Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21852

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de fisioterapeuta e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 16 de febreiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 24 de febreiro), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á categoría de fisioterapeuta, convocado mediante a Resolución do 3 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 92, do 15 de maio), presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 3 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 92, do 15 de maio), de convocatoria do proceso, dispón que, logo de comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde publicará no Diario Oficial de Galicia a relación definitiva de aspirantes seleccionados/as. Nesta mesma resolución aprobarase a relación, por institución sanitaria, de prazas que se oferten aos/ás aspirantes seleccionados/as e o procedemento e o prazo para que estes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 16 de febreiro de 2021 pola que se fai público o acordo do tribunal da categoría de fisioterapeuta, relativo á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar como anexo I a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso- oposición para o ingreso na categoría de fisioterapeuta, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino.

Segundo. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso e que figura como anexo II desta resolución.

Terceiro. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas mediante a Resolución desta dirección, do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Cuarto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente, na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***2032**

NOLASCO MACEIRAS, JOSE ANGEL

LI

43,625

8,000

26,600

0,000

78,225

2

***9769**

MARTINEZ PEREZ, RAQUEL

LI

43,875

8,000

23,600

0,000

75,475

3

***1237**

TIAGO GONZALEZ, ANA MARIA

LI

43,000

8,000

24,420

0,000

75,420

4

***8926**

RIVAS PEREIRO, MARIA PAZ

LI

46,250

8,000

20,200

0,000

74,450

5

***6586**

RODRIGUEZ MANSO, MARIA

LI

43,125

8,000

21,800

1,140

74,065

6

***0640**

CUBA GARCIA, MARIA REMEDIOS

LI

37,125

8,000

28,000

0,000

73,125

7

***7790**

GOMEZ GARCIA, MAITE

LI

40,250

8,000

24,820

0,000

73,070

8

***9474**

PEXEGUEIRO BALADRON, NICOLAS

LI

36,875

8,000

28,000

0,051

72,926

9

***9866**

ACUÑA POSSES, TAMARA

LI

41,250

8,000

23,600

0,000

72,850

10

***3306**

MARTIN GARCIA, MARIA MERCEDES

LI

42,000

8,000

22,800

0,000

72,800

11

***9553**

BOVEDA LOPEZ, PILAR MODESTA

LI

35,375

8,000

28,000

0,000

71,375

12

***5035**

VILLAR DIAZ, EVA

LI

36,750

8,000

26,600

0,000

71,350

13

***1075**

OTERO OTERO, OSCAR

LI

40,375

8,000

22,810

0,046

71,231

14

***9802**

SANCHEZ AMOR, MIRIAM

LI

42,125

8,000

21,020

0,000

71,145

15

***7148**

GOMEZ VAZQUEZ, EVA

LI

40,125

8,000

22,990

0,000

71,115

16

***6573**

ALFONSO ABAL, MARIA ANGELES

LI

38,750

8,000

24,100

0,000

70,850

17

***7499**

RUBIO SANZ, JUAN CARLOS

LI

36,625

8,000

25,700

0,006

70,331

18

***9763**

VELO PICALLO, VANESSA

LI

41,375

8,000

20,850

0,000

70,225

19

***3805**

ARIAS ALVAREZ, JOSE RAMON

LI

33,875

8,000

27,690

0,400

69,965

20

***0988**

CHAMORRO NUÑEZ, PATRICIA

LI

39,750

8,000

22,100

0,000

69,850

21

***3416**

MEIZOSO AMENEIRO, CRISTINA

LI

39,750

8,000

21,800

0,000

69,550

22

***1239**

RUIZ GUTIERREZ, NATALIA

LI

33,375

8,000

28,000

0,000

69,375

23

***2169**

LAGO FERNANDEZ, TANIA MARIA

LI

43,125

8,000

17,980

0,000

69,105

24

***0211**

ATIYAT ALCAINA, SARA

LI

40,375

8,000

20,720

0,000

69,095

25

***7755**

GARCIA LOPEZ, MARIA

LI

48,750

8,000

11,810

0,100

68,660

26

***3537**

CARBALLAL PEREZ, MONTSERRAT FUENCISLA

LI

34,750

8,000

25,140

0,000

67,890

27

***5972**

MARIÑO MILLAN, OLGA

LI

35,500

8,000

22,600

1,600

67,700

28

***0061**

COUCE VALENCIA, ALMUDENA

LI

45,125

8,000

13,200

0,000

66,325

29

***2849**

FERNANDEZ PREGO, IRENE

LI

41,250

8,000

16,900

0,000

66,150

30

***5928**

BERMEJO SANCHEZ, NEREA

LI

44,125

8,000

13,600

0,000

65,725

31

***1757**

NOVOA BLANCO, ISABEL

LI

34,375

8,000

23,200

0,000

65,575

32

***2987**

CORBAL PAZ, MARIA GUADALUPE

LI

36,875

8,000

20,420

0,000

65,295

33

***8788**

SIEIRO SANJURJO, CAROLINA

LI

38,875

8,000

18,270

0,000

65,145

34

***6482**

OTERO RIVAS, CATALINA

LI

40,375

8,000

16,400

0,000

64,775

35

***3224**

RIOS SANCHEZ, RAQUEL MARIA

LI

41,250

8,000

15,400

0,000

64,650

36

***6546**

GARCIA AGEITOS, MARIA VANESSA

LI

36,625

8,000

19,600

0,000

64,225

37

***3661**

FIGUEROA ALLO, RAQUEL

LI

43,000

8,000

12,800

0,000

63,800

38

***2733**

CIBRAN CARRIL, ENRIQUE

LI

34,375

8,000

21,410

0,000

63,785

39

***6951**

MOARES RIAL, NATALIA

LI

37,000

8,000

18,600

0,000

63,600

40

***5945**

FERNANDEZ PENAS, JORGE

LI

37,000

8,000

18,300

0,017

63,317

41

***0043**

MEDIN LOPEZ, PAULA

LI

43,875

8,000

11,000

0,000

62,875

42

***4069**

ARIAS DURAN, ALICIA HORTENSIA

LI

43,125

8,000

11,680

0,000

62,805

43

***4096**

DEL RIO GONZALEZ, ALEJANDRA

LI

35,000

8,000

19,400

0,000

62,400

44

***9568**

AFONSO CRESPO, ALICE

LI

39,750

8,000

14,300

0,000

62,050

45

***8113**

TRIGO LOSADA, XOAN

LI

36,875

8,000

17,070

0,000

61,945

46

***7853**

CONLES GONZALEZ, FATIMA

LI

41,000

8,000

12,460

0,000

61,460

47

***0269**

PONCE LLAGO, PAULA

LI

41,875

8,000

11,100

0,000

60,975

48

***7842**

GONZALEZ RUA, JUAN CARLOS

LI

36,375

8,000

16,500

0,000

60,875

49

***9115**

GONZALEZ QUINTAS, LUCIA

LI

47,125

8,000

5,600

0,000

60,725

50

***7703**

VIJANDE GONZALEZ, LOURDES

LI

35,250

8,000

17,370

0,000

60,620

51

***7911**

ALONSO GONZALEZ, PATRICIA

LI

40,125

8,000

12,200

0,000

60,325

52

***2430**

OTERO LORENZO, DIANA

LI

37,750

8,000

14,200

0,000

59,950

53

***1973**

FERREIRO PARDO, TATIANA

LI

48,500

8,000

3,400

0,000

59,900

54

***6662**

ARIAS CARRIBA, NOELIA

LI

39,125

8,000

11,700

1,000

59,825

55

***5161**

LOPEZ LOPEZ, LORENA

LI

38,000

8,000

13,780

0,000

59,780

56

***2416**

BERMUDEZ AREAS, JESUS

LI

42,500

8,000

8,000

1,000

59,500

57

***6165**

BAAMONDE LEBON, VERONICA

LI

35,875

8,000

15,180

0,000

59,055

58

***7262**

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA ROCIO

LI

35,625

8,000

15,400

0,000

59,025

59

***9062**

MARTINEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ

LI

36,625

8,000

14,300

0,000

58,925

60

***4139**

GARCIA LAMAS, MARIA DEL PILAR

LI

37,375

8,000

13,400

0,000

58,775

61

***9043**

LOPEZ GARCIA, EVA

LI

41,500

8,000

9,160

0,000

58,660

62

***6691**

SANTOS SANZ, CRISTINA

LI

33,750

8,000

16,840

0,000

58,590

63

***2263**

RIVAS GRAÑA, ADRIANA

LI

35,125

8,000

14,900

0,000

58,025

64

***7811**

LIRON GARCIA, ANA BELEN

LI

37,125

8,000

11,180

1,000

57,305

65

***4677**

CAAMAÑO GARCIA, SARA

LI

42,625

8,000

5,800

0,000

56,425

66

***3884**

LORENZO OUTEIRAL, INES

LI

35,125

8,000

12,000

1,000

56,125

67

***0047**

LONGUEIRA VARELA, SARA

LI

39,750

8,000

8,350

0,000

56,100

68

***7684**

CASTRO PEREZ, EVA

DI

39,875

8,000

8,200

0,000

56,075

69

***8026**

MARTINEZ PATIÑO, MARIA BELEN

LI

36,375

8,000

11,490

0,000

55,865

70

***2087**

DE ANDRES SANCHEZ, JULIO

LI

29,875

8,000

17,800

0,000

55,675

71

***0202**

GOMEZ RUANOVA, FATIMA

DI

36,250

7,190

0,500

0,071

44,011

Acceso: DI: DISCAPACIDADE XERAL; LI: LIBRE

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

11

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Tarde

Carballo

2

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

1

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Tarde

Betanzos

1

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Tarde

Ferrol

1

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

1

A.S. de Ferrol

Ortigueira

Mañá

Ortigueira

1

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Tarde

Boiro

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Mañá

Melide

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

7

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

12

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

1

A.S. de Vigo

Redondela

Tarde

Redondela

1

A.S. de Vigo

San Paio de Navia

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

1

A.S. de Vigo

Vigo-Lavadores

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Vigo-Nicolás Peña

Tarde

Vigo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada

Tarde

Chantada

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Tarde

Vilalba

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Tarde

Ourense

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Tarde

Ourense

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

1