove

P2702500F

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00005/19

Concello de Becerreá

P2700600F

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00008/19

Concello do Saviñao

P2705800G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00009/19

Concello de Ribadeo

P2705100B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00010/19

Concello de Sarria

P2705700I

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00013/19

Concello de Castroverde

P2701100F

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00015/19

Concello de Cospeito

P2701500G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00016/19

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00017/19

Concello de Vilalba

P2706500B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00018/19

Concello do Páramo

P2704300I

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

27/00019/19

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00004/19

Concello de Ourense

P3205500F

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00005/19

Mancom. Volunt. Concellos Comarca Ourense

P3200026G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00006/19

Concello de Monterrei

P3205100E

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00007/19

Mancom. Intermunicipal Voluntaria

do Ribeiro

P3200021H

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00008/19

Concello da Gudiña

P3203500H

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00009/19

Concello de Celanova

P3202500I

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00011/19

Concello de Sarreaus

P3207900F

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00012/19

Concello da Merca

P3204800A

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00013/19

Mancom. Interm. Volunt. A Terra de Celanova

P8202502D

09.41.322A.460.2

107.662,72

161.494,08

32/00014/19

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00015/19

Concello da Veiga

P3208400F

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00017/19

Concello de Padrenda

P3205700B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00018/19

Concello de Porqueira

P3206300J

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

32/00020/19

Concello de Bande

P3200700G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00009/19

Concello de Moaña

P8602901D

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00010/19

Concello de Redondela

P3604500C

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00011/19

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00012/19

Concello da Lama

P3602500E

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00013/19

Concello do Grove

P3602200B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00014/19

Concello da Guarda

P3602300J

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00015/19

Concello de Cambados

P3600600E

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00016/19

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00017/19

Concello de Ponteareas

P3604200J

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00019/19

Concello de Lalín

P3602400H

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00020/19

Concello de Soutomaior

P3605300G

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00021/19

Concello de Cangas

P3600800 A

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00022/19

Concello de Moraña

P3603200A

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00024/19

Concello de Gondomar

P3602100D

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

36/00025/19

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

09.41.322A.460.2

134.578,40

201.867,60

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF

Aplicación orzamentaria

Concedido 2020

15/00014/19

Concello de Cambre

P1501700G

09.41.322A.460.1

30.000,00

15/00015/19

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

09.41.322A.460.1

6.000,00

15/00018/19

Concello de Betanzos

P1500900D

09.41.322A.460.1

13.500,00

15/00019/19

Concello de Rianxo

P1507300J

09.41.322A.460.1

22.500,00

15/00020/19

Concello de Mugardos

P1505200D

09.41.322A.460.1

13.500,00

15/00021/19

Concello de Ames

P1500200I

09.41.322A.460.1

15.000,00

15/00024/19

Concello de Abegondo

P1500100A

09.41.322A.460.1

13.500,00

15/00028/19

Concello de Ordes

P1506000G

09.41.322A.460.1

18.000,00

15/00030/19

Concello de Santa Comba

P1507800I

09.41.322A.460.1

10.500,00

15/00031/19

Concello de Ribeira

P1507400H

09.41.322A.460.1

22.500,00

15/00032/19

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

09.41.322A.460.1

30.000,00

15/00033/19

Concello de Lousame

P1504300C

09.41.322A.460.1

7.500,00

15/00037/19

Concello de Oleiros

P1505900I

09.41.322A.460.1

30.000,00

27/00005/19

Concello de Becerreá

P2700600F

09.41.322A.460.1

6.000,00

27/00013/19

Concello de Castroverde

P2701100F

09.41.322A.460.1

12.000,00

27/00017/19

Concello de Vilalba

P2706500B

09.41.322A.460.1

18.000,00

27/00019/19

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

09.41.322A.460.1

12.000,00

32/00005/19

Mancom. Volunt. Concellos Comarca Ourense

P3200026G

09.41.322A.460.1

3.000,00

32/00006/19

Concello de Monterrei

P3205100E

09.41.322A.460.1

6.000,00

32/00007/19

Mancom. Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro

P3200021H

09.41.322A.460.1

6.000,00

32/00008/19

Concello da Gudiña

P3203500H

09.41.322A.460.1

4.500,00

36/00013/19

Concello do Grove

P3602200B

09.41.322A.460.1

30.000,00

36/00015/19

Concello de Cambados

P3600600E

09.41.322A.460.1

15.000,00

36/00016/19

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

09.41.322A.460.1

28.500,00

36/00017/19

Concello de Ponteareas

P3604200J

09.41.322A.460.1

3.000,00

36/00019/19

Concello de Lalín

P3602400H

09.41.322A.460.1

13.500,00

36/00021/19

Concello de Cangas

P3600800A

09.41.322A.460.1

4.500,00

36/00025/19

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

09.41.322A.460.1

30.000,00»