Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2021 Páx. 606

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7.3.2018) e modificado pola Orde do 13 de marzo de 2018 (DOG núm. 59, do 23.3.2018), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 18 de novembro de 2020 (DOG núm. 236, do 23.11.2020), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais segundo o disposto na base IV.6 os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día 11 de xaneiro de 2021.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2020

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Elección de destino provisional do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Cons

Centro directivo

Centro destino

Concello

Subgrupo

Niv

Titulación

Formación

Observ.

1

***4579**

Fontenla Fontenla, Laura Inmaculada

28

Provisional

EI4010000015770015

Xefatura de Área de Coordinación Económica

EI

D. X. Comercio e Consumo

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Santiago de Compostela

A1, A2

26

 

 

 

2

***1805**

Bonome Gradaille, Irene

15

Provisional

PX1010000215770016

Xefe Sección de Persoal

PX

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral da Presidencia

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

3

***0566**

Torres Pose, María

17

Provisional

PRC991000015001233

Inspector/a Xogo

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

25

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.); permiso conducir B (R.I.)

Horario especial

4

***6155**

Íñigo Castro, Esperanza Macarena

32

Provisional

EI2010000115770051

Xefatura Sección Xurídica III

EI

S. X. de Coordinación Administrativa

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

5

***3921**

Vázquez López, Leticia

11

Provisional

PRC020000415770044

Xefatura Sección de Contratación II

PR

S. X. Xestión Económico-Administrativa

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

6

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

29

Provisional

EIC991000027001120

Xefatura Sección Xurídica

EI

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

7

***6369**

Barros Fornos, María del Carmen

10

Provisional

FCC020000115770028

Xefatura Sección Habilitación

FC

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

8

***9236**

Mojón Gómez, Lorena

105

Provisional

EIC991000032001221

Xefatura Sección V

EM

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

25

 

Lic./grao Dereito (mérito); Dipl./grao en Relacións Laborais (mérito)

 

9

***1018**

Suárez Salvado, Javier

34

Provisional

PSC040000215770005

Xefatura Sección Xestión Económica

PS

S. X. de Servizos Sociais e Xestión Económica

Dirección Xeral de Inclusión Social

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

10

***1311**

Cal Muñiz, Andrea

109

Provisional

PRC020000315770016

Xefatura Sección IV

PR

S. X. de Réxime Xurídico

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

11

***8047**

Varela Loimil, Manuel

14

Provisional

SAS040000315770035

Xefatura Sección Xestión II

SA

S. X. de Investimentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

12

***1450**

Vázquez Almendáriz, Claudia

19

Provisional

FCC020000215770018

Xefatura Sección I

FC

S. X. do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

13

***1804**

Sandá Barbazán, Silvia Beatriz

113

Provisional

EIA110000115770061

Xefatura Sección Xestión Financeira

EI

Área de Xestión

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

14

***1386**

Mezquíriz Miguel, Laura

16

Provisional

PRC991000015001213

Xefatura Sección C

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

22

 

 

 

15

***6735**

Hawari Polo, Mariam

108

Provisional

IVC030000015770015

Xefatura Sección I

IV

D. X. de Mobilidade

Dirección Xeral de Mobilidade

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

16

***0581**

Leira Paz, Cristina

115

Provisional

PSC050000215770012

Xefatura Sección

PS

S. X. de Dependencia e Valoración da Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

17

***4990**

García Rozas, Laura

31

Provisional

MRC991000027001223

Xefatura Sección C

MR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2, C1

22

 

 

 

18

***5067**

Chao Vega, Inés

100

Provisional

FCC050000515770003

Xefatura Sección II

FC

S. X. de Xestión do FSE e outros Programas Comunitarios

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

19

***1710**

Leiro López, María Soledad Aurora

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público 

20

***8545**

Carballal Paradela, María Dolores

27

Provisional

ED5010000115770005

Xefatura Sección Universidades

ED

S. X. de Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

Permiso conducir B (R.I.)

 

21

***0878**

Bermúdez Aller, María Belén

112

Provisional

MAC030000115770007

Xefatura de Sección

MA

S. X. de Coordinación Ambiental

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

22

***8210**

Veiga Novas, Noemí

5

Provisional

FCA291000036560007

Xefatura Sección IV

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (Servizos periféricos)

Vigo

A1, A2, C1

25

 

 

 

23

***5489**

Somoza García, María Teresa

4

Provisional

FCC020000115770042

Xefatura de Sección

FC

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

24

***3518**

Flores Fernández, Olalla

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

25

***7240**

Sanmiguel Santiso, Fátima

107

Provisional

IVA100000115770101

Xefatura Sección de Xestión Económica I

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

26

***6818**

Villadóniga Pita, Ana Isabel

103

Provisional

MAC020000215770005

Xefatura Sección Xurídica II

MA

S. X. de Réxime Xurídico e de Coordinación Administrativa e da Planificación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

Lic./grao Dereito (mérito)

 

27

***0733**

Araujo Otero, Laura

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

28

***5819**

Carrera López, Alejandro

25

Provisional

FCC020000015770003

Xefe/a de Sección de Estudos e Estatísticas

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

Órgano Estatístico Sectorial (Decreto 24/2008)

29

***7683**

Pastur Romay, Manuel Efrén

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

30

***3760**

Bastida Rodríguez, Raquel

6

Provisional

EIC991000015001383

Técnico/a instrutor/a en Formación Ocupacional

EI

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

24

 

Permiso conducir B (R.I.)

Acordo seguimento da FP para o emprego. Horario especial

31

***2635**

Montero Senra, José Luis

111

Provisional

EIO210000115770010

Xefatura Sección Xestión Económica e Contratación

EM

S. X. de Administración e Persoal

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

32

***4620**

Ónega Falcón, Sofía

24

Provisional

PXA294040127001001

Responsable de Oficina Turismo

CU

Oficina Turismo Lugo

Axencia Turismo de Galicia (Servizos periféricos)

Lugo

A1, A2, C1

22

 

Inglés - nivel B1 intermedio segundo o MECRL (R.I.); Curso Egap Conversa en inglés (mérito)

Xornada partida; Horario especial

33

***0660**

Villaverde Piñeiro, Beatriz

33

Provisional

FCC020000015770006

Posto base grupo A1

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

34

***0900**

Pardo Rodríguez, Sabela

12

Provisional

PXA291000032001007

Xefatura Sección Turismo II

CU

Área Provincial de Ourense

Axencia Turismo de Galicia (Servizos periféricos)

Ourense

A1, A2, C1

25

 

 

 

35

***4817**

Villadóniga Gómez, Jesús

22

Provisional

PSC050000015770003

Posto base subgrupo A1

PS

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

36

***9776**

Cañas Landín, María Teresa

26

Provisional

PSC060000015770013

Posto base subgrupo A1

PS

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

37

***6347**

Rodríguez Torres, Ana María

8

Provisional

EIC991000036560242

Técnico/a instrutor/a en Formación Ocupacional

EI

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A1, A2

24

 

Permiso conducir B (R.I.)

Acordo seguimento da FP para o emprego. Horario especial