Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Mércores, 2 de xuño de 2021 Páx. 27172

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca a sesión constitutiva da Comisión Técnica de Seguimento do Teletraballo prevista no artigo 16 do Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, publicado mediante Orde do 14 de decembro de 2020, e se designan os seus vogais.

O Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia crea no seu artigo 16 a Comisión Técnica de Seguimento do Teletraballo, como órgano colexiado de seguimento e control da referida modalidade de prestación de servizos adscrito á consellería competente en materia de Administración pública, para o exercicio das competencias que lle atribúe o artigo 17 do mesmo texto. Como queira que o mencionado artigo 16 dispón que a convocatoria da sesión constitutiva se realizará mediante resolución da persoa titular do centro directivo competente en materia de función pública e que se publicará no Diario Oficial de Galicia, procede atender a mencionada previsión e, ao mesmo tempo, designar os cinco vogais da referida comisión.

Vistos os mencionados artigos do Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e no exercicio das competencias atribuídas no artigo 21.2.x) do Decreto 11/2021, do 21 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e Administración Pública (DOG nº 17, do 27 de xaneiro),

RESOLVO:

Primeiro. Convocar a sesión constitutiva da Comisión Técnica de Seguimento do Teletraballo, que terá lugar o próximo día 4 de xuño de 2021, ás 12.00 horas.

Segundo. Designar como vogais da mencionada comisión as seguintes persoas:

a) Polo centro directivo competente en materia de función pública:

– Víctor Gallego Víncent, como subdirector xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais.

– Víctor Manuel Tubío Villar, como xefe do Servizo de Relacións Laborais.

b) Polo centro directivo competente en materia de Administración pública:

– Enriqueta Vía Leira, como analista de Xestión do Rendemento e Calidade.

– Laura Suárez Fernández, como analista de Xestión do Rendemento e Calidade.

c) Pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia:

– María José García Sexto, como directora da Área de Administración Dixital.

Terceiro. Designar como vogais suplentes da comisión as seguintes persoas:

a) Polo centro directivo competente en materia de función pública:

– Rubén Plaza Martínez, como subdirector xeral de Desenvolvemento e Avaliación Profesional.

– Isabel Vázquez Rodríguez, como xestora de Proxectos.

b) Polo centro directivo competente en materia de Administración pública:

– María Pilar García Otero, como subdirectora xeral de Análise e Estudos.

– Nuria Aguilar Vázquez, como analista de Xestión do Rendemento e Calidade.

c) Pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia:

– Isabel Pillado Quintáns, como xefa do Departamento de Interoperatibilidade e Servizos Dixitais.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2021

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública