Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Mércores, 25 de maio de 2022 Páx. 31047

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Carballedo

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2022.

Con data do 19 de maio de 2022 foi ditada Resolución de Alcaldía pola que se aproba a oferta de emprego público do Concello de Carballedo para o ano 2022, integrada polas prazas que se detallan:

Prazas de consolidación de emprego:

Denominación da praza

Grupo

Vacantes

Sistema acceso

Auxiliar administrativo

IV

2

Concurso

Operario de servizos múltiples

V

5

Concurso

Operario de servizos múltiples

V

4

Concurso-oposición

Operario de limpeza

V

2

Concurso

Traballador social

II

1

Concurso

Educador familiar

III

1

Concurso

Axente de desenvolvemento local

II

1

Concurso

Informador xuvenil

IV

1

Concurso

Auxiliar servizo axuda no fogar

V

10

Concurso

Auxiliar servizo axuda no fogar

V

4

Concurso-oposición

Orientación laboral

II

1

Concurso-oposición

Axente TIC

IV

1

Concurso

Auxiliar administrativo xulgado paz

IV

1

Concurso

Persoal de apoio ao PAI

IV

1

Concurso-oposición

Contra a presente resolución pódese interpoñer alternativamente recurso de reposición ante o alcalde, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente ou, a elección do/da interesado/a, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto. Todo iso, sen prexuízo de que poida interpor calquera outro recurso que puidese considerar máis conveniente ao seu dereito.

Carballedo, 19 de maio de 2022

Julio M. Yebra-Pimentel Blanco
Alcalde