Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Xoves, 24 de setembro de 2020 Páx. 37244

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Marín

ANUNCIO da aprobación inicial do Plan parcial S.U.D. P.I.C.-1. Searas, promovido por Refrescos do Atlántico, S.L.

Considerando que, mediante o Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, na sesión que tivo lugar o 26 de agosto de 2020, aprobou inicialmente o Plan parcial S.U.D. P.I.C.-1. Searas e o seu somentemento a información pública durante o prazo de dous meses.

En cumprimento do disposto no artigo 191 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (RLSG) (DOG do 9 de novembro), por este anuncio publícase o citado acordo polo prazo dous meses no DOG e en dous dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra, para que as persoas que poidan resultar interesadas formulen as observacións e reclamacións que xulguen convenientes, en particular, no que atinxe á titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos.

A documentación sometida a exposición pública estará á disposición dos interesados nas dependencias do Servizo de Urbanismo, na casa do Concello de Marín, sita na avenida de Ourense, s/n, 36900 Marín, en horario de oficina, das 9.00 ás 14.00 horas.

Con independencia do trámite de información pública, resulta necesaria a citación persoal dos propietarios das parcelas incluídas no ámbito da modificación puntual ao texto refundido do PXOM de Marín para a delimitación do núcleo rural dos Candóns, segundo figuren no catastro. Para este efecto, publicarase un edicto no BOE que servirá de notificación aos propietarios que non puidesen ser citados persoalmente, conforme o previsto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ref. catastral

Sup. s/cat.

Parcela

Propietario

Sup. real (m²)

36026A05200245

92

F01

Hermanos González Estévez

16.103,94

36026A05200246

170

36026A05200247

296

36026A05200248

137

36026A05200255

51

36026A05200256

70

36026A05200257

361

36026A05200260

144

36026A05200261

219

36026A05200262

336

36026A05200263

514

36026A05200264

214

36026A05200265

49

36026A05200353

1.237

36026A05200589

12.272

36026A05200244

173

F02

Recordia, S.L.

1.604,35

36026A05200266

1.118

36026A05200267

88

36026A05200268

88

36026A05200269

337

F03

Hermanos González Estévez

406,13

36026A05200270

436

F04

María Paz Ansón

252,92

36026A05200271

143

36026A05200384

1525

F05

Descoñecido

601,30

F06

Mercedes Sabana

132,62

F08

Hermanos González Estévez

845,98

36026A05200385

580

F07

Hermanos González Estévez

388,99

36026A05200374

288

F09

Hermanos González Estévez

267,23

36026A05200375

192

F10

Ignacio Iglesias Graña

349,17

36026A05200376

183

36026A05200377

182

F11

Recordia, S.L.

325,72

36026A05200378

158

36026A05200590

285

F12

Hermanos González Estévez

293,51

36026A05200381

282

F13

Recordia, S.L.

297,66

36026A05200382

330

F14

Recordia, S.L.

313,44

36026A05200383

466

F15

Hermanos González Estévez

447,58

36026A05200369

185

F16

Descoñecido

53,77

36026A05200370

402

F17

Manuel Blanco Moledo

373,29

36026A05200368

674

F18

Dolores Grandal Loira

660,44

36026A05200366

462

F19

Manuel Grandal

378,82

36026A05200588

317

F20

Hermanos González Estévez

517,60

36026A05200359

594

F21

Hdros. José Pousada Grandal

1.552,13

36026A05200360

658

36026A05200367

285

36026A05200358

328

F22

Hermanos González Estévez

464,44

C70104500NG29A

68

F23

Hermanos González Estévez

986,47

36026A05200357

989

36026A05200354

644

F24

Hermanos González Estévez

496,55

36026A05200356

497

F25

Hermanos González Estévez

375,87

36026A05200275

98

F26

Hermanos González Estévez

169,99

36026A05200364

207

F28

Solo público

1.021,61

36026A05200365

109

36026A05209004

1.208

36026A03409003

1.513

F27

Augas de Galicia

359,07

Total

32.254

30.040,59

Marín, 3 de setembro de 2020

María Ramallo Vázquez
Alcaldesa