Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 45 Luns, 7 de marzo de 2022 Páx. 15850

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 9 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A) (DOG núm. 219, do 15 de novembro de 2021).

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2022

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas para accións formativas, financiadas polo FEMP, que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro.

2. Financiamento: aplicacións orzamentarias 15.03.422K.770.0 e 15.03.422K.780.0, proxecto contable 2016 0289, cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola Comunidade Autónoma.

3. Beneficiarios/as e axudas concedidas:

Clave

CIF

Solicitante

2021

2022

Total

PE610A-2021-01

G36012847

Confraría de Pescadores San Antonio de Cambados

0 €

1.813,65 €

1.813,65 €

PE610A-2021-02

G15030844

Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia

0 €

26.395,36 €

26.395,36 €

PE610A-2021-03

G15034945

Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son

0 €

36.370,00 €

36.370,00 €

PE610A-2021-04

F36608131

Cooperativa Armadores de Pesca Porto de Vigo (ARVI)

2.247,00 €

124.709,00 €

126.956,00 €

PE610A-2021-05

G36020261

Confraría de Pescadores San Gregorio de Raxó

0 €

6.540,00 €

6.540,00 €

PE610A-2021-06A

V36621282

Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra

0 €

14.961,65 €

14.961,65 €

PE610A-2021-06B

V36621282

Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra

0 €

7.623,00 €

7.623,00 €

PE610A-2021-07

G15034887

Confraría de Pescadores San Andrés de Portosín

0 €

11.063,80 €

11.063,80 €

PE610A-2021-08

G15029192

Confraría de Pescadores de Cedeira

0 €

6.741,00 €

6.741,00 €

PE610A-2021-09

G36014744

Confraría de Pescadores San Martín do Grove

0 €

9.672,80 €

9.672,80 €

PE610A-2021-10

G27031368

Organización de Productores Pesqueiros de Lugo (OPP Lugo)

1.130,00 €

21.360,00 €

22.490,00 €

PE610A-2021-11

G15033087

Confraría de Pescadores San Pedro de Ribeira

0 €

51.160,00 €

51.160,00 €

PE610A-2021-12

F15025877

Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia

0 €

2.320,00 €

2.320,00 €

PE610A-2021-13

G15338593

Confraría de Pescadores de Camelle

0 €

7.830,00 €

7.830,00 €

PE610A-2021-14

V27017284

Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Lugo

0 €

30.730,00 €

30.730,00 €

PE610A-2021-15

G15047707

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Corcubión

0 €

10.753,50 €

10.753,50 €