Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Venres, 7 de maio de 2021 Páx. 23094

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019.

Mediante a Resolución do 28 de xaneiro de 2021 (DOG núm. 20, do 1 de febreiro) publicáronse as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no concurso para a provisión de postos vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 25 de novembro de 2019.

Transcorrido o prazo establecido nas bases para presentar as correspondentes alegacións, e despois de examinadas estas, esta dirección xeral

RESOLVE:

Elevar a definitivas as relacións de solicitantes admitidos/as e excluídos/as no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Publicar a relación definitiva de persoas excluídas como anexo desta resolución.

A relación de persoas admitidas e excluídas pódese consultar no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, na epígrafe de <concurso de traslados>.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo correspondente, no prazo de dous meses contados desde a mesma data e de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2021

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Motivo da exclusión

Alajlani

Vázquez

Jaled

****3291**

113, 115, 116

Almuíña

Gay

Mercedes

****6621**

98, 110, 113

Alonso

De Abel

Diego

****9046**

12, 112

Alonso

Gago

María Nieves

****7272**

98, 110, 113

Alonso

González

María

****7636**

113, 115, 116

Álvarez

Gómez

Marta

****9622**

113, 115, 116

Álvarez

López

Francisco Javier

****8171**

113, 115, 116

Amado

Díaz

Miguel

****4515**

12, 109, 112, 113

Andrade

Tato

María Cristina

****0357**

113, 115, 116

Anllo

Calvo

Diego

****4128**

98, 110, 113

Antas

Pampín

Begoña

****1266**

98, 110, 113

Araujo

Blanco

Beatriz

****5439**

12, 112

Atrio

González

Santiago

****8725**

98, 110, 113

Álvarez

Casanova

Mariano

****6256**

99

Álvarez

Rodríguez

José

****7449**

12, 99, 109, 112, 113

Álvarez

Sánchez

Juan Carlos

****9497**

98, 110, 113

Babarro

González

María Beatriz

****4952**

98, 110, 113

Barbeito

Martínez

Elisabet

****5821**

98, 110, 113

Basanta

Álvarez

Eva

****3573**

113, 115, 116

Benito

Basanta

Justo de

****3717**

113, 115, 116

Bernárdez

Rodríguez

Fernando

****5711**

12, 98, 112

Blanco

Becerra

María Belén

****6288**

98, 110, 113

Blanco

Carballeira

Alejandro

****3482**

98, 110, 113

Blanco

Domínguez

Rubén

****6155**

98, 110, 113

Blanco

Guerra

María Teresa

****1331**

98, 110, 113

Blanco

Novoa

María Begoña

****8925**

113, 115, 116

Blanco

Suárez

Laura Elvira

****4883**

12

Blanco

Villares

Andrés Luís

****0557**

98, 110, 113

Blasco

García

Alfonso

****3532**

12

Bonome

Carballés

Iria

****8771**

99, 111, 113

Botana

Pérez

Ana M.

****3924**

98, 110, 113

Bouzas

García

Leonardo

****7073**

98, 110, 113

Calvo

Lobo

Marta María

****5322**

98, 110, 113

Camba

Fernández

Susana

****9475**

98, 110, 113

Carbia

Blanco

Martín

****8963**

98, 110, 113

Carrera

Rivero

Sandra

****8815**

110, 113

Castedo

Balsa

Luis

****1307**

113, 115, 116

Castro

Collazo

María Vanessa

****6429**

98, 110, 113

Cámara

Hugueros

María Jesús

****5023**

113, 116

Cidras

Carballal

Regina

****1408**

115

Coello

García

Alejandro

****6677**

12, 112

Coello

González

Basilio

****1225**

12, 98, 110, 112, 113

Coira

Fernández

Mónica

****7983**

98, 110, 113

Contiñas

Martínez

Montserrat

****8477**

113, 115, 116

Corbal

Alonso

David

****7661**

98, 110, 113

Corbal

Cordero

Alberto

****4463**

98, 110, 113

Coria

Rodríguez

Laura

****4712**

110, 113

Crespo

López

José Antonio

****1272**

98, 110, 113

Crispín

Peña

Sofía

****8166**

98, 110, 113

Dapia

Prieto

Paula Antusa

****8395**

12, 112, 114

Daquinta

Domínguez

Sara

****7793**

113, 116

Del Río

Martínez

Alejandra

****1395**

98, 110, 113

Delgado

Arce

Ángel

****4266**

98, 110, 113

Deza

Ojea

María Ángela

****8888**

113, 115, 116

Diaz

Álvarez

Silvia

****7592**

113, 115, 116

Diéguez

González

María

****4288**

98, 110, 113

Do Campo

Lorenzo

María Jesús

****6694**

113, 115, 116

Dobarro

Landeira

Olalla

****2603**

113, 115, 116

Docampo

Ramos

Carlos

****1888**

12

Docasar

González

Caterine

****6934**

98, 110, 113

Domínguez

Bustelo

Mª del Carmen

****2802**

113, 115, 116

Dopazo

Ruibal

Iria

****1047**

12, 112

Dopico

Santamariña

Rubén

****6828**

98, 110, 113

Eiro

Rodríguez

Sara

****5749**

98, 110, 113

Enciso

Barra

Santiago José

****6604**

98, 110, 113

Estévez

Lamas

Pura

****7967**

111, 113, 115

Expósito

Romasanta

María Carmen

****5151**

98, 110, 113

Faraldo

Gómez-Pedreira

María Paloma

****8562**

113, 115, 116

Fariña

de los Reyes

Alberto

****2417**

98, 110, 113

Feijoo

González

María Luisa

****8371**

13, 109, 113

Fernández

Estévez

María de los Ángeles

****7239**

113, 115, 116

Fernández

González

Rosa María

****9601**

98, 110, 113

Fernández

Laso

María José

****8264**

98, 110, 113

Fernández

Mojón

Rebeca

****6225**

98, 110, 113

Fernández

Núñez

Lorenzo

****2932**

98, 110, 113

Fernández

Rodríguez

Pilar

****8933**

98, 110, 113

Fernández

Fernández

Diana

****7379**

98, 110, 113

Ferro

Vigo

María del Carmen

****6582**

100

Fraiz

Ferreiro

Roberto Jacobo

****9817**

98, 110, 113

Freijeiro

Moure

María Teresa

****9328**

12

Fungueiriño

Barreiro

Fátima

****7174**

12, 112

Gándara

Carballo

Roberto

****8257**

91, 99, 109, 113

García

García

Ana

****9864**

11, 16, 98, 110, 113

García

Mato

Celia

****7244**

112, 113, 115, 116

García

Gómez

Laura

****5499**

91, 99, 108, 113

García

Novais

Isabel

****3292**

113, 115, 116

García

Penas

Mª Lucía

****7532**

98, 110, 113

García

Ramos

Jesús David

****2584**

113, 115, 116

Gayoso

Lavandeira

Mª Mercedes

****4852**

12, 112

Gómez

Gil

José Luis

****8081**

98, 110, 113

Gómez

Rodríguez

Martín Ángel

****9870**

12, 112

González

Buján

Emilio

****6308**

4, 12

González

Gil

Manuel Ángel

****4391**

4

González

Pousa

Joel

****7494**

13, 98, 110, 113

Grande

Regueiro

María Mercedes

****7596**

98, 110, 113

Guntiñas

Rodríguez

María Amparo

****6031**

111, 113

Gutiérrez

Lorenzo

Juan Luis

****7003**

98, 110, 113

Gutiérrez

Rodríguez

Ángel

****8328**

98, 110, 113

Hermida

Fernández

Ricardo Miguel

****6888**

110, 113

Hinojosa

Cabrera

Eugenio

****9828**

13, 98, 110, 113

Iglesias

Caldas

Gilberto José

****7060**

98, 110, 113

Iglesias

Lorenzo

Alberto

****5067**

98, 110, 113

Jiménez

Vázquez

Salvador

****9333**

113, 115, 116

Justo

Correia

Elena

****4869**

113, 116

Lage

Cotelo

María

****5349**

13, 98, 110, 113

Lage

González

Marta

****6681**

98, 110, 113

Lage

Riveira

María Romina

****8398**

98, 110, 113

Lamas

Fernández

Antonio

****2145**

12, 112

Lamas

Pastoriza

Alberto

****2256**

98, 110, 113

Liñeiro

Soneira

Montserrat

****2035**

109, 113

Liste

Lázara

Luis Fernando

****8123**

98, 110, 113

López

Blanco

Eulalia

****6348**

98, 110, 113

López

Calvete

Visitación

****5661**

113, 115, 116

López

Del Río

Mónica

****4775**

98, 110, 113

López

Ferreiro

Marcos

****0087**

98, 110, 113

López

González

Margarita

****2404**

13, 113, 115, 116

López

Pérez

Sergio

****7655**

113, 115, 116

López

Santiago

Mandela

****2297**

98, 110, 113

Lorenzo

Losada

María Jesús

****5477**

114

Losada

González

Antonio

****9619**

12

Loureiro

López

Gonzalo

****9899**

4, 10, 12, 100, 113

Lubián

Espinosa

David

****3847**

98, 110, 113

Luque

Montes

Francisco

****3597**

99, 108, 113

Mariño

Gaciño

Félix

****3548**

98, 110, 113

Maroño

Mosquera

Mikel

****5349**

98, 110, 113

Marra

Ramos

Juan Manuel

****7183**

113, 115, 116

Martínez

Cerdán

Antonio

****2426**

12, 98, 110, 112, 113

Mazaira

Alba

Ana Cristina

****0732**

98, 110, 113

Menduiña

González

Eva

****9335**

98, 110, 113

Méndez

Rodríguez

Amparo

****2360**

109, 113

Miras

Calvo

Manuel

****0525**

109, 113

Miras

Pulleiro

José Manuel

****1074**

10, 12, 100, 113

Moldes

Rey

Rosalía

****6850**

99, 111, 113

Montenegro

Sanromán

María del Carmen

****2022**

113, 115, 116

Mora

González

Ricardo

****2268**

13, 32, 111, 113

Mora

Gutiérrez

María José

****9098**

12, 98, 110, 112, 113

Morgade

Saavedra

Pilar

****5429**

13

Moscoso

Rial

Brian

****5654**

108, 113

Mosquera

Barrosa

Sandra

****5399**

98, 110, 113

Nieto

Alonso

Estrella

****1603**

110, 113

Nogueira

Taboada

Silvia

****9260**

98, 110, 113

Nogueiras

Novelle

Ana

****7752**

98, 110, 113

Novo

Fernández

Miguel

****5564**

91, 99

Novoa

Vila

Ana Belén

****4981**

98, 110, 113

Núñez

Fabeiro

Belén

****5106**

98, 110, 113

Otero

Otero

Olga

****9807**

115

Ouro

Núñez

Carlos Ramón

****5750**

113, 115, 116

Pais

Tallón

María del Pilar

****8935**

12, 112, 113, 115, 116

Paz

Ferreiro

María

****4272**

13, 98, 110, 113

Paz

Galbán

María Carmen

****4835**

113, 115, 116

Peña

Godoy

Antonio

****5363**

108, 113

Pérez

Conde

Nicanor

****9917**

98, 110, 113

Pérez

Peiteado

José Jorge

****6090**

98, 110, 113

Pérez

Luaces

Cristina

****1759**

99, 109, 113

Pérez

Rodríguez

María José

****7439**

12, 98, 110, 112, 113

Pico

Puentes

María Nuria

****7757**

99

Picos

Prados

Silvia

****9988**

98, 110, 113

Piñeiro

Conde

José Manuel

****5552**

98, 110, 113

Piñeiro

Sanz

Luisa Fernanda

****3466**

12, 112

Pita

Valiña

Elisa

****3644**

113, 115, 116

Posada

Fernández

Enrique Gabriel

****7648**

32, 99, 109, 113

Prado

Fuenteseca

Judith

****4967**

113, 115, 116

Puñal

Muñiz

Vanesa Mª

****2393**

12, 98, 110, 112, 113

Puzas

Dacosta

María del Pilar

****8992**

98, 110, 113

Quintas

Iglesias

María Sol

****6014**

110, 113, 114

Reigosa

Navarro

Beatriz

****0568**

108, 113

Reinoso

Mata

Elena

****6945**

98, 113, 116

Rey

Miguel

Fernando Jesús

****2782**

12

Rico

Ramos

María Dolores

****1337**

12, 112

Rivadulla

Rozas

Cristina

****1329**

12, 112

Rivas

García

Gustavo

****7140**

98, 110, 113

Rocha

Mayo

Tania

****5561**

13, 98, 110, 113

Rodríguez

Reinoso

María Jesús

****8566**

12, 98, 110, 112, 113

Rodríguez

Rodríguez

Rodrigo

****5766**

113, 115, 116

Rodríguez

Schnee

Daniel

****7811**

113, 115, 116

Rodríguez

Labrador

Sonia

****7599**

98, 110, 113

Romera

Romo

Mª Cristina

****9573**

98, 110, 113

Romero

Lorenzo

M. Carmen

****7476**

13, 98, 110, 113

Rouco

Rouco

Silvia

****7876**

98, 110, 113

Rozas

Domínguez

Manuel

****2063**

91, 99, 109, 113

Sánchez

Gay

José Luis

****7490**

98, 110, 113

Sánchez

Presas

María Dolores

****5112**

12

Sánchez

Varela

Raquel

****9746**

98, 110, 113

Seoane

Cancelo

Pablo

****0007**

111, 113

Seoane

Núñez

Alexandra

****0999**

98, 110, 113

Sierra

Martínez

María Teresa

****1857**

12, 112

Simón

Cuesta

Beatriz

****6422**

12, 32, 108, 112, 113

Sotelo

Fernández

Diego Jesús

****1262**

12, 112

Sotelo

González

Francisca

****9163**

98, 110, 113

Sotelo

González

María Pilar

****8453**

110, 113, 115

Soto

Soto

Montserrat

****7604**

98

Souto

Caramés

Óscar

****1177**

98, 110, 113

Táboas

Arias

Yanni

****5992**

32

Teruel

Rey

Manuel

****0261**

98, 110, 113

Tobal

Oubiña

Ana

****7800**

12, 98, 112

Valade

García

María Carmen

****1009**

4, 12

Valero

Fernández

Martín

****0771**

109, 113

Varela

Vázquez

María Teresa

****2039**

113, 115, 116

Vasconcellos

Fernández

Ana

****8976**

13, 98, 110, 113

Vázquez

Lagos

Francisca

****2076**

73, 110, 113, 114

Veiga

González

Norma Beatriz

****2491**

99, 109, 113

Veiga

González

Jacobo

****0615**

13, 98, 110, 113

Veloso

Fernández

María Jesús

****5567**

99

Vence

Rodríguez

María Sonia

****4788**

32

Vieira

Da Rocha

Carla Alejandra

****8437**

98, 110, 113

Vilariño

Alvaredo

María

****1302**

98, 110, 113

Vilas

Paz

Antía Noela

****6801**

98, 110, 113

Villarejo

Prieto

Lourdes

****2254**

98, 110, 113

Código causa

Causa exclusión

4

Falta nomeamento para o corpo/categoría desde o que concursa

10

Solicitude fóra de prazo ou sen rexistro de entrada

11

Tipo relación laboral non corresponde ao tipo de concurso

12

Corpo-escala ou categoría, relación de servizo ou tipo de administración non corresponde coa do concurso

13

Non cumpre o tempo o exixido no posto definitivo

16

Sen datos relativos ao grupo e/ou situación administrativa

32

Menos de dous anos desenvolvendo o posto con carácter definitivo

73

Non achega copia da solicitude do condicionado

91

Documentación non cotexada

98

Certificación do nivel de galego non presentado

99

Certificación do nivel de galego non válido

100

Nivel de galego non válido para o seu grupo

108

Certificación de Administración de orixe presentada fóra de prazo

109

Certificación de Administración de orixe incompleta

110

Certificación de Administración de orixe non presentada

111

Certificación de Administración de orixe, non pode participar por non levar dous anos no posto

112

O concurso non está aberto ao seu corpo/administración

113

Falta ou non é válida documentación de participación (outras administracións)

114

Falta ou non é válida documentación da xustificación da solicitude condicionada

115

Certificación de galego non presentada coa solicitude

116

Certificación de Administración de orixe non presentada coa solicitude