Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Venres, 10 de setembro de 2021 Páx. 44874

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Oia

EDICTO de requirimento de xestión da biomasa (GEST 1114/2021 URB 34/2021).

Intentadas as notificacións que constan nos seguintes expedientes, na forma prevista nos artigos 41 e 42 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro), sen que fose posible efectualas por causas non imputables a esta administración, e en aplicación do previsto nos artigos 44 a 46 do mesmo texto legal e no artigo 22 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (última redacción dada pola Lei 9/2017, de medidas fiscais e administrativas), publicamos as referencias de expediente e referencias catastrais das parcelas afectadas, co fin de poder continuar o procedemento previsto na normativa, para garantir a protección das vivendas e núcleos habitados fronte a incendios forestais, por incumprimento das ordes ditadas, contra os responsables. Advírtese ao mesmo tempo de execución subsidiaria por conta dos interesados, de acordo co disposto no artigo 22.4 da Lei 3/2007.

O texto íntegro das ordes de execución está á disposición dos interesados no Servizo de Urbanismo do Concello de Oia.

Expediente

Interesado/a

Polígono e parcela

Referencia catastral

GEST 1114/2021

URB 34/2021

En investigación

Artigo 47 da Lei 33/2003

11, 403

36036A011004030000QW

GEST 1114/2021

URB 34/2021

Agustín Pérez Martínez

(enderezo descoñecico)

11, 378

36036A011003780000QQ

GEST 1114/2021

URB 34/2021

José Manuel Fernández Gil

Samuel Fernández Gil

(enderezo descoñecido)

11, 341

36036A011003410000QW

En todo caso, o cómputo dos prazos comezará a contar a partir do día seguinte ao da correspondente notificación, que, neste caso, coincidirá coa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Oia, 20 de agosto de 2021

Cristina Correa Pombal
Alcaldesa