Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 14 de xaneiro de 2022 Páx. 1854

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Monfero

ANUNCIO da oferta de emprego público ordinaria de 2021.

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, o alcalde deste concello, por Resolución nº 425/2021, do 21 de decembro de 2021, aprobou a oferta de emprego público ordinaria para o ano 2021, que comprende a praza que a seguir se indica:

Persoal funcionario.

Persoal funcionario de carreira

Denominación

Técnica/o deportiva/o

Grupo

A

Subgrupo

A2

Escala

Administración especial

Subescala

Técnica

Clase

Técnicas/os de grao medio

Núm. de vacantes

1

Sistema de provisión

Promoción interna

Esta oferta de emprego público executarase no prazo improrrogable de tres anos.

Contra a presente resolución pódese interpor alternativamente recurso de reposición ante o alcalde, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou, á escolla, o que corresponda ao domicilio, no prazo de dous meses. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata aquel ser resolto.

Monfero, 22 de decembro de 2021

Andrés Feal Varela
Alcalde