Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 19 de outubro de 2021 Páx. 51074

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Fornelos de Montes

ANUNCIO de notificación a titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a continuación son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícase ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

5.3.2021

36019A00400296

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

004

00296

Descoñecida

5.3.2021

36019A00500008

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

005

00008

Descoñecida

5.3.2021

36019A00500016

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, PontevedraA

005

00016

Descoñecida

5.3.2021

36019A00500017

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

005

00017

Descoñecida

5.3.2021

36019A00500038

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

005

00038

Descoñecida

5.3.2021

36019A00500072

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

005

00072

Descoñecida

8.3.2021

36019A00500444

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

005

00444

Descoñecida

5.3.2021

36019A00500681

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

005

00681

Descoñecida

5.3.2021

36019A00600052

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

006

00052

Descoñecida

5.3.2021

36019A00600057

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

006

00057

Descoñecida

5.3.2021

36019A00600064

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

006

00064

Descoñecida

5.3.2021

36019A00600065

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

006

00065

Descoñecida

5.3.2021

36019A00600067

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

006

00067

Descoñecida

8.3.2021

36019A00700342

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

007

00342

Descoñecida

8.3.2021

36019A00800522

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

008

00522

Descoñecida

8.3.2021

36019A00800609

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

008

00609

Descoñecida

8.3.2021

36019A00800619

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

008

00619

Descoñecida

8.3.2021

36019A00900146

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

009

00146

Descoñecida

8.3.2021

36019A00900311

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

009

00311

Descoñecida

8.3.2021

36019A01000161

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

010

00161

Descoñecida

8.3.2021

36019A01000166

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

010

00166

Descoñecida

4.3.2021

36019A01100168

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

011

00168

Descoñecida

4.3.2021

36019A01100172

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

011

00172

Descoñecida

4.3.2021

36019A01200221

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

012

00221

Descoñecida

4.3.2021

36019A01300206

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

013

00206

Descoñecida

4.3.2021

36019A01300207

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

013

00207

Descoñecida

4.3.2021

36019A01300208

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

013

00208

Descoñecida

4.3.2021

36019A01300248

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

013

00248

Descoñecida

4.3.2021

36019A01300249

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

013

00249

Descoñecida

4.3.2021

36019A01300251

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

013

00251

Descoñecida

4.3.2021

36019A01300252

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

013

00252

Descoñecida

4.3.2021

36019A01400075

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

014

00075

Descoñecida

4.3.2021

36019A01400134

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

014

00134

Descoñecida

4.3.2021

36019A01400138

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

014

00138

Descoñecida

4.3.2021

36019A01400250

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

014

00250

Descoñecida

4.3.2021

36019A01400295

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

014

00295

Descoñecida

8.3.2021

36019A01500222

Oitavén (San Vicente), Fornelos de Montes, Pontevedra

015

00222

Descoñecida

8.3.2021

36019A01500525

Traspielas (Santa María), Fornelos de Montes, Pontevedra

015

00525

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección referenciada se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da citada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de mereceren a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder a execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa.

Nº de expediente

Ref. catastral

Ha afectadas por execución subsidiaria

Estimación
prezo por ha

Liquidación provisional

2021/36019A00400296

36019A00400296

0,1838

3.545,82 €

651,88 €

2021/36019A00500008

36019A00500008

0,4241

1.688,89 €

716,28 €

2021/36019A00500016

36019A00500016

0,0196

1.688,89 €

33,03 €

2021/36019A00500017

36019A00500017

0,0119

1.688,89 €

20,16 €

2021/36019A00500038

36019A00500038

0,0598

1.688,89 €

100,98 €

2021/36019A00500072

36019A00500072

0,0592

1.688,89 €

99,91 €

2021/36019A00500444

36019A00500444

0,0315

1.688,89 €

53,13 €

2021/36019A00500681

36019A00500681

0,0201

1.688,89 €

33,97 €

2021/36019A00600052

36019A00600052

0,0760

1.688,89 €

128,38 €

2021/36019A00600057

36019A00600057

0,0070

1.688,89 €

11,79 €

2021/36019A00600064

36019A00600064

0,0579

1.688,89 €

97,73 €

2021/36019A00600065

36019A00600065

0,0254

1.688,89 €

42,84 €

2021/36019A00600067

36019A00600067

0,0251

1.688,89 €

42,36 €

2021/36019A00700342

36019A00700342

0,0071

1.688,89 €

11,92 €

2021/36019A00800522

36019A00800522

0,4550

1.688,89 €

768,39 €

2021/36019A00800609

36019A00800609

0,0161

1.688,89 €

27,23 €

2021/36019A00800619

36019A00800619

0,0803

1.688,89 €

135,59 €

2021/36019A00900146

36019A00900146

0,1009

1.688,89 €

170,40 €

2021/36019A00900311

36019A00900311

0,0341

1.688,89 €

57,65 €

2021/36019A01000161

36019A01000161

0,0088

1.688,89 €

14,84 €

2021/36019A01000166

36019A01000166

0,0139

1.688,89 €

23,48 €

2021/36019A01100168

36019A01100168

0,1634

1.688,89 €

276,00 €

2021/36019A01100172

36019A01100172

0,5058

1.688,89 €

854,29 €

2021/36019A01200221

36019A01200221

0,2125

1.688,89 €

358,90 €

2021/36019A01300206

36019A01300206

0,0133

1.688,89 €

22,46 €

2021/36019A01300207

36019A01300207

0,0119

1.688,89 €

20,11 €

2021/36019A01300208

36019A01300208

0,0133

1.688,89 €

22,52 €

2021/36019A01300248

36019A01300248

0,0105

1.688,89 €

17,80 €

2021/36019A01300249

36019A01300249

0,0206

1.688,89 €

34,85 €

2021/36019A01300251

36019A01300251

0,0266

1.688,89 €

44,95 €

2021/36019A01300252

36019A01300252

0,0235

1.688,89 €

39,62 €

2021/36019A01400075

36019A01400075

0,0148

1.688,89 €

24,99 €

2021/36019A01400134

36019A01400134

0,0225

1.688,89 €

37,99 €

2021/36019A01400138

36019A01400138

0,0221

1.688,89 €

37,26 €

2021/36019A01400250

36019A01400250

0,0313

1.688,89 €

52,85 €

2021/36019A01400295

36019A01400295

0,1877

1.688,89 €

317,05 €

2021/36019A01500222

36019A01500222

0,5126

3.545,82 €

1.817,43 €

2021/36019A01500525

36019A01500525

0,0179

1.688,89 €

30,17 €

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellaría que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas, de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

Fornelos de Montes, 27 de setembro de 2021

Emiliano Lage Rodríguez
Alcalde