Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Martes, 3 de novembro de 2020 Páx. 43673

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas de alto nivel de Galicia, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

No desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, que elevará a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 23 de outubro de 2020, pola referida comisión, na súa reunión de valoración, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas de alto nivel de Galicia, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/das deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias) así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaria xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala, directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Deportistas recoñecidos/as

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

1

Abalde Díaz

Tamara

***5298**

Baloncesto

2

Benedetti González

Julia

***1318**

Patinaxe

3

Cerqueira Atares

Tirso

***4704**

Vela

4

Iglesias Gómez

Sara

***7848**

Salvamento e socorrismo

5

Viéitez Mariño

Sara

***9310**

Loita e D.A.

ANEXO II

Solicitude non recoñecida

Por solicitar como técnica deportiva.

Apelidos

Nome

DNI

Cuba Dorado

Alba

***5175**

ANEXO III

Deportistas de alto nivel de Galicia recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

1

Abelleira Dueñas

Teresa

***8054**

Fútbol

2

Abilleira Martínez

Sara

***6234**

Piragüismo

3

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

4

Acuña Abreu

Sara

***9178**

Loita e D.A.

5

Adarraga Gómez

José Luís

***7069**

Golf

6

Agudo Torrado

Sócrates

***2799**

Karate e D.A.

7

Alamancos Lamas

Nerea

***5158**

Taekwondo

8

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

9

Alonso Aradas

Melina

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

10

Alonso Aradas

Camila Beatriz

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

11

Alonso Carballo

Susana

***9955**

Ciclismo

12

Alonso de Castro

Carmen

***9825**

Vela

13

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

14

Alonso López

Daniel

***2293**

Birlos

15

Alonso Pérez

Noa

***6401**

Patinaxe

16

Alonso Vilariño

María Victoria

***7081**

Deporte adaptado, cadeira rodas

17

Alonso Villar

Denis

***6768**

Patinaxe

18

Álvarez Fernández

Diego

***0137**

Taekwondo

19

Álvarez Folgueira

Sara

***5447**

Judo e D.A.

20

Álvarez Leira

Tomás

***2649**

Salvamento e socorrismo

21

Álvarez Rodríguez

Rafael

***8200**

Loita e D.A.

22

Álvarez Vázquez

Carlos

***8697**

Piragüismo

23

Álvarez Vázquez

Alejandro

***5371**

Tríatlon e péntatlon moderno

24

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

25

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

26

Alves Domínguez

Samuel

***8966**

Taekwondo

27

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

28

Ameneiro Teijeiro

Fátima

***8122**

Automobilismo

29

Amiama Costas

Xoaquín

***1314**

Kung Fu

30

Andrade Budiño

Gaspar

***9767**

Natación

31

Andreu Smart

Elena

***5203**

Bádminton

32

Antón Costas

Joel

***6581**

Motociclismo

33

Araújo Francisco

José Manuel

***1278**

Orientación

34

Araújo Lazare

Gonzalo

***8620**

Vela

35

Araujo Pérez

Lía

***9902**

Taekwondo

36

Araujo Rodríguez

Iago

***2130**

Atletismo

37

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

38

Ares Filloy

Jaime

***5023**

Salvamento e socorrismo

39

Ares Roel

Rubén Iván

***2115**

Automobilismo

40

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

41

Astray Gómez

Arón

***5917**

Squash

42

Ayude Pallas

Arón

***0037**

Loita e D.A.

43

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

44

Balboa López

María

***1721**

Patinaxe

45

Barbado Fernández

Miguel

***4716**

Bádminton

46

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Ciclismo

47

Barreiro Hermeldo

David

***1329**

Piragüismo

48

Barreiro Zas

Mauro

***1394**

Automobilismo

49

Barros Castro

Mª Pilar

***1504**

Actividades subacuáticas

50

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

51

Basanta Fouz

Esteban

***7836**

Tríatlon e péntatlon moderno

52

Bastero Comesaña

Alejandro

***9468**

Judo e D.A.

53

Baulde Sumay

Ángela

***8822**

Piragüismo

54

Becerril Álvarez

Olaia Gisela

***7336**

Atletismo

55

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

56

Benito Rey

Javier

***7922**

Piragüismo

57

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

***3354**

Vela

58

Bernabeu Avomo

María

***2166**

Judo e D.A.

59

Bernárdez González

Alex

***8493**

Piragüismo

60

Bernárdez Lamas

Alejandro

***0864**

Ximnasia

61

Blach Núñez

Roberto

***0463**

Automobilismo

62

Blanco Filgueira

Antía

***0861**

Kickboxing

63

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

64

Bonilla González

Raquel

***0242**

Tenis de mesa

65

Boullosa Zarraquiños

Ira

***2909**

Patinaxe

66

Bouza Pregal

José Luis

***7518**

Piragüismo

67

Bouzas Maneiro

Jéssica

***9105**

Tenis

68

Bouzas Rey

Martín

***2924**

Ciclismo

69

Brea Abreu

Joselyn Daniely

***6477**

Tríatlon e péntatlon moderno

70

Bugallo Arriola

Luís

***5797**

Vela

71

Buján Puentes

Breixo

***0827**

Piragüismo

72

Busto Ramos

Javier

***3340**

Ciclismo

73

Cabello Ortiz

Javier

***3525**

Judo e D.A.

74

Cadilla Acevedo

Tecla María

***9087**

Judo e D.A.

75

Cajade Frías

Juan Manuel

***9515**

Esgrima

76

Calvar Martínez

Katia

***1932**

Taekwondo

77

Calviño Rabón

Roi

***4528**

Hípica

78

Campo Pavón

Gabriel

***7195**

Piragüismo

79

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

80

Campos Varela

Sergio

***2742**

Natación

81

Canal Blanco

Carlos

***4231**

Ciclismo

82

Candán Illán

Jorge Juan

***0024**

Actividades subacuáticas

83

Cao Pardal

David

***2865**

Tenis

84

Carballo López

Javier

***6625**

Salvamento e socorrismo

85

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

86

Cardeiro Regueiro

Cristina

***1262**

Kickboxing

87

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

88

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

89

Carrera Amandi

Orcar

***7365**

Piragüismo

90

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

91

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

92

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

93

Casal Vidal

Jenifer

***6303**

Piragüismo

94

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

95

Casañas Hernández

Frank

***0988**

Atletismo

96

Casás Fernández

Brais

***3945**

Piragüismo

97

Cascallar Giadás

Marcos

***5556**

Piragüismo

98

Castaño García

Inés

***1309**

Tríatlon e péntatlon moderno

99

Castedo Potente

Esther

***5341**

Baloncesto

100

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

101

Castiñeira Etchevarría

Tania

***5796**

Taekwondo

102

Castiñeira Figueroa

Alberto

***0819**

Tríatlon e péntatlon moderno

103

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

104

Castro Mariño

Carlos

***1557**

Halterofilia

105

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

106

Castro Nogueira

María Saleta

***1786**

Tríatlon e péntatlon moderno

107

Castro Pena

Mónica

***8484**

Remo

108

Castro Sas

Catarina

***0645**

Patinaxe liña

109

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

110

Cerviño Ruiz

Celia

***8291**

Tenis

111

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

112

Collazo Castro

Luis Manuel

***7311**

Hípica

113

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

114

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Remo

115

Conde Santos

Javier

***8639**

Piragüismo

116

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

117

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

118

Crespo Penas

Pablo

***1945**

Piragüismo

119

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

120

Da Rocha Gómez

David

***0962**

Piragüismo

121

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

122

Dacosta Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

123

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

124

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

125

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

126

De la Fuente Fiaño

Ane

***6139**

Natación

127

De la Muela Ploegstra

Ana María

***3954**

Karate e D.A.

128

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira rodas

129

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

130

Del Amo García

Héctor

***1726**

Billar

131

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

132

Di Martino Fermín

Bárbara

***2014**

Taekwondo

133

Díaz Orosa

Roberto

***8367**

Loita e D.A.

134

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

135

Diz Cao

Isabel

***6611**

Orientación

136

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

137

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

138

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

139

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

140

Dosil Gago

Ana

***2562**

Taekwondo

141

Doval Iglesias

Francisco

***2937**

Billar

142

Durán Escaneo

Daniel

***1481**

Piragüismo

143

Echegoyen Domínguez

Támara

***8364**

Vela

144

Estévez Fernández

Nerea

***9867**

Patinaxe

145

Faña Guerrero

Wilker Isidro

***2134**

Boxeo

146

Faye Faye

Ngagne

***7224**

Kung Fu

147

Feijoo Alberte

Iván

***9904**

Ciclismo

148

Feijoó Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

149

Felpeto Rodríguez

Beatriz

***2537**

Taekwondo

150

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

151

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

152

Fernández Eiras

Pablo

***6255**

Taekwondo

153

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

154

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

155

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

156

Fernández García

Ignacio

***6795**

Vela

157

Fernández Labarta

Luis Emiliano

***3730**

Tenis

158

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

159

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

160

Fernández López

María del Carmen

***0855**

Tiro con arco

161

Fernandez Moscoso

Anxo

***5645**

Judo e D.A.

162

Fernández Pereira

Luís

***8276**

Piragüismo

163

Fernández Ramos

Raúl

***3118**

Patinaxe

164

Fernández Rey

José

***4117**

Taekwondo

165

Fernández Rodríguez

Eva

***2556**

Halterofilia

166

Fernández Sánchez

Diego

***7796**

Orientación

167

Fernández-Herrerín

Tomás

***2932**

Taekwondo

168

Ferreiro Domínguez

María

***3129**

Taekwondo

169

Ferrer Fernández

David

***2200**

Salvamento e socorrismo

170

Ferrón Gutiérrez

Juan

***9829**

Natación Fed. Esp. cegos

171

Flórez Marriaga

Josue David

***2963**

Halterofilia

172

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

173

Fraga Regueiro

Ángel

***3518**

Salvamento e socorrismo

174

Franco Herrero

Alba

***9959**

Patinaxe

175

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

176

Freije Torneiro

Aroa

***8494**

Péntatlon moderno

177

Frieiro Carril

Carla

***2882**

Piragüismo

178

Gago Codesal

Juan

***3238**

Halterofilia

179

Gago Troitiño

Ezequiel

***7969**

Judo e D.A.

180

Gaitero Martín

Alberto

***7038**

Judo e D.A.

181

García Abilleira

Antonio Augusto

***6381**

Actividades subacuáticas

182

García Blanco

Celia

***5992**

Taekwondo

183

García Escudero

Juan

***1984**

Tiro olímpico

184

García Fernández

Jacobo

***1507**

Actividades subacuáticas

185

García Garay

Marcos

***3777**

Natación

186

García García

Pablo

***2748**

Karate e D.A.

187

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

188

García García

Ángel

***6945**

Orientación

189

García García

Jacobo

***9848**

Vela

190

García Janeiro

Guillermo

***8021**

Ciclismo

191

García Llorca

Marta

***7506**

Golf

192

García Martínez

Iván

***6253**

Taekwondo

193

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

194

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

195

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

196

García Rodríguez

Ainoha

***5914**

Taekwondo

197

García Soto

Marcos

***9844**

Natación

198

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

199

García Suárez

Sara

***0093**

Taekwondo

200

García Suárez

María Isabel

***8011**

Piragüismo

201

García Torné

David

***7274**

Judo e D.A.

202

García Torres

Rocío

***9937**

Judo e D.A.

203

García Vidal

Yeray

***9869**

Piragüismo

204

García Vidal

Miryam

***6063**

Taekwondo

205

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

206

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado

207

Garrigos Rosa

Francisco

***8122**

Judo e D.A.

208

Germade Barreiro

Rodrigo

***1282**

Piragüismo

209

Gil Pérez

Leticia

***3426**

Atletismo

210

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

211

Gómez Anido

Valeria

***5758**

Salvamento e socorrismo

212

Gómez Cortés

Beatriz

***6499**

Natación

213

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

214

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

215

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Natación

216

Gómez Noya

Javier

***0645**

Tríatlon e péntatlon moderno

217

Gonçalves

Jesús Antonio

***7032**

Loita e D.A.

218

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

219

González Brey

Roberto

***6061**

Tiro olímpico

220

González Caride

Martín

***4523**

Kung Fu

221

González Carrera

Samuel

***1896**

Ciclismo

222

González Díz

Aarón

***1026**

Boxeo

223

González Esteban

María Paloma

***7229**

Vela

224

González Estebán

Paula Cristina

***4324**

Vela

225

González García

Javier

***1749**

Taekwondo

226

Gónzalez García

Andrea

***0325**

Atletismo

227

Gónzaléz García

David

***4772**

Natación

228

González Mariño

Jorge

***9971**

Tríatlon e péntatlon moderno

229

González Muíños

Nadia

***5074**

Salvamento e socorrismo

230

González Muíños

Alejandro

***5074**

Salvamento e socorrismo

231

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

232

González Vázquez

Manuel

***5967**

Halterofilia

233

Goyanes García

Carla

***6958**

Natación

234

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

235

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

236

Guerrero Manso

Sara

***2629**

Tríatlon e péntatlon moderno

237

Guimarey Longo

Laura

***9842**

Karate e D.A.

238

Guiotto Sánchez

Marco

***7484**

Natación

239

Guisasola González

Ignacio

***7829**

Surf

240

Henderson

John

***2108**

Tiro olímpico

241

Hernández Núñez

Alvaro

***1576**

Halterofilia

242

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

243

Herrero Valcárce

Lucía

***3579**

Karate e D.A.

244

Horta Pombo

Caetano Xosé

***9564**

Remo

245

Hurtado Sanjurjo

Manuel

***4978**

Atletismo

246

Iglesias de la Torre

Felipe

***9008**

Judo e D.A.

247

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

248

Iglesias Forneiro

Adiaratou

***2120**

Paraatletismo

249

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

250

Iglesias Mosquera

David Isaac

***6903**

Tiro olímpico

251

Iglesias Pascual

Luis

***3153**

Tiro olímpico

252

Iglesias Vilela

Damián

***0547**

Loita e D.A.

253

Insua Iglesias

Noelia

***1366**

Judo e D.A.

254

Jacome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

255

Jacome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

256

Jarama Díaz

Iria

***7352**

Remo

257

Lafuente Peláez

María

***1517**

Surf

258

Lages Brión

Alexandre

***9582**

Natación

259

Lahnin

Oussama

***3784**

Loita e D.A.

260

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

261

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

***8563**

Piragüismo

262

Lariño Nieto

David

***7344**

Xadrez

263

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

264

Laurijssen Busto

Rebecca

***9155**

Piragüismo

265

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

***4934**

Vela

266

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

***7374**

Vela

267

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

268

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

269

Llamedo Álvarez

Emilio

***6479**

Piragüismo

270

Llovo Frade

Andrea

***6701**

Patinaxe

271

Lois García

Lara

***6596**

Ciclismo

272

López Fernández

Yago

***3923**

Loita e D.A.

273

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e socorrismo

274

López Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

275

López Gredilla

Nicolás

***8326**

Loita e D.A.

276

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

277

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

278

López López

Sara

***0611**

Atletismo

279

López Marra

Iago

***7055**

Vela

280

López Rivas

Francisco

***4950**

Automobilismo

281

López Rodríguez

Andrea

***9263**

Patinaxe

282

López Sheriff

Estrella

***0941**

Judo e D.A.

283

López Vernet

Milagros

***0806**

Ciclismo, paraciclismo

284

López Villar

Rosa

***4022**

Pesca e cásting

285

Lorenzo Couso

Ruth

***7460**

Karate e D.A.

286

Lorenzo de Amorín

Yeray Daniel

***9825**

Motonáutica

287

Lorenzo Román

Jorge

***1899**

Vela

288

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

289

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

290

Loureiro Serrano

Noelia

***2534**

Salvamento e socorrismo

291

Lumbreras de Lara

Laura

***1716**

Esgrima

292

Maquieira Piñeiro

David

***7794**

Piragüismo

293

Marín Durán

Covadonga

*** 386**

Billar

294

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

295

Mariño Gómez

Yeray

***2436**

Karate e D.A.

296

Marti Roura

Albert

***7435**

Piragüismo

297

Martín Campos

Bruno

***3584**

Surf

298

Martínez Abelenda

Laura

***9750**

Judo e D.A.

299

Martínez Castillo

Júnior

***4412**

Taekwondo

300

Martínez García

Aarón

***4989**

Kung Fu

301

Martínez Moral

Uxía

***7971**

Tenis

302

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

303

Martínez Rodríguez

Gonzalo

***9751**

Vela

304

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

305

Mazás Saavedra

Santiago Jacobo

***5880**

Pesca e cásting

306

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

307

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

308

Meilán Fernández

Samuel

***8104**

Taekwondo

309

Méndez Seijo

Eric

***8907**

Atletismo

310

Merino Ruíz

Daniel

***0083**

Judo e D.A.

311

Mieres García

Malena

***4142**

Fútbol

312

Miguéns González

José Luís

***8631**

Deportes de inverno

313

Míguez González

Marcos

***3442**

Vela

314

Míguez Neiro

María

***2612**

Ximnasia

315

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

316

Monasterio Portela

Ramón

***8169**

Loita e D.A.

317

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

318

Monteagudo Moraña

Iago

***0059**

Piragüismo

319

Montero Gómez

Joaquín

***1779**

Remo

320

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

321

Morisón Rey

Camila Aldana

***6426**

Piragüismo

322

Mosquera Rial

Adrián

***9767**

Piragüismo discapacitados

323

Muíños González

Roberto

***3400**

Salvamento e socorrismo

324

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

325

Navarrete Santana

Ester

***9376**

Atletismo

326

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo discapacitados

327

Nieves Campelo

Gustavo

***5249**

Atletismo

328

Nobre Oliveira

Pedro Henrique

***5965**

Kickboxing

329

Nogueiras Liste

Dafne

***9020**

Loita e D.A.

330

Núñez García

Enma

***5467**

Karate e D.A.

331

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

332

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

333

Oliveras Argibay

Marina

***1641**

Patinaxe

334

Ordoñez Muñiz

Fátima

***9760**

Piragüismo

335

Ortíz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

336

Osorio López

Pedro

***2184**

Atletismo

337

Otero Martínez

Marta

***5962**

Voleibol

338

Otero Míguez

Diego

***9396**

Loita e D.A.

339

Ouzande Iturralde

Sara

***7730**

Piragüismo

340

Pacheco Rodríguez

Pablo

***7759**

Orientación

341

Pais Rodríguez

Andrea

***1596**

Atletismo

342

Pajón Piñeiro

José Manuel

***0522**

Tiro olímpico

343

Palmás Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

344

Palomanes Martínez

José Alfonso

***9451**

Atletismo

345

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

346

Parada Martínez

Manuel

***8812**

Taekwondo

347

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

348

Parada Santos

Lidia

***8483**

Atletismo

349

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

350

Pardo Pernas

Martín

***6166**

Natación

351

Pasabant Quintián

Mikel

***4667**

Vela

352

Patiño Pombal

Pablo

***1261**

Taekwondo

353

Paz Albores

Alejandro

***9867**

Taekwondo

354

Paz Bobadilla

Nathalia Andrea

***5686**

Halterofilia

355

Paz Gago

Fátima

***3720**

Orientación

356

Paz Romero

Manuel

***3399**

Taekwondo

357

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

358

Pena Vicente

Elsa

***8405**

Tríatlon e péntatlon moderno

359

Pereira Daponte

Solange Andreia

***9426**

Atletismo

360

Pereira Millos

Sergio

***0717**

Motonáutica

361

Pérez Alcalde

Elena

***2473**

Taekwondo

362

Pérez Alonso

Marta

***1969**

Patinaxe

363

Pérez Aragunde

María

***0265**

Piragüismo

364

Pérez Araujo

María

***1261**

Baloncesto

365

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

366

Pérez Cortegoso

Daniel

***8780**

Piragüismo

367

Pérez Coya

Carla

***8355**

Piragüismo

368

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

369

Pérez Fernández

Fernando

***3952**

Deportes de inverno

370

Pérez Morales

Daniel

***8387**

Ximnasia

371

Pérez Ogando

Xiana

***8703**

Esgrima

372

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

373

Pérez Parrado

Alma María

***9713**

Taekwondo

374

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

375

Pérez Riesco

Sofía

***5768**

Taekwondo

376

Pérez Touriño

Lidia

***8072**

Loita e D.A.

377

Pino Ibáñez

Brais

***1490**

Billar

378

Pintor Bouzas

José Antonio

***0117**

Automobilismo

379

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

380

Piñeiro Pereira

Diego

***7880**

Piragüismo

381

Piñeiro Pérez

Óscar

***6702**

Deportes de inverno

382

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

383

Pombal Martínez

Marta

***9418**

Balonmán

384

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

385

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

386

Prada Fernández

David

***7618**

Remo

387

Prego Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

388

Priego Martos

Aitor

***9730**

Taekwondo

389

Puente Dood Álvarez

Noa

***6257**

Ximnasia

390

Punzón Herrero

Jorge

***0915**

Ciclismo

391

Rábano Blanco

Nuria

***5970**

Fútbol

392

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

393

Ramos Maneiro

Diego

***1123**

Hípica

394

Represa Pérez

Mireya

***6462**

Xadrez

395

Requejo Santos

José Antonio

***7997**

Atletismo

396

Reyes Pla

Enmanuelle

***4739**

Boxeo

397

Río González

Martiño

***8263**

Boxeo

398

Ripoll González

Antoni

***3753**

Vela

399

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

400

Rochez Márquez

Óscar Efraim

***7374**

Boxeo

401

Rodríguez Carballo

Lucía

***2932**

Judo e D.A.

402

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

***6479**

Vela

403

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

404

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

***8838**

Taekwondo

405

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

***8464**

Tríatlon e péntatlon moderno

406

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno

407

Rodríguez Garaboa

Martín

***0182**

Patinaxe

408

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

409

Rodríguez García-Paz

Nicolás

***6579**

Vela

410

Rodríguez González

Guillermo Javier

***2843**

Tiro con arco

411

Rodríguez Huertas

Iria

***8146**

Tríatlon e péntatlon moderno

412

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

413

Rodríguez Iglesias

Gustavo

*** 713**

Tríatlon e péntatlon moderno

414

Rodríguez Lechuga

Roberto

***7739**

Piragüismo

415

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

416

Rodríguez Martínez

Omar

***9238**

Loita e D.A.

417

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Esgrima

418

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

419

Rodríguez Naveira

Jacobo

***5639**

Kung Fu

420

Rodríguez Requejo

Pablo

***4618**

Piragüismo

421

Rodríguez Rodríguez

Sara

***1170**

Judo e D.A.

422

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

423

Rodríguez Vicente

Luís

***5973**

Piragüismo

424

Román Sánchez

Ivanna Carolina

***1795**

Atletismo

425

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

426

Romero Román

Irene

***6951**

Esgrima

427

Ropero García

Mª Teresa

***7675**

Billar

428

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

429

Ruíz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

430

Saavedra Reinaldo

Juan Antonio

***8152**

Deporte adaptado

431

Sabarís Vilas

Antolín

***6041**

Tiro olímpico

432

Sainz-Maza Villar

Adolfo Antonio

***6097**

Atletismo

433

Salas Cid

María

***6583**

Ximnasia

434

Salgado Freire

Pedro

***8904**

Vela

435

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

436

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo, discap. visual

437

Salvado Carrillo

Martín

***9433**

Judo e D.A.

438

Sánchez Novelle

Brais

***0784**

Piragüismo

439

Sánchez Parrondo

Carmen

***0184**

Atletismo

440

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

441

Sánchez Torrecillas

Borja

***1219**

Motociclismo

442

Sánchez Varela

Santiago

***5377**

Loita e D.A.

443

Sandino Ramos

Antonio Manuel

***2218**

Judo e D.A.

444

Sanromán Hermida

Silvia

***9440**

Patinaxe

445

Santomé González

Manuel

***8043**

Caza

446

Santomé Pontis

Gabriele

***9594**

Taekwondo

447

Santos Ruiloba

Antonio Mª

***9352**

Ximnasia

448

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

449

Serrat Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon e péntatlon moderno

450

Setien Erro

Ania

***1890**

Bádminton

451

Sherazadishvili Sakvarelidze

Nikoloz

***7826**

Judo e D.A.

452

Sieiro Barreiro

Adrián

***2033**

Piragüismo

453

Silva Ángel

Marcos

***8016**

Taekwondo

454

Silva Pazos

Unai

***2154**

Taekwondo

455

Silva Vieira

Francisco

***5012**

Piragüismo

456

Sobrado González

Jaime

***1803**

Piragüismo

457

Soneira Muíño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

458

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

459

Taibo González

Manuel

***0480**

Patinaxe

460

Temprás Corrales

Gabriel

***4167**

Taekwondo

461

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

462

Toimil Fernández

María Belén

***1409**

Atletismo

463

Tojo Velasco

Cristy Shedimar

***7322**

Karate e D.A., discapacitado visual

464

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

465

Toro Prieto-Puga

Sofía

***0253**

Vela

466

Torreiro Guillín

Helena

***0705**

Salvamento e socorrismo

467

Torres Martínez

Raquel

***1226**

Piragüismo

468

Torres Parada

José Manuel

***8753**

Caza

469

Torviso Berdeal

José Antonio

***9564**

Orientación

470

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

471

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

472

Trigo Piñeiro

Alba

***2737**

Vela

473

Turcan

Ion

***1332**

Loita e D.A.

474

Uzal Paredes

Anxo

***9304**

Loita e D.A.

475

Vaamonde García

Eirim

***8476**

Taekwondo

476

Vallejo Esperón

Sergio

***6660**

Piragüismo

477

Varela de Fátima

Elena

***6274**

Taekwondo

478

Varela Iglesias

Ana

***2247**

Piragüismo

479

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

480

Vázquez Herrmida

Laura

***9709**

Taekwondo

481

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

482

Vázquez Rodríguez

Gabriel

***4215**

Kung Fu

483

Vázquez Segade

Andrea

***2464**

Piragüismo

484

Vidal Aguin

Alba

***4929**

Taekwondo

485

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo, parataekwondo

486

Vidal Lamas

Andrea

***8148**

Tiro olímpico

487

Vieiro Pérez

Roberto

***6138**

Atletismo

488

Vieito Cobián

Juan

***6373**

Vela

489

Vilas Miranda

Andrea

***9932**

Taekwondo

490

Vilas Vidal

María

***8715**

Natación

491

Villar Varela

Carmen

***8842**

Piragüismo

492

Villaverde Campos

José María

***7932**

Salvamento e socorrismo

493

Wizner Pérez-La Fuente

Martín

***6643**

Vela

494

Zernov

Vladislav

***7742**

Loita e D.A.

495

Zubizarreta Moya

Gonzalo

***6605**

Surf