Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Venres, 6 de agosto de 2021 Páx. 39446

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Para adaptar a organización dos centros docentes ás necesidades efectivas da poboación escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á diversidade coa introdución de profesorado especialista e a mellora da súa oferta educativa, deben revisarse as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

De conformidade co Decreto 198/2020, do 20 de novembro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo docentes de centros educativos

Modificar as unidades e os postos de traballo docentes das escolas de educación infantil (EEI), colexios de educación primaria (CEP), colexios de educación infantil e primaria (CEIP) e dos centros públicos integrados (CPI) que se relacionan no anexo I desta orde.

Artigo 2. Modificación de colexios rurais agrupados

Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos colexios rurais agrupados (CRA) relacionados no anexo II.

Artigo 3. Integración de centros

1. O CEIP Plurilingüe do Pino de Val do concello de Mazaricos, código 15008659, intégrase no CPI Plurilingüe da Picota do mesmo concello, código 15008714.

2. O CEIP de Baamonde do concello de Begonte, código 27014586, intégrase no CEIP Virxe do Corpiño do mesmo concello, código 27000897.

Artigo 4. Situación do persoal docente

1. Aos centros que, como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo 1, incrementen o número de postos de traballo aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992, pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras e mestres nos propios centros por incremento de postos de traballo.

O profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/91 poderá solicitar estes novos postos, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias, e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde desenvolveranse durante o mes de setembro de 2021 e terán efectos do día 1º do mesmo mes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Unidades

Postos

Provincia

Concello

Localidade

Código

Centro

EI

EP

EE

Total

ei

ep

fi

ff

em

ef

pt

al

do

oc

alc

ptc

Total

A Coruña

Abegondo

Abegondo (Santaia)

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Ames

Biduído (Santa María)

15032649

EEI do Milladoiro

12

0

0

12

15

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

18

Ortoño (San Xoán)

15000107

CEIP A Maía

7

18

0

25

9

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

39

Arteixo

Oseiro (San Tirso)

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Bergondo

Bergondo (San Salvador)

15001070

CPI de Cruz do Sar

0

11

0

11

0

10

2

1

1

2

1

0

0

0

0

0

17

Boiro

Boiro (Santa Baia)

15001471

CEIP Praia Xardín

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

Brión

Bastavales (San Xulián)

15001811

EEI de Sabaxáns

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Cambre

O Temple (Santa María)

15023053

CEIP Portofaro

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Capela (A)

A Capela (Santiago)

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

7

Carballo

Razo (San Martiño)

15024896

CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

13

A Coruña

Coristanco

A Agualada (San Lourenzo)

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

10

Erbecedo (San Salvador)

15002670

CEIP Canosa-Rus

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

17

Coruña (A)

A Coruña

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

3

1

0

0

0

31

15004976

CEIP Curros Enríquez

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

19

15019323

CEIP Alborada

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

30

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

3

1

1

0

0

0

41

15021792

CEIP Salgado Torres

4

12

1

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

15025037

CEIP Sagrada Familia

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

38

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

3

1

0

0

0

31

Culleredo

Almeiras (San Xián)

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Culleredo (Santo Estevo)

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

38

Rutis (Santa María)

15021809

CEIP Sofía Casanova

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Coruña

Dumbría

Dumbría (Santa Baia)

15021810

CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Ferrol

Ferrol

15006699

CEIP Recimil

2

8

0

10

2

7

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

16

15006845

CEIP Isaac Peral

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

27

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

13

Fisterra

Sardiñeiro (San Xoán)

15007266

CEIP Areouta

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Mazaricos

Mazaricos (San Xoán)

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

14

Mesía

Xanceda (San Salvador)

15020854

CPI de Xanceda

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Monfero

San Fiz de Monfero (San Fiz)

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Mugardos

Franza (Santiago)

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

9

Muxía

Muxía (Santa María)

15009676

CEIP Virxe da Barca

2

1

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Negreira

Negreira

15010575

CEIP O Coto

6

16

0

22

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

34

Noia

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

6

12

1

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

A Coruña

Ortigueira

Ortigueira (Santa Marta)

15011981

CEIP José María Lage

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

18

Outes

Outes (San Pedro)

15033101

CEIP Plurilingüe de Outes

4

9

0

13

5

8

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

22

Padrón

Carcacía (San Pedro)

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Padrón (Santiago)

15012742

CEIP Flavia

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

22

Pobra do Caramiñal (A)

Pobra do Caramiñal

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

0

14

0

14

0

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

Pontedeume

Andrade (San Martiño)

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Pontes de García Rodríguez (As)

As Pontes de García Rodríguez (Santa María)

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

13

Rianxo

Rianxo (Santa Comba)

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

2

1

1

0

0

1

31

Ribeira

Aguiño (Nosa Señora do Carme)

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Palmeira (San Pedro)

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

Santiago de Compostela

Villestro (Santa María)

15022590

CEIP de Roxos

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

2

0

0

1

0

24

A Coruña

Teo

Calo (San Xoán)

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Vedra

Vedra (Santa Eulalia)

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

19

Lugo

Baralla

Baralla (Santa María Madanela)

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

12

Bóveda

Bóveda (San Martiño)

27001087

CEIP Rosalía de Castro

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

5

Lugo

Lugo

27006401

CEIP Sagrado Corazón

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

23

27014793

CEIP Paradai

5

11

0

16

6

10

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

26

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

17

Riotorto

Riotorto (San Pedro)

27011287

CEIP Plurilingüe de Riotorto

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Sarria

Sarria

27014082

EEI Xela Arias

6

0

0

6

8

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10

Xermade

Xermade (Santa María)

27014859

CEIP Plurilingüe de Xermade

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Xove

Xove (San Bartolo)

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Ourense

Bande

Bande (San Pedro)

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

5

Coles

Cambeo (Santo Estevo)

32004118

CPI Antonio Faílde

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

2

0

0

0

0

0

18

Laza

Laza (San Xoán)

32015165

CEIP O Castiñeiro

1

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Manzaneda

Manzaneda (San Martiño)

32006747

CEIP de Manzaneda

1

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ourense

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

3

1

1

0

0

0

41

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

2

0

0

0

1

0

11

32009360

CPI Plurilingüe José García García

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

5

0

0

0

0

0

15

Peroxa (A)

Graíces (San Vicente)

32010121

CEIP Roberto Blanco Torres

1

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ribadavia

Ribadavia (San Domingos de Fóra)

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

26

Verín

Verín (Santa María A Maior)

32013521

CEIP Princesa de España

2

10

0

12

2

9

2

1

1

2

3

0

0

0

1

0

21

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras (San Xurxo)

32013958

CEIP Xosé Manuel Folla Respino

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Pontevedra

Bueu

Beluso (Santa María)

36000326

CEIP Plurilingüe Montemogos

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Bueu (San Martiño)

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

1

0

0

27

Cambados

Cambados (Santa Mariña)

36019773

EEI da Pastora

4

0

0

4

5

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

7

Corvillón (San Amedio)

36016103

CEIP de Corvillón

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Cangas

Cangas (Santiago e San Salvador)

36000879

CEIP Nazaret

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Cañiza (A)

A Cañiza (Santa Teresa)

36001148

CPI da Cañiza

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

25

Catoira

Oeste (Santa Baia)

36001252

CPI do Progreso

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

18

Cuntis

Cuntis (Santa María)

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

4

11

0

15

5

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

23

Forcarei

Forcarei (San Martiño)

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

12

Fornelos de Montes

Fornelos de Montes (San Lourenzo)

36003388

CEIP Doutor Suárez

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

10

Pontevedra

Grove (O)

O Grove (San Martiño)

36003832

CEIP Valle-Inclán

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

19

Lama (A)

A Lama (San Salvador)

36014611

CEIP A Lama

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Marín

Marín (San Xián)

36004538

EEI Nosa Señora do Carme

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Marín (Santa María do Porto)

36004496

CEP de Sequelo-Marín

0

8

0

8

0

7

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

14

Mondariz

Mondariz (Santa Baia)

36004927

CPI de Mondariz

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

17

Moraña

Saiáns (San Salvador)

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

22

Neves (As)

As Neves (Santa María)

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

2

7

0

9

2

6

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

14

Poio

Poio (San Xoán)

36007199

CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

19

Raxó (San Gregorio)

36015895

CEIP de Espedregada

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Ponte

Caldelas

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

4

10

0

14

5

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

22

Pontevedra

Ponteareas

Ponteareas (San Miguel)

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

4

14

0

18

5

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

27

Pontecesures

Pontecesures (San Xulián)

36007621

CPI de Pontecesures

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

Pontevedra

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira Nº 2

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

36017661

CEIP Praza de Barcelos

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

36019611

CEP Marcos da Portela

0

14

0

14

0

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

Redondela

Redondela (Santiago)

36014726

EEI A Marisma

8

0

0

8

11

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

13

Sanxenxo

Adina (Santa María)

36008805

CEIP de Portonovo

5

11

0

16

6

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

24

Dorrón (San Xoán)

36008829

CEIP Magaláns-Dorrón

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Vilalonga (San Pedro)

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

18

Tui

Caldelas de Tui (San Martiño)

36016668

CEP de Caldelas

1

6

0

7

0

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Tui (O Sagrario)

36009895

CEIP Plurilingüe Nº 2

5

14

0

19

6

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Pontevedra

Vigo

Beade (Santo Estevo)

36009974

CEIP de Coutada-Beade

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Cabral (Santa Mariña)

36010101

CEIP O Sello

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

10

Navia (San Paio)

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

8

0

14

8

7

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

22

Vigo

36010125

CEIP de Fonte Escura

1

3

2

4

1

2

1

0

1

1

2

0

0

0

0

0

8

36010162

CEIP A Canicouva

6

10

0

16

8

9

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

26

36010265

EEI Cristo da Victoria

5

0

0

5

6

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

36010423

CEIP Valle-Inclán

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

9

36014799

EEI Vila Laura

11

0

0

11

14

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

18

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

36016051

CEIP Seis do Nadal

6

13

1

19

8

12

2

1

1

2

7

2

1

0

0

0

36

36017697

CEIP Escultor Acuña

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

7

1

0

0

0

34

Vilaboa

Vilaboa (San Martiño)

36013588

CPI do Toural

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía (Santa Baia)

36012407

CEIP A Lomba

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

40

36012419

CEIP Arealonga

3

14

0

17

4

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

ANEXO II

Provincia:

A Coruña

Concello:

Bergondo

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15032561

CRA de Bergondo

7

0

9

0

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

Bergondo (Carrio)

1

0

Guísamo

3

0

Lubre (Ruadalama)

1

0

Ouces (Silvoso)

1

0

Vixoi

1

0

Concello:

Boqueixón

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra Neira

6

0

8

0

1

1

0

1

1

1

13

Escolas

Camporrapado

1

0

Lestedo

1

0

San fins de Sales

1

0

San Xiao de Sales

1

0

Sarandón

1

0

Sergude

1

0

Concello:

Carballo

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15032251

CRA Ponte da Pedra

4

5

5

5

1

1

0

1

1

1

15

Escolas

Artes

0

1

Berdillo (O Moucho)

1

1

Bértoa (A Rega)

1

0

Bértoa (Mirón)

1

0

Cances

0

1

Goiáns

0

1

Sisamo (Os Vilares)

1

1

Sísamo (Xoana da Estrada)

0

0

Concello:

Coristanco

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15033198

CRA de Coristanco - Santa Comba

7

0

9

0

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

Busto

1

0

Lañas (A Baña)

1

0

Mallón (S. Cristovo)

1

0

Oca

1

0

Rabadeira

1

0

San Paio

1

0

Santa Comba

0

0

Xaviña

1

0

Concello:

Dodro

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15032492

CRA de Dodro

4

0

5

0

1

1

0

1

1

0

9

Escolas

Dodro (Lestrove)

1

0

Dodro (Vigo)

1

0

Laíño

1

0

San Xoán de Laíño (Bexo)

1

0

Concello:

Narón

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15026111

CRA de Narón

6

3

8

3

1

1

0

1

1

1

16

Escolas

Narón (domirón)

3

0

O Val (Quinta)

2

3

Sedes (A Feira do Trece)

1

0

Concello:

Ponteceso

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

8

1

8

1

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

Brantuas de arriba

1

0

Campelo, O

1

0

Froxán

1

0

Mens

1

0

Neaño

0

1

Pazos

1

0

Tallo

1

0

Tella

1

0

Concello:

Rianxo

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15027551

CRA de Rianxo

8

0

11

0

1

1

0

1

1

1

16

Escolas

Abuín

1

0

Burato

1

0

Capela

1

0

Cruceiro

1

0

Cuvide

1

0

Outeiro

1

0

Quintáns

1

0

Rañó

1

0

Concello:

Teo

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15026169

CRA de Teo

5

3

6

2

1

1

0

1

1

1

13

Escolas

A Casalonga

1

1

Cacheiras

1

1

Raxó

1

0

Recesende

1

0

Reis

1

1

Concello:

Valdoviño

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

15026509

CRA de Valdoviño

2

1

2

2

1

1

0

1

1

0

8

Escolas

Atrio

0

1

Lago

1

0

Taraza

1

0

Provincia:

Ourense

Concello:

Monterrei

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

32020801

CRA de Monterrei

3

0

4

0

1

1

0

1

1

0

8

Escolas

Pazos

1

0

Vences

1

0

Vilaza

1

0

Concello:

Ribadavia

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

32020628

CRA Amencer

3

0

4

0

1

1

0

1

1

0

8

Escolas

Francelos

1

0

San Cristobo

1

0

San Paio (Ventosela)

1

0

Provincia:

Pontevedra

Concello:

Gondomar

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

36018987

CRA Antía Cal

6

0

8

0

1

1

0

1

1

1

13

Escolas

Chaín

1

0

Couso

1

0

Guillufe

1

0

Peitieiros

2

0

Vilaza

1

0

Concello:

Meis

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

36024604

CRA de Meis

7

0

9

0

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

Meis (Marco)

1

0

Nogueira (Zacande)

1

0

Paradela (Vilanoviña)

1

0

San Lourenzo de Nogueira

1

0

San Martiño de Meis (Os Cruceiros)

1

0

San Tomé de Nogueira (O Mosteiro)

2

0

Concello:

Ponteareas

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

36024069

CRA A Picaraña

6

0

8

0

1

1

0

1

1

1

13

Escolas

A Feira (Moreira)

1

0

A Portela

1

0

Areas

1

0

Parada (Xinzo)

1

0

Pías

1

0

Ribadetea

1

0

Concello:

Rosal (O)

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

36024173

CRA María Zambrano

8

3

8

3

1

1

0

1

1

1

16

Escolas

Calvario (O Rosal)

2

0

Fornelos

1

1

Marzán (O Rosal)

1

0

Medas-Novas

1

1

Paradela (Tabagón)

1

0

Pías (S. Miguel de Tabagón)

2

1

Concello:

Tui

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

36024112

CRA Mestra Clara Torres

5

0

8

0

1

1

0

1

1

1

13

Escolas

A Igrexa (Baldráns)

1

0

O Souto (Guillarei)

1

0

Os Gaios (Areas)

1

0

Pexegueiro

1

0

Ribadelouro

1

0

Concello:

Valga

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

36024161

CRA de Valga

6

0

8

0

1

1

0

1

1

1

13

Escolas

Campaña

1

0

Chenlo (Valga)

1

0

Ferreiros

1

0

Forno (Cordeiro)

1

0

Vilarello (Cordeiro)

1

0

Xanza

1

0

Concello:

Vilaboa

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

ei

ep

ef

fi

pt

al

em

do

Total

36024495

CRA de Vilaboa Consuelo González

7

0

9

0

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

Cobres (Pousada)

2

0

Figueirido

1

0

Sta. Comba de Bértola

1

0

Sta. Cristina de Cobres (Barciela)

2

0

Vilaboa (Paredes)

1

0