Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Xoves, 20 de maio de 2021 Páx. 24836

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Reforzo da Coruña

EDICTO (DSP 860/2020).

Eu, María Blanco Aquino, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social reforzo bis da Coruña, fago saber que no procedemento de despedimento/cesamentos en xeral 860/2020 deste xulgado do social, seguido por instancia de Jennifer Díaz Cures contra a empresa Café y Cerveza As Mariñas, S.L. e Grupo Hostelero D&M Malvares, S.L., sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:

«Sentenza:

Na Coruña o 22 de abril de 2021.

Vistos por Ana María Souto González, maxistrada xuíza de o Xulgado do Social número 1 da Coruña, os presentes autos número 860/2020, sobre despedimento, seguidos por instancia de Jennifer Diez Cures, asistida polo letrado a Sr. Vales Raña, contra Café y Cerveza As Mariñas, S.L., Grupo Hostelero D&M Malvares, S.L. e o Fogasa.

Resolución:

Estímase a demanda formulada por Jennifer Diez Cures, asistida polo letrado a Sr. Vales Raña, contra Café y Cerveza As Mariñas, S.L., Grupo Hostelero D&M Malvares, S.L. e o Fogasa, e declaro a improcedencia do seu despedimento e extinguida a relación laboral con efectos da data desta sentenza, e condeno a empresa demandada, Grupo Hostelero D&M Malvares, S.L., a que lle abone a cantidade de 2.950,30 euros, en concepto de indemnización calculada a razón de 44,70 euros/día; así como os salarios de tramitación desde a data do despedimento, 22 de outubro de 2020, ata a data desta sentenza, por importe de 8.180,1 euros.

Todo iso sen prexuízo das responsabilidades legais do Fogasa.

Absólvese a Café y Cerveza As Mariñas, S.L. das pretensións contra el dirixidas.

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución, bastando a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado ou representante dentro do indicado prazo.

Así o acorda, manda e asina.

E para que sirva de notificación en legal forma a Café y Cerveza As Mariñas, S.L. e Grupo Hostelero D&M Malvares, S.L., en ignorado paradoiro, expido a presente para a súa inserción no Boletín Oficial da provincia».

Advírtese ás destinatarias que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 27 de abril de 2021

A letrada da Administración de xustiza