Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 7 de xaneiro de 2022 Páx. 521

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento TR802R).

En cumprimento do disposto no artigo 13.1 da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (DOG nº 158, do 18 de agosto), e no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, resolvo que se publique a axuda concedida que se indica no anexo, cun importe total de 55.000 euros, con cargo ás aplicacións 11.04.324C.471.0 e 11.04.324C.771.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2021 e 2022.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2021

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego,
Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Entidade beneficiaria

Aplicación
orzamentaria

2021

2022

Total

Cerne Asesores, Soc. Coop. Galega

11.04.324C.771.0

36.900,46 €

1.968,09 €

38.868,55 €

11.04.324C.471.0

14.691,45 €

1.440,00 €

16.131,45

Total

51.591,91 €

3.408,09 €

55.000,00 €