Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Luns, 22 de agosto de 2022 Páx. 45266

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 12 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Monte Toural nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña) (expediente IN408A 2017/17).

O 19 de xullo de 2018 publicouse no DOG núm. 138 e no xornal La Voz, o Acordo do 26 de xuño de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Toural, nos concellos de Santa Comba e Coristanco (A Coruña) (expediente IN408A 2017/17).

O 26 de agosto de 2021 publicouse no DOG núm. 164 a Resolución do 30 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (en diante, DXPERN), pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción ao parque eólico Monte Toural, sito nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2017/17).

Con data do 13.7.2022 a DXPERN remite a esta xefatura territorial, co obxecto de proseguir coa tramitación da declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Toural, a relación de bens e dereitos actualizada, que substitúe a presentada anteriormente polo promotor.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación coas características recollidas na xa mencionada Resolución do 30 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción ao parque eólico Monte Toural.

Obxecto da información pública:

A solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica para as instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (en diante, RBDA), que figura no anexo I que se insire neste acordo.

2. A relación de bens e dereitos desafectados (anexo II) respecto da publicada no Acordo do 26 de xuño de 2018 (DOG do 19 de xullo).

3. Plano xeral parcelario e planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, isto faise público, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como nos concellos de Coristanco e Santa Comba. Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 12 de agosto de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Monte Toural (IN408A 2017/17)
nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña)

Código

Parcela

Propietario

Afeccións (m2)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Nome

Pleno domino

Servidume de paso

Serv. voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

T. met.

Centro colect.

Vieiro

Gabia

Concello de Coristanco

38

71

356

Fonte Sucada

Eucaliptos

Castro Castro, José
Antelo Villar, Sofía

491

3.114

 

 

1.035

985

12.840

40

71

265

Pedra Aguieira

Eucaliptos

Cancela Rey, Andrés
Cancela Amigo, Adrián
Cancela Amigo, Eloy
Cancela Amigo, Daniel
Cancela Amigo, Aurora

 

 

 

 

 

1.003

 

Concello de Santa Comba

55-A

508

5169

A Granxa

Eucaliptos

Souto García, Florinda

 

 

 

 

189

 

666

56

508

5026

A Granxa

Matogueira

Gerpe Rama, José

 

 

 

 

498

 

 

57

508

2327

Pedra Blanca

Matogueira

Herdeiros de Teijeiro Souto, Andrés

 

 

 

 

6

 

 

62

508

154

Pedra Blanca

Labor ou labradío secaño/eucaliptos

Velo Pazos, José
Velo Pazos, María
Velo Couto, José
Cordeiro Mouro, Manuel
González García, María
Herdeiros de Velo Maroñas, Carmen
Herdeiros de Velo Maroñas, Domingo
Souto Velo, Sara

 

 

 

60

844

1.068

 

63

508

153

Pedra Blanca

Prados ou pradarías

Servizo de Patrimonio do Estado

 

 

 

 

22

856

 

64

508

271

Lagoa

Matogueira

Recarey Gómez, María

 

 

 

 

217

 

 

65

508

275

Casal

Matogueira

Couto Suárez, Mª Celia

 

 

 

 

268

674

 

66

508

274

Casal

Matogueira

Herdeiros de García Maroñas, José

 

 

 

 

43

172

 

68

508

2383

Casal

Matogueira

García Rial, Avelino

 

 

 

 

2

59

 

69

508

2382

Casal

Matogueira

García Rial, María

 

 

 

 

164

 

 

72

4

446

Lodeiro

Eucaliptos

Souto Romero, Ricardo
Rial Souto, Francisco
Souto Rey, Ángel
Souto Varela, Ángel

 

 

 

 

438

233

 

77

4

505

Agro de Lodeiro

Matogueira

Souto Gerpe, Mª Josefa

Souto Gerpe, M. Dolores

 

 

 

 

 

 

162

78

4

478

Lodeiro

Eucaliptos

Villar García, Consuelo
García Vilar, M. Carmen

 

 

 

 

 

 

595

79

4

448

Lodeiro

Matogueira

Couto Suárez, Mª Celia

 

 

 

 

 

 

47

88-B

508

5023

A Granxa

Eucaliptos

García Souto, María Carmen

 

616

 

 

18

346

 

91

508

151

Pedra Blanca

Matogueira

Rial Calvo, Ramón

 

 

 

 

139

426

 

98

4

477

Lodeiro

Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

8

 

 

99

508

5160

A Granxa

Eucaliptos

Vázquez Mourelle, Jesús
Mourelle Vilas, José
Vázquez Mourelle, José

 

 

 

 

16

133

 

100

507

10036

Porto Sagadella

Matogueira

Descoñecido

 

 

 

 

 

373

 

101

507

20036

Porto Sagadella

Matogueira

Amarelle Amarelle, Manuel

 

 

 

 

 

69

 

104

507

39

Costa Vella

Eucaliptos, matogueira

Cancela Cebey, Narcisa

 

 

 

 

 

12

 

107

507

42

Costa Vella

Matogueira

Calvo Barreiro, Consuelo

 

 

 

 

 

139

 

108

507

43

Costa Vella

Prados ou pradarías

Amarelle Mata, Celestino

 

 

 

 

43

133

 

110

507

45

Costa Vella

Prados ou pradarías

Pensado García, Benedicto

 

244

 

 

210

139

 

113

507

48

Costa Vella

Piñeiral madeirable

Gerpe Mata, Domitila
Negreira García, Inés

 

1.192

 

 

326

102

2.164

114

507

49

Costa Vella

Piñeiral madeirable

Gerpe Mata, Domitila
Negreira García, Inés

18

519

 

 

152

47

1.270

115

507

50

Costa Vella

Eucaliptos

Blanco Caamaño, José Manuel
Blanco Caamaño, Francisco

473

615

 

 

179

16

4.382

Concello de Coristanco

154

72

217

Agro

Matogueira

Concello de Coristanco

 

 

 

 

 

4.218

 

174

72

271

Camposa da Xerpe

Piñeiral

Facal Novo, José

 

 

 

 

 

730

 

176

72

273

Herbal da Braña

Eucaliptal

Herdeiros de Negreira Andrade, Jesusa

 

 

 

 

 

163

 

177

72

275

Herbal da Braña

Prado

Herdeiros de Pastoriza Martínez, José

 

 

 

 

 

278

 

178

72

283

Fonte Espiño

Matogueira

Fernández Abelenda, Manuel

 

 

 

 

 

806

 

181

72

289

Fonte Espiño

Matogueira

Herdeiros de Antelo Muíño, José

Rpte.: Antelo Cancela, Manuel

 

 

 

 

 

6

 

182

72

291

Fonte Espiño

Matogueira

Facal Novo, Manuel

 

 

 

 

 

55

 

183

72

294

Fonte Espiño

Matogueira

Herdeiros de Taibo Calvo, Aurora

Rpte.: Negreira Taibo, Mª Carmen

 

 

 

 

 

130

 

184

72

296

Fonte Espiño

Matogueira

Antelo Cancela, Manuel

 

 

 

 

 

38

 

185

72

298

Fonte Espiño

Matogueira

García Varela, Carmen

 

 

 

 

 

23

 

186

72

300

Fonte Espiño

Matogueira

Herdeiros de Antelo Muíño, José

Rpte.: Antelo Cancela, Manuel

 

 

 

 

 

34

 

187

72

303

Pedra Arada

Matogueira

Herdeiros de Taibo Calvo, Aurora

Rpte.: Negreira Taibo, Mª Carmen

 

 

 

 

 

715

 

213

501

42

Pedra Arada

Matogueira

Feiraco, S.A.

 

 

 

 

 

1.541

 

222

501

54

Fonte Sagardoña

Matogueira

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

 

 

 

 

 

593

 

223

501

55

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Rial Souto, Manuel

Negreira Souto, M. Carmen

 

 

 

 

 

166

 

224

501

20056

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Rial Mourelle, José

 

 

 

 

 

416

 

225

501

10056

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Rial Souto, Manuel

Negreira Souto, M. Carmen

 

 

 

 

 

71

 

226

501

56

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Rial Souto, Manuel

Negreira Souto, M. Carmen

 

 

 

 

 

75

 

227A

501

192

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Novío Castro, Manuel

 

 

 

 

 

224

 

227B

501

191

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Castro Landeira, Mª Rosario

 

 

 

 

 

122

 

227C

501

190

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Gerpe Castro, Juan Bautista e outra

 

 

 

 

 

73

 

228

501

61

Fonte Sagardoña

Piñeiral

Suárez Banzas, Dolores

Rpte.: Negreira Suárez, Manuel

 

 

 

 

 

453

 

229

501

1075

Reperdices

Prado

González Suárez, Josefa

 

 

 

 

 

504

 

230

501

74

Sucheiras

Piñeiral

Herdeiros de García Suárez, Manuel

Rpte.: García Suárez, Secundino

 

 

 

 

 

502

 

231

501

1073

Sucheiras

Prado

Rial Mourelle, Ermencina

 

 

 

 

 

568

 

Concello de Santa Comba

247

508

51

Pedra Arada

Matogueira

Herdeiros de Canedo Calvo, Ramón

Rpte.: Canedo Negreira, Luz Divina

 

 

 

 

 

115

 

248

508

50

Pedra Arada

Matogueira

Herdeiros de García, Manuel

 

 

 

 

 

107

 

249

508

49

Pedra Arada

Eucaliptal

García Queijo, José Manuel

 

 

 

 

 

214

 

250

508

48

Pedra Arada

Matogueira

Mourelle Brenlla, Ángel

 

 

 

 

 

151

 

251

508

2356

Pedra Arada

Matogueira

Mourelle Rial, Aurelio

 

 

 

 

 

80

 

252

508

47

Pedra Arada

Matogueira

Herdeiros de Vilar Gerpe, Josefa

Rpte.: Recarey Vilar, Dosinda

 

 

 

 

 

132

 

253

508

46

Pedra Arada

Matogueira

Servizo de Patrimonio do Estado

 

 

 

 

 

288

 

261

508

207

Sixto

Prado

Vilas Ameijeiras, Matilde

 

 

 

 

 

38

 

263

508

11076

Gadaña

Labradío

Otero Gómez, José

 

 

 

 

 

750

 

264

508

10076

Gadaña

Labradío

Ameijeiras Maroñas, Josefa

 

 

 

 

 

387

 

265

508

76

Gadaña

Labradío

Herdeiros de Ameijerias Maroñas, Consuelo

Rpte.: Vilas Ameijeiras, Matilde

 

 

 

 

 

141

 

268

508

111

Laxe

Labradío

Gómez Serrano, Ventura

 

 

 

 

 

827

 

269

508

112

Laxe

Labradío

Herdeira de Reborido Martínez, Ramón Rpte.: Reborido García, M. Blandina

 

 

 

 

 

792

 

270

508

113

Laxe

Labradío

García Rial, Celia

Rpte.: Vilar García, José

 

 

 

 

 

272

 

277

508

117

Chumbado

Matogueira

Teijeiro Rial, Dolores

 

 

 

 

 

738

 

278

508

118

Chumbado

Matogueira

Gerpe Gómez, Ramón

 

 

 

 

 

453

 

279

508

119

Chumbado

Matogueira

Herdeiros de Rodríguez Calvo, Manuel

Rpte.: Rodríguez Calvo, José Luis

 

 

 

 

 

156

 

280

508

120

Chumbado

Labradío

Rial Souto, Francisco

 

 

 

 

 

456

 

288

508

121

Chumbado

Prado

Servizo de Patrimonio do Estado

 

 

 

 

 

270

 

289

508

122

Lagoa

Matogueira

Calvo García, José

 

 

 

 

 

92

 

290

508

123

Lagoa

Matogueira

Rial Noya, Cándido

 

 

 

 

 

82

 

ANEXO II

Relación de bens e dereitos desafectados polo parque eólico Monte Toural (IN408A 2017/17) nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña) respecto da publicada no Acordo do 26 de xuño de 2018 (DOG do 19 de xullo)

Código

Parcela

Propietario

Afeccións (m2)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Nome

Pleno domino

Servidume de paso

Serv. voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

T. met.

Centro colect.

Vieiro

Gabia

Concello de Coristanco

1

58

532

Raposeiras

Eucaliptos

Pensado Tasende, Mercedes

 

 

 

 

112

 

 

2

58

534

Raposeiras

Eucaliptos

Herdeiros de Fernández López, Clarisa
Rpte.: Fernández Moreira, José A.

 

 

 

 

78

 

 

3

58

597

Raposeiras

Eucaliptos

Taibo Tasende, Ricardo

 

 

 

 

261

 

 

4

57

631

Poza da Lagoa

Piñeiral madeirable

Fernández López, Carmen

 

 

 

 

170

 

 

5

57

632

Poza da Lagoa

Piñeiral madeirable

Antelo Pena, Gumersinda

 

 

 

 

69

 

 

6

57

633

Poza da Lagoa

Eucaliptos

Tasende Antelo, Pedro
Antelo Pensado, Mercedes

 

 

 

 

100

 

 

7

57

634

Poza da Lagoa

Eucaliptos

Herdeiros de Velo Barca, Alicia
Rpte.: Antelo Velo, José

 

 

 

 

90

 

 

8

58

691

Lagoa

Piñeiral madeirable

Andrade Cancela, María
Andrade Cancela, José María
Barreiro Bardanca, María
Leis Antelo, Hermencina

 

 

 

 

116

 

 

9

58

611

Lagoa

Eucaliptos

Antelo Pena, Jaime

 

 

 

 

1.203

 

 

10

58

613

Lagoa

Eucaliptos

Tasende Antelo, Pedro
Antelo Pensado, Mercedes

 

 

 

 

367

 

 

11

58

617

Capelos

Piñeiral madeirable

García Pensado, Manuel
Andrade Antelo, Carmen

 

 

 

 

387

 

 

12

58

618

Capelos

Eucaliptos

Herdeiros de Cancela Tasende, Manuel

 

 

 

 

718

 

 

13

58

619

Capelos

Eucaliptos

Tasende Antelo, Pedro
Antelo Pensado, Mercedes

 

 

 

 

345

 

 

14

58

644

Capelos

Eucaliptos

Serra Pena, José

 

 

 

 

828

 

 

15

58

643

Capelos

Eucaliptos

Cotelo Pérez, José

 

 

 

 

1.127

 

 

16

67

378

Río do Sol

Piñeiral madeirable

Comunidade Monte Río do Sol

Rpte.: Varela Remuiñán, M. Carmen

314

4.440

 

 

5.753

666

11.974

17

65

33

Erbecedo

Piñeiral madeirable

Comunidade Monte Río do Sol

Rpte.: Varela Remuiñán, M. Carmen

 

 

 

 

649

 

 

18

65

36

Braña Rodeiro

Piñeiral madeirable

Comunidade Monte Río do Sol

Rpte.: Varela Remuiñán, M. Carmen

314

1.446

 

 

2.781

507

6.156

19

67

357

Río do Sol

Piñeiral madeirable

Comunidade Monte Río do Sol

Rpte.: Varela Remuiñán, M. Carmen

 

 

 

 

 

1.136

777

19-A

67

358

Río do Sol

Piñeiral madeirable

Comunidade Monte Río do Sol

Rpte.: Varela Remuiñán, M. Carmen

 

 

 

 

 

 

3.086

20

68

139

Porto Xeixo

Matogueira

Cancela Álvarez, María Luisa

 

 

 

 

 

16

 

21

68

198

Porto Xeixo

Piñeiral madeirable

Cancela Álvarez, María Luisa

 

 

 

 

 

207

 

22

68

200

Chousa da Gándara

Piñeiral madeirable

Herdeiros de Álvarez Gómez, Ernesto
Rpte.: Álvarez Sánchez, J. Ernesto

 

 

 

 

 

113

 

23

68

219

Porto Xeixo

Piñeiral madeirable

Graíño Álvarez, María Sol

 

 

 

 

 

28

 

24

68

226

Chousa da Gándara

Piñeiral madeirable

Álvarez Porteiro, José María

 

 

 

 

 

68

 

25

68

288

Chousa de Adiante

Labor o labradío

Herdeiros de Villa Amarelle, Carmen

 

 

 

 

 

148

 

26

68

287

Chousa da Tella

Eucaliptos

Fernández Amarelle, Manuel

 

 

 

 

 

117

 

27

68

284

Chousa do Rego

Piñeiral madeirable

Álvarez Porteiro, José María

 

 

 

 

 

142

 

28

68

278

Chousa do Rego

Piñeiral madeirable

Herdeiros de Villa Amarelle, Carmen

 

 

 

 

 

10

 

29

68

286

Chousa da Tella

Prados ou pradarías

Pérez Pazos, Carmen
García Bello, Manuel

 

 

 

 

 

4

 

30

68

285

Ganaduria

Piñeiral madeirable

Xunta de Galicia
Consellería do Medio Rural e do Mar

 

 

 

 

 

16

 

31

68

327

Ganaduria

Labor ou labradío secaño

Mourelle Vilas, Mercedes

 

 

 

 

 

59

 

32

71

330

Chousa da Fonte

Eucaliptos

Pérez Pazos, Carmen
García Bello, Manuel

 

 

 

 

 

120

 

33

71

331

Mato Vello

Piñeiral madeirable

García Leis, Manuel

Recarey José, Manuel

 

 

 

 

 

384

 

34

71

352

Mato Vello

Eucaliptos

Herdeiros de García Gómez, Julio

Rpte.: García Recarey, Julio Manuel

 

 

 

 

 

155

 

39

68

328

Ganaduria

Labor ou labradío secaño

Mourelle Vilas, Mercedes

 

 

 

 

 

112

 

Concello de Santa Comba

41

507

1

Fonte do Raposo

Matogueira

Cancela Calvo, José

314

2.619

 

 

2.409

666

9.044

42

507

20031

Porto Sagadella

Matogueira

Xunta de Galicia
Consellería do Medio Rural e do Mar

 

 

 

 

72

489

 

Concello de Coristanco

43

68

479

Revolta do Toural

Piñeiral madeirable

Mourelle Vilas, Mercedes

 

 

 

 

 

 

654

44

68

477

Revolta do Toural

Piñeiral madeirable

Pensado López, Aurora

 

 

 

 

 

 

690

45

68

475

Revolta do Toural

Piñeiral madeirable

Cancela Rey, Andrés
Cancela Amigo, Adrián
Cancela Amigo, Eloy
Cancela Amigo, Daniel
Cancela Amigo, Aurora

 

 

 

 

 

 

466

46

68

473

Revolta do Toural

Piñeiral madeirable

Pensado Mourelle, Ángel e outra

 

 

 

 

 

 

629

47

68

583

Revolta do Toural

Piñeiral madeirable

Herdeiros de Gómez Álvarez, José

Rpte.: Pensado Gómez, Secundino

 

 

 

 

 

 

439

48

68

471

Revolta do Toural

Piñeiral madeirable

Pensado Mourelle, Ángel e outra

 

 

 

 

 

 

225

49

68

469

Revolta do Toural

Piñeiral madeirable

Herdeiros de García Gómez, Otilio

Rpte.: García Leis, Manuel

 

 

 

 

 

 

98

Concello de Santa Comba

80

507

12

Da Rebeiriña

Matogueira

Mourelle, Manuel

 

 

 

 

854

 

 

81

507

13

Da Rebeiriña

Labor ou labradío

Balsa Pensado, Carmen

 

 

 

 

68

 

 

82

507

14

Pedra dos Lagos

Matogueira

Herdeiros de Díaz Iglesias, Amadeo

 

 

 

 

144

 

 

83

507

15

Pedra dos Lagos

Matogueira

Gerpe Mata, María
García Deus, José

 

 

 

 

122

 

 

84

507

187

Pedra dos Lagos

Labor ou labradío

Herdeiros de Vila Mourelle, Bienvenido

 

 

 

 

276

 

 

85

507

16

Pedra dos Lagos

Matogueira

García Gerpe, Abelardo

 

 

 

 

130

 

 

86

507

17

Pedra dos Lagos

Eucaliptos

Suárez Muiñiz, Antonio

 

 

 

 

763

 

 

88-A

58

608

Capelos

Eucaliptos

Descoñecido

 

 

 

 

111

 

 

Afeccións en metros cadrados (m2):

•Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma e cimentación da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.