Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 15 de febreiro de 2022 Páx. 11200

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional que se realizarán no ano 2022.

A Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

Segundo a autorización establecida no artigo 3 da devandita Orde do 17 de decembro de 2021, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Facer pública a composición do tribunal avaliador que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022, que figura no anexo desta resolución.

Este tribunal terá dereito a percibir as indemnizacións que corresponden á categoría terceira, segundo o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razóns de servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2022

José Luis Mira Lema
Secretario xeral de Educación e Formación Profesional

ANEXO

Presidente: José Luis Vázquez Fernández, inspector de Educación.

Secretaria: María Isabel Vidal Maza, profesora de ensino secundario.

Vogais:

Xesús Cociña Souto, profesor de ensino secundario.

Margarita Vidal Maza, profesora de ensino secundario.

Juan Granados Loureda, inspector de educación.

María Sancosmed Álvarez, profesora de ensino secundario.

María del Carmen Varela Rama, profesora de ensino secundario.

David Rodríguez Miguens, profesor de ensino secundario.

Isabel Otero García, profesora de ensino secundario.

Asunción González Cabaleiro, profesora de ensino secundario.

Francisco González López, profesor de ensino secundario.

Manuel Ángel García Gómez, profesor de ensino secundario.

Santiago Vilaverde Aboal, profesor de ensino secundario.

Antonio Lago Dacosta, profesor de ensino secundario.

Francisco Javier García Cota, profesor de ensino secundario.

Antonio Alfonso Rivas Menéndez, profesor de ensino secundario.

Roberto Amarelle Garabán, profesor de ensino secundario.

– Suplentes:

Presidenta: Carmen García Rodríguez, inspectora de Educación.

Vogais:

Marcos Couceiro Espasandín, profesor de ensino secundario.

Serafín Vázquez Álvarez, profesor de ensino secundario.

Lucía Abuín Abel, profesora de ensino secundario.

José Antonio Tizón Rodríguez, profesor de ensino secundario.

Óscar Domínguez Pérez, profesor de ensino secundario.

Esther María Begoña Potí Vázquez, profesora de ensino secundario.

María Esperanza Vázquez Iglesias, profesora de ensino secundario.

José Antonio Rodríguez Fernández, catedrático de ensino secundario.

Alberto Sacido Romero, profesor de ensino secundario.

Raquel Fernández Carril, profesora de ensino secundario.

Manuel Jesús Lama Grande, catedrático de ensino secundario.

Juan José Raíces Silva, profesor de ensino secundario.

Francisco José Lado Vara, profesor técnico de formación profesional.

Juan Carlos Codesido García, profesor de ensino secundario.