Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Luns, 5 de setembro de 2022 Páx. 47297

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2022, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 017 do grupo II, asistente/a social, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 213, do 8 de novembro) pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

Na sesión que tivo lugar o 30 de agosto de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 19 de outubro de 2020 (DOG núm. 250, do 14 de decembro) para cualificar este proceso selectivo

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación provisional da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto na base II.2 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base II.2.6 da convocatoria, as persoas aspirantes poderán presentar as reclamacións que consideren oportunas en relación coas puntuacións, no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. O formulario de reclamación estará á disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Dirección Xeral da Función Pública e deberá cubrirse e presentarse electronicamente segundo o establecido na base II da convocatoria «Tramitación electrónica», e deberá especificar a alínea ou alíneas da base II.2 sobre as cales se reclama, con indicación expresa daqueles méritos que se consideran erroneamente puntuados e a causa concreta obxecto de reclamación.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2022

Luis Miguel Vázquez Carreira
Presidente do tribunal

ANEXO

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

II.2.1.1

II.2.1.2

II.2.1.3

II.2.1. Experiencia profesional

II.2.2. Permanencia na categoría

II.2.3. Formación

Total

***3456**

Castro

Besteiro

Marta

44,60

0,00

0,00

28,00

6

4,00

38,00

***6854**

Da Silva

Vecino

Jonatan

0,00

0,00

6,65

6,65

0

4,00

10,65

***2257**

Fernández

Lema

Sabela

35,80

0,00

0,00

28,00

4

3,87

35,87

***6127**

Ocampo

López

Cristina

0,00

26,00

0,00

26,00

6

4,00

36,00

***0124**

Pérez

Espinosa

Magdalena

45,40

0,00

0,00

28,00

6

2,36

36,36

***8909**

Pérez

Albores

María Luz

0,00

18,30

0,00

18,30

4

0,00

22,30