Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Martes, 4 de xaneiro de 2022 Páx. 231

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica auxiliar de informática.

Advertidos erros na resolución antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia número 244, do 22 de decembro de 2021, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 63444, respecto da base II.1.1.1. Primeiro exercicio, despois do parágrafo que remata en «...catro (4) serán da parte específica do programa» hai que engadir o seguinte parágrafo: «As persoas aspirantes da quenda de promoción interna estarán exentas de contestar as preguntas sobre a parte común do programa, polo que contestarán unicamente as preguntas de contido teórico sobre a parte específica (55 preguntas) e as correspondentes preguntas de reserva».

Na páxina 63445, respecto da base I.1.1.1. Primeiro exercicio, onde di: «O tempo máximo de duración deste exercicio será de noventa (90) minutos», debe dicir: «O tempo máximo de duración deste exercicio será de cento cincuenta e cinco (155) minutos».