Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Xoves, 16 de xuño de 2022 Páx. 34630

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Cultura, pola que se procede á publicación das bolsas concedidas en virtude da Orde do 16 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2022 (código de procedemento CT110A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das bolsas concedidas con cargo á Orde do 16 de decembro de 2021, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2022 (DOG núm. 6, do 11 de xaneiro de 2022), que figuran como anexo a esta resolución.

Finalidade da bolsa: a realización de actividades que teñan por obxecto a formación relacionada cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e os seus fondos documentais.

Persoas beneficiarias: graduados universitarios ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en historia e/ou arquivística.

Aplicacións orzamentarias:

– 10.40.4532A.480.1: 114.000,00 € (cento catorce mil euros).

– 10.40.432A.484.0: 6.454,80 € (seis mil catrocentos cincuenta e catro euros con oitenta céntimos).

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2022

Anxo M. Lorenzo Suárez
Director xeral de Cultura

ANEXO I

Relación de adxudicatarios e importe das bolsas de arquivos 2022

Núm. orde

Nome e apelidos

Puntos

Importe

1

Lucía Meijueiro Barros

12,40

5.700,00 €

2

Miguel Cutrín Mosteiro

11,50

5.700,00 €

3

Eva Morandeira Flores

10,00

5.700,00 €

4

Sara Rodo Calvo

8,70

5.700,00 €

5

Sara Sánchez Arceo

7,60

5.700,00 €

6

Adrián Rodríguez Nicolás

6,50

5.700,00 €

7

Javier Domínguez Oubiña

6,50

5.700,00 €

8

Almudena Bouzón Custodio

6,10

5.700,00 €

9

Juan Manuel Montero López

5,50

5.700,00 €

10

Rodrigo Márquez Gómez

5,50

5.700,00 €

11

Carlos López González

5,50

5.700,00 €

12

Julia González Rodríguez

5,50

5.700,00 €

13

Alberto Paratcha Vázquez

5,00

5.700,00 €

14

Alba Portela Santos

5,00

5.700,00 €

15

Borja Arias Mas

5,00

5.700,00 €

16

Paula Rivero Fernández

5,00

5.700,00 €

17

Andrea Brandon Antelo

4,90

5.700,00 €

18

Isabel Couso Bravo

4,90

5.700,00 €

19

Beatriz Corbacho González

4,70

5.700,00 €

20

Adrián Presas Sobrado

4,60

5.700,00 €