Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 45 Luns, 7 de marzo de 2022 Páx. 15847

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2021 (código de procedemento MR361A) .

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2021 (código de procedemento MR361A), e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2022

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura
e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

– Finalidade: axudas para investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas.

– Partida orzamentaria: 14.04.713D.770.0, financiada polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Nome

NIF

Subvención (€)

Rubén Moure Fernández

***7100**

19.918,17

José Antonio da Silva Pereira

***3322**

48.256,00

David Martínez Sobral

***5983**

43.292,72

Manuel Regueiro García

***0653**

88.383,80

Anselmo Francisco Tarrío Gregorio

***3540**

6.019,60

Bodegas de la Casa do Sol, S.A.

A15138092

11.006,75

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

A36033009

240.400,00

Bodegas Terras Gauda, S.A.

A36108900

48.592,00

Lagar de Fornelos, S.A.

A36626760

84.596,46

Bodegas Pazo Cilleiro, S.L.

B01530781

45.400,00

Adega Valdés, S.L.

B15789472

32.400,00

Terriña, S.L.

B27017086

12.118,28

Adegas e Viñedos Vía Romana, S.L.

B27206663

20.259,26

Alma da Donas, S.L.U.

B27332584

22.941,57

Pazo de la Cuesta, S.L.U.

B27511401

79.969,43

Adegas Terrae, S.L.

B27847953

41.983,20

Adegas Terrae, S.L.

B27847953

232.602,42

Terrae Monterrei, S.L.

B27872902

43.235,60

Terrae Viñedos, S.L.

B27877679

339.805,87

Viña Mein, S. L.

B32028953

604.950,85

Bodegas Ruchel, S.L.

B32109373

33.400,00

Bodegas Ladairo, S.L.

B32153801

215.344,50

Bodega Roandi, S.L.

B32370025

212.190,83

Viña do Penedo, S.L.

B32502635

65.517,24

Adegas Valmiñor, S.L.

B36277218

45.725,20

Pazo Pondal, S.L.U.

B61759387

233.970,41

Enoturismo María Manuela, S.L.

B70519491

131.301,06

Gargalo, S.L.

B81004053

3.640,16

Fento Wines, S.L.

B94068400

15.758,11

Adega Laureatus, S.L.

B94087491

28.440,80

Bodegas Fulcro, S.L.

B94108040

20.638,00

Adega Pedralonga, S.L.

B94117249

7.111,70

Lagar de Costa, S.L.

B94157104

12.447,69

Pazo de Rubianes, S.L.

B94162617

50.486,53

Adega Saíñas, C.B.

E27485952

3.315,18

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

89.404,25

Bodega Cooperativa Jesús Nazareno, S.C.G.

F32002248

4.263,44

Adega A Coroa, S.A.T.

F32281263

8.092,55

Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.

F36477354

148.813,80