Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Xoves, 7 de abril de 2022 Páx. 22410

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ANUNCIO do 16 de marzo de 2022, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas no expediente sancionador en materia de transportes terrestres LU-00733-S-2021 e once máis.

A persoa titular da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte ditou a resolución do expediente sancionador LU-00733-S-2021 e once máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Son informadas de que os expedientes sancionadores están á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas en praza de Europa, 5A, 2º, en Santiago de Compostela.

Comunicáselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2022

Marta Vázquez Sanjurjo
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

DNI/CIF persoa sancionada

Infracción cometida

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-00733-S-2021

0818-DXS

X9443137G

Transportar mercadorías perigosas sen levar a bordo do vehículo unha carta de porte (ou calquera outra documentación exixible) que cubra todas as mercadorías transportadas, levala sen consignar cales son estas ou levala ilexible.

1.2.2021; 11.05; avda. Terra Cha

Artigo 140.15.8 LOTT

Artigo 197.16.8 ROTT en relación co artigo 141.25 LOTT

Artigo 143.1 LOTT

Artigo 201.i) ROTT

801 euros

LU-00734-S-2021

0818-DXS

X9443137G

Transportar mercadorías perigosas sen levar a bordo as instrucións escritas que resulten exixibles, así como levalas ilexibles.

1.2.2021; 11.05; avda. Terra Cha

Artigo 141.5.1 LOTT

Artigo 198.6.1 ROTT

Artigo 143.1 LOTT

Artigo 201.f) ROTT

801 euros

LU-00736-S-2021

0818-DXS

X9443137G

Transportar mercadorías perigosas carecendo dos extintores ou de calquera outro medio de extinción de incendios que resulte obrigatorio en función do vehículo ou da carga transportada, ou dispoñer duns cuxa correcta utilización non estea garantida.

1.2.2021; 11.05; avda. Terra Cha

Artigo 141.5.3 LOTT

Artigo 198.6.3 ROTT

Artigo 143.1 LOTT

Artigo 201.f) ROTT

801 euros

LU-01620-O-2020

4885-DZG

Y0595368G

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

1.11.2020; 16.49; N-VI; 543,8

Artigo 141.25 en relación co artigo 140.1 LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

LU-01767-O-2020

0325-GKX

34318721F

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

19.11.2020; 10.30; LU-530; 3,5

Artigo 141.25 en relación co artigo 140.1 LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

OU-00302-O-2021

PO-0368-AJ

76984064M

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

5.11.2020; 19.00; A52; 233,0

Artigo 141.14 LOTT

Artigo 198.18 ROTT

Artigo 201.1.e) ROTT

Artigo 143.1 LOTT

601 euros

OU-00821-I-2020

7246-JDT

X9799750W

A desatención total ou parcial das instrucións ou requirimentos dos membros da inspección do transporte terrestre ou das forzas encargadas da vixilancia do transporte na estrada cando non se deba cualificar como moi grave por algún dos supostos do artigo 197.13 do ROTT.

18.11.2019; 4.19; A-52; 181

Artigo 141.4 LOTT

Artigo 198.5 ROTT

Artigo 201.f) ROTT

Artigo 143.1 LOTT

801 euros

PO-00575-O-2021

0216-HGZ

47225053G

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

20.10.2020; 17.25; AP-9, 137,5

Artigo 141.25 en relación co artigo 140.1 LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-01003-O-2021

3289-BJV

35322895R

Exceso de peso igual ou superior ao 15 %.

16.6.2020; 16.00; N-550; 129

Artigo 141.2 LOTT

Artigo 198.3 ROTT

Artigo 143.1.c) LOTT

Artigo 201.f) ROTT

Artigo 143.1 LOTT

801 euros

PO-01480-O-2021

6130-FHG

77004362V

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

12.8.2020; 16.47; N-554; 2,9

Artigo 141.25 en relación co artigo 140.1 LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

XC-00255-O-2021

7488-HJH

16817648W

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

31.10.2020; 15.25; N-VI; 578,0

Artigo 141.25 en relación co artigo 140.1 LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

XC-02724-O-2020

9984-KHH

45871006J

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

15.6.2020; 17.00; AC 550; 24,5

Artigo 141.25 en relación co artigo 140.1 LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros