Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Venres, 2 de outubro de 2020 Páx. 38217

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía local, categoría de policía, quenda libre.

Con data do 10 de xullo de 2020, o DOG fixo pública a Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convocaba o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía local, categoría de policía, quendas libre e de concurso.

Con data do 22 de xullo, o BOE publicou o anuncio desa convocatoria e abriuse o prazo de presentación de solicitudes. Unha vez rematado este e de acordo co establecido no número 4 da referida Orde do 8 de xullo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar con carácter provisional as listaxes de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG núm. 137, do 10 de xullo), así como as listaxes de persoas exentas e non exentas da realización da proba de coñecementos da lingua galega.

A listaxe provisional de persoas admitidas poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública http://agasp.xunta.gal.

A listaxe provisional de persoas excluídas na quenda de oposición libre, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas excluídas e os/as declarados/as non exentos/as da realización da proba de coñecementos da lingua galega disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión ou a non exención da proba de coñecementos de lingua galega.

Dispoñen do mesmo prazo as persoas que, tendo presentado debidamente a solicitude no proceso, non consten nin como admitidas nin como excluídas nas listaxes publicadas.

Con carácter excepcional, dadas as dificultades existentes pola pandemia provocada pola COVID19, para poder realizar a proba para a obtención do carné de conducir, considéranse admitida/os provisionalmente e concédeselles un prazo para presentar o permiso de condución ata o 30 de novembro de 2020 a todas/os aquelas/es aspirantes que estaban inscritas/os en centros de formación para a súa obtención e que figuran cun asterisco na listaxe de admitidos/as.

A Estrada, 23 de setembro de 2020

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Listaxe provisional de persoal excluído. Quenda de oposición libre

Apelidos

Nome

Motivo da exclusión

Abuín Yáñez

María José

5

Alcántara Troncoso

Diego

5

Álvarez López

Borja

2

Argibay Doval

David

5

Ballesteros Canel

Ruth

1, 6

Ballón Cue

José Manuel

5

Barreiro Fernández

Mario

5

Bastos Basoa

Pablo

4

Bastos Caballero

Patricia

2

Bayo Rivera

Fernando

5

Bejarano Rodríguez

Diana

5

Cancela Grela

María Noelia

5

Cañellas Fernández

María Eva

5

Cao Otero

Nerea

5

Carrera Amandi

Óscar

5

Casal Fernández

Tomás

2

Casteleiro Santos

Francisco José

5

Castro González

Santiago

5

Comesaña Ambrosio

Úrsula

5

Comesaña Nandín

Pedro

4

Conde Castro

Adrián

5

Conde do Camiño

Rosa Ana

5

Costa Monteiro

Nuno Duarte

5

Costas Carrera

Ismael

5

Cotoya Gómez

Martín

7

Couñago López

Alberto

5

De La Peña Corona

Luis Alejandro

5

Delgado da Silva

Rosa Amelia

5

Delgado Rojo

Ainoa María

5

Díaz Flores

Brais

5

Domenech Escandell

Darío César

5

Eiroa Louzao

Diego

7

Estévez Pérez

Tania

5

Fernández da Vila

Carmen María

3

Fernández Gómez

Adrián

5

Fernández Rodríguez

Marcos

5

Fernández Traseira

Pablo

2, 3

Ferreira Alejandre

Rubén Alejandro

1, 5

Font Varela

Nicolás

5

Franganillo Duarte

Carolina

3

Garaboa Vidal

Óscar

5

García Fernández

María Isabel

4, 6

García Romero

Sandra

3

García Werner

Míriam

1, 5

Gil Pérez

José

2

Gómez Castro

José Esteban

5

Gómez Rodrigues

Robert

4

Gómez Teijeira

David

5

González Álvarez

Diego

5

González González

David

4

González Llamas

Carlos

5

González López

Germán Andrés

4

González Muñiz

Iván

1, 6

González Vidal

Javier

5

Gorgoso Prado

Diego

5, 6

Guzmán Pérez

Miguel

5

Hermida Pena

Ana Isabel

5

Iglesias Gil

Bárbara

2, 6

Iglesias González

Antonio

5

Infanzon Casalderrey

Marcos

5

Lage Bernárdez

César

5

Lago Andújar

Alberto

3

Larralde Petrabich

Miguel

5

Latorre Esmorís

Ariel Esteban

3, 5

López Calvo

Enrique José

3, 6

López Laperal

Francisco José

5

López Leiracha

Juan Diego

3, 5

Losada Corujo

Luis Alfonso

4

Losada Somoza

Alberto

5

Madriñán Val

Roberto

5

Martínez Arias

Roberto

1

Martínez Rodríguez

Jonatan

5

Martínez Sanda

José Víctor

5

Meilán Pacio

Álvaro

2

Méndez Diaz

María Eugenia

4

Miramontes López

José Andrés

3, 5

Muíños Barros

Daniel

5

Muíños Portela

David

3

Nores Magdalena

Lara

1, 5

Oliveira Pereira

Fernando

5

Oreiro Vilchez

Francisco Jesús

5

Otero Sanjorge

Juan Carlos

5

Otero Triñanes

Ruth

1

Paz Suárez

Francisco José

4

Pazos Sieiro

Juan Antonio

5

Pereira Rigal

Antonio Rubén

5

Perejón García

Sara

5, 6

Pérez Carril

Paula

3

Pérez Diz

David

2, 7

Pérez Larrea

Breixo

5

Pérez Losada

José Alejandro

5

Pérez Pereiro

Brais

1, 6

Pérez Pulido

Ylenia

3, 5, 6

Piñeiro Barreiro

Roberto

5

Piñón Martínez

Guadalupe

5, 6

Porteiro Rey

Roi

5

Portela de la Fuente

Yago Adrián

2

Posada Álvarez

David

2

Puente Rodríguez

Fernando

3, 7

Quintás García

Jonathan

5

Quiñoa García

Marcos

4

Ramos Fernández

Daniel

5

Rial Rojo

Marcos

5

Rios Sánchez

Beatriz

2

Rivas González

Paula

5

Rivas Morales

Emilio

5

Rivas Parada

Javier

5

Rivas Pena

Samuel

5

Rivera Vilarelle

Xacobo

5

Rodríguez Aguín

María Antía

5

Rodríguez Frois

Martín

4, 6

Rodríguez Gómez

Samuel

5

Rodríguez González

Adrián

5

Rodríguez Iglesias

Cristina

5

Roig Ucles

Daniel

5

Sánchez Cebreiro

Harold

5

Sanmartín Ferradas

Víctor

5

Santos Muñiz

Manuel

5

Sanz Alonso

Dalia

6, 7

Seijo Seijas

Francisco

5

Sejumil Porta

Marcos Javier

5

Seoane Novoa

Cristian

5

Serantes Varela

José Antonio

4

Souto Varela

Fernando

3

Sueiro Varela

Álvaro

5

Varela Valiño

Lorena

4

Vaz Galhardo

Víctor dos Santos

5

Causas da exclusión

1

Non presenta xustificante do aboamento da taxa

2

O importe aboado é incorrecto

3

Declaración xurada non asinada ou non válida

4

Non foi posible consultar os antecedentes penais. Debe achegar un certificado de inexistencia de antecedentes

5

Non ten ou non foi posible consultar a titulación académica requirida. Debe presentar documentación acreditativa

6

Non ten ou non foi posible consultar os datos do carné de conducir. Debe presentar copia do permiso de conducir

7

Modelo de instancia ou solicitude non válido ou incompleto