Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Mércores, 24 de marzo de 2021 Páx. 16208

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas no ano 2020 ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento IN502B, IN502C, IN502D e IN502E).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizadas con madeira, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, que figuran no anexo desta resolución.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2020, con cargo ás aplicacións orzamentarias e coa distribución por anualidades que se sinalan no cadro seguinte, sen prexuízo da distribución de fondos levada a cabo entre as aplicacións orzamentarias en función da evolución da concesión de axudas á vista das solicitudes recibidas, sempre sen incrementar o crédito total:

Liña
de axuda

Código
de proxecto

Aplicación
orzamentaria

2020

2021

Total

1.1 IN502B

2019 00003

09.A4.741A.770.0

320.000,00

80.000,00

400.000,00

1.2 IN502C

2019 00003

09.A4.741A.771.0

160.000,00

40.000,00

200.000,00

1.3 IN502D

2019 00003

09.A4.741A.780.0

160.000,00

40.000,00

200.000,00

2 IN502E

2019 00002

09.A4.741A.770.0

765.000,00

135.000,00

900.000,00

Total

1.405.000,00

295.000,00

1.700.000,00

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2021

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO

Axudas concedidas da liña 1.1 (código de procedemento IN502B): axudas á redacción de proxectos de execución de construción nova, rehabilitación ou reforma de naves e establecementos de negocio que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais.

Liña

Expediente

Nome/razón social

Investimento subvencionable total

Importe total concesión

1.1

IN502B-2020-002

Asesoría Couce, S.L.U.

924,00 €

739,20 €

1.1

IN502B-2020-003

Coronas Galicia, S.L.U.

32.000,00 €

25.600,00 €

1.1

IN502B-2020-004

Jorge Guerra Ricoy

8.000,00 €

6.400,00 €

1.1

IN502B-2020-006

Empresa municipal de aguas de La Coruña, S.A.

9.500,00 €

7.600,00 €

1.1

IN502B-2020-008

Antonio Míguez Amil

3.575,79 €

2.860,63 €

1.1

IN502B-2020-010

Construcciones Cid Guede, S.A.

22.750,00 €

18.200,00 €

1.1

IN502B-2020-011

Biorecunchos, S.L.

8.990,00 €

7.192,00 €

1.1

IN502B-2020-012

María Guadalupe Pérez Fuentes

2.000,00 €

1.600,00 €

1.1

IN502B-2020-016

Miguel Fernández Sar

32.000,00 €

25.600,00 €

1.1

IN502B-2020-017

Ismael Fernández Siaba

10.000,00 €

8.000,00 €

1.1

IN502B-2020-018

Homemade Home, S.L.

24.150,00 €

19.320,00 €

1.1

IN502B-2020-020

Marta Martínez López

4.600,00 €

3.680,00 €

1.1

IN502B-2020-024

María Teresa López Fidalgo

3.000,00 €

2.400,00 €

1.1

IN502B-2020-027

Viña do Penedo, S.L.

13.050,00 €

10.440,00 €

1.1

IN502B-2020-030

Fundación Amigos de la Barrera

9.000,00 €

7.200,00 €

1.1

IN502B-2020-035

Trina Palas, S.L.

20.000,00 €

16.000,00 €

Axudas concedidas da liña 1.2 (código de procedemento IN502C): axudas a proxectos para o desenvolvemento de envases, embalaxes ou publicidade no lugar de venda (expositores PLV) realizados con madeira.

Liña

Expediente

Nome/razón social

Investimento subvencionable total

Importe total concesión

1.2

IN502C-2020-001

Labauh Factory, S.L.

12.000,00 €

9.600,00 €

1.2

IN502C-2020-002

Coronas Galicia, S.L.U.

14.925,00 €

11.940,00 €

1.2

IN502C-2020-004

Finarrei, S.L.

15.000,00 €

12.000,00 €

1.2

IN502C-2020-005

Leite Noso, S.L.U.

8.900,00 €

7.120,00 €

1.2

IN502C-2020-006

Master Makers Wineries, S.L.

14.900,00 €

11.920,00 €

1.2

IN502C-2020-007

Antonio Míguez Amil

6.101,50 €

4.881,20 €

1.2

IN502C-2020-008

Xavier Sotelo Fernández

3.765,00 €

3.012,00 €

1.2

IN502C-2020-010

Do Artesanato CAC, S.L.

11.750,00 €

9.400,00 €

1.2

IN502C-2020-012

Follas Voadoras

8.800,00 €

7.040,00 €

1.2

IN502C-2020-013

Porcelana de Sargadelos, S.L.

12.014,00 €

9.611,20 €

1.2

IN502C-2020-015

Tsubaki Diseño, S.L.

1.435,00 €

1.148,00 €

1.2

IN502C-2020-016

PYH Global Services Holding, S.L.

11.350,00 €

9.080,00 €

1.2

IN502C-2020-019

Atlantic Blending Co., S.L.

12.000,00 €

9.600,00 €

Axudas concedidas da liña 1.3 (código de procedemento IN502D): axudas á redacción de proxectos de execución de novas vivendas unifamiliares ou de rehabilitación ou reconstrución de vivendas unifamiliares que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais.

Liña

Expediente

Nome/razón social

Investimento subvencionable total

Importe total concesión

1.3

IN502D-2020-002

Sergio Abal Lobato

18.089,93 €

14.471,94 €

1.3

IN502D-2020-003

Lorena García Viña

3.206,50 €

2.565,20 €

1.3

IN502D-2020-006

Carlos Manuel Sardiña Camino

19.965,00 €

15.972,00 €

1.3

IN502D-2020-007

Ignacio Múgica Fanjul

15.246,00 €

12.196,80 €

1.3

IN502D-2020-008

Jaime López Villar

6.243,60 €

4.994,88 €

1.3

IN502D-2020-012

Natalia Abel Fernández García

2.831,40 €

2.265,12 €

1.3

IN502D-2020-013

Pedro Caeiro Lorenzo

9.680,00 €

7.744,00 €

1.3

IN502D-2020-014

José Ángel Chan Torres

12.100,00 €

9.680,00 €

1.3

IN502D-2020-015

Francesco Intrieri

6.050,00 €

4.840,00 €

1.3

IN502D-2020-017

Natalia Domínguez Galán

9.075,00 €

7.260,00 €

1.3

IN502D-2020-018

Beatriz Cedrón Vilar

7.999,61 €

6.399,69 €

1.3

IN502D-2020-020

Xulio Ferreiro Baamonde

9.075,00 €

7.260,00 €

1.3

IN502D-2020-026

Pilar Somoza González

4.719,00 €

3.775,20 €

1.3

IN502D-2020-027

María Isabel Pastoriza Entenza

15.125,00 €

12.100,00 €

1.3

IN502D-2020-028

Sabela Pedrosa Cardín

11.434,50 €

9.147,60 €

1.3

IN502D-2020-029

Noelia Bellón Pernas

2.117,50 €

1.270,50 €

1.3

IN502D-2020-032

Alejandro Parada Loira

15.125,00 €

12.100,00 €

1.3

IN502D-2020-033

Ildefonso Melo Otero

16.280,00 €

13.024,00 €

1.3

IN502D-2020-034

Yolanda Cuesta Otero

24.200,00 €

16.000,00 €

1.3

IN502D-2020-036

Francisco Javier Zorrilla Riveiro

17.599,99 €

14.080,00 €

1.3

IN502D-2020-037

Cristina Crespo Galego

14.335,20 €

11.468,16 €

1.3

IN502D-2020-038

Sergio Fernández Alonso

6.625,28 €

5.300,23 €

1.3

IN502D-2020-039

Mónica Pose García

13.552,00 €

10.841,60 €

1.3

IN502D-2020-041

Juan Barreiro Grandío

16.940,00 €

13.552,00 €

1.3

IN502D-2020-049

Inés Morato Ramos

22.929,50 €

16.000,00 €

1.3

IN502D-2020-051

María Isabel Santos García

5.082,00 €

4.065,60 €

1.3

IN502D-2020-052

Sara Atiyat Alcaina

14.047,50 €

11.238,00 €

1.3

IN502D-2020-055

Ángel Carracelas Requejo

7.260,00 €

5.808,00 €

1.3

IN502D-2020-058

José Barreda García

10.890,00 €

8.712,00 €

1.3

IN502D-2020-061

Ana Belén González Vicente

7.865,00 €

6.292,00 €

1.3

IN502D-2020-062

Paula Calvelo Reyes

11.011,00 €

8.808,80 €

1.3

IN502D-2020-064

Manuel Argibay García

9.680,00 €

7.744,00 €

1.3

IN502D-2020-066

Francisco Andrés Casado Arroyo

14.520,00 €

11.616,00 €

1.3

IN502D-2020-067

José Antonio Martínez Álvarez

16.000,00 €

12.800,00 €

1.3

IN502D-2020-070

Beatriz Souto Fernández

13.854,50 €

11.083,60 €

1.3

IN502D-2020-071

María del Carmen Castro Gago

4.658,50 €

3.726,80 €

1.3

IN502D-2020-073

Nadia Fonseca Lorenzo

16.940,00 €

13.552,00 €

1.3

IN502D-2020-074

Francisco Javier Vales Villamarín Navarro

7.260,00 €

5.808,00 €

1.3

IN502D-2020-075

José María Remírez de Esparza Lindner

4.235,00 €

3.388,00 €

1.3

IN502D-2020-076

Cesáreo García Rodicio

11.835,01 €

9.468,01 €

1.3

IN502D-2020-077

Manuela Sobrido Bretal

9.750,00 €

7.800,00 €

1.3

IN502D-2020-078

Pablo Guerrero Gómez

22.802,45 €

16.000,00 €

1.3

IN502D-2020-079

Carlos Salcedo Soto

9.680,00 €

7.744,00 €

1.3

IN502D-2020-080

Denis Bermúdez Delgado

9.680,00 €

7.744,00 €

1.3

IN502D-2020-081

Ana María Rey Casanova

5.868,50 €

4.694,80 €

1.3

IN502D-2020-082

Iria Mariño Pérez

14.520,00 €

11.616,00 €

1.3

IN502D-2020-083

Manuel Ildefonso Villar Bascoy

8.470,00 €

6.776,00 €

1.3

IN502D-2020-085

Jana Vera Expósito

5.324,00 €

4.259,20 €

1.3

IN502D-2020-086

Ana María Prado Riveiro

6.897,00 €

5.517,60 €

1.3

IN502D-2020-088

Adrián Díaz Bóveda

9.680,00 €

7.744,00 €

1.3

IN502D-2020-090

Juan Carlos García Pérez

7.199,50 €

5.759,60 €

1.3

IN502D-2020-091

Luis Díaz Díaz

4.840,00 €

3.872,00 €

1.3

IN502D-2020-093

Inés María Fernández de Córdoba Alonso

16.940,00 €

13.552,00 €

1.3

IN502D-2020-094

Antonio Mazaira Riocabo

6.866,75 €

5.493,40 €

1.3

IN502D-2020-095

Sandra Facal Barreiro

12.100,00 €

9.680,00 €

1.3

IN502D-2020-100

Cristina Redruello Cea

8.403,45 €

6.722,76 €

1.3

IN502D-2020-101

Enrique José Geada Arca

5.994,34 €

4.795,47 €

1.3

IN502D-2020-104

Cipriano Chas Vázquez

6.396,40 €

5.117,12 €

1.3

IN502D-2020-105

Verónica Castiñeira Vega

6.413,00 €

5.130,40 €

1.3

IN502D-2020-106

Luís Enrique Yáñez Candales

10.648,00 €

8.518,40 €

1.3

IN502D-2020-109

José Luis Fernández López

8.621,25 €

6.897,00 €

1.3

IN502D-2020-110

Paula Lage López

4.840,00 €

3.872,00 €

1.3

IN502D-2020-112

María del Carmen Barros Lage

5.929,00 €

4.743,20 €

1.3

IN502D-2020-114

Estefanía Moure González

6.463,67 €

5.170,94 €

1.3

IN502D-2020-120

Iria Rey Sánchez

19.287,69 €

15.430,15 €

1.3

IN502D-2020-121

Luciano López González

14.850,00 €

11.880,00 €

1.3

IN502D-2020-122

María Luisa López Martínez

16.940,00 €

13.552,00 €

1.3

IN502D-2020-123

María Luisa López Fernández

9.680,00 €

7.744,00 €

1.3

IN502D-2020-124

Elsita Sampaio Vázquez

14.520,00 €

9.292,80 €

1.3

IN502D-2020-129

María Alonso Couñago

4.840,00 €

3.872,00 €

1.3

IN502D-2020-132

Pablo Israel Rodríguez López

8.470,00 €

6.776,00 €

1.3

IN502D-2020-135

José Manuel Ferro Prieto

7.260,00 €

5.808,00 €

1.3

IN502D-2020-140

Rony Daniel Hamann Kruger

14.520,00 €

11.616,00 €

1.3

IN502D-2020-150

Jorge González Romo

4.598,00 €

3.678,40 €

Axudas concedidas da liña 2 (código de procedemento IN502E): axudas á realización de obras de reforma ou acondicionamento de locais comerciais ou de negocio con produtos de madeira.

Liña

Expediente

Nome/razón social

Investimento subvencionable total

Importe total concesión

2

IN502E-2020-001

Jesús Rodríguez Rodríguez

22.517,75 €

18.014,20 €

2

IN502E-2020-002

Xunta Veciñal de Montes en Man Común da Guarda

14.931,40 €

11.945,12 €

2

IN502E-2020-004

Asesoría Couce, S.L.U.

12.402,95 €

9.922,36 €

2

IN502E-2020-005

Regueira Vázquez Asesores, S.L.P.

18.920,00 €

15.136,00 €

2

IN502E-2020-006

J2V, S.C.

19.915,00 €

15.932,00 €

2

IN502E-2020-009

Marta Louzao Gato

6.930,00 €

5.544,00 €

2

IN502E-2020-010

Andrade Villar, S.L.

36.504,00 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-011

Asociación Empresarios 1ª Transformación Madera Lugo

25.000,00 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-013

García e Lestón Fisioterapeutas, S.C.P.

17.632,12 €

14.105,70 €

2

IN502E-2020-014

Andrea Vila González

26.454,23 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-015

Manuel Ángel Rodríguez Filgueira

24.500,00 €

19.600,00 €

2

IN502E-2020-016

Centro de Estudios Acadinfo, S.L.

18.000,00 €

14.400,00 €

2

IN502E-2020-021

José Luis Míguez Cristóbal

6.969,80 €

5.575,84 €

2

IN502E-2020-023

Nuria Sotelo Rodríguez

29.659,97 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-025

FG2 Energy Control, S.L.

3.780,00 €

3.024,00 €

2

IN502E-2020-028

Jorge Mario García Brandariz

14.727,32 €

11.781,86 €

2

IN502E-2020-030

Geyne Asesores, S.L.

32.369,00 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-031

Juan Ramón Barreiro Carreño

10.060,00 €

8.048,00 €

2

IN502E-2020-032

Age Asesores, S.L.

17.230,00 €

13.784,00 €

2

IN502E-2020-034

Ángel Mariño Hermo

20.000,00 €

16.000,00 €

2

IN502E-2020-036

Eniac Design, S.L.

20.000,00 €

16.000,00 €

2

IN502E-2020-038

José Ramón Lamas Suárez

2.348,10 €

1.878,48 €

2

IN502E-2020-039

Juan Carlos Iglesias Baltasar

3.920,00 €

3.136,00 €

2

IN502E-2020-041

Zen Business Solutions, S.L.

25.637,00 €

18.883,53 €

2

IN502E-2020-042

CMVMC Baroña

24.922,71 €

19.938,17 €

2

IN502E-2020-043

Manuel Saavedra, S.L.

11.840,00 €

9.472,00 €

2

IN502E-2020-045

Enrique Eiroa Gallego

24.790,00 €

19.832,00 €

2

IN502E-2020-048

José Alberto Camino Outeiral

19.918,10 €

15.934,48 €

2

IN502E-2020-050

A Librería de Rosa, S.L.

4.420,00 €

3.536,00 €

2

IN502E-2020-051

Maruxairas

3.745,00 €

2.996,00 €

2

IN502E-2020-052

Letras da Folia

14.989,00 €

11.991,20 €

2

IN502E-2020-054

Asociación Amicos

21.906,00 €

17.525,60 €

2

IN502E-2020-058

Miguel Mosteiro Díaz

21.599,30 €

17.279,44 €

2

IN502E-2020-063

María Elisa Camino Leiro

11.929,25 €

9.543,40 €

2

IN502E-2020-064

Amalia García Rodríguez

3.630,00 €

2.904,00 €

2

IN502E-2020-065

María Consuelo Sánchez Eyo

3.300,00 €

2.640,00 €

2

IN502E-2020-067

María Teresa Pérez Maceiras

7.464,76 €

5.474,38 €

2

IN502E-2020-068

Juan Manuel Vilar Jamardo

10.432,96 €

7.800,74 €

2

IN502E-2020-069

Antía Fernández Pichel

14.861,59 €

10.740,18 €

2

IN502E-2020-073

Juan Jesús Ares Otero

16.840,00 €

13.472,00 €

2

IN502E-2020-075

Casa Taboada, S.C

12.188,00 €

9.750,40 €

2

IN502E-2020-076

Espadela Encontros, S.L

4.515,00 €

3.612,00 €

2

IN502E-2020-078

Bombeer Narón, S.L

4.297,52 €

3.438,02 €

2

IN502E-2020-080

Panadería Martipán Cecebre

3.730,64 €

2.984,51 €

2

IN502E-2020-081

Oliver Laxe Coro

25.261,32 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-082

Francisco Javier Chantada Abal

19.988,08 €

7.995,25 €

2

IN502E-2020-083

Galuresa, S.A.

51.235,41 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-085

María Teresa López Fidalgo

45.870,00 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-087

Gumersindo Esperón Gómez

32.902,57 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-090

Daily Sanromán Castiñeira

10.640,00 €

8.512,00 €

2

IN502E-2020-091

Viña do Penedo, S.L.

61.968,40 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-092

Domingo Antonio Ces Carou

14.600,00 €

11.680,00 €

2

IN502E-2020-093

Viladeval Lar, S.L.

17.675,00 €

14.140,00 €

2

IN502E-2020-095

Prado Surf Escola, S.L.

19.989,24 €

15.991,39 €

2

IN502E-2020-100

Librería Paz, S.L.

5.850,00 €

4.680,00 €

2

IN502E-2020-117

Verónica Cela Prado

39.191,49 €

20.000,00 €

2

IN502E-2020-139

Carvichu, S.L.

16.310,93 €

13.048,74 €