Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 45 Luns, 7 de marzo de 2022 Páx. 15845

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR440D).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 11 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2021, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2022

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

– Finalidade: axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.

– Financiamento: procede do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) concepto 713-D.770.0 e proxecto 201100766 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Nome

NIF

Subvención (€)

Ernesto Rodríguez Pérez

***5805**

4.742,59

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

A36033009

169.722,94

Agro de Bazán, S.A.

A36034668

85.450,42

Bodegas Terras Gauda, S.A.

A36108900

158.640,83

Bodegas As Laxas, S.A.

A36109775

52.635,67

Bodegas Fillaboa, S.A.

A36692846

16.438,08

Don Bernardino, S.L.

B27409440

4.968,84

Bodegas Godeval, S.L.

B32022477

6.648,41

HGA Bodegas y Viñedos de Altura, S.L.

B32131047

29.068,14

Los Vinos de Miguel, S.L.

B32442964

16.695,57

Pazo de Señoráns, S.L.U.

B36117513

27.948,80

Quinta Couselo, S.L.

B36157394

11.334,15

Adegas Valmiñor, S.L.

B36277218

31.078,54

Lagar de Besada, S.L.

B36306173

2.804,22

Attis Bodegas y Viñedos, S.L.

B36549350

48.417,93

Pazo Pondal, S.L.U.

B61759387

82.487,59

Viñas e Adegas Galegas, S.L.U.

B94055068

40.725,36

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

7.380,62

A Portela, S.A.T.

F32028342

4.968,84

Adega A Coroa, S.A.T.

F32281263

636,33

Bodegas Eidosela, S.C.G.

F36430106

13.303,62

C.R.D.O. Rías Baixas

Q8655030H

316.168,38