Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Xoves, 8 de xullo de 2021 Páx. 34853

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se conceden as axudas da Orde do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (códigos de procedemento ED431C, IN607A, ED431B, IN607B, ED431F e IN607D).

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da Gain, por medio da Orde do 27 de xaneiro de 2021 (DOG núm. 31, do 16 de febreiro), estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 10 da convocatoria para as solicitudes presentadas na modalidade A: grupos de referencia competitiva, na modalidade B: grupos con potencial de crecemento e na modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente, realizouse o proceso de avaliación e selección destas, de acordo co establecido no artigo 11 da Orde do 27 de xaneiro de 2021.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e á persoa titular da presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da Orde do 27 de xaneiro de 2021.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 da Orde do 27 de xaneiro de 2021 e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da Comisión de Selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Concederlles ás entidades que a seguir se relacionan (con indicación da persoa coordinadora do grupo destinatario) as axudas da modalidade A: grupos de referencia competitiva, da modalidade B: grupos con potencial de crecemento e da modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente, para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocadas pola Orde do 27 de xaneiro de 2021.

Modalidade A: grupos de referencia competitiva (GRC).

Universidades do SUG.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe
2021
(€)

Importe 2022
(€)

Importe 2023
(€)

Importe 2024
(€)

Total
(€)

ED431C 2021/17

Alonso Fernández

María José

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/20

Álvarez de la Granja

María

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/13

Álvarez González

Santiago

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/46

Arias Estévez

Manuel

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/38

Benlliure Anaya

José

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/15

Bermúdez de Castro López Varela

Alfredo

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/11

Blanco Álvarez

Jorge

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/26

Blanco Méndez

José

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/01

Botana López

Luis Miguel

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/48

Cabello Ferrer

Diego

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/08

Cadaveira Mahía

Fernando

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/18

Candal Suárez

Eva María

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/07

Caride Gómez

José Antonio

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/28

Carracedo Álvarez

Ángel

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/41

Cid Fernández

Mª Magdalena

UVigo

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/44

De Castro Rodríguez

María Teresa

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/04

Díaz Fernández

Fernando

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/23

Diéguez González

Carlos

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/39

Duro Fernández

Richard

UDC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/09

Fábregas Valcarce

Ramón

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/37

Feijoo Costa

Gumersindo

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/34

Fernández Prieto

Lourenzo

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/36

Fernández Fernández

Melchor

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/29

González Bello

Concepción

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/19

González Cantalapiedra

Antonio

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/49

González Fernández

Pío Manuel

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/24

González Manteiga

Wenceslao

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/21

Granja Guillán

Juan Ramón

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/33

Hernández Ibáñez

Santiago

UDC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/50

Lago Peñas

Santiago

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/31

Ledo Andión

Margarita

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/32

López Costas

Olalla

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/16

López Quintela

Manuel Arturo

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/02

Lorenzo Gradín

Pilar

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/27

Marey Pérez

Manuel Francisco

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/25

Mascareñas Cid

José Luis

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/22

Miramontes Antas

José Luis

USC

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

ED431C 2021/56

Muniategui Lorenzo

Soledad

UDC

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

ED431C 2021/35

Muñoz Barús

José Ignacio

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/42

Olabarría Uzquiano

Celia

UVigo

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2021/47

Pérez González

Fernando

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/52

Pérez Guerra

Javier

UVigo

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/14

Pérez Muñuzuri

Alberto

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/05

Puig Mauriz

Blanca

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/53

Rodríguez Brisaboa

Nieves

UDC

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

ED431C 2021/45

Rodríguez de Lera

Ángel

UVigo

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/40

Rodríguez Otero

Jesús

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/06

Rodríguez Pereiro

Isaac

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/12

Ruibal Morell

Álvaro

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/54

Samper Calvete

Francisco Javier

UDC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/43

Sanromán Braga

María de los Ángeles

UVigo

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/03

Santos Rego

Miguel Ángel

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/51

Soler Baena

Ana María

UVigo

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2021/30

Touriño Domínguez

Juan

UDC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2021/55

Veiga Barbazán

María del Carmen

UDC

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

Outras entidades.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe
2021
(€)

Importe
2022
(€)

Importe
2023
(€)

Importe

2024
(€)

Total
(€)

IN607A2021/07

Blanco García

Francisco

Fundación Profesor Novoa Santos

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

IN607A2021/03

Cartea González

Elena

CSIC-MBG

99.960

99.982

99.982

99.958

399.882

IN607A2021/04

González Castro

Carmen

CSIC-IIM

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

IN607A2021/02

Gude Sampedro

Francisco

FIDIS

69.996

69.996

69.996

69.996

279.984

IN607A2021/05

Martinón Torres

Federico

FIDIS

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

IN607A2021/08

Pierce

Graham

CSIC-IIM

99.996,20

99.996,20

99.996,20

99.996,20

399.984,80

IN607A2021/06

Trasar Cepeda

María Carmen

CSIC-IIAG

69.840

69.945,60

69.968,40

69.968,40

279.722,40

Modalidade B: grupos con potencial de crecemento (GPC).

Universidades do SUG.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe
2021
(€)

Importe
2022
(€)

Importe
2023
(€)

Total
(€)

ED431B 2021/32

Barreiro Lozano

Rodolfo

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/01

Baselga Fraga

Andrés

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/15

Bonorino Ramírez

Pablo Raúl

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/34

Busto Lago

José Manuel

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/09

Capelán Fernández

Montserrat

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/16

Cotos Yáñez

José Manuel

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/36

Dafonte Vázquez

José Carlos

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/23

Domínguez González

José Manuel

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/06

Dubert García

Isidro

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/12

Fernández Domínguez

Beatriz

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/08

Fernández Rodríguez

María Dolores

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/24

García Mateo

Carmen

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/13

Giménez López

María del Carmen

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/17

Grandal d´Anglade

Aurora

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/22

Michinel Álvarez

Humberto Javier

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/18

Nombela Castaño

Miguel Ángel

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/14

Novoa Rodríguez

Xosé Ramón

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/11

Ortiz Núñez

Santiago

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/02

Palacios Martínez

Ignacio Manuel

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/07

Paz Silva

Adolfo

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/03

Pereira Lorenzo

Santiago

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/04

Pérez Fernández

Román

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/05

Rey Álvarez

Alfonso

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2021/28

Sánchez Molina

José Andrés

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

Outras entidades.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2021
(€)

Importe 2022
(€)

Importe 2023
(€)

Total
(€)

IN607B2021/01

Bellas Bereijo

Juan

CSIC-IEO Vigo

20.000

35.000

35.000

90.000

IN607B2021/13

Cobelo García

Antonio

CSIC-IIM

20.000

35.000

35.000

90.000

IN607B2021/04

Couce Pico

María Luz

FIDIS

19.999

34.999

35.000

89.998

IN607B2021/14

De la Fuente Freire

María

FIDIS

19.998

34.998

34.998

89.994

IN607B2021/11

González Sotelo

Carmen

CSIC-IIM

20.000

35.000

35.000

90.000

IN607B2021/18

Íñiguez Romo

Andrés

Fundación Biomédica Galicia Sur

20.000

35.000

35.000

90.000

IN607B2021/08

Lago Paz

María Francisca

FIDIS

20.000

35.000

35.000

90.000

IN607B2021/12

Olivares Díez

José Manuel

Fundación Biomédica Galicia Sur

20.000

35.000

35.000

90.000

IN607B2021/02

Santalla Ferradás

Marta

CSIC-MBG

20.000

35.000

35.000

90.000

Modalidade C: persoal investigador con traxectoria excelente.

Universidades do SUG.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Liña

Importe 2021
(€)

Importe 2022
(€)

Importe 2023
(€)

Importe 2024
(€)

Importe 2025
(€)

Total
(€)

ED431F 2021/07

Fernández Fernández

Adolfo

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/03

Fernández Villaverde

Alejandro

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/01

García González

Marcos

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/04

González Varela

Francisco Javier

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

65.000

ED431F 2021/11

Iglesias Guitián

José Antonio

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/09

Martín Pérez

Jaime

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

65.000

ED431F 2021/06

Pérez Fernández

Juan

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/05

Polavarapu

Laksminarayana

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/02

Polo Tobajas

Ester

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/10

Rey Rico

Ana

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2021/08

Solla Carracelas

María Mercedes

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

Outras entidades.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Liña

Importe 2021
(€)

Importe 2022
(€)

Importe 2023
(€)

Importe 2024
(€)

Importe 2025
(€)

Total
(€)

IN607D 2021/12

Beceiro Casas

Alejandro

Fundación Profesor Novoa Santos

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

IN607D 2021/08

Collado Rodríguez

Manuel

FIDIS

Emerxente

15.000

24.999

24.999

24.999

24.999

114.996

IN607D 2021/04

Díaz Lagares

Ángel

FIDIS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

IN607D 2021/05

Muinelo Romay

Laura

FIDIS

Emerxente

15.000

24.999

24.999

24.999

24.999

114.996

IN607D 2021/02

Núñez González

Cristina

FIDIS

Emerxente

15.000

25.000

40.000

IN607D 2021/13

Rego Pérez

José Ignacio

Fundación Profesor Novoa Santos

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

IN607D 2021/10

Tomás Carmona

María del Mar

Fundación Profesor Novoa Santos

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou rexeitadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, na aplicación 10.20.561B.744.0, e da Axencia Galega de Innovación, coa seguinte desagregación, nas aplicacións 06.A2.561A.781.0 e 06.A2.561A.703.0.

Modalidade

Entidade beneficiaria

Crédito (€)

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Modalidade A

GRC

Universidades do SUG

UDC

530.000,00

530.000,00

530.000,00

530.000,00

2.120.000,00

USC

2.590.000,00

2.590.000,00

2.590.000,00

2.590.000,00

10.360.000,00

UVigo

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

2.800.000,00

Total

3.820.000,00

3.820.000,00

3.820.000,00

3.820.000,00

15.280.000,00

Outras entidades

FIDIS (781.0)

169.996,00

169.996,00

169.996,00

169.996,00

679.984,00

CSIC (703.0)

339.796,20

339.923,80

339.946,60

339.922,60

1.359.589,20

F. Novoa (781.0)

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

Total

609.792,20

609.919,80

609.942,60

609.918,60

2.439.573,20

Modalidade B

GPC

Universidades do SUG

UDC

100.000,00

175.000,00

175.000,00

450.000,00

USC

260.000,00

455.000,00

455.000,00

1.170.000,00

UVigo

120.000,00

210.000,00

210.000,00

540.000,00

Total

480.000,00

840.000,00

840.000,00

2.160.000,00

Outras entidades

F. Biomédica (781.0)

40.000,00

70.000,00

70.000,00

180.000,00

CSIC (703.0)

80.000,00

140.000,00

140.000,00

360.000,00

FIDIS (781.0)

59.997,00

104.997,00

104.998,00

269.992,00

Total

179.997,00

314.997,00

314.998,00

809.992,00

Modalidade C

Proxectos de Excelencia

Universidades do SUG

UDC

60.000,00

100.000,00

75.000,00

50.000,00

50.000,00

335.000,00

USC

30.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

230.000,00

Uvigo

75.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

575.000,00

Total

165.000,00

275.000,00

250.000,00

225.000,00

225.000,00

1.140.000,00

FIDIS (781.0)

60.000,00

99.998,00

74.998,00

74.998,00

74.998,00

384.992,00

F. Novoa (781.0)

45.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

345.000,00

Total

105.000,00

174.998,00

149.998,00

149.998,00

149.998,00

729.992,00

Total universidades do SUG

4.465.000,00

4.935.000,00

4.910.000,00

4.045.000,00

225.000,00

18.580.000,00

Total outras entidades

894.789,20

1.099.914,80

1.074.938,60

759.916,60

149.998,00

3.979.557,20

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2016-2020 (aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2015; DOG núm. 221, do 19 de novembro), que se atopa prorrogado, ao abeiro do disposto no artigo 36 da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 246, do 27 de decembro), ata a aprobación e o comezo de efectos do novo plan, sempre que así o permitan as dispoñibilidades orzamentarias.

Cuarto. De acordo co artigo 14 da Orde do 27 de xaneiro de 2021, a subvención será librada á entidade beneficiaria a que pertenza o grupo ou o persoal investigador, conforme a resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla nese artigo 14 nas datas indicadas nel.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución da concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de mora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no caso das solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación, nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación

e Universidade

P.D. (Orde do 9.2.2021)

Manuel Vila López

Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Francisco Conde López

Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa
e Innovación e presidente da Axencia Galega de Innovación