Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2022 Páx. 30601

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Bolo

ANUNCIO da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal (artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro).

Por Resolución da Alcaldía deste concello, do 13 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal coas seguintes prazas:

Persoal laboral:

Grupo

Denominación

Nº vacantes

Xornada

Sistema

10

Peón de servizos múltiples

1

Completa

Concurso de méritos

02

Traballadora social

1

Completa

Concurso de méritos

08

Condutor de rozadora

1

Completa

Concurso de méritos

01

Arquitecto

1

Parcial (10 horas/mes)

Concurso de méritos

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello do Bolo.

Contra a presente resolución pódese interpoñer alternativamente recurso de reposición ante o alcalde, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo, perante o xulgado do contencioso-administrativo competente ou, a elección do interesado, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses. Se se opta por interpoñer o recurso de reposición potestativo, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto.

Todo isto sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que poida considerar máis conveniente ao seu dereito.

O Bolo, 13 de maio de 2022

Manuel Corzo Macías
Alcalde presidente