Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21858

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral, e se inicia o prazo para a elección de destino.

Pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 16 de febreiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 24 de febreiro), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á categoría de persoal de servizos xerais, quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 47, do 7 de marzo) presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 1 de marzo de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 47, do 7 de marzo), de convocatoria do proceso, dispón que, logo de comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde publicará no Diario Oficial de Galicia a relación definitiva de aspirantes seleccionados/as. Nesta mesma resolución aprobarase a relación, por institución sanitaria, de prazas que se oferten aos/ás aspirantes seleccionados/as e o procedemento e o prazo para que estes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 16 de febreiro de 2021, pola que se fai público o acordo do tribunal da categoría de persoal de servizos xerais, quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral, relativo á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso.

RESOLVE

Primeiro. Publicar como anexo I a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Segundo. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

Terceiro. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución desta dirección do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño)

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Cuarto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***7322**

ALEN MIJEZ, AVELINA

PI

46,625

8,000

28,000

0,000

82,625

2

***5748**

RODRIGUEZ ENRIQUEZ, CRISTINA

PI

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

3

***7321**

POLO TORRES, MARISOL

PI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

4

***3052**

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR

PI

37,250

8,000

22,800

0,000

68,050

5

***5901**

LOPEZ GOMEZ, ISABEL

PI

47,000

8,000

9,270

0,000

64,270

6

***6216**

AMADO ALLO, PILAR

PI

45,250

8,000

10,100

0,000

63,350

7

***1370**

RODRIGUEZ HERMIDA, ROSA MARIA

PI

36,000

8,000

19,200

0,000

63,200

8

***8015**

DIAZ GARCIA, LAURA

PI

40,750

8,000

14,400

0,000

63,150

9

***7288**

FERNANDEZ FRAGA, MARIA LUZ

PI

40,500

8,000

9,450

4,000

61,950

10

***6082**

BARREIRO OTERO, MARIA OLGA

PI

41,750

8,000

7,600

4,000

61,350

11

***9600**

PARAFITA GUARDADO, MARIA JOSE

PI

39,125

8,000

13,760

0,000

60,885

12

***3227**

CACICEDO GOMEZ, ELVIRA

PI

37,750

8,000

14,750

0,000

60,500

13

***2880**

REGUEIRA GARCIA, MARIA BELEN

PI

43,750

8,000

8,450

0,000

60,200

14

***8752**

EZQUERRO SUEIRAS, ELOISA

PI

44,375

8,000

6,160

0,000

58,535

15

***0274**

CASCON SANCHEZ-RODILLA, JULIA CARMEN

PI

36,500

8,000

13,400

0,000

57,900

16

***1890**

ESTRADA ALONSO, VERONICA

PI

43,000

8,000

6,300

0,000

57,300

17

***8124**

REBOREDO GONZALEZ, MARIA TERESA

PI

36,375

8,000

12,900

0,000

57,275

18

***8682**

CARIDE CARIDE, ALEJANDRO

PI

39,125

8,000

10,070

0,000

57,195

19

***0414**

CAABEIRO GARCIA, JUAN ANTONIO

PI

36,500

1,200

15,450

4,000

57,150

20

***1139**

BLANCO CUERVO, MARIBEL

PI

36,250

8,000

11,900

0,000

56,150

21

***2119**

REQUEIJO RIVAS, ESTHER

PI

38,500

8,000

9,400

0,000

55,900

22

***2526**

MENDEZ MEILAN, MARIA ELENA

PI

40,625

8,000

7,150

0,000

55,775

23

***2374**

QUINTELA VEIGARREDONDA, JOSE MANUEL

PI

38,250

8,000

8,800

0,000

55,050

24

***3477**

GONZALEZ ROCA, CRISTINA

PI

36,000

8,000

10,950

0,000

54,950

25

***9620**

ALVAREZ RODRIGUEZ, ALBERTO

PI

40,500

8,000

6,050

0,000

54,550

26

***7332**

FERREIRO GONZALEZ, MARIA MONSERRAT

PI

40,000

8,000

6,300

0,000

54,300

27

***5094**

CARNERO CID, CARLOS

PI

39,375

7,020

7,800

0,000

54,195

28

***2337**

ALDARIZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

PI

39,375

8,000

6,680

0,000

54,055

29

***2477**

GARCIA BLANCO, ANA ISABEL

PI

36,375

8,000

5,000

4,000

53,375

30

***1548**

VIZOSO SEIJO, MARIA DEL MAR

PI

35,750

8,000

9,550

0,000

53,300

31

***5981**

ALONSO CASTRO, MARIA JOSE

PI

36,125

4,110

12,600

0,000

52,835

32

***7918**

ANDION PENELAS, FELIPE

PI

39,500

8,000

5,300

0,000

52,800

33

***7198**

DIEGUEZ MARTINEZ, NATIVIDAD

PI

40,875

3,240

7,250

0,000

51,365

34

***1538**

DOMINGUEZ SANTOS, JUAN LUIS

PI

38,000

8,000

4,750

0,000

50,750

35

***2103**

IGLESIAS TOURIÑO, JUAN CARLOS

PI

35,000

2,070

13,600

0,000

50,670

36

***7383**

GANDARA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

PI

36,125

8,000

5,350

0,000

49,475

37

***6229**

VILLAVERDE ABRALDES, MARIA ROSARIO

PI

35,000

8,000

6,220

0,000

49,220

38

***5225**

MONTEAGUDO MOURIÑO, GUSTAVO FELIX

PI

36,250

8,000

4,800

0,000

49,050

39

***6545**

BRANDON VARELA, MARIA OLIVA

LI

49,000

8,000

28,000

4,000

89,000

40

***2763**

MATIAS LIBOREIRO, OSCAR DANIEL

LI

46,750

8,000

28,000

4,000

86,750

41

***9076**

DIAZ FUNGUEIRIÑO, MONICA

LI

44,125

8,000

28,000

4,000

84,125

42

***8652**

FREIRE EIRAS, MARIA DEL PILAR

LI

44,000

8,000

28,000

4,000

84,000

43

***6557**

PASTOR BUGALLO, NEREA

LI

43,625

8,000

28,000

4,000

83,625

44

***6369**

DOPICO DOPICO, JOSEFA ANTONIA

LI

43,625

8,000

28,000

4,000

83,625

45

***9739**

FERNANDEZ ABALLE, RAQUEL

LI

42,625

8,000

28,000

4,000

82,625

46

***9630**

FERNANDEZ ESTEVEZ, BEATRIZ

LI

41,750

8,000

28,000

4,000

81,750

47

***6517**

NIETO CID, AVELINA

LI

41,375

8,000

28,000

4,000

81,375

48

***2614**

CODESIDO LORENZO, SARA

LI

41,250

8,000

28,000

4,000

81,250

49

***8287**

CARIDE RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

LI

40,875

8,000

28,000

4,000

80,875

50

***0527**

CARREIRA VEIGA, MARIA DOLORES

LI

40,250

8,000

28,000

4,000

80,250

51

***1357**

CASTRO INFANTE, MARIA MAGDALENA

LI

40,375

8,000

27,800

4,000

80,175

52

***9414**

REGUEIRO VARELA, MARIA ELENA

LI

40,125

8,000

28,000

4,000

80,125

53

***2879**

LOPEZ PRADO, JORGE ALEJANDRO

LI

39,875

8,000

28,000

4,000

79,875

54

***8769**

FERNANDEZ REY, MARTA MARIA

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

55

***0779**

MOURELLE GONZALEZ, YOLANDA

LI

39,250

8,000

28,000

4,000

79,250

56

***2122**

ROSALES BARROS, MARIA DEL MAR

LI

42,125

8,000

25,000

4,000

79,125

57

***6569**

LAGO ROMERO, AMPARO

LI

45,000

8,000

22,000

4,000

79,000

58

***1666**

IGLESIAS PEREIRA, VIRGINIA

LI

43,000

8,000

28,000

0,000

79,000

59

***7282**

ALONSO SUAREZ, MIGUEL

LI

39,000

8,000

28,000

4,000

79,000

60

***0628**

DIAZ FERNANDEZ, ANA MARIA

LI

39,500

8,000

27,450

4,000

78,950

61

***8098**

REY PEREZ, EMILIO

LI

38,875

8,000

28,000

4,000

78,875

62

***4994**

DARRIBA ZUFIAUR, MARIA DEL PILAR

LI

38,625

8,000

28,000

4,000

78,625

63

***3460**

CURRA GONZALEZ, NATIVIDAD

LI

38,500

8,000

28,000

4,000

78,500

64

***9759**

EIRIS GONZALEZ, BEGOÑA

LI

38,250

8,000

28,000

4,000

78,250

65

***9953**

ATRIO MORANDEIRA, SABINA

LI

42,125

8,000

28,000

0,000

78,125

66

***6085**

COUCEIRO ULLA, BEATRIZ

LI

42,000

8,000

28,000

0,000

78,000

67

***7242**

TRONCOSO COMESAÑA, EULALIA

LI

40,250

8,000

25,650

4,000

77,900

68

***4288**

MENDEZ BLANCO, SANDRA

LI

39,250

8,000

26,650

4,000

77,900

69

***3934**

ARES DOMINGUEZ, MARTA

LI

37,875

8,000

28,000

4,000

77,875

70

***1896**

FACHAL GOMEZ, PATRICIA

LI

47,250

8,000

18,400

4,000

77,650

71

***1152**

FERNANDEZ RODIL, MARIA FLORA

LI

37,500

8,000

28,000

4,000

77,500

72

***7557**

BERNARDEZ VARELA, CELSO

LI

41,375

8,000

24,000

4,000

77,375

73

***5857**

RAJO TOYOS, MONICA TERESA

LI

37,375

8,000

28,000

4,000

77,375

74

***9572**

ARIAS VILLANUEVA, MARIA DEL MAR

LI

37,250

8,000

28,000

4,000

77,250

75

***0251**

REGUEIRO FARIÑAS, VANESSA

LI

36,875

8,000

28,000

4,000

76,875

76

***6158**

VAZQUEZ PICON, PATRICIA

LI

44,375

8,000

20,400

4,000

76,775

77

***6058**

VAZQUEZ MARZAN, MANUEL

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

78

***7356**

IGLESIA IGLESIA, ANA ISABEL

LI

36,875

8,000

27,850

4,000

76,725

79

***4461**

MARZOA CERVIÑO, BIBIANA

LI

38,750

8,000

25,800

4,000

76,550

80

***6241**

FEAL SOUTO, MONICA

LI

40,500

8,000

28,000

0,000

76,500

81

***5764**

MENDEZ JORGE, MILAGROS

LI

36,250

8,000

28,000

4,000

76,250

82

***1817**

RODRIGUEZ PEGADO, MARIA SOLEDAD

LI

36,750

8,000

27,400

4,000

76,150

83

***3405**

REAL DIAZ, BELEN

LI

40,125

8,000

28,000

0,000

76,125

84

***2736**

FERNANDEZ ARAUJO, MARIA LOURDES

LI

36,125

8,000

28,000

4,000

76,125

85

***8374**

FONTENLA GONZALEZ, MARIA LORENA

LI

36,000

8,000

28,000

4,000

76,000

86

***8315**

BARBEITO BELLO, MARIAN

LI

39,750

8,000

28,000

0,000

75,750

87

***9908**

VIEITES CABO, BEGOÑA

LI

35,750

8,000

28,000

4,000

75,750

88

***0990**

PEREZ IGLESIAS, MARIA BELEN

LI

35,750

8,000

28,000

4,000

75,750

89

***5852**

SIEIRA DIOS, MARIA BELEN

LI

35,625

8,000

28,000

4,000

75,625

90

***6244**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MARIO

LI

35,625

8,000

28,000

4,000

75,625

91

***9550**

FIGUEIRAS MAYO, MARIA ELENA

LI

35,625

8,000

28,000

4,000

75,625

92

***6010**

OTERO LOPEZ, CONCEPCION

LI

35,500

8,000

28,000

4,000

75,500

93

***0779**

CASTIÑEIRA CALO, ANA ROCIO

LI

36,625

8,000

26,800

4,000

75,425

94

***2910**

SOTO PERALBA, JOSEFINA ISOLINA

LI

37,875

8,000

25,400

4,000

75,275

95

***8669**

OLIVERA MARTINEZ, MARIA BELEN

LI

35,250

8,000

28,000

4,000

75,250

96

***8053**

GALIÑA PALOMANES, ANABEL

LI

41,250

8,000

21,800

4,000

75,050

97

***4907**

PEREIRA OLMEDO, ZORAIDA

LI

41,125

8,000

25,800

0,000

74,925

98

***8922**

GRACIA FERNANDEZ, SONIA

LI

41,125

8,000

25,750

0,000

74,875

99

***2614**

CARBALLIDO GRAÑA, LUCIA

LI

48,375

8,000

14,150

4,000

74,525

100

***2355**

SARTAGES MEDRANO, DAVID

LI

38,500

8,000

28,000

0,000

74,500

101

***1105**

INSUA LOUREIRO, BEGOÑA

LI

34,875

8,000

27,600

4,000

74,475

102

***1843**

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION

LI

34,375

8,000

28,000

4,000

74,375

103

***7754**

NUÑEZ RAMBERDE, DULCINEA

LI

39,750

8,000

26,600

0,000

74,350

104

***0820**

LOPEZ MIRANDA, MARIA JOSE

LI

38,125

8,000

28,000

0,000

74,125

105

***6343**

CAO VAZQUEZ, FLOR ALBA

LI

34,125

8,000

28,000

4,000

74,125

106

***0742**

GUIANCE LOPEZ, MARIA JESUS

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

107

***6095**

PENA LOPEZ, EVA BEGOÑA

LI

33,875

8,000

28,000

4,000

73,875

108

***2020**

PAZOS COSTAS, ANA ISABEL

LI

33,875

8,000

28,000

4,000

73,875

109

***8622**

PEÑA SANCHEZ, ROSARIO

LI

35,875

8,000

25,750

4,000

73,625

110

***1553**

REY LOPEZ, PAULA MARIA

LI

33,625

8,000

28,000

4,000

73,625

111

***9428**

PEREZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR

LI

33,625

8,000

28,000

4,000

73,625

112

***6647**

LOPEZ LOSADA, ANA BELEN

LI

39,500

8,000

21,800

4,000

73,300

113

***7066**

DIAZ PEREIRA, ANA MARIA

LI

34,500

6,760

28,000

4,000

73,260

114

***7428**

LAGO RINCON, MARIA DOLORES

LI

33,250

8,000

28,000

4,000

73,250

115

***4073**

EIROA FERVENZA, JUAN CARLOS

LI

37,625

8,000

27,400

0,000

73,025

116

***9615**

FREIRE FERNANDEZ, BEGOÑA

LI

32,750

8,000

28,000

4,000

72,750

117

***0570**

ANAYA PUMAREGA, ALICIA MARIA

LI

33,375

8,000

27,350

4,000

72,725

118

***5725**

CABALLERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL

LI

32,625

8,000

28,000

4,000

72,625

119

***9470**

PARDO PORTELA, SUSANA

LI

37,125

8,000

23,400

4,000

72,525

120

***7761**

GARCIA FERNANDEZ, MARIA JOSE

DI

41,125

8,000

21,800

0,000

70,925

121

***7756**

POSE PAZ, MIGUEL ANTONIO

DI

42,875

8,000

5,000

4,000

59,875

122

***8650**

TREINTA BLANCO, ROBERTO

DI

36,875

8,000

11,000

4,000

59,875

123

***1694**

MARTINEZ PEREIRA, AIDA MARIA

DI

39,125

8,000

8,600

4,000

59,725

124

***8531**

GARCIA ARROYO, MARIA

DI

45,125

8,000

0,400

4,000

57,525

125

***1351**

SUAREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

DI

42,625

8,000

0,800

4,000

55,425

126

***7129**

OTERO FRAGA, JOSE LUIS

DI

44,875

8,000

0,000

0,000

52,875

Acceso: DI: DISCAPACIDADE XERAL; LI: LIBRE; PI: PROMOCIÓN INTERNA.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

A Cabana-Cesullas

Mañá

Cabana de Bergantiños

1

A.S. da Coruña e Cee

Abegondo

Mañá

Abegondo

1

A.S. da Coruña e Cee

Aranga-Muniferral

Mañá

Aranga

1

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

2

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Tarde

Arteixo

3

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas-Ponte do Porto

Mañá

Camariñas

1

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

2

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Tarde

Carballo

2

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

3

A.S. da Coruña e Cee

Coirós

Mañá

Coirós

1

A.S. da Coruña e Cee

Curtis

Mañá

Curtis

1

A.S. da Coruña e Cee

Dumbria

Mañá

Dumbría

1

A.S. da Coruña e Cee

Federico Tapia

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Malpica

Mañá

Malpica de Bergantiños

1

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

2

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

1

A.S. da Coruña e Cee

Zas-Baio

Mañá

Zas

1

A.S. da Coruña e Cee

Cambre-O Temple

Tarde

Cambre

1

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo-Vilarrodís

Mañá

Arteixo

1

A.S. de Ferrol

Caranza

Desprazable

Ferrol

1

A.S. de Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

2

A.S. de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

1

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Desprazable

Ferrol

4

A.S. de Ferrol

Mugardos

Mañá

Mugardos

1

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Desprazable

Narón

2

A.S. de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

2

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

1

A.S. de Ferrol

San Sadurniño

Mañá

San Sadurniño

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boimorto

Mañá

Boimorto

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Carnota-Lira

Mañá

Carnota

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Carnota

Mañá

Carnota

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Dodro

Mañá

Dodro

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Frades-Ponte Carreira

Mañá

Frades

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Mañá

Muros

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Outes

Mañá

Outes

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Tarde

Pobra do Caramiñal, A

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Tarde

Rianxo

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira-Palmeira

Mañá

Ribeira

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Forcarei

Mañá

Forcarei

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Illa de Arousa

Mañá

Illa de Arousa, A

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade

Mañá

Soutomaior

1

A.S. de Vigo

Ponteareas

Desprazable

Ponteareas

3

A.S. de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

1

A.S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

1

A.S. de Vigo

Coia

Desprazable

Vigo

2

A.S. de Vigo

Covelo

Mañá

Covelo

1

A.S. de Vigo

Crecente

Mañá

Crecente

1

A.S. de Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal, O

2

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

1

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Desprazable

Vigo

1

A.S. de Vigo

Tui

Desprazable

Tui

2

A.S. de Vigo

Val Miñor

Desprazable

Nigrán

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga

Mañá

Quiroga

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Burela

Mañá

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cervantes-Doiras

Mañá

Cervantes

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Meira

Mañá

Meira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Tarde

Monforte de Lemos

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Muras

Mañá

Muras

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Navia de Suarna

Mañá

Navia de Suarna

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Vicedo

Mañá

Vicedo, O

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ourol

Mañá

Ourol

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Samos

Mañá

Samos

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Taboada

Mañá

Taboada

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Tarde

Viveiro

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Fonsagrada

Mañá

Fonsagrada, A

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Gudiña

Mañá

Gudiña, A

1

A.S. de Ourense,Verín e O Barco de Valdeorras

A Mezquita

Mañá

Mezquita, A

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Pobra de Trives

Mañá

Pobra de Trives, A

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Rúa

Mañá

Rúa, A

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Avión

Mañá

Avión

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Beariz

Mañá

Beariz

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeda de Avia

Mañá

Carballeda de Avia

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-A Bola

Mañá

Celanova, Bola, A

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda-A Notaría

Mañá

Padrenda

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Tarde

Verín

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

1