Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Luns, 26 de xullo de 2021 Páx. 38036

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2021 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título polo Acordo do Consello de Ministros do 29 de setembro de 2017 (publicado no Boletín Oficial del Estado de 24 de outubro, pola Resolución do secretario xeral de universidades, do 13 de outubro de 2017).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de Universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda pola Universidade de Vigo.

Vigo, 12 de xullo de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Máster universitario en Deseño e Dirección Creativa
en Moda pola Universidade de Vigo

Código RUCT: 4315758.

Rama de coñecemento: Artes e Humanidades.

Universidades participantes: Universidade de Vigo.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

84

Optativas

12

Prácticas externas

6

Traballo fin de máster

18

Créditos totais

120

Cadro 2. Contido do plan de estudos.

Materia

Carácter

ECTS

Curso

Módulos

Laboratorio de Materiais

OB

6

Módulo 1:

Materias Instrumentais

Ilustración de Moda

OB

6

Deseño e Contorna Dixital

OB

6

Fotografía de Moda

OB

6

Deseño Gráfico para Moda

OB

6

Deseño de Porfolio

OB

6

Proxectos de Deseño de Moda I

OB

12

Módulo 2:

Disciplinas do Deseño para a Investigación e Metodoloxía de Proxectos

Proxectos de Deseño de Moda II

OB

6

Dirección Creativa para Moda

OB

6

Procesos de Investigación e Creación

OB

12

Laboratorio de Tendencias

OB

6

Módulo 3:

Estudos en torno ao Deseño

Estética e Historia da Moda

OB

6

Xestión do Deseño

OP

6

Módulo 4:

Emprendemento e Mundo Profesional

A Moda: Contorna Profesional

OP

6

Taller de Investigador Invitado

OP

3

Módulo 5:

Laboratorio Interdisciplinar de Investigación

Casos de Estudo

OP

3

Modelos e Disciplinas Auxiliares

OP

3

Liñas de Investigación

OP

3

Prácticas externas

OB

6

Módulo 6:

Prácticas externas

Traballo fin de máster

OB

18

Módulo 7:

Traballo fin de máster

Para a obtención do título de máster universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda, o alumnado deberá superar os 120 ECTS de que consta o máster.