Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Venres, 17 de xuño de 2022 Páx. 35053

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Valdoviño

ANUNCIO da aprobación inicial da modificación puntual número 14 das normas subsidiarias de planeamento consistente na delimitación de solo de núcleo rural e comunicación de suspensión de licenzas.

De conformidade coa obrigación de notificación prevista na Lei 2/2016, do solo de Galicia, así como o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, en relación co intento de notificación no caso de descoñecidos, de que se ignore o lugar de notificación ou ben, intentada esta, non puidese efectuarse, mediante o presente anuncio ponse en coñecemento das persoas relacionadas na táboa anexa o seguinte:

O Pleno municipal, en sesión extraordinaria e urxente celebrada o 25 de novembro de 2021, acordou aprobar inicialmente a modificación puntual número 14 das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Valdoviño, consistente na delimitación de solo de núcleo rural, segundo a documentación técnica redactada para este fin polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios da Deputación Provincial da Coruña.

A modificación, inicialmente aprobada, foi sometida a información pública durante o prazo de 2 meses, mediante anuncios no Diario Oficial de Galicia e en 2 xornais dos de maior difusión na provincia.

Conforme o previsto no artigo 47.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o acordo de aprobación inicial da modificación puntual determina, por si só, a suspensión das licenzas nos ámbitos en que as novas determinacións supoñan modificación da ordenación urbanística vixente. Esta suspensión terá un período máximo de dous anos e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva.

Valdoviño, 24 de maio de 2022

Alberto González Fernández
Alcalde

ANEXO

Relación de titulares interesados no expediente

Titulares descoñecidos e sen datos de enderezo

Núcleo

Referencia catastral

Titular

1 Bouza da Cabra

15088A501016750000GQ

En investigación

1 Bouza da Cabra

15088A501007240000GZ

Vicente Freire Gentil

02 Preitela_Penido_Vilar

15088A071003560000HR

En investigación

02 Preitela_Penido_Vilar

15088A501040880000GD

En investigación

06 O Chamorro

15088A012002310000HL

En investigación

10 A Rocha

15088A019010360000HT

Dolores Bayolo Berta (herdeiros de)

10 A Rocha

15088A018004060000HL

Fca. Tomasa Martínez Martínez

12 O Xestal

15088A023001020000HQ

Félix López Gómez (herdeiros de)

13 O Castro-A Escola

15088A054002440000HU

Descoñecido

13 O Castro-A Escola

15088A054021510000HE

Descoñecido

13 O Castro-A Escola

15088A054002490000HY

Descoñecido

13 O Castro-A Escola

15088A058001540000HA

M. del Rosario Cobelo de la Iglesia

13 O Castro-A Escola

15088A058022680000HO

Pilar Iglesias Cobelo

13 O Castro-A Escola

15088A058001550000HB

Pilar Iglesias Cobelo

13 O Castro-A Escola

15088A058001570000HG

M. del Carmen Nodar Méndez

14 As Ferrerías

15088A063002010000HW

Carlos Mosquera Varela

15 As Folgueiras-Quengo

15088A058002920000HL

En investigación

15 As Folgueiras-Quengo

15088A058002940000HF

José Fernández Vilela

16 Liñeiro

15088A047000870000HA

Antonio González Aller

21 A Rañoa-Os Martices

15088A041003230000HW

Bernardo Prieto García

25 Pena do Boi

15088A049000240000HR

Herminia Bouza Martín

25 Pena do Boi

15088A042002190000HR

Concello de Valdoviño

26 O Seixidal

15088A059004530000HY

Benigno Rodríguez Chao (herdeiros de)

27 Vilela

15088A062011230000HJ

Ángel Pereira Couce (herdeiros de)

27 Vilela

15088A062002530000HZ

Ángel Pereira Couce

27 Vilela

15088A052000640000HE

Ángel Pereira Couce

29 O Amedo

15088A502008690000GG

Descoñecido

29 O Amedo

15088A502008660000GA

Descoñecido

30 Seixidal-Sequeiro

15088A503006110000GE

Hermitas Fernández López

Interesados notificación infrutuosa

Referencia catastral

Titular

15088A501007140000GR

Nemesio Rodríguez Freire

15088A501007170000GI

Nemesio Rodríguez Freire

15088A501007180000GJ

José Vigo Bouza

15088A501007190000GE

Ortensia Castro López

15088A501007280000GA

Cándida Freire Fraga (herdeiros de)

15088A501007310000GA

Francisco Castro Alonso (herdeiros de)

15088A501010970000GY

María del Carmen Feal Couce

15088A071003570000HD

María Carmen Cipriana Soto López

15088A501011210000GZ

Matilde Fraga Fernández (herdeiros de)

15088A501011280000GG

María del Carmen Feal Couce

15088A501011290000GQ

Cipriana Rodríguez Leira (herdeiros de)

15088A501016530000GK

Bautista Beceiro López (herdeiros de)

15088A503004620000GB

María Antonia García Díaz

15088A501012860000GA

Brais Rodríguez Bellas

15088A503004610000GA

Herminia Díaz Cocuce (herdeiros de)

15088A503004600000GW

Herminia Díaz Cocuce (herdeiros de)

15088A503004590000GB

José Santiago Vivero (herdeiros de)

15088A501012820000GZ

José Santiago Vivero (herdeiros de)

15088A501012840000GH

Juana Gómez Pereiro

15088A501013700000GD

Ricardo Piñón Pérez

15088A501012850000GW

Eumelia Vales Méndez (herdeiros de)

15088A021004990000HG

Consuelo Emilia Vergara Sanjurjo

15088A021005000000HG

Ramón Rodríguez Rodríguez (herdeiros de)

15088A021005030000HL

Manuel Picos Rodríguez (herdeiros de)

15088A021002910000HR

Ramón Rodríguez Rodríguez (herdeiros de)

15088A013007440000HY

Elena Fernández Couce

002001200NJ62H0000DE

José Urbano García Rodríguez

15088A012009030000HF

María Pardo González (herdeiros de)

15088A012009020000HT

María Mercedes González Caneiro

15088A012008980000HQ

José Caneiro Martínez (herdeiros de)

15088A012008970000HG

José Ferreira López

15088A012007710000HG

Andrés Veiga López

15088A012007720000HQ

José Caneiro Martínez (herdeiros de)

15088A012007730000HP

José Caneiro Martínez (herdeiros de)

15088A025000800000HU

Josefa Casal García

002201500NJ72G0000RZ

Manuel Aneiros Rodríguez (herdeiros de)

15088A032001740000HZ

Miguel Pérez Cachaza

15088A023010300000HS

María Elena Otero Barbeito

15088A023001020000HQ

María Elena Otero Barbeito

15088A054000190000HH

Manuel Prados Lorenzo

15088A054002460000HW

Manuel Prados Lorenzo

15088A054002480000HB

Magdalena Sedes Iglesias (herdeiros de)

15088A054004610000HX

José Albino Yáñez Anca (herdeiros de)

15088A054003290000HX

José Prados Corral

15088A058003330000HX

José Vilela Paz (herdeiros de)

15088A058002940000HF

José Fernández Vilela

15088A058004680000HU

Aquilino López Bellón

15088A058002890000HL

José Fernández Vilela

15088A058002880000HP

Aquilino López Bellón

15088A047000840000HU

José Daniel González-Aller Lacalle

15088A047000940000HQ

Denisse Durán Villarreal

15088A050001820000HH

Gumersindo Belarmino Caneiro Fonticoba

15088A039001170000HT

María Pilar Rodríguez Álvarez

15088A039000320000HD

Soledad Bouzamayor Bouza

000100600NJ72F0000DS

Gumersindo Belarmino Caneiro Fonticoba

15088A053002150000HL

Mª Magdalena Santalla Iglesias

15088A051010150000HO

Natividad Díaz Gundín

15088A061000060000HO

Andrés Canosa Amor

15088A048004150000HB

Carla María da Cunha Viegas Basto/Dolores López Vilela (herdeiros de)

15088A049000010000HS

Fernando Montero Regueiro

001100400NJ72H

La Parte Contratante De La Segunda Parte Que Es La Más Interes.

15088A042002120000HP

Soledad Bouzamayor Bouza

15088A042002090000HP

La Parte Contratante De La Segunda Parte Que Es La Más Interes.

15088A062002510000HE

Zdenka Polaskova

15088A062002500000HJ

Zdenka Polaskova

15088A062002490000HS

Zdenka Polaskova

000600300NJ62F

Luis Teijido Lage

15088A502000160000GO

María Remedios Santalla Fernández

15088A502000180000GR

Richard Sanders Julián

15088A502007530000GO

José María Bogo Aneiros

15088A502021270000GE

José Manuel Díaz Barros

15088A502017420000GA

Laura Ramos Fernández

15088A503005940000GQ

Amable López Yáñez

15088A503006050000GX

Manuel Fernández López (herdeiros)

15088A503006080000GE

Rosa María Fernández Pardo